Порядок реєстрації статуту територіальної громади

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Умови та порядок державної реєстрації статутів

Відповідно до статті 19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції України та в межах цього Закону може прийняти статут територіальної громади села, селища, міста. Пунктом 48 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання затвердження статуту територіальної громади.

Умови та порядок державної реєстрації статутів територіальних громад сіл, селищ, міст визначає Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад , затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 №1150 (далі - Положення). Відповідно до пункту 1 Положення реєстрація статутів територіальних громад сіл, селищ, міст (крім м. Києва), в тому числі статутів об’єднаних територіальних громад, утворених згідно із Законом України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, здійснюється відповідними територіальними органами Мін’юсту, а статуту територіальної громади м. Києва - Мін’юстом за заявою встановленого зразка (додаток 1). Звертаємо увагу, що заява оформлюється на бланку сільської, селищної, міської ради із зазначенням відповідних вихідних реквізитів. Відповідно до пункту 1-1 Положення прийняття та видача документів здійснюється через центри надання адміністративних послуг або шляхом подання їх до відповідних територіальних органів Мін’юсту.

Для реєстрації статуту територіальних громад сіл, селищ, міст разом із заявою подаються:

а) статут територіальної громади села, селища, міста (далі статут) у двох примірниках та на електронних носіях;

б) копія рішення представницького органу місцевого самоврядування про затвердження статуту, оформлена відповідно до законодавства;

в) витяг з протоколу пленарного засідання представницького органу місцевого самоврядування щодо затвердження статуту..

Документи, що подаються для реєстрації статуту, мають бути оформлені відповідно до вимог законодавства та вищезазначеного Положення. Орган, що здійснює реєстрацію статуту, не мас права вимагати від заявника подання документів, не передбачених законодавством та цим Положенням або оформлених інакше, ніж визначено у цьому Положенні. Орган, що здійснює реєстрацію статуту, в разі потреби перевіряє відомості, які містяться в поданих документах.

Терміни розгляду заяви

Заява про реєстрацію статуту та подані з нею документи розглядаються у 30-денний термін. За результатами розгляду заяви та документів здійснюється реєстрація статуту або надається обґрунтована відмова в його реєстрації. У разі реєстрації статуту видається свідоцтво про державну реєстрацію статуту територіальної громади встановленого зразка (додаток 2). Відомості про це вносяться до реєстру статутів територіальних громад (далі - реєстр), який ведеться органом, що здійснює реєстрацію статутів, за встановленою формою (додаток 3) та оприлюднюються на офіційному веб-порталі цього органу. (п. 4-6 Положення).

Підстави для відмови в реєстрації статуту територіальних громад сіл. селищ, міст

Підставою для відмови в реєстрації статуту може бути невідповідність поданих документів Конституції та законам України. Орган, що здійснює реєстрацію статуту, не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про відмову в його реєстрації інформує про таке рішення заявника. (п. 7 Положення).

До листа органу, що здійснив реєстрацію статуту, про відмову в його реєстрації додається правове обґрунтування щодо невідповідності статуту або окремих його положень Конституції та законам України.

Рішення про відмову в реєстрації статуту може бути оскаржено в судовому порядку. (п. 8 Положення).

Порядок внесення змін до статуту територіальних громад сіл. селищ, міст

Про внесення змін до статуту сільський, селищний, міський голова у п'ятиденний термін повідомляє орган, що здійснив реєстрацію статуту. Реєстрація змін до статуту здійснюється в порядку, передбаченому для реєстрації статуту. (п. 10 Положення).

Скасування реєстрації статуту територіальних громад сіл. селищ, міст

Скасування реєстрації статуту здійснюється органом, що його зареєстрував:

а) у разі подання письмової заяви про це сільського, селищного, міського голови за наявності відповідного рішення представницького органу місцевого самоврядування;

б) на підставі рішення суду.

Скасування реєстрації статуту здійснюється шляхом виключення його з реєстру, про що в десятиденний термін повідомляється представницький орган місцевого самоврядування та відповідний орган державної статистики. (п. 9 Положення).