Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Хто має право на таку відпустку?

 • Жінки, які мають двох та більше дітей віком до 15 років;
 • Жінки, які мають дитину з інвалідністю;
 • Жінки, які усиновили дитину;
 • Матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
 • Одинока матір (жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, вдова, інша жінка, яка виховує і утримує дитину сама);
 • Особи які взяли під опіку дитину чи особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи;
 • Один із прийомних батьків;
 • Батько дитини чи особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи І, який виховує дитину без матері.


Примітка: До підгрупи А групи I інвалідності відносяться особи з виключно високим ступенем втрати здоров’я, яка призводить до виникнення потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді або самостійно осіб і фактичної нездатності до самообслуговування (абзац одинадцятий п. 27 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317).

Поняття «одинока матір» та «одинокий батько»

Одинока матір – це:

Одинокий батько – це:

 • чоловік який не находиться у шлюбі і в свідоцтві про народження дитини записано, що він її батько;
 • вдівець;
 • розлучений чоловік, який займається вихованням дитини без матері.

Те що батько виплачує аліменти на дитину для надання відпустки значення не має.

Підстави для надання відпустки

Жінка (чоловік) має право на додаткову відпустку на дітей за умови, якщо вона (він):

 1. працевлаштована(ий) (на день початку відпустки має стаж роботи в рахунок року, за який просить надати їй відпустку, тривалістю хоча б один день);
 2. має двох і більше дітей віком до 15 років та/або дитину з інвалідністю, дитину, взяту під опіку віком до 18 років, якщо вона не набула прав повнолітнього раніше.

При визначенні підстав для отримання права на відпустку на дітей одна дитина може бути врахована кілька разів.Тобто якщо, наприклад, у матері є двоє дітей віком до 15 років і одна із них є інвалідом, то така мати має право на відпустку за двома підставами.

Додаткова відпустка надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та часу народження дитини, до чи після. Працівник також не втрачає право на неї в році смерті дитини або досягнення нею граничного віку для її надання. Якщо працівник не скористався правом на додаткову відпустку в поточному році, він має право взяти її в наступному. Строків давності за таким видом відпусток не передбачено.

Тривалість додаткової відпустки на дітей

Тривалість додаткової відпустки батькам, які мають дітей, становить 10 календарних днів Святкові і неробочі дні в даному випадку не враховуються(тобто якщо на період відпустки на дітей припадають святкові та неробочі дні, відпустку продовжують на кількість таких днів, але водночас такі дні не оплачують).

При наявності декількох підстав для надання такої відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Документальне підтвердження права на додаткову відпустку

Жінка, яка має двох або більше дітей у віці до 15 років - надає копії свідоцтв про народження дітей.

Жінка, яка має дитину з інвалідністю:

 • а) копія свідоцтва про народження дитини;
 • б) копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність дитини, або копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого закладами та установами МОЗ.

Жінка яка всиновила дитину:

 • а) копію свідоцтва про народження;
 • б) копія рішення суду про всиновлення дитини.

Мати особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи І:

 • а) копія свідоцтва про народження дитини;
 • б) копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність, або довідки до акта огляду МСЕК.

Одинока матір:

 • а) копія свідоцтва про народження дитини;
 • б) довідка органів РАЦСу про підстави внесення відомостей про батька дитини в книгу реєстрації актів про народження;
 • в) копія паспорта.

Вдова:

 • а) копія свідоцтва про народження дитини;
 • б) копія свідоцтва про укладення шлюбу;
 • в) копія свідоцтва про смерть чоловіка;
 • г) копія паспорта.

Розведена жінка, яка виховує дитину без батька:

 • а) копія свідоцтва про народження дитини;
 • б) копія свідоцтва про розірвання шлюбу;
 • в) офіційно складений, оформлений і засвідчений у встановленому порядку документ, в якому з достатньою достовірністю підтверджується відсутність участі батька у вихованні дитини.

Особливості надання додаткових відпусток на дітей

 • Право на додаткову відпустку виникає раз на рік і не залежить від відпрацьованого часу. У випадку звільнення робітника має право «відгуляти» таку відпустку в повному обсязі або отримати грошову компенсацію.
 • На додаткову відпустку на дітей розповсюджується загальні права переносу або продовження відпусток відповідно до статті 11 Закону України «Про відпустки». Роботодавець не має права відкликати працівника із додаткової відпустки на дітей.
 • На додаткову відпустку на дітей мають право особи, які працюють за сумісництвом.
 • Виплата грошової компенсації за додаткову соціальну відпустку допускається лише при звільненні.
 • Перерахування суми компенсації за невикористані дні додаткової відпустки на дітей на нове підприємство у випадку звільнення за переведенням, не передбачено (лист Міністерства соціальної політики України від 24 березня 2015 року № 4053/0/14-15/18).