Порядок здійснення реєстрації сільськогосподарської техніки

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 12:13, 13 квітня 2022, створена Iryna.skaletska (обговорення | внесок) (спрощена процедура тимчасової реєстрації у період дії воєнного чи надзвичайного стану)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2022 року №434 «Про внесення змін до Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів» введено спрощену процедуру тимчасової реєстрації машин у період дії воєнного чи надзвичайного стану (за згодою сторін може проводитися реєстрація і на загальних умовах).

Тимчасова реєстрація машин у період дії воєнного чи надзвичайного стану здійснюється державними інспекторами за місцем подання заяви власником машини (без урахування місцезнаходження юридичної особи або місця проживання (перебування) фізичної особи) протягом трьох робочих днів.

Тимчасова реєстрації машини у період дії воєнного чи надзвичайного стану здійснюється за заявою власника до якої додаються:

 1. копія документа, що підтверджує право власності;
 2. документ, що посвідчує особу представника власника машини та його повноваження (у разі потреби);
 3. копія документа, що посвідчує особу власника машини.

На машини, щодо яких було здійснено процедуру тимчасової реєстрації у період дії воєнного чи надзвичайного стану, видаються талони тимчасового обліку машини, що є дійсними в період дії воєнного чи надзвичайного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування, та закріплюються нові номерні знаки або номерні знаки, які були в користуванні та на даний час не закріплені за іншими машинами.
Протягом шести місяців із дня припинення або скасування дії воєнного чи надзвичайного стану особи, які експлуатують машини, що перебували на тимчасовій реєстрації в період дії воєнного чи надзвичайного стану, зобов’язані здійснити державну реєстрацію машин відповідно до вимог Закону України “Про дорожній рух” та цього Порядку. У разі встановлення факту обтяження такої машини чи подання документів, інформація в яких не відповідає відомостям відповідних державних реєстрів і баз даних під час державної реєстрації та/або машину не зареєстровано протягом шести місяців із дня припинення або скасування дії воєнного чи надзвичайного стану, така машина вважається незареєстрованою.
Огляд машин, щодо яких реєстрація здійснюється за процедурою тимчасової реєстрації у період дії воєнного чи надзвичайного стану, державними інспекторами та спеціалістами з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації проводиться за можливості.

Загальний порядок здійснення реєстрації

Реєстрація сільськогосподарської техніки проводиться територіальними органами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - територіальні органи Держпродспоживслужби).

Машина реєструється протягом семи днів на підставі зареєстрованої в установленому порядку державним інспектором заяви власника або уповноваженої ним особи у разі, коли документи, що додаються до заяви, подані у повному обсязі.
До заяви додаються:

 1. документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини;
 2. документи, що підтверджують сплату передбачених законодавством податків, а також зборів за послуги, що надаються територіальним органом Держпродспоживслужби;
 3. копії паспорта та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (для фізичної особи);
 4. документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби);
 5. свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в територіальному органі Держпродспоживслужби чи іншому державному органі);
 6. митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 - для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше;
 7. акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі реєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно відповідно до п. 14 Порядку);
 • висновок спеціаліста;

Для машин, які реєструються вперше:

Реєстрація та зняття з обліку машин здійснюються після отримання власником відповідного висновку спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації за встановленою Мінекономіки формою.

На кожну зареєстровану машину видається свідоцтво про реєстрацію машини або талон тимчасового обліку машини (далі - реєстраційний документ), зразки яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р.№ 47 та номерний знак, що виготовляється згідно з державними стандартами. На причіпне, навісне обладнання (крім тракторних причепів і прирівняних до них машин) та інвентар номерні знаки не видаються. Машина реєструється за її власником як за юридичною або фізичною особою. За фізичною особою - підприємцем машина реєструються як за фізичною особою.
Відомості про машину, власника, номерний знак, серію і номер реєстраційного документа та інші дані у випадках, визначених Порядком, заносяться до книги реєстрації машин або книги тимчасової реєстрації машин, зразки яких затверджуються Мінекономіки (далі - книга реєстрації), та до уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, створеної Держпродспоживслужбою.

У реєстрації машини може бути відмовлено:
якщо машина:

 • не знята з обліку попереднім власником в територіальному органі Держпродспоживслужби чи іншому державному органі, за винятком випадків, передбачених законодавством;
 • не має ідентифікаційного номера;

у разі коли документи:

 • подано не в повному обсязі;
 • викладено іноземною мовою без додатка засвідченого в установленому порядку перекладу на державну мову;
 • копії яких не засвідчені в установленому порядку; оформлено з іншими порушеннями закону;

якщо:

 • у висновку спеціаліста зазначено, що на машині знищені або підроблені, або сфальсифіковані ідентифікаційні номери складових частин (вузлів і агрегатів);
 • машини ввезені на територію України без відповідного їх митного оформлення або із сфальсифікованими документами митного оформлення, про що зазначено у висновку спеціаліста;
 • в інших випадках, передбачених законом.

Реєстрація машин скасовується територіальним органом Держпродспоживслужби у разі встановлення факту, що подано підроблені документи, або факту знищення, підроблення ідентифікаційного номера машини, її складових частин (вузлів і агрегатів). Інформація про зазначені факти і такі документи негайно передаються до правоохоронних органів.

Реєстрація машини може також скасовуватися в інших випадках, передбачених законом, зокрема за рішенням суду. Скасування реєстрації машин оформляється наказом територіального органу Держпродспоживслужби. Номерний знак установлюється:

 • на машині з кабіною - у лівому верхньому куті задньої стінки кабіни або в місці, передбаченому підприємством-виробником;
 • на машині із знімною кабіною або без кабіни - на зовнішній частині крила лівого заднього колеса або в місці, передбаченому підприємством-виробником;
 • на тракторному причепі - на кронштейні, встановленому під заднім бортом, у лівому куті.

Номерний знак машини або реєстраційний документ, що стали непридатними для використання, підлягають здачі до територіального органу Держпродспоживслужби. У цьому разі номерний знак або реєстраційний документ видається на підставі заяви власника машини.

Перереєстрація машин проводиться у разі зміни:

 • прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (перебування) власника - фізичної особи, що підтверджується відповідними документами;
 • місцезнаходження, організаційно-правової форми або найменування власника - юридичної особи, що підтверджується відповідними документами;
 • типу машини у разі переобладнання або заміни складових частин (вузлів і агрегатів) з ідентифікаційними номерами, що підтверджується документами про правомірність придбання складових частин (вузлів і агрегатів).

Перереєстрація машин проводиться також у разі виникнення потреби у внесенні змін до графи «Особливі відмітки» реєстраційного документа або проведенні обміну реєстраційних документів, що прийшли у непридатний стан, а також після присвоєння ідентифікаційних номерів машинам (складовим частинам), які не мали таких номерів.

Зняття з обліку машин

Зняття з обліку сільськогосподарської техніки проводиться територіальними Держпродспоживслужби.

З обліку машина знімається у зв'язку з її відчуженням чи вибракуванням протягом семи днів на підставі заяви власника або уповноваженої ним особи, до якої додаються:

 1. документ, що посвідчує особу представника власника машини та його повноваження (у разі потреби);
 2. свідоцтво про реєстрацію;
 3. рішення власника про зняття машини з обліку (для юридичної особи);
 4. копія згоди або дозволу на зняття машини з обліку відповідного суб'єкта управління майном (для державних та комунальних підприємств);
 5. письмова згода співвласників на зняття машини з обліку, що засвідчується в установленому порядку (для зняття з обліку машини, зареєстрованої з урахуванням пп. 1 п. 8 Порядку);
 6. рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства про зняття машини з обліку;
 7. засвідчене в установленому порядку рішення власника або суду про ліквідацію юридичної особи (для зняття з обліку машини у зв'язку з ліквідацією юридичної особи);
 8. інші документи у випадках, визначених Порядком.

У разі зняття з обліку машини у зв’язку з відчуженням номерний знак власник здає до інспекції. У свідоцтві про реєстрацію машини робиться запис «Знято з обліку для реалізації». Для транспортування знятої з обліку машини інспекція видає номерний знак «Транзит».

Отримання посвідчення тракториста-машиніста

Посвідчення видається особі, яка пройшла медичний огляд у порядку, встановленому МОЗ, а також професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації відповідно до навчальних планів і програм та склала теоретичний і практичний іспити екзаменаційній комісії.
Під час теоретичного іспиту перевіряються знання правил дорожнього руху і правил технічної експлуатації машин. Під час практичного іспиту перевіряються навички керування машинами тих категорій, які заявлені для отримання посвідчення.

Для складання теоретичного і практичного іспиту та отримання посвідчення тракториста-машиніста до інспекції подаються такі документи: заява від особи; диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації; медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування машинами; дві фотокартки розміром 3x4 сантиметри, що відповідає віку особи на момент одержання нею посвідчення; копія картки фізичної особи-платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових платежів.

Крім зазначених документів до екзаменаційної комісії подається документ, що засвідчує особу, а для одержання дозволу на право керування машинами інших категорій також посвідчення тракториста-машиніста.

Якщо особа не склала теоретичного або практичного іспиту, то нове посвідчення їй не видається, а попереднє вилучається, і повторний іспит призначається не раніш як через 10 днів.