Висновок експерта у галузі права в цивільному процесі

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Версію затверджено Nataliia.shesternina.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Правовий статус експерта з права

Відповідно до статті 73 ЦПК України як експерт з питань права може залучатися особа, яка має науковий ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права.

Рішення про допуск до участі в справі експерта з питань права та долучення його висновку до матеріалів справи ухвалюється судом.

Законодавством не визначено та не конкретизовано методик чи стандартів діяльності есперта з права. Такі особи не вносяться до жодного реєстру, не атестуються, їхня діяльність не ліцензується, до їх працевлаштування чи трудового стажу жодних вимог не встановлено.

В законі немає положень про відводи такому експерту, також не передбачено монополію на провадження відповідної діяльності.

Виходячи з невизначеності кандидата на експерта права в законодавстві слід вважати, що таким експертом з права може бути особа, яка має юридичну освіту зі ступенем кандидата чи доктора наук, якщо його авторитет та досвід визнаються хоча б одним з учасників процесу і суд ухвалою долучає його до участі в процесі.

Права та обовязки експерта з права в цивільному процесі

права Обов'язки
ознайомлюватися з матеріалами справи з’явитися до суду за його викликом та роз’яснити свій висновок і відповісти на питання суду та учасників справи

надати обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання

заявляти клопотання про надання йому додаткової інформації по справі, якщо надання висновку призначено судом
викладати у правовому висновку виявлені в ході її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання
бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об’єктів , в ситуації що потребує висновку
оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов’язаних з наданням висновку і викликом до суду
знати мету свого виклику до суду, відмовитися від участі у судовому процесі, якщо він не володіє відповідними знаннями
брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції

Зміст висновку експерта та випадки залучення у цивільний процес

Експерт з права залучається для надання висновку про застосування аналогії закону, аналогії права або змісту норм іноземного права згідно з їхнім офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у відповідній іноземній державі (стаття 114 Цивільного процесуального кодексу України).

Висновок експерта у галузі права не може містити оцінки доказів, суджень про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за результатами розгляду справи.

Висновок не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов’язковим для суду.

Суд може посилатися в рішенні на висновок експерта як на джерело відомостей, які в ньому містяться, та має дійти самостійних висновків щодо відповідних питань.

Судова практика.

Правова позиція   Рішення суду
Згідно з частиною другою статті 113 ЦПК України, якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам). Ухвала КЦС Верховного Суду від  19 лютого 2019 року  року у справі  № 761/45993/16-ц
Відповідно до частин першої, другої статті 102 ЦПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Постанова КЦС ВС від  31 березня 2021 року у справі  523/7567/20
Покладений в основу рішення суду першої інстанції висновок експерта не відповідає положенням статей 79, 80 ЦПК України про достовірність та достатність доказів. Суд уважав, що експерт, який провів експертизу спірного тексту, вийшов за межі своїх фахових знань, оскільки його висновки ґрунтуються на фонових знаннях та прагмалінгвістичних чинниках зі сфер психології, політології та соціології, які не входять до предмету експертизи, а отже виходять за межі знань експерта. Постанова КЦС ВС від  18 серпня 2021 року у  № 758/11577/18

Корисні посилання

Див. також