Порядок зміни прізвища дитини її батьками

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Підстави та умови зміни прізвища дитини її батьками

Підстави зміни прізвища дитини її батьками зазначені в статті 148 Сімейного кодексу України (далі - СК України), а саме:

 1. У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років.
 2. У разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою.
 3. У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини також може бути змінено за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років.
 4. За заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним, безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків.
 5. У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідні зміни прізвища інтересам дитини.

Прізвище дитині, згідно статті 145 СК України, присвоюється при вчиненні запису акта про народження. Реєстрацію прізвища дитині провадять відділи державної реєстрації актів цивільного стану, коли між батьками досягнута про це згода. Однак, до прикладу, якщо батько або матір позбавлені батьківських прав така згода не потрібна, оскільки вони втрачають особисті немайнові права на дитину і звільняються від обов’язків щодо її виховання (частина перша статті 166 СК України).

Прізвище присвоюється дитині на все життя. Однак закон, зокрема стаття 148 СК України, передбачає зміну прізвища дитини за наступних умов:

У разі зміни прізвища дитині необхідно дотримуватися законів про повагу до дитини і при досягненні дитиною визначеного віку необхідна згода цієї дитини на зміну прізвища. Без згоди дитини прізвище її можна змінити до семи років.

Увага! Дитина, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові (частина перша статті 295 ЦК України).

Вирішення питання в добровільному порядку

Куди звертатися

Відповідно до пункту 1.1 розділу 1 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженних наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 № 96/5 (далі - Правила), внесення змін до актових записів цивільного стану, які складено органами державної реєстрації актів цивільного стану України, проводиться відділами державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (далі - відділи державної реєстрації актів цивільного стану) у випадках, передбачених чинним законодавством:

→ громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України, звертаються до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за межами цієї території на їх вибір;

→ громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території України, - до відділу державної реєстрації актів цивільного стану на їх вибір;

→ громадяни України, а також іноземці і особи без громадянства, які проживають за кордоном, - до дипломатичного представництва або консульської установи України;

→ іноземці, особи без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, - до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання або за місцем зберігання першого примірника актового запису.

Перелік необхідних документів

Заява батьків про виправлення (зміну) прізвища або імені дитини в актовому записі про її народження (додаток 5 до Правил) у зв'язку з тим, що при реєстрації народження дитині присвоєно прізвище або ім'я без урахування побажань обох або одного з батьків, приймається відділами державної реєстрації актів цивільного стану не пізніше одного року з дня народження, а заява про виправлення власного імені дитини у зв'язку з тим, що вона фактично має власне ім'я, відмінне від зазначеного в актовому записі про її народження, - до досягнення нею 14-річного віку (пункт 2.10. розділу 2 Правил). Спір між батьками щодо виправлення (зміни) прізвища або власного імені дитини у цьому випадку вирішується органом опіки та піклування або судом. В інших випадках зміна прізвища дитини строком не обмежена.

Заява про зміну прізвища дитини подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника. Вона має бути заповнена розбірливо, у ній мають міститись вичерпні відповіді на всі питання.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану не має права відмовити громадянину у прийнятті та розгляді заяви про внесення змін до актового запису.

Разом із заявою про внесення змін до актових записів цивільного стану (у тому числі про зміну прізвища), заявник подає:

 1. паспорт або паспортний документ;
 2. свідоцтва про реєстрацію акта цивільного стану, в яких містяться відомості, що підлягають зміні;
 3. інші документи, необхідні для розгляду заяви і вирішення питання по суті.

Якщо актовий запис про народження дитини, до якого треба внести зміни, знаходиться в іншому відділі державної реєстрації актів цивільного стану, відділ, який прийняв заяву, має затребувати його копію.

Підстави для внесення змін в актові записи цивільного стану:

 1. рішення суду про визнання батьківства (материнства), усиновлення (удочеріння), про скасування раніше винесеного рішення суду про визнання батьківства, виключення відомостей про батька (матір) дитини з актового запису про народження, скасування або визнання усиновлення (удочеріння) недійсним, про визнання шлюбу недійсним, установлення неправильності в актовому записі цивільного стану та інші, у яких зазначено про внесення конкретних змін в актові записи цивільного стану;
 2. постанова адміністративного суду;
 3. висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану або дипломатичного представництва чи консульської установи України;
 4. заява про визнання батьківства (додаток 3 Правил);
 5. заява матері, яка не перебуває у шлюбі, опікуна, піклувальника або самої повнолітньої особи щодо внесення відомостей про батька дитини, якщо вони не зазначені в актовому записі про народження відповідно до статті 135 СК України;
 6. заява дружини або чоловіка, які зберегли дошлюбні прізвища, про обрання прізвища одного з них як спільного прізвища або про приєднання до свого прізвища прізвища другого з подружжя згідно із статтею 53 СК України;
 7. заява про зміну прізвища малолітньої дитини обох батьків у разі зміни прізвища одного з них та згода дитини, яка досягла семи років, згідно з частиною третьою статті 148 СК України за формою, наведеною в додатку 5;
 8. заява про зміну прізвища малолітньої дитини обох батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, та згода дитини віком від семи до чотирнадцяти років, якій при державній реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, згідно з частиною четвертою статті 148 СК України за формою, наведеною в додатку 5;
 9. актовий запис про зміну імені. Цей актовий запис є підставою: для зміни прізвища батьків в актовому записі про народження малолітніх дітей у разі зміни їх прізвища з дотриманням вимог статті 148 СК України; для зміни імені батька та по батькові дитини в актовому записі про народження малолітньої дитини у разі подання батьками заяви про зміну по батькові дитини;
 10. актовий запис про шлюб та розірвання шлюбу. Ці актові записи є підставою для зміни прізвищ батьків (одного з них) в актовому записі про народження малолітньої дитини при умові одночасної зміни прізвища дитини;
 11. рішення органу опіки та піклування, оформлене розпорядженням районної державної адміністрації чи рішенням виконавчого комітету про зміну прізвища малолітньої дитини відповідно до частини п'ятої статті 148 СК України;
 12. в інших окремих випадках, якщо це не суперечить чинному законодавству України (пункт 2.13. розділу 2 Правил).

Вартість

Видача свідоцтва про реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу) сплачується у розмірі 0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян - 5 гривень 10 копійок, відповідно до Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» (зі змінами).

Строки розгляду питання

Відповідно до пункту 1.10 розділу 1 Правил заява про внесення змін до актових записів цивільного стану розглядається у строк, що не перевищує трьох місяців, з дня подання відповідної заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

За наявності поважних причин цей строк продовжується з письмового дозволу керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (за місцем їх подання), але не більше ніж на три місяці.

Питання про внесення змін актових записів цивільного стану розглядаються дипломатичним представництвом або консульською установою України у шестимісячний строк з дня подання до них відповідної заяви.

Після внесення змін до актового запису цивільного стану заявнику повторно видається свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану. На свідоцтві проставляється штамп "Повторно". Свідоцтво про державну реєстрацію, подане заявником для внесення змін, анулюється та знищується у встановленому порядку (пункт 2.22. розділу 2 Правил).

Порядок оскарження

Відповідно до пункту 1.1 розділу 1 Правил у разі відмови у внесенні змін до актових записів цивільного стану у висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану вказуються причини відмови та зазначається про можливість оскарження його у судовому порядку.

Вирішення питання органом опіки та піклування

Відповідно до пункту 71 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", для розв'язання спору, що виник між батьками, щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини, один з батьків подає службі у справах дітей за місцем проживання дитини заяву, копію паспорта, довідку з місця реєстрації (проживання), копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності).

Служба у справах дітей з метою вивчення ситуації та підготовки висновку щодо визначення або зміни прізвища, імені та по батькові дитини проводить бесіду з матір'ю, батьком та дитиною, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

Рішення органу опіки та піклування про розв'язання спору між батьками щодо визначення або зміни імені, прізвища, по батькові дитини приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади з урахуванням висновку служби у справах дітей.

Вирішення питання в судовому порядку

У разі незгоди одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. Під час вирішенні спору приймаються до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини.

Оскільки батьки мають рівні права щодо своїх дітей (частина перша статті 24 Конституції України) незалежно від того, з ким із них проживають діти, то для зміни прізвища дитини необхідна згода обох батьків. У даному випадку батьки не повинні доводити причини, з яких вони погодилися на заміну прізвища дитини. У зв'язку з цим частина п'ята статті 148 СК України надає батькам право звернутися за вирішенням до органу опіки та піклування або до суду при виникненні спору щодо доцільності зміни прізвища дитини. Проте, відповідно до частини четвертої статті 19 СК України участь органу опіки та піклування не є обов’язковою в даній категорії справ, а тому справа буде розглядатися без залучення до участі органу опіки та піклування. Для вирішення питання в судовому порядку звернення до суду відбувається шляхом подання позовної заяви з переліком необхідних документів (доказів).

Перш за все у позовній заяві необхідно навести вагомі аргументи з приводу того, що, наприклад, другий з батьків ухиляється від сплати аліментів (підтверджується довідкою відділу державної виконавчої служби про заборгованість зі сплати аліментів) та не дотримується чи порушує режим побачення з дитиною (якщо такий графік був встановлений органом опіки та піклування).

Виходячи з того, що конкретних підстав для зміни прізвища дитини не існує, тому у цьому випадку логічно застосувати загальне правило сімейного законодавства, яке вказує на те, що під час вирішення спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків відносно дитини, а також безліч інших обставин, що засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини. Зокрема, СК України зазначено, що мати та батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою, а розірвання шлюбу, та проживання батьків окремо від дитини не впливає на обсяг їх прав і не звільняє від обов’язків. Тому, спираючись на положення законодавства, можна довести свої позовні вимоги тим, що другий з батьків не виконує належним чином своїх батьківських обов’язків по відношенню до своєї дитини, нехтує ними, не бере участі у вихованні та утриманні дитини, жодним чином не піклується про стан здоров’я дитини (фізичний, духовний та розумовий розвиток), не намагається забезпечити належного медичного обслуговування, а також своїм негативним ставленням до позивача, погано впливає і на дитину. Натомість, усі обов’язки по утриманню та вихованню дитини виконує позивач, яким дитині було створено усі необхідні умови для здорового фізичного та морального розвитку, духовного збагачення, а також забезпечено належне медичне обслуговування. Також, необхідно зазначити в позовній заяві про те, що зміна прізвища дитини ніяким чином не впливає на законні права, інтереси та обов’язки другого з батьків щодо дитини.

Куди звертатися

Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) в даному випадку застосовуються загальні правила підсудності, тобто позовна заява, про зміну прізвища дитини пред’являються лише за зареєстрованим місцем проживання чи місцем перебування відповідача.

Перелік необхідних документів

Позовна заява про зміну прізвища дитини повинна відповідати загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим статтею 175 ЦПК України.

Крім того, до позовної заяви необхідно додати такі документи:

 • копію паспорта позивача і відповідача;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копію свідоцтва про шлюб/свідоцтва про розлучення;
 • довідку про реєстрацію дитини разом з позивачем;
 • довідку про заборгованість зі сплати аліментів (за наявності).

Також, до заяви можна додати будь-які документи, що підтверджують обґрунтованість позовних вимог. Також, не зайвими в даній категорії справ будуть показання свідків, характеристика з місця роботи, місця проживання тощо.

Вартість

Порядок та підстави для сплати судового збору регулюються Законом України «Про судовий збір». За подання до суду позовної заяви немайнового характеру сплачується судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2022 році - 992 гривні 40 копійок).

Строки розгляду питання

Відповідно до частини першої статті 121 ЦПК України суд має встановити розумні строки для вчинення процесуальних дій.

Судова практика

Див. також