Відмінності між версіями «Форс-мажор»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
 
(Не показано 3 проміжні версії 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
 
 
== Нормативна база ==
 
== Нормативна база ==
 
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%B2%D1%80 Закон України "Про торгово-промислові палати в Україні"]
 
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%B2%D1%80 Закон України "Про торгово-промислові палати в Україні"]
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0044571-14#n4 Регламент засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)(нова редакція), затверджений  рішенням Президії ТПП Українив від 18 грудня 2014 року №44(5) (із змінами та доповненнями)]
  
 
== Загальні поняття: форс-мажор та випадок (казус) ==
 
== Загальні поняття: форс-мажор та випадок (казус) ==
'''Форс-мажор''' - є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань та обов’язків, що передбачені умовами договору. Перелік таких обставин є доволі об’ємним, він поділяється загалом на різного роду стихійні лиха (епідемія, повінь, землетрус тощо) та суспільні біди (війна, акти тероризму, масові заворушення і таке інше)[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%B2%D1%80 ч. 2 ст. 14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні"].
+
<u>'''Форс-мажорними обставинами''' (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме:</u> загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%B2%D1%80 частина друга ст. 14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні"]).
<br />
+
<br />'''«Випадок»''' (казус), під яким на практиці розуміється подія, яка не була передбачена та попереджена через раптовість її настання, але якби її можна було б передбачити, вона могла б бути відвернута. За таких умов особа звільняється від відповідальності якщо доведе, що вчинила усі необхідні дії для належного виконання своїх зобов’язань.
'''«Випадок»''' (казус), під яким на практиці розуміється подія, яка не була передбачена та попереджена через раптовість її настання, але якби її можна було б передбачити, вона могла б бути відвернута. За таких умов особа звільняється від відповідальності якщо доведе, що вчинила усі необхідні дії для належного виконання своїх зобов’язань.
 
  
 
== Категорії форс-мажорних обставин ==
 
== Категорії форс-мажорних обставин ==
 
 
'''Форс-мажорні обставини поділяються на такі категорії:'''  
 
'''Форс-мажорні обставини поділяються на такі категорії:'''  
  
Рядок 16: Рядок 14:
 
* страйки, саботаж, локаут та інші непередбачені зупинки на виробництві;
 
* страйки, саботаж, локаут та інші непередбачені зупинки на виробництві;
 
* оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безпорядки, піратство;
 
* оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безпорядки, піратство;
* законні або незаконні дії органів державної влади чи управління та їх структурних підрозділів, які перешкоджають виконанню контракту (наприклад, ембарго на експорт певних товарів, валютні обмеження тощо).
+
* законні або незаконні дії органів державної влади чи управління та їх структурних підрозділів, які перешкоджають виконанню контракту (наприклад, ембарго на експорт певних товарів, валютні обмеження, введення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України тощо).
 
'''За терміном дії форс-мажорні обставини поділяються на такі категорії:'''  
 
'''За терміном дії форс-мажорні обставини поділяються на такі категорії:'''  
  
Рядок 27: Рядок 25:
  
 
== Документ, який підтверджує настання обставин непереборної сили ==
 
== Документ, який підтверджує настання обставин непереборної сили ==
 
 
Торгово-промислова  палата  України  та  уповноважені нею регіональні  торгово-промислові  палати  засвідчують  форс-мажорні обставини  (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі  обставини  протягом  семи  днів  з  дня  звернення  суб’єкта господарської  діяльності  за  собівартістю.  <br>
 
Торгово-промислова  палата  України  та  уповноважені нею регіональні  торгово-промислові  палати  засвідчують  форс-мажорні обставини  (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі  обставини  протягом  семи  днів  з  дня  звернення  суб’єкта господарської  діяльності  за  собівартістю.  <br>
 
Сертифікат  про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно.  
 
Сертифікат  про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно.  
Рядок 36: Рядок 33:
 
== Див. також ==
 
== Див. також ==
 
* [[Видача Торгово-промисловою палатою сертифікатів щодо форс-мажорних обставин]]
 
* [[Видача Торгово-промисловою палатою сертифікатів щодо форс-мажорних обставин]]
 +
 
[[Категорія:Цивільне право]]
 
[[Категорія:Цивільне право]]
 
[[Категорія:Господарське право]]
 
[[Категорія:Господарське право]]
 
[[Категорія:Банківське право]]
 
[[Категорія:Банківське право]]
 
[[Категорія:Договірне (зобов’язальне) право]]
 
[[Категорія:Договірне (зобов’язальне) право]]

Поточна версія на 15:34, 29 квітня 2020

Нормативна база

Загальні поняття: форс-мажор та випадок (казус)

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо (частина друга ст. 14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні").
«Випадок» (казус), під яким на практиці розуміється подія, яка не була передбачена та попереджена через раптовість її настання, але якби її можна було б передбачити, вона могла б бути відвернута. За таких умов особа звільняється від відповідальності якщо доведе, що вчинила усі необхідні дії для належного виконання своїх зобов’язань.

Категорії форс-мажорних обставин

Форс-мажорні обставини поділяються на такі категорії:

  • повінь (але щорічний розлив річок не є форс-мажорною обставиною), землетрус, шторм, осідання грунту, цунамі, інші стихійні лиха природи; епідемії;
  • пожежі, вибухи, вихід з ладу чи пошкодження машин та устаткування;
  • страйки, саботаж, локаут та інші непередбачені зупинки на виробництві;
  • оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безпорядки, піратство;
  • законні або незаконні дії органів державної влади чи управління та їх структурних підрозділів, які перешкоджають виконанню контракту (наприклад, ембарго на експорт певних товарів, валютні обмеження, введення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України тощо).

За терміном дії форс-мажорні обставини поділяються на такі категорії:

  • тривалі, до яких належать, передусім заборона експорту (іноді й імпорту), війна, заколоти, блокада, валютні обмеження або інші заходи уряду чи його органів;
  • короткострокові, до яких належать пожежа, повінь, стихійні лиха, замерзання моря або порту, закриття морських проток, які лежать на звичайному морському шляху, між портами навантаження та розвантаження, відхилення на шляху, викликані воєнними діями тощо.

Наслідки настання форс-мажорних обставин:

  • строк виконання зобов'язань стороною, на яку впливають такі обставини, відсуваються на весь період їх дії, маючи на увазі і ліквідацію їх наслідків; при цьому ця сторона не може бути звинувачена у простроченні поставки;
  • виконання контракту для сторін стає економічно недоцільним, що трапляється при тривалій дії обставин, і кожна із сторін має право відмовитися від повного або часткового виконання зобов'язань за договором; при цьому жодна з сторін не буде мати права вимагати від іншої сторони відшкодування збитків та виплати неустойки.

Документ, який підтверджує настання обставин непереборної сили

Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю.
Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно.

Граничний строк дії форс-мажору, після якого партнери мають право анулювати взаємні зобов'язання.
Його тривалість встановлюється з урахуванням строку виконання контракту, характеру товару, способу продажу, торгових звичаїв. Наприклад, для продуктів, що швидко псуються, він приймається рівним 15-30 днів, у контрактах на обладнання - 3—12 місяців, на інші товари - 1-4 місяці. При цьому обумовлюється, що жодна із сторін не буде мати права на відшкодування іншою стороною валютних збитків. Як виняток, покупець може вимагати повернення виплаченого авансу. Але це може виявитися безрезультатним, оскільки складно довести, що продавець не витратив одержані суми до виникнення форс-мажору (на проектні роботи, виготовлення оснащення, придбання матеріалів тощо).

Див. також