Відмінності між версіями «Пільги для осіб з інвалідністю І групи загального захворювання»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 1: Рядок 1:
       '''Особа з інвалідністю це''' - особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності,до необхідності в соціальній допомозі і захисті.<br />
        
== '''Нормативна база:''' ==
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України  від 16.01.2003 р № 435-15]<br />
* Цивільно-процесуальний кодекс України  від 18.03.2004 р № 1618-15<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 Закон України «Про звернення громадян»  від 02.10. 1996 р  393/96]-вр<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закон України  «Про судовий збір» від 08.07.2011 № 3674]-VI<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 Закон  України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від  19.11.1992 р].,  № 2801-12<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12 Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21 березня 1991] р., № 875-12<br /
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80 Закон України  «Про транспорт» від 28.12.2015 р №  232/94]-вр<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2008-%D0%BF Постанова КМУ« Про підвищення рівня пенсійного  забезпечення громадян»    від 16 липня 2008 р. № 654-2008]<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 Конвенція про права осіб з інвалідністю від 06.07.2016 № 995_g71]
 
== '''Корисні ресурси:''' ==
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15- офіційний портал  Верховної Ради України<br />
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15- офіційний портал  Верховної Ради України<br />
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80- офіційний портал  Верховної Ради України<br />
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/en/3674-17- офіційний портал  Верховної Ради України<br />
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12- офіційний портал  Верховної Ради України<br />
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/875-12- офіційний портал  Верховної Ради України<br />
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80- офіційний портал  Верховної Ради України<br />
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/654-2008-%D0%BF- офіційний портал  Верховної Ради України<br /><br /><br />
 
'''Особа з інвалідністю це''' - особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності,до необхідності в соціальній допомозі і захисті.<br />
   Діяльність держави щодо  осіб з інвалідністю виявляється у створенні правових, економічних, політичних, соціально-побутових і соціально-психологічних умов для задоволення їх потреб у відновленні здоров’я, матеріальному забезпеченні, посильній трудовій та громадській діяльності.<br />
   Діяльність держави щодо  осіб з інвалідністю виявляється у створенні правових, економічних, політичних, соціально-побутових і соціально-психологічних умов для задоволення їх потреб у відновленні здоров’я, матеріальному забезпеченні, посильній трудовій та громадській діяльності.<br />
   Соціальний захист  осіб з інвалідністю з боку держави полягає у наданні грошової допомоги, засобів пересування, протезування, орієнтації і сприйняття інформації, пристосованого житла, у встановленні опіки або стороннього догляду, а також пристосуванні забудови населених пунктів, громадського транспорту, засобів комунікацій і зв’язку до особливостей  осіб з інвалідністю.<br />
   Соціальний захист  осіб з інвалідністю з боку держави полягає у наданні грошової допомоги, засобів пересування, протезування, орієнтації і сприйняття інформації, пристосованого житла, у встановленні опіки або стороннього догляду, а також пристосуванні забудови населених пунктів, громадського транспорту, засобів комунікацій і зв’язку до особливостей  осіб з інвалідністю.<br />
Рядок 8: Рядок 31:
   Крім того, зазначена експертиза виявляє компенсаторно-адаптаційні можливості особи, реалізація яких сприятиме функціональній, психологічній, соціальній, професійній реабілітації та адаптації  осіб з інвалідністю.<br />
   Крім того, зазначена експертиза виявляє компенсаторно-адаптаційні можливості особи, реалізація яких сприятиме функціональній, психологічній, соціальній, професійній реабілітації та адаптації  осіб з інвалідністю.<br />
   Залежно від ступеня втрати здоров’я інвалідність поділяється на три групи (I, II та III). Причинами інвалідності є: загальне захворювання, трудове каліцтво, професійне захворювання, інвалідність з дитинства; для військовослужбовців - поранення, контузія, каліцтво, одержані при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби, чи захворювання, пов’язане з перебуванням на фронті, або каліцтво, одержане внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, чи захворювання, не пов’язане з перебуванням на фронті, а в спеціально передбачених законодавством випадках - захворювання, одержане при виконанні обов’язків військової служби. Законодавством України можуть бути встановлені й інші причини інвалідності. <br />
   Залежно від ступеня втрати здоров’я інвалідність поділяється на три групи (I, II та III). Причинами інвалідності є: загальне захворювання, трудове каліцтво, професійне захворювання, інвалідність з дитинства; для військовослужбовців - поранення, контузія, каліцтво, одержані при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби, чи захворювання, пов’язане з перебуванням на фронті, або каліцтво, одержане внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, чи захворювання, не пов’язане з перебуванням на фронті, а в спеціально передбачених законодавством випадках - захворювання, одержане при виконанні обов’язків військової служби. Законодавством України можуть бути встановлені й інші причини інвалідності. <br />
   Рішення МСЕК щодо встановлення тієї чи іншої групи інвалідності може бути оскаржене до суду в установленому порядку.<br />
   Рішення МСЕК щодо встановлення тієї чи іншої групи інвалідності може бути оскаржене до суду в установленому порядку.<br /><br />
      Отже, для осіб з інвалідністю законодавець передбачив ряд пільг. Зокрема, відповідно до Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» '''особи з інвалідністю І групи  мають право на:'''<br />
 
Отже, для осіб з інвалідністю законодавець передбачив ряд пільг. Зокрема, відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12 Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 20.01.2018 №875-XII] '''особи з інвалідністю І групи  мають право на:'''<br />
     
* безоплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, за умови, що вони отримують пенсію, що не перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії;<br />
* безоплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, за умови, що вони отримують пенсію, що не перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії;<br />
* придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з оплатою 50 відсотків їх вартості при амбулаторному лікуванні;<br />
* придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з оплатою 50 відсотків їх вартості при амбулаторному лікуванні;<br />
Рядок 22: Рядок 47:
І ще підпунктом 4 пункту 4 постанови Кабміну від 16.07.2008 року № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян» передбачено, зокрема, що інвалідам І групи, які отримують пенсію відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до  Закону «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»), виплачується надбавка на догляд у розмірі 50 гривень.<br />
І ще підпунктом 4 пункту 4 постанови Кабміну від 16.07.2008 року № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян» передбачено, зокрема, що інвалідам І групи, які отримують пенсію відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до  Закону «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»), виплачується надбавка на догляд у розмірі 50 гривень.<br />
Надбавки на догляд, встановлені законодавством, що було чинне раніше, виплачуються у зазначеному вище розмірі.<br /><br />
Надбавки на догляд, встановлені законодавством, що було чинне раніше, виплачуються у зазначеному вище розмірі.<br /><br />
== '''Нормативна база:''' ==
* Цивільний кодекс України  від 16.01.2003 р № 435-15<br />
* Цивільно-процесуальний кодекс України  від 18.03.2004 р № 1618-15<br />
* Закон України «Про звернення громадян»  від 02.10. 1996 р  393/96-вр<br />
* Закон України  «Про судовий збір» від 08.07.2011 № 3674-VI<br />
* Закон  України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від  19.11.1992 р.,  № 2801-12<br />
* Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21 березня 1991 р., № 875-12<br /
* Закон України  «Про транспорт» від 28.12.2015 р №  232/94-вр<br />
* Постанова КМУ« Про підвищення рівня пенсійного  забезпечення громадян»    від 16 липня 2008 р. № 654-2008-п<br />
== '''Корисні ресурси:''' ==
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15- офіційний портал  Верховної Ради України<br />
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15- офіційний портал  Верховної Ради України<br />
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80- офіційний портал  Верховної Ради України<br />
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/en/3674-17- офіційний портал  Верховної Ради України<br />
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12- офіційний портал  Верховної Ради України<br />
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/875-12- офіційний портал  Верховної Ради України<br />
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80- офіційний портал  Верховної Ради України<br />
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/654-2008-%D0%BF- офіційний портал  Верховної Ради України<br /><br />


== '''Добровільний порядок''' ==
== '''Добровільний порядок''' ==
Рядок 50: Рядок 57:


=== Перелік та зразки необхідних документів: ===
=== Перелік та зразки необхідних документів: ===
- паспорт громадянина України
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код
- ідентифікаційний код;
- довідка або посвідчення МСЕК про призначення групи інвалідності
- довідка або посвідчення МСЕК про призначення групи інвалідності;
- відповідна заява
- відповідна заява.


=== Строки розгляду питання: ===
=== Строки розгляду питання: ===
Рядок 74: Рядок 81:


=== Перелік та зразки необхідних документів: ===
=== Перелік та зразки необхідних документів: ===
- заява<br />
- заява;<br />
- паспорт<br />
- паспорт;<br />
- ід.код<br />
- ідентифікаційний код;<br />
- довідка або посвідчення МСЕК<br />
- довідка або посвідчення МСЕК;<br />
- відповідь на звернення<br />
- відповідь на звернення;<br />


=== Строки розгляду питання: ===
=== Строки розгляду питання: ===
не більше одного місяця  від дня їх реєстрації ,враховуючи святкові та неробочі дні
'''не більше одного місяця  від дня їх реєстрації''' ,враховуючи святкові та неробочі дні
=== Підстави для відмови: ===
=== Підстави для відмови: ===
Заява  повертається заявнику у випадках, коли:<br />
Заява  повертається заявнику у випадках, коли:<br />


не додержано вимог, встановлених для змісту заяви, або не надано необхідних документів;
# не додержано вимог, встановлених для змісту заяви
заява подана від імені заявника , яка не має відповідних повноважень;
# не надано необхідних документів;  
# заява подана від імені заявника , яка не має відповідних повноважень.
 
=== Порядок оскарження: ===
=== Порядок оскарження: ===
У разі незгоди з прийнятим рішенням  спір вирішується судом.
У разі незгоди з прийнятим рішенням  спір вирішується судом.
Рядок 98: Рядок 106:


=== Вартість: ===   
=== Вартість: ===   
Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються (ст. 5 ЗУ «Про судовий збір») :<br />
Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»]) :<br />
- інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;<br />
- інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;<br />
- інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів;<br />
- інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів;<br />
- позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;<br />
- позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;<br />
Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про судовий збір» суд, враховуючи майновий стан сторони, може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати.<br />
Відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 ст. 8 ЗУ «Про судовий збір]» суд, враховуючи майновий стан сторони, може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати.<br />


=== Перелік та зразки необхідних документів: ===
=== Перелік та зразки необхідних документів: ===
Рядок 111: Рядок 119:


=== Підстави для відмови: ===
=== Підстави для відмови: ===
Суд може залишити позовну заяву без руху, повернути заяву, зупинити або закрити провадження у справі, залишити заяву без розгляду у випадках та в порядку, визначеному Цивільним процесуальним кодексом.
Суд може залишити позовну заяву без руху, повернути заяву, зупинити або закрити провадження у справі, залишити заяву без розгляду у випадках та в порядку, визначеному [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільним процесуальним кодексом.]


=== Порядок оскарження: ===
=== Порядок оскарження: ===
Особа, що зверталась за захистом своїх прав до суду, має право на апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у випадках та порядку, встановлених Цивільним процесуальним кодексом України
Особа, що зверталась за захистом своїх прав до суду, має право на апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у випадках та порядку, встановлених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільним процесуальним кодексом України]
 
== Відповідальність за порушення прав осіб з інвалідністю І групи ==


[[Категорія: Доробити]]
Відповідно до  статті 42 Закону установлено таку відповідальність осіб, винних у порушенні вимог [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 20 01 2018 № 875-ХІІ]:
* матеріальна;
* дисциплінарна;
* адміністративна;
* кримінальна.

Версія за 12:09, 30 жовтня 2018

Нормативна база:


Корисні ресурси:

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15- офіційний портал Верховної Ради України
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15- офіційний портал Верховної Ради України
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80- офіційний портал Верховної Ради України
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/en/3674-17- офіційний портал Верховної Ради України
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12- офіційний портал Верховної Ради України
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/875-12- офіційний портал Верховної Ради України
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80- офіційний портал Верховної Ради України
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/654-2008-%D0%BF- офіційний портал Верховної Ради України


Особа з інвалідністю це - особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності,до необхідності в соціальній допомозі і захисті.

 Діяльність держави щодо осіб з інвалідністю виявляється у створенні правових, економічних, політичних, соціально-побутових і соціально-психологічних умов для задоволення їх потреб у відновленні здоров’я, матеріальному забезпеченні, посильній трудовій та громадській діяльності.
Соціальний захист осіб з інвалідністю з боку держави полягає у наданні грошової допомоги, засобів пересування, протезування, орієнтації і сприйняття інформації, пристосованого житла, у встановленні опіки або стороннього догляду, а також пристосуванні забудови населених пунктів, громадського транспорту, засобів комунікацій і зв’язку до особливостей осіб з інвалідністю.
Матеріальне, соціально-побутове і медичне забезпечення осіб з інвалідністю здійснюється у вигляді грошових виплат (пенсій, допомог, одноразових виплат), забезпечення медикаментами, технічними й іншими засобами, включаючи друковані видання із спеціальним шрифтом, звукопідсилюючу апаратуру та аналізатори, а також шляхом надання послуг по медичній, соціальній, трудовій і професійній реабілітації, побутовому та торговельному обслуговуванню.
Інвалідність як міра втрати здоров’я визначається шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я України. Медико-соціальна експертиза визначає ступінь обмеження життєдіяльності людини, причину, час настання, групу інвалідності, сприяє проведенню ефективних заходів щодо профілактики інвалідності, реабілітації інвалідів, пристосування їх до суспільного життя.
Цій експертизі підлягають особи, які втратили здоров’я внаслідок захворювання, травм та уроджених дефектів, що обмежує їх життєдіяльність, а також особи, які за чинним законодавством мають право на соціальну допомогу, компенсацію втраченого заробітку або звільнення від виконання відповідних обов’язків тощо. Крім того, зазначена експертиза виявляє компенсаторно-адаптаційні можливості особи, реалізація яких сприятиме функціональній, психологічній, соціальній, професійній реабілітації та адаптації осіб з інвалідністю.
Залежно від ступеня втрати здоров’я інвалідність поділяється на три групи (I, II та III). Причинами інвалідності є: загальне захворювання, трудове каліцтво, професійне захворювання, інвалідність з дитинства; для військовослужбовців - поранення, контузія, каліцтво, одержані при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби, чи захворювання, пов’язане з перебуванням на фронті, або каліцтво, одержане внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, чи захворювання, не пов’язане з перебуванням на фронті, а в спеціально передбачених законодавством випадках - захворювання, одержане при виконанні обов’язків військової служби. Законодавством України можуть бути встановлені й інші причини інвалідності.
Рішення МСЕК щодо встановлення тієї чи іншої групи інвалідності може бути оскаржене до суду в установленому порядку.

Отже, для осіб з інвалідністю законодавець передбачив ряд пільг. Зокрема, відповідно до Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 20.01.2018 №875-XII особи з інвалідністю І групи мають право на:

 • безоплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, за умови, що вони отримують пенсію, що не перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії;
 • придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з оплатою 50 відсотків їх вартості при амбулаторному лікуванні;
 • безплатне або на пільгових умовах за наявності відповідного медичного висновку надання послуг із соціально-побутового і медичного обслуговування, забезпечення технічними та іншими засобами (протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами пересування, у тому числі кріслом-коляскою з електроприводом, автомобілем, індивідуальними пристроями, протезами очей, зубів, щелеп, окулярами, слуховими та голосоутворювальними апаратами, сурдотехнічними засобами, ендопротезами тощо);
 • безоплатне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань;
 • пільгове та позачергове встановлення квартирного телефону;
 • встановлення оплати послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за погодинним (похвилинним, посекундним) обліком їх тривалості тільки за їх згодою;
 • 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня (ця пільга також поширюється на особу, яка супроводжує інваліда І групи, але не більше одного супроводжуючого);
 • безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім метрополітену і таксі), а також всіма видами приміського транспорту (ця пільга також поширюється на особу, яка супроводжує інваліда І групи, але не більше одного супроводжуючого);
 • позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також на підприємствах, в установах усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.

Інваліди І групи по зору і з ураженням опорно-рухового апарату та особи, які супроводжують інваліда І групи зазначених категорій (не більше одного супроводжуючого), мають право на безплатний проїзд також у метро.
І ще підпунктом 4 пункту 4 постанови Кабміну від 16.07.2008 року № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян» передбачено, зокрема, що інвалідам І групи, які отримують пенсію відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»), виплачується надбавка на догляд у розмірі 50 гривень.
Надбавки на догляд, встановлені законодавством, що було чинне раніше, виплачуються у зазначеному вище розмірі.

Добровільний порядок

Пошук варіантів розв’язання конфлікту силами учасників такого конфлікту без залучення державних органів та органів місцевого самоврядування.

Куди звернутися:

З метою отримання передбачених законодавством пільг особам з інвалідністю 1 групи загального захворювання слід звернутися в управління соціального захисту населення по місцю проживання такої особи.

Вартість:

- безкоштово

Перелік та зразки необхідних документів:

- паспорт громадянина України; - ідентифікаційний код; - довідка або посвідчення МСЕК про призначення групи інвалідності; - відповідна заява.

Строки розгляду питання:

- не більше одного місяця від дня їх реєстрації ,враховуючи святкові та неробочі дні.

Підстави для відмови:

відсутність підстав для отримання конкретної пільги

Порядок оскарження:

Судовий і позасудовий

Позасудовий порядок

У випадку відмови щодо отримання конкретної пільги для осіб з інвалідністю 1 групи загального захворювання такій особі необхідно звернутися у вищестоящі органи.

Куди звернутися:

Слід звернутися в районні державні адміністрації або в Департамент соціального захисту населення

Вартість:

- безкоштовно

Перелік та зразки необхідних документів:

- заява;
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- довідка або посвідчення МСЕК;
- відповідь на звернення;

Строки розгляду питання:

не більше одного місяця від дня їх реєстрації ,враховуючи святкові та неробочі дні

Підстави для відмови:

Заява повертається заявнику у випадках, коли:

 1. не додержано вимог, встановлених для змісту заяви;
 2. не надано необхідних документів;
 3. заява подана від імені заявника , яка не має відповідних повноважень.

Порядок оскарження:

У разі незгоди з прийнятим рішенням спір вирішується судом. Оскарження зазначених рішень у суді призупиняє їх виконання.

Судовий порядок

У разі незгоди особи з інвалідністю із рішенням вищестоящих органів, спір вирішується судом.

Куди звернутися:

З метою судового захисту порушених прав особі необхідно звернутися із позовною заявою до відповідного районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду або окружного суду.

Вартість:

Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються (ст. 5 ЗУ «Про судовий збір») :
- інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
- інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів;
- позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про судовий збір» суд, враховуючи майновий стан сторони, може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати.

Перелік та зразки необхідних документів:

Для вирішення спору судом необхідно подати позовну заяву, що відповідає вимогам Цивільного процесуального кодексу.

Строки розгляду питання:

Розгляд спору здійснюється у строки, встановлені Цивільним процесуальним кодексом.

Підстави для відмови:

Суд може залишити позовну заяву без руху, повернути заяву, зупинити або закрити провадження у справі, залишити заяву без розгляду у випадках та в порядку, визначеному Цивільним процесуальним кодексом.

Порядок оскарження:

Особа, що зверталась за захистом своїх прав до суду, має право на апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у випадках та порядку, встановлених Цивільним процесуальним кодексом України

Відповідальність за порушення прав осіб з інвалідністю І групи

Відповідно до статті 42 Закону установлено таку відповідальність осіб, винних у порушенні вимог Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 20 01 2018 № 875-ХІІ:

 • матеріальна;
 • дисциплінарна;
 • адміністративна;
 • кримінальна.