Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальна інформація

Відповідно до статті 19 Закону України "Про відпустки", додаткова відпустка надається працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, чи які усиновили дитину, матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Примітка: До підгрупи А I групи інвалідності належать особи з виключно високим ступенем втрати здоров'я, який спричиняє до виникнення потреби у постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі інших осіб і фактичну нездатність до самообслуговування (абзац четвертий п. 27 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317).

Хто має право на таку відпустку?

 • Один з батьків, який має двох та більше дітей віком до 15 років;
 • Один з батьків, який має дитину з інвалідністю;
 • Один з батьків, який усиновив дитину;
 • Матір (батько) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
 • Одинока матір дитини;
 • Батько дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
 • Особи, які взяли під опіку дитину чи особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи;
 • Один із прийомних батьків;


ВАЖЛИВО! Один з батьків має право на додаткову соціальну відпустку за умови, що інший з подружжя в поточному календарному році не скористався своїм правом на цю відпустку.

Також, у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні даного виду відпустки, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання (замовлення).

Поняття «одинока матір» та «одинокий батько»

Одинока матір – це:

 • жінка яка не перебуває у шлюбі і в свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини, або такий запис зроблений на прохання матері відповідно до статті 135 СК України;
 • вдова;

Одинокий батько – це:

 • чоловік який не перебуває у шлюбі і в свідоцтві про народження дитини записано, що він її батько;
 • вдівець;
 • розлучений чоловік, який займається вихованням дитини без матері.

Те що батько виплачує аліменти на дитину для надання відпустки значення не має.

Батько тільки тоді може бути визнаний таким, що бере участь у вихованні дитини, коли він або разом проживає з дитиною, або маються інші докази щоденної участі батька у вихованні дитини.

Укладення жінкою повторного шлюбу з чоловіком, який не усиновив дитину (дітей), не є підставою для зменшення тривалості соціальної додаткової відпустки чи її ненадання, оскільки статтею 260 Сімейного кодексу України передбачено, що якщо мачуха, вітчим проживають однією сім'єю з малолітніми, неповнолітніми пасинком, падчеркою, вони мають право брати участь у їхньому вихованні.

Тобто зазначеною нормою передбачено право мачухи, вітчима, а не обов'язок брати участь у вихованні малолітніх, неповнолітніх пасинка, падчерки.

Підстави для надання відпустки

Жінка (чоловік) має право на додаткову відпустку на дітей за умови, якщо вона (він):

 • працевлаштована(ий) (на день початку відпустки має стаж роботи в рахунок року, за який просить надати їй відпустку, тривалістю хоча б один день);
 • має двох і більше дітей віком до 15 років та/або дитину з інвалідністю, дитину, взяту під опіку віком до 18 років, якщо вона не набула прав повнолітнього раніше.

Додаткова відпустка надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та часу народження дитини. Але, соціальна відпустка не може бути поділена на частини. Тобто, якщо Ви маєте право на цей вид відпустки, ви маєте піти на неї в повному обсязі. Працівник також не втрачає право на соціальну відпустку в році смерті дитини або досягнення нею граничного віку для її надання. Якщо працівник не скористався правом на додаткову відпустку в поточному році, він має право взяти її в наступному. Строків давності за таким видом відпусток не передбачено.

Тривалість додаткової відпустки на дітей

Тривалість додаткової відпустки батькам, які мають дітей, становить 10 календарних днів. Святкові і неробочі дні в даному випадку не враховуються (тобто якщо на період відпустки на дітей припадають святкові та неробочі дні, відпустку продовжують на кількість таких днів, але водночас такі дні не оплачують).

ВАЖЛИВО: при наявності декількох підстав для надання такої відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів!!!

ВАЖЛИВО: у період дії воєнного стану положення про незарахування святкових і неробочих днів до додаткової відпустки не застосовується.

Документальне підтвердження права на додаткову відпустку

Один з батьків, який має двох або більше дітей у віці до 15 років - надає копії свідоцтв про народження дітей.

Один з батьків, який має дитину з інвалідністю:

 • а) копія свідоцтва про народження дитини;
 • б) копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність дитини, або копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого закладами та установами МОЗ.

Один з батьків, який усиновив дитину:

 • а) копію свідоцтва про народження;
 • б) копія рішення суду про усиновлення дитини.

Один з батьків особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи І:

 • а) копія свідоцтва про народження дитини;
 • б) копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність, або довідки до акта огляду МСЕК.

Одинока матір:

 • а) копія свідоцтва про народження дитини;
 • б) довідка органів ДРАЦСу про підстави внесення відомостей про батька дитини в книгу реєстрації актів про народження;
 • в) копія паспорта.

Вдова/вдівець:

 • а) копія свідоцтва про народження дитини;
 • б) копія свідоцтва про укладення шлюбу;
 • в) копія свідоцтва про смерть чоловіка/жінки;
 • г) копія паспорта.

Розлучена(ий) жінка/чоловік, яка(ий) виховує дитину без батька/матері:

 • а) копія свідоцтва про народження дитини;
 • б) копія свідоцтва про розірвання шлюбу;
 • в) офіційно складений, оформлений і засвідчений у встановленому порядку документ, в якому з достатньою достовірністю підтверджується відсутність участі батька/матері у вихованні дитини (слід зазначити , що чинним законодавством на сьогодні не визначено конкретного переліку документів, які слід пред’явити одинокій матері/батьку для підтвердження свого статусу та отримання додаткової соціальної відпустки).

Особливості надання додаткових відпусток на дітей

 1. Право на додаткову відпустку виникає раз на рік і не залежить від відпрацьованого часу. У випадку звільнення, робітник має право «відгуляти» таку відпустку в повному обсязі або отримати грошову компенсацію.
 2. Працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом, за їх бажанням та на підставі заяви виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні додаткової відпустки на дітей. Відповідна заява подається не пізніше останнього дня місяця, в якому працівник був увільнений від роботи у зв’язку з призовом на військову службу.
 3. У період дії воєнного стану надання працівнику додаткової відпустки на дітей понад щорічну основну відпустку за рішенням роботодавця може здійснюватися без збереження заробітної плати. Надання невикористаних днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. За рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати. Дане положення не застосовуються до керівних працівників закладів освіти та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників.
 4. Такі відпустки не можуть бути поділені на частини.
 5. На додаткову відпустку на дітей розповсюджується загальні права переносу або продовження відпусток відповідно до статті 11 Закону України «Про відпустки». Роботодавець не має права відкликати працівника із додаткової відпустки на дітей.
 6. На додаткову відпустку на дітей мають право особи, які працюють за сумісництвом.
 7. Виплата грошової компенсації за додаткову соціальну відпустку допускається лише при звільненні.
 8. Перерахування суми компенсації за невикористані дні додаткової відпустки на дітей на нове підприємство у випадку звільнення за переведенням, не передбачено.
 9. Один з батьків, хто подає заяву про таку відпустку повинен надати документ, який підтверджує, що інший не скористався нею у поточному році. Таким документом є довідка з місця роботи другого з батьків, у якій зазначено, що працівник не використовував додаткову відпустку. Але, якщо працівник таку довідку не може надати, зокрема, з об’єктивних причин (другий з подружжя є безробітним, приватним підприємцем тощо), то відповідними документами можуть стати: копія трудової книжки, витяг з електронної трудової книжки з порталу електронних послуг ПФУ, довідка з центру зайнятості, довідка про зайняття підприємницькою діяльністю тощо.