Порядок здійснення реєстрації сільськогосподарської техніки

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальний порядок здійснення реєстрації

Реєстрація сільськогосподарської техніки проводиться територіальними органами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - територіальні органи Держпродспоживслужби).

Машина реєструється протягом семи днів на підставі зареєстрованої в установленому порядку державним інспектором заяви власника або уповноваженої ним особи у разі, коли документи, що додаються до заяви, подані у повному обсязі.
До заяви додаються:

 1. документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини;
 2. документи, що підтверджують сплату передбачених законодавством податків, а також зборів за послуги, що надаються територіальним органом Держпродспоживслужби;
 3. копії паспорта та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (для фізичної особи);
 4. документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби);
 5. свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в територіальному органі Держпродспоживслужби чи іншому державному органі);
 6. митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 - для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше;
 7. акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі реєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно відповідно до п. 14 Порядку);
 • висновок спеціаліста;

Для машин, які реєструються вперше:

 • декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, - для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. №62;
 • сертифікат затвердження типу, виданий органом з оцінки відповідності, призначеним в установленому порядку на провадження діяльності щодо затвердження типу, - для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. №1367
 • сертифікат відповідності затвердженому типу, оформлений виробником або його уповноваженим представником на підставі сертифіката затвердження типу, - для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1367;
 • інші документи у випадках, визначених Порядком.

Реєстрація та зняття з обліку машин здійснюються після отримання власником відповідного висновку спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації за встановленою Мінекономіки формою.

На кожну зареєстровану машину видається свідоцтво про реєстрацію машини або талон тимчасового обліку машини (далі - реєстраційний документ), зразки яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р.№ 47 та номерний знак, що виготовляється згідно з державними стандартами. На причіпне, навісне обладнання (крім тракторних причепів і прирівняних до них машин) та інвентар номерні знаки не видаються. Машина реєструється за її власником як за юридичною або фізичною особою. За фізичною особою - підприємцем машина реєструються як за фізичною особою.
Відомості про машину, власника, номерний знак, серію і номер реєстраційного документа та інші дані у випадках, визначених Порядком, заносяться до книги реєстрації машин або книги тимчасової реєстрації машин, зразки яких затверджуються Мінекономіки (далі - книга реєстрації), та до уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, створеної Держпродспоживслужбою.

У реєстрації машини може бути відмовлено:
якщо машина:

 • не знята з обліку попереднім власником в територіальному органі Держпродспоживслужби чи іншому державному органі, за винятком випадків, передбачених законодавством;
 • не має ідентифікаційного номера;

у разі коли документи:

 • подано не в повному обсязі;
 • викладено іноземною мовою без додатка засвідченого в установленому порядку перекладу на державну мову;
 • копії яких не засвідчені в установленому порядку; оформлено з іншими порушеннями закону;

якщо:

 • у висновку спеціаліста зазначено, що на машині знищені або підроблені, або сфальсифіковані ідентифікаційні номери складових частин (вузлів і агрегатів);
 • машини ввезені на територію України без відповідного їх митного оформлення або із сфальсифікованими документами митного оформлення, про що зазначено у висновку спеціаліста;
 • в інших випадках, передбачених законом.

Реєстрація машин скасовується територіальним органом Держпродспоживслужби у разі встановлення факту, що подано підроблені документи, або факту знищення, підроблення ідентифікаційного номера машини, її складових частин (вузлів і агрегатів). Інформація про зазначені факти і такі документи негайно передаються до правоохоронних органів.

Реєстрація машини може також скасовуватися в інших випадках, передбачених законом, зокрема за рішенням суду. Скасування реєстрації машин оформляється наказом територіального органу Держпродспоживслужби. Номерний знак установлюється:

 • на машині з кабіною - у лівому верхньому куті задньої стінки кабіни або в місці, передбаченому підприємством-виробником;
 • на машині із знімною кабіною або без кабіни - на зовнішній частині крила лівого заднього колеса або в місці, передбаченому підприємством-виробником;
 • на тракторному причепі - на кронштейні, встановленому під заднім бортом, у лівому куті.

Номерний знак машини або реєстраційний документ, що стали непридатними для використання, підлягають здачі до територіального органу Держпродспоживслужби. У цьому разі номерний знак або реєстраційний документ видається на підставі заяви власника машини.

Перереєстрація машин проводиться у разі зміни:

 • прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (перебування) власника - фізичної особи, що підтверджується відповідними документами;
 • місцезнаходження, організаційно-правової форми або найменування власника - юридичної особи, що підтверджується відповідними документами;
 • типу машини у разі переобладнання або заміни складових частин (вузлів і агрегатів) з ідентифікаційними номерами, що підтверджується документами про правомірність придбання складових частин (вузлів і агрегатів).

Перереєстрація машин проводиться також у разі виникнення потреби у внесенні змін до графи «Особливі відмітки» реєстраційного документа або проведенні обміну реєстраційних документів, що прийшли у непридатний стан, а також після присвоєння ідентифікаційних номерів машинам (складовим частинам), які не мали таких номерів.

Зняття з обліку машин

Зняття з обліку сільськогосподарської техніки проводиться територіальними Держпродспоживслужби.

З обліку машина знімається у зв'язку з її відчуженням чи вибракуванням протягом семи днів на підставі заяви власника або уповноваженої ним особи, до якої додаються:

 1. документ, що посвідчує особу представника власника машини та його повноваження (у разі потреби);
 2. свідоцтво про реєстрацію;
 3. рішення власника про зняття машини з обліку (для юридичної особи);
 4. копія згоди або дозволу на зняття машини з обліку відповідного суб'єкта управління майном (для державних та комунальних підприємств);
 5. письмова згода співвласників на зняття машини з обліку, що засвідчується в установленому порядку (для зняття з обліку машини, зареєстрованої з урахуванням пп. 1 п. 8 Порядку);
 6. рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства про зняття машини з обліку;
 7. засвідчене в установленому порядку рішення власника або суду про ліквідацію юридичної особи (для зняття з обліку машини у зв'язку з ліквідацією юридичної особи);
 8. інші документи у випадках, визначених Порядком.

У разі зняття з обліку машини у зв’язку з відчуженням номерний знак власник здає до інспекції. У свідоцтві про реєстрацію машини робиться запис «Знято з обліку для реалізації». Для транспортування знятої з обліку машини інспекція видає номерний знак «Транзит».

Отримання посвідчення тракториста-машиніста

Посвідчення видається особі, яка пройшла медичний огляд у порядку, встановленому МОЗ, а також професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації відповідно до навчальних планів і програм та склала теоретичний і практичний іспити екзаменаційній комісії.
Під час теоретичного іспиту перевіряються знання правил дорожнього руху і правил технічної експлуатації машин. Під час практичного іспиту перевіряються навички керування машинами тих категорій, які заявлені для отримання посвідчення.

Для складання теоретичного і практичного іспиту та отримання посвідчення тракториста-машиніста до інспекції подаються такі документи: заява від особи; диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації; медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування машинами; дві фотокартки розміром 3x4 сантиметри, що відповідає віку особи на момент одержання нею посвідчення; копія картки фізичної особи-платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових платежів.

Крім зазначених документів до екзаменаційної комісії подається документ, що засвідчує особу, а для одержання дозволу на право керування машинами інших категорій також посвідчення тракториста-машиніста.

Якщо особа не склала теоретичного або практичного іспиту, то нове посвідчення їй не видається, а попереднє вилучається, і повторний іспит призначається не раніш як через 10 днів.