Вибір банківської установи для виплати/отримання заробітної плати

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Право працівника обирати банківську установу

Статтями 43 та 46 Конституції України встановлено, що право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Згідно статті 19 Конституції правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Стаття 68 Конституції України встановлює обов'язок кожного неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України "Про оплату праці" за особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через банки/небанківських надавачів платіжних послуг, які отримали право на відкриття і ведення обслуговування рахунків відповідно до Закону України "Про платіжні послуги", поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.

Забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством (частина перша статті 25 Закону України "Про оплату праці").

Після запровадження в Україні міжнародного номера банківського рахунку роботодавець отримав змогу формувати відомість на зарахування заробітної плати працівникам із зазначенням номера рахунку працівника за стандартом IBAN, у тому числі рахунку, який працівник самостійно відкрив у банку за власним вибором.

Цікаво! Лист Національного банку України від 23 грудня 2019 року № 57-0007/67106 "Щодо оптимізації порядку виплати заробітної плати в частині уніфікації реєстру на зарахування заробітної плати на рахунки працівникам підприємства"

Для відкриття рахунку, на який зараховуватиметься заробітня плата, банк має укласти відповідний договір з працівником. Роботодавець не може бути стороною цього договору. Власником рахунку в банку є працівник, і тільки він може розпоряджатись ним.

Жодним законом України не передбачено обов'язку працівника укладати договір про відкриття рахунку для виплати заробітної плати з банком, вказаним роботодавцем. Якщо все таки договір про відкриття рахунку відкритий під примусом, працівник може визнати його недійсним. У разі порушення законодавства про працю громадяни мають право звернутися зі скаргою до профспілки, Державної служби України з питань праці, із позовом до суду.

Корисні посилання

Див. також