Навчання осіб з особливими освітніми потребами у спеціальних закладах освіти

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Поняття спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату)

Спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) - загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, (далі - спеціальна школа (школа-інтернат), що забезпечує реалізацію права таких громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та здійснює заходи з реабілітації.

Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат - загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує здобуття певного рівня освіти, професійну орієнтацію та підготовку, проводить корекційно - розвиткову роботу з дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, умови проживання та утримання за рахунок держави.

Спеціальна загальноосвітня школа - загальноосвітній навчальний заклад з продовженим днем, що забезпечує навчання, виховання та корекційно-розвиткову роботу дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за рахунок держави.

Відповідно до Закону України "Про реабілітацію осіб інвалідністю в Україні" спеціальна школа (школа-інтернат) за змістом реабілітаційних заходів належить до установ психолого-педагогічної реабілітації та здійснює комплексну реабілітацію дітей з інвалідністю відповідно до державних соціальних нормативів у сфері реабілітації.

Спеціальна школа (школа-інтернат) може бути державної, комунальної чи приватної форм власності.

Спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) діє на підставі Статуту.

Статут спеціальної школи (школи-інтернату) затверджується власником (для державних та комунальних спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) - відповідним органом управління освітою, для приватної спеціальної школи (школи-інтернату) - погоджується з відповідним органом управління освітою) та реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

Діяльність спеціальної школи (школи-інтернату), заснованої на приватній формі власності, здійснюється за наявності ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.

Головні завдання спеціальної школи (школи-інтернату)

Головними завданнями спеціальної школи (школи-інтернату) є:

 1. забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією;
 2. розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мисленнявихованців,здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;
 3. сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;
 4. сприяння фізичному і психічному розвитку дітей;
 5. забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров'я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);
 6. здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі.

Види і структура спеціальних спеціальних загальноосвітніх шкіл та строки навчання

Спеціальні школи (школи – інтернати) розподіляються за ступенями – І, ІІ та ІІІ ступеню та за видами відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей.

Спеціальні школи (школи-інтернати) I, I-II, I-III ступенів можуть функціонувати разом або самостійно:

 • I ступінь - початкова школа (підготовчий клас, 1-4 класи, строк навчання 5 років);
 • II ступінь - основна школа (5-9 (10) класи, строк навчання 5 (6) років);
 • III ступінь - старша школа з профільним спрямуванням навчання (11-13 класи, строк навчання 3 роки).

Відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей функціонують такі основні види спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів):

 1. для глухих дітей - I-III ступенів;
 2. для дітей зі зниженим слухом - I-III ступенів;
 3. для сліпих дітей - I-III ступенів;
 4. для дітей зі зниженим зором - I-III ступенів;
 5. для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату - I-III ступенів;
 6. для дітей з тяжкими порушеннями мовлення - I-II ступенів;
 7. для дітей із затримкою психічного розвитку - I-II ступенів;
 8. для розумово відсталих дітей - I-II ступенів.

Зарахування та добір дітей для навчання у спеціальних школах (школах-інтернатах)

Комплектування спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) учнями здійснюється управліннями освіти і науки обласних, Київської міської державної адміністрації (далі - органи управління освітою).

Направлення дітей до спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) здійснюється на бажання батьків (осіб, що їх замінюють) на підставі висновків відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій.

Органи управління освітою, у підпорядкуванні яких немає спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) певних видів, щороку з 1 червня до 1 серпня спільно з органами управління освітою, на території яких розташована спеціальна школа (школа-інтернат) потрібного виду, вирішують питання про направлення дітей до таких закладів.

Перелік необхідних документів

Зарахування учнів до спеціальної школи (школи-інтернату) проводиться, як правило, до початку навчального року наказом директора на підставі таких документів:

 1. направлення відповідного органу управління освітою;
 2. заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 3. копія свідоцтва про народження дитини;
 4. висновку психолого-медико-педагогічної консультації;
 5. особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);
 6. індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (для дитини з інвалідністю);
 7. довідок про стан здоров'я дитини: "Медична карта дитини" (ф. N 026/о );
 8. витяг з "Історії розвитку дитини" (ф. N 112/о ) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз);
 9. копії "Карти профілактичних щеплень" (ф. N 063/о );
 10. довідки закладу охорони здоров'я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Усі діти з недорозвиненням мовлення повинні мати висновок сурдолога.

Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866.

Документи, необхідні для зарахування дитини до спеціальної школи (школи-інтернату), подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

Направлення дітей до спеціальної школи (школи-інтернату) відповідного виду здійснюється за висновком відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій відповідно до медичних показань і протипоказань.

Зразок заяви про зарахування дитини до спеціальної школи (школи-інтернату).

Зразок заяви про зарахування дитини до спеціальної школи (школи-інтернату).