Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Повноваження сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у галузі земельних відносин

До компетенції органів місцевого самоврядування належить:

 • розпорядження землями територіальних громад;
 • передача земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам;
 • надання земельних ділянок у користування; - вилучення земельних ділянок;
 • викуп земельних ділянок для суспільних потреб; - організація землеустрою;
 • координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
 • здійснення контролю за використання та охороною земель;
 • обмеження, тимчасова заборона використання земель у разі порушення земельного законодавства;
 • підготовка висновків щодо вилучення та надання земельних ділянок;
 • інформування населення щодо вилучення, надання земельних ділянок;
 • внесення пропозицій до райради щодо зміни меж сіл;
 • вирішення земельних спорів;
 • вирішення інших питань у галузі земельних відносин.

Всі ці дії здійснюються у відповідності до закону і виключно сесіями сільських рад.

Повноваження органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування

За ст. 20 Земельного кодексу України (далі - ЗКУ) органи місцевого самоврядування мають право приймати рішення про зміну цільового призначення земель при передачі їх у власність, наданню у користування за проектами землеустрою у порядку, що встановлено Кабінетом Міністрів України.

За ст. 41 ЗКУ органи місцевого самоврядування можуть передавати безоплатно у власність або надавати в оренду землю житлово-будівельним та гаражно-будівельним кооперативам. У відповідності до ст. 56 ЗКУ громадянам та юридичним особам за рішенням органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади можуть безоплатно або за плату передаватись у власність замкнені земельні ділянки лісогосподарського призначення загальною площею до 5 гектарів у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств.

Громадянам та юридичним особам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть безоплатно передаватись у власність замкнені природні водойми (загальною площею до 3 гектарів). Власники на своїх земельних ділянках можуть у встановленому порядку створювати рибогосподарські, протиерозійні та інші штучні водойми (ст. 59 ЗКУ). Передавати державним водогосподарським організаціям в постійне користування землю водного фонду, надавати їх в оренду громадянам та юридичним особам. Сільські ради безпосередньо реалізують право власності територіальних громад (ст. 80 ЗКУ). Тобто вони є суб’єктами права власності на землю.

Згідно з ст. 83 ЗКУ землі, які належать на праві власності територіальних громад сіл, є комунальною власністю. У цій власності перебувають усі землі як в межах населених пунктів так і за їх межами, на яких розташовані об’єкти власності.

Порядок про безоплатну передачу земель та надання земель в користування громадянам

Сільські ради приймають рішення (ст. 116 ЗКУ ) про безоплатну передачу земель громадянам та надання земель в користування.

Безоплатна передача земель у власність проводиться один раз по кожному виду цільового використання у межах визначених норм.

Надання земель у власність громадянам проводиться сільськими радами згідно Порядку безоплатної приватизації земель визначеному    ст. 118 ЗКУ.

За ст. 122 ЗКУ сільські ради можуть надавати земельні ділянки у постійне користування юридичним особам із земель комунальної власності для всіх потреб. При цьому це право отримують лише ті юридичні особи, що належать до державної або комунальної власності (ст. 92 ЗКУ).

Передача в оренду земельних ділянок здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки) (ст. 124). При чому передача в оренду земельних ділянок із зміною їх цільового призначення та із земель запасу під забудову здійснюється за проектами відведення в порядку встановленому ст. ст. 118, 123.

Згідно ст. 126 ЗКУ право власності на земельну ділянку і право постійного користування посвідчується державними актами. Тому за новим Кодексом виключається можливість застосування рішень сільської ради у якості документу, що посвідчує право власності на землю. Право оренди землі оформляється договором з обов’язковою державною реєстрацією.

У відповідності до ст. 127 ЗКУ сільські ради здійснюють продаж земельних ділянок. Продаж земельних ділянок іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється сільськими радами за погодженням з Кабінетом Міністрів України (ст. 129 ЗКУ). За ст. 130 ЗКУ сільські ради мають переважне право на купівлю земель сільгосппризначення на своїй території. Сільські ради мають право набувати земельні ділянки у власність за цивільно-правовими угодами (ст. 131 ЗКУ).

Згідно ст. 136 ЗКУ сільської ради уповноважені прийняти рішення про відчуження земель, визначати перелік земельних ділянок призначених для продажу під забудову на земельних торгах. Сільська рада може виступати організатором земельних торгів через уповноважений нею орган (ст. 137 ЗКУ).

За ст. 142 ЗКУ сільська рада може укладати угоди про передачу права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови від права власності або постійного користування на землю. Сільські ради мають право викупу земельних ділянок для суспільних потреб (ст. 146 ЗКУ). Викуп здійснюється за згодою її власника.

Земельні ділянки, надані у постійне користування, можуть вилучатися для суспільних потреб за рішенням сільських рад (ст. 149 ЗКУ). Вилучення проводиться за згодою користувача у відповідності до порядку вилучення. Сільські ради за ст. 151 ЗКУ в місячний термін мають право на погоджування місця розташування об’єктів, розміри земельних ділянок на умови їх відведення згідно порядку погодження питань пов’язаних із вилученням. Органи місцевого самоврядування без рішення суду немають права втручатися у здійснення власником повноважень щодо земельних ділянок. За неправомірне втручання вони несуть відповідальність (ст. 154 ЗКУ). Збитки, завдані власникам земельних ділянок, шляхом видання сільською радою акта, яким порушуються права, за ст. 155 ЗКУ підлягають відшкодуванню в повному обсязі. Підстави відшкодування збитків наведені в ст. 156 ЗКУ. Відшкодування збитків сільські ради здійснюють у відповідності до Порядку відшкодування збитків (ст. 157 ЗКУ).

За ст. 158 ЗКУ сільські ради вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, до держання правил добросусідства. У разі незгоди з рішенням ради спір вирішується в судовому порядку. Порядок розгляду земельних спорів сільськими радами визначено ст. 159. Рішення сільської ради з питань земельних спорів вступає в силу з моменту його прийняття (ст. 161 ЗКУ). При зміні меж сіл сільські ради роблять подання до обласної ради для прийняття відповідного рішення (ст. 174 ЗКУ).                      

До компетенції сільських рад у відповідності до  ст. 186 ЗКУ належить розгляд і затвердження землевпорядних проектів та інших матеріалів, внесення змін до них. Згідно ст. 187 ЗКУ сільські ради здійснюють контроль за використання і охороною земель. Самоврядний контроль за використання та охороною земель (ст. 189 ЗКУ) здійснюється сільськими радами. Сільські ради можуть призначатися громадських інспекторів для здійснення громадського контролю за використанням і охороною земель (ст. 190 ЗКУ).