Порядок реєстрації статуту територіальної громади

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

  Законодавство

  1. Конституція України
  2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  3. Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад
   Відповідно до статті 19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції України та в межах цього Закону може прийняти статут територіальної громади села, селища, міста.

    Пунктом 48 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання затвердження статуту територіальної громади.    

Умови та порядок державної реєстрації статутів

Умови та порядок державної реєстрації статутів територіальних громад сіл. селищ, міст визначає Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад (далі - Положення), затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 №1150. Відповідно до пункту 1 Положення реєстрація статутів територіальних громад сіл, селищ, міст (крім м. Києва) здійснюється відповідними головними територіальними управліннями юстиції, статуту територіальної громади м. Києва - Мін’юстом за заявою встановленого зразка (додаток 1 Положення). Звертаємо увагу, що заява оформлюється на бланку сільської, селищної, міської ради із зазначенням відповідних вихідних реквізитів. Відповідно до пункту 1-1 Положення прийняття та видача документів здійснюється через центри надання адміністративних послуг. Для реєстрації статуту територіальних громад сіл. селищ, міст разом із заявою подаються:

а) статут територіальної громади села, селища, міста (далі статут) у двох примірниках; б) рішення представницького органу місцевого самоврядування про затвердження статуту; в) протокол пленарного засідання представницького органу місцевого самоврядування, на якому прийнято рішення про реєстрацію статуту.

Документи, що подаються для реєстрації статуту, мають бути оформлені відповідно до вимог законодавства та вищезазначеного Положення. Орган, що здійснює реєстрацію статуту, не мас права вимагати від заявника подання документів, не передбачених законодавством та цим Положенням або оформлених інакше, ніж визначено у цьому Положенні. Орган, що здійснює реєстрацію статуту, в разі потреби перевіряє відомості, які містяться в поданих документах.

Терміни розгляду заяви

Заява про реєстрацію статуту розглядається в місячний термін і за результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію статут) або відмову в його реєстрації. У разі прийняття рішення про реєстрацію статуту видається свідоцтво про державну реєстрацію статуту територіальної громади встановленого зразка (додаток 2 Положення). Відомості про це вносяться до реєстру статутів територіальних громад, який ведеться органом, що здійснює реєстрацію статутів ( додаток 3 Положення).    

Підстави для відмови в реєстрації статуту територіальних громад сіл. селищ, міст

Підставою для відмови в реєстрації статуту може бути його невідповідність Конституції та законам України. Орган, що здійснює реєстрацію статуту, не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про відмову в реєстрації стагулу надсилає таке рішення до центру надання адміністративних послуг, що здійснював прийняття відповідних документів, для видачі його заявникові. Рішення про відмову в реєстрації статуту може бути оскаржено в судовому порядку.

Порядок внесення змін до статуту територіальних громад сіл. селищ, міст

Про внесення змін до статуту сільський, селищний, міський голова у п'ятиденний термін повідомляє орган, що здійснив реєстрацію статуту. Реєстрація змін до статуту здійснюється в порядку, передбаченому для реєстрації статуту.

Скасування реєстрації статуту територіальних громад сіл. селищ, міст

Скасування реєстрації статуту здійснюється органом, що його зареєстрував: а) у разі подання письмової заяви про це сільського, селищного, міського голови за наявності відповідного рішення представницького органу місцевого самоврядування; б) на підставі рішення суду. Скасування реєстрації статуту здійснюється шляхом виключення його з реєстру, про що в десятиденний термін повідомляється представницький орган місцевого самоврядування та відповідний орган державної статистики.