Відмінності між версіями «Проходження інтернатури випускниками медичних і фармацевтичних закладів освіти»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показано 3 проміжні версії 2 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0696-96 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19 вересня 1996 року № 291 "Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів"];
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-21#top Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 22 червня 2021 року № 1254 "Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізарську) спеціалізацію]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0246-98 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25 грудня 1997 року № 367 "Про затвердження Порядку працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням"];
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0246-98 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25 грудня 1997 року № 367 "Про затвердження Порядку працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0014-98 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21 листопада 1991 року № 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"];
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19#Text Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 22 лютого 2019 року № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1366-06 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12 грудня 2006 року № 818 "Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1366-06 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12 грудня 2006 року № 818 "Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів"]


== Поняття "інтернатури" ==
== Поняття "інтернатури" ==
'''''Інтернатура''''' (спеціалізація) - обов'язкова форма післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря(провізора)-спеціаліста певного фаху.<br />
'''''Інтернатура''''' (первинна спеціалізація) - форма післядипломної підготовки випускників за лікарськими та провізорськими спеціальностями.<br />


'''''Інтерн''''' − особа, яка має ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) медичного або фармацевтичного спрямування і навчається з метою отримання кваліфікації лікаря або провізора певної спеціальності відповідно до переліку лікарських або провізорських спеціальностей інтернатури.<br />
'''''Інтерн''''' − особа, яка має ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) медичного або фармацевтичного спрямування і навчається з метою отримання кваліфікації лікаря або провізора певної спеціальності відповідно до переліку лікарських або провізорських спеціальностей інтернатури.<br />


''Основним завданням'' інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, медичних та фармацевтичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської або провізорської діяльності.<br />
'''''Вторинна лікарська спеціалізація''' -'' набуття лікарем спеціальності, не передбаченої для підготовки в інтернатурі;


Інтернатура проводиться в ''очно-заочній формі'' навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації  медичних факультетів університетів і закладів медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти (далі - вищих закладів освіти) та стажування в базових установах і закладах охорони здоров'я. Під час навчання в інтернатурі лікарі (провізори)-інтерни можуть одночасно навчатися в магістратурі з такої ж спеціальності, як і спеціальність інтернатури. <br />
'''''Програма підготовки в інтернатурі''''' - єдиний комплекс освітніх та практичних компонентів, спланованих і організованих закладами вищої освіти і базами стажування лікарів (провізорів)-інтернів з метою забезпечення набуття лікарями (провізорами)-інтернами компетентностей, необхідних для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста, та який ґрунтується на академічній доброчесності, медичній та фармацевтичній етиці та деонтології, доказовій медицині;
Навчання в магістратурі проводиться на тій же кафедрі вищого закладу освіти, на якій лікар(провізор)-інтерн проходить очну форму навчання в інтернатурі.
== Зарахування до інтернатури ==
В інтернатуру зараховуються випускники медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів <u>після складання державних іспитів та присвоєння кваліфікації лікаря(провізора) і отримання диплому з певної лікарської (провізорської) спеціальності</u>.<br />


'''''Підставою''''' для зарахування в інтернатуру є диплом лікаря (провізора) з певної лікарської (провізорської) спеціальності, посвідчення про направлення на роботу за персональним розподілом або довідка про право самостійного працевлаштування. Зарахування в інтернатуру здійснюється наказом  Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації,  обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація", обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції.<br />
''Завданням'' є підвищення рівня практичної та теоретичної підготовки лікарів(провізорів)-інтернів, їх професійної готовності до самостійної діяльності за фахом з метою присвоєння звання «лікар-спеціаліст» або «провізор-спеціаліст» за відповідною спеціальністю.


Від проходження інтернатури <u>звільняються</u> випускники, які зараховані в аспірантуру вищих закладів освіти і науково-дослідних інститутів з спеціальностей, що не відносяться до напряму "Медицина" ("Фармація"), або направлені на науково-дослідну роботу в ці ж установи чи на роботу в інші заклади (установи) на посади, що не відносяться до переліку лікарських (провізорських) посад.
{| class="wikitable"
!'''Вимоги Наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізарську) спеціалізацію" № 1254 від 22.06.2021 року, поширюються на осіб, які вступають в інтернатуру з 2022 року.'''
|}
 
== Зарахування до інтернатури ==
Зарахування до інтернатури здійснюється наказом:
 
- Міністра охорони здоров’я України;
 
- керівника Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
 
- керівника закладу вищої освіти.
 
У наказі про зарахування до інтернатури зазначаються спеціальність інтернатури, заклад вищої освіти та база стажування лікарів-інтернів, відповідно до результатів рейтингового розподілу в інтернатуру. Направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі формується за результатами рейтингового розподілу.
 
База стажування лікарів-інтернів щороку до '''''01 березня поточного року подає заявку''''' до Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо кількості посад лікарів-інтернів з певних спеціальностей, які можуть проходити програму підготовки в інтернатурі на базі стажування лікарів (провізорів)-інтернів з певної спеціальності, за електронним підписом керівника бази стажування лікарів-інтернів відповідно до умов договору про відшкодування базі стажування лікарів-інтернів витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам, які працевлаштовані у закладах охорони здоров’я.
 
Кількість посад за штатним розписом, яка заявлена базою стажування лікарів-інтернів та на які поточного року мають бути прийняті лікарі-інтерни, не може бути скорочена та замінена на інші посади.


== Організація навчального процесу ==  
== Організація навчального процесу ==  
Підготовка лікарів і провізорів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типових навчальних планів і програм післядипломної підготовки, у відповідності з Кваліфікаційними характеристиками фахівців з лікарських спеціальностей та провізорів.<br />
Підготовка лікарів (провізорів)-інтернів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі програм підготовки в інтернатурі, та навчальних планів, затверджених Вченою радою закладу вищої освіти.
Початок навчання в інтернатурі <u>з 1 серпня</u>. Тривалість навчання в інтернатурі 1-2 роки.<br />
 
Випускники медичних факультетів (спеціальність "лікувальна справа") та лікувальних факультетів навчаються в інтернатурі 2 роки з спеціальності "загальна практика - сімейна медицина". <br />
Примірні програми підготовки в інтернатурі розробляються групами експертів за спеціальностями та затверджуються МОЗ.
Випускники медичних факультетів (спеціальність "лікувальна справа") та лікувальних факультетів навчаються в інтернатурі 1,5 роки  з  спеціальностей  хірургічного профілю, "акушерство і гінекологія", "медицина невідкладних станів". <br />
Випускники медичних факультетів  (спеціальність "педіатрія") та педіатричних факультетів навчаються в інтернатурі 1,5 роки із спеціальностей "дитяча хірургія", "дитяча анестезіологія". <br />
Випускники стоматологічних факультетів навчаються в інтернатурі 1,5 роки з спеціальностей "стоматологія", "стоматологія ортопедична", "ортодонтія". Термін навчання в інтернатурі з інших спеціальностей - 1 рік.<br />


Під час стажування в базовому закладі (установі) охорони здоров'я лікар(провізор)-інтерн працює під керівництвом лікаря (провізора), призначеного його безпосереднім керівником, а під час очної частини навчання на кафедрі вищого закладу освіти - під керівництвом закріпленого за ним викладача.<br />
За період підготовки в інтернатурі лікарі (провізори)-інтерни повинні оволодіти відповідними компетенціями, знаннями та навичками, які визначені індивідуальним навчальним планом та програмою підготовки в інтернатурі.<br />


'''''Бази стажування лікарів(провізорів)-інтернів''''' - це базові установи та заклади охорони здоров'я, які використовуються з метою первинної спеціалізації випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти. Це можуть бути обласні, міські і центральні районні лікарні, міські та обласні дитячі лікарні, пологові будинки, диспансери, лікарні, підпорядковані іншим відомствам, клініки науково-дослідних інститутів, діагностичні центри, бюро судово-медичної експертизи, установи і заклади санітарно-епідеміологічної служби, аптечні заклади тощо, що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності. <br />
'''''Бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів''''' - заклади охорони здоров’я державної, комунальної, приватної форми власності, заклади охорони здоров’я, що належать до сфери управління інших міністерств, в тому числі аптеки (для проходження програми підготовки в інтернатурі провізорами-інтернами), що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності. <br />
'''Бази стажування лікарів(провізорів)-інтернів повинні відповідати таким вимогам:'''<br />
'''Бази стажування лікарів(провізорів)-інтернів повинні відповідати таким вимогам:'''<br /> мати у своєму складі лікувально-діагностичні відділення, лабораторні та діагностичні кабінети, інші виробничі підрозділи, для забезпечення навчання лікарів(провізорів)-інтернів згідно з навчальним планом і програмою підготовки в інтернатурі з певної спеціальності;
# мати у своєму складі лікувально-діагностичні відділення, лабораторні та діагностичні кабінети, інші виробничі підрозділи, навчання інтернів в яких передбачене навчальним планом і програмою інтернатури з певної спеціальності;
# бути забезпечені медичним (фармацевтичним) обладнанням, апаратурою та інструментарієм, необхідними для здійснення діагностичної, лікувальної, санітарно-профілактичної (протиепідемічної), провізорської роботи на сучасному рівні і відповідно до завдань даного закладу чи установи (підприємства);
# мати можливість надати лікарям(провізорам)-інтернам робочі місця і обсяг роботи відповідно до вимог навчальних планів та програм інтернатури з певної спеціальності;
# мати навчальні приміщення для лікарів(провізорів)-інтернів, обладнані необхідними навчально-методичними посібниками, таблицями, макетами, стендами, сучасними технічними засобами навчання тощо;
# мати можливість забезпечення лікарів(провізорів)-інтернів гуртожитком.<br />


Лікарі (провізори)-інтерни, які одночасно навчались в магістратурі і повністю виконали навчальний план та програму магістратури та інтернатури, захистили на вченій раді вищого закладу освіти (факультету) магістерську роботу, можуть бути рекомендовані вченою радою вищого закладу освіти до вступу в аспірантуру чи до участі в конкурсі на посаду асистента кафедри (наукового співробітника науково-дослідної установи) на відповідну профілю магістратури спеціальність без необхідного дворічного стажу практичної роботи.<br />
* бути забезпечені медичним (фармацевтичним) обладнанням, апаратурою та інструментарієм, необхідними для здійснення діагностичної, лікувальної, санітарно-профілактичної (протиепідемічної), провізорської роботи на сучасному рівні і відповідно до завдань даного закладу чи установи (підприємства) ;
* мати можливість надати лікарям(провізорам)-інтернам обсяг роботи відповідно до вимог навчальних планів та програм підготовки в інтернатурі з певної спеціальності;
* мати навчальні приміщення для лікарів(провізорів)-інтернів, обладнані необхідними навчально-методичними посібниками, таблицями, макетами, стендами, сучасними технічними засобами навчання тощо;
* мати необхідну кількість кураторів лікарів(провізорів)-інтернів;
* мати можливість забезпечення лікарів(провізорів)-інтернів місцем проживання.<br />


== Атестація лікарів (провізорів)-інтернів ==
== Атестація лікарів (провізорів)-інтернів ==
По закінченні терміну підготовки в інтернатурі лікарі (провізори)-інтерни підлягають атестації для визначення знань і практичних навиків з     присвоєнням звання лікаря (провізора)-спеціаліста з конкретної спеціальності.<br />
По закінченню строку підготовки в інтернатурі лікарі-інтерни проходять підсумковий контроль у формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст», з відповідної спеціальності згідно з Порядком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 293/33264.


До атестації для визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря(провізора)-спеціаліста допускаються лікарі(провізори)-інтерни, які ''повністю виконали навчальний план і програму'' інтернатури, ''пройшли підсумковий контроль за попередній час навчання'' в інтернатурі з відповідної спеціальності.  <br />
По закінченню строку підготовки в інтернатурі провізори-інтерни проходять підсумковий контроль у формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання «провізор-спеціаліст», згідно з Порядком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240.
Виконання навчального плану та програми засвідчується заліковими відомостями, які подаються профільними та суміжними кафедрами вищого закладу освіти в деканат факультету (відділення) інтернатури <u>не пізніше, як за тиждень до початку атестації</u>.<br />


'''Атестація лікарів(провізорів)-інтернів включає в себе:'''
До атестації для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» («провізор-спеціаліст»), допускаються лікарі (провізори)-інтерни, які повністю виконали програму підготовки в інтернатурі і навчальний план, а також успішно склали тестовий екзамен ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-3.
* контроль знань та вмінь за комп'ютерними тестуючими програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України;
* оцінка державною атестаційною комісією знань та вмінь, в тому числі володіння практичними навиками;
* співбесіда чи інша форма підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми інтернатури.<br />


За результатами атестації державна атестаційна комісія може прийняти рішення:
Виконання програми та навчального плану засвідчується заліковими відомостями, які подаються кафедрами закладу вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів, до деканату факультету (відділення) інтернатури не пізніше, як за тиждень до початку атестації.
→ присвоїти звання лікаря(провізора)-спеціаліста відповідної спеціальності;
→ відмовити в присвоєнні звання лікаря(провізора)-спеціаліста.<br />


Допуск лікарів (провізорів)-інтернів до проведення атестації для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар(провізор)-спеціаліст» оформлюється наказом керівника закладу вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів<br />
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| Рішення приймається відкритим голосуванням. При рівній кількості голосів вирішальним є голос голови державної атестаційної комісії. Результати  атестації доводяться до відома лікарів(провізорів)-інтернів одразу ж після закінчення засідання комісії.
| Лікарі (провізори)-інтерни мають право пройти повторну атестацію для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар(провізор)-спеціаліст» один раз протягом трьох років, але не раніше, ніж через рік з моменту відмови в присвоєнні звання «лікар-спеціаліст» («провізор-спеціаліст»).
|}
|}


Результати атестації оформлюються протоколом, який підписується головою та всіма членами державної атестаційної комісії і затверджується наказом по вищому закладу освіти, при якому створена комісія, <u>в десятиденний термін</u>. Особі, якій за результатами атестації для визначення знань та практичних навиків присвоєно звання лікаря(провізора)-спеціаліста з конкретної спеціальності, видається вищим закладом освіти сертифікат встановленого зразка (додаток № 2 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 грудня 1997 року № 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"), а якій відмовлено в цьому, - витяг з протоколу засідання комісії, засвідчений печаткою вищого закладу освіти, не пізніше трьох днів з  моменту затвердження протоколу засідання державної атестаційної комісії.
== Відрахування з інтернатури ==
'''Відрахування з інтернатури, з можливістю повторного зарахування в інтернатуру, здійснюється''':


== Термін дії сертифіката лікаря (провізора)-спеціаліста ==
* за невиконання програми підготовки в інтернатурі та навчального плану;
Встановлюється на '''5 років''' – до чергової атестації на кваліфікаційну категорію після проходження відповідного передатестаційного циклу навчання на кафедрі вищого закладу освіти. Лікарі(провізори), які не виявлять бажання атестуватися на кваліфікаційну категорію через 5 років після отримання сертифіката лікаря(провізора)-спеціаліста, повинні атестуватися на підтвердження звання лікаря(провізора)-спеціаліста після проходження навчання на циклі підвищення кваліфікації на кафедрі вищого закладу освіти з відповідного фаху.<br />
* за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку;
* за пропуск занять без поважних причин, якщо лікарі (провізори)-інтерни пропустили більше третини занять в закладі вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів) ;
* за порушення терміну початку навчання в інтернатурі, у разі, якщо лікар (провізор)-інтерн без поважних причин не з’явився своєчасно та не повідомив про це (з обов’язковим зазначенням поважної причини нез’явлення) заклад вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів, та базу стажування лікарів (провізорів)-інтернів протягом 10 календарних днів з дати початку програми підготовки в інтернатурі;
* за непрацездатністю, якщо за висновком лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК), визначена непрацездатність лікаря (провізора)-інтерна до роботи лікарем (провізором)- інтерном;
* у разі отримання листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами;
* у разі виходу у відпустку для догляду за дитиною;
* у зв’язку із завершенням підготовки за відповідною програмою підготовки в інтернатурі.


При непідтвердженні звання лікаря(провізора)-спеціаліста чи неатестації на кваліфікаційну категорію через 5 років після отримання сертифіката лікаря(провізора)-спеціаліста ця особа переводиться на посаду ''лікаря(провізора)-стажиста''. Повторна атестація на підтвердження звання лікаря(провізора)-спеціаліста може проводитись не раніше, ніж через рік після переведення на посаду лікаря(провізора)-стажиста.
Відрахування з інтернатури здійснюється наказом Міністерства охорони здоров’я, керівника Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, за поданням керівника бази стажування.


== Відрахування з інтернатури ==
Копія наказу про відрахування з інтернатури направляється до бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів.
'''Відрахування з інтернатури здійснюється:'''
 
* за невиконання навчального плану і програми;
== Фінансове забезпечення інтернатури ==  
* за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку;
Фінансування підготовки в інтернатурі для громадян України може відбуватися за кошти державного бюджету, кошти фізичних(юридичних) осіб та інших джерел, не заборонених законодавством.
* за пропуск занять (в т.ч. і з поважних причин, якщо лікар(провізор)-інтерн пропустив більше третини занять на кафедрі);
 
* за непрацездатністю, якщо за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) визначена непрацездатність лікаря(провізора)-інтерна до роботи лікарем (провізором).<br />
Фінансування підготовки в інтернатурі іноземців та осіб без громадянства відбувається за кошти фізичних (юридичних) осіб.


Відрахування лікаря(провізора)-інтерна з циклу очної частини навчання на кафедрі вищого закладу освіти здійснюється наказом ректора вищого закладу  освіти, копія якого направляється до Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, у відповідне управління охорони здоров'я обласної,  Київської, Севастопольської міської держадміністрації, до обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація".<br />
Фінансування підготовки в інтернатурі випускників, які навчались в закладі вищої освіти за кошти державного бюджету та проходитимуть програму підготовки в інтернатурі в закладі охорони здоров’я приватної форми власності відбувається за кошти фізичних (юридичних) осіб.
Відрахування з інтернатури здійснюється наказом Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація" за поданням вищого закладу освіти або адміністрації бази стажування.


== Фінансове забезпечення інтернатури ==
Державне замовлення на підготовку лікарів-інтернів, визначається щороку, з урахуванням кадрових потреб, сформованих на підставі заявок, які подають щороку до 1 березня поточного року Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до МОЗ, та обсягу бюджетних призначень передбачених на відповідний рік.
''Проїзд'' молодих спеціалістів, які мають направлення на роботу, до місця спеціалізації (інтернатури) і місячна відпустка до початку підготовки в інтернатурі сплачується <u>за рахунок коштів замовника</u>, до якого їх направлено на роботу.<br />
На період проходження інтернатури лікарі(провізори)-інтерни ''забезпечуються жилою площею'' (типу гуртожитку) тих закладів, на базі яких здійснюється їх підготовка, з оплатою відповідно до існуючих тарифів. При відсутності гуртожитку заклад (установа) охорони здоров'я має право орендувати жилу площу для лікарів(провізорів)-інтернів у інших відомств або наймати її у приватних осіб з відшкодуванням фактичних витрат за рахунок лікарів(провізорів)-інтернів у розмірі плати, яка встановлена чинним законодавством, а решта - за рахунок коштів цього закладу (установи).<br />
Проходження інтернатури лікарями(провізорами) проводиться <u>на умовах договорів</u>, що укладаються між Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласною, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічною станцією, обласним, міст Києва та Севастополя  ВО "Фармація", вищим закладом освіти та юридичними і фізичними особами, які будуть фінансувати навчання в інтернатурі, якщо ці лікарі(провізори):<br />
* закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів;
* або закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, навчаючись в них за кошти юридичних та фізичних осіб;
* aбо прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров'я (недержавні фармацевтичні установи, підприємства);
* або мають сертифікат лікаря(провізора)-спеціаліста і бажають отримати іншу спеціальність при відсутності потреби в такому спеціалісті з боку закладу (установи) охорони здоров'я.


== Права та обов'язки лікарів (провізорів)-інтернів ==  
== Права та обов'язки лікарів (провізорів)-інтернів ==  
На лікарів (провізорів)-інтернів під час очної частини навчання на кафедрах поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, під  час стажування - правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлені для працівників даного закладу(установи) охорони здоров'я. <br />
На лікарів (провізорів)-інтернів під час очної частини навчання на кафедрах поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, під  час стажування - правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлені для працівників даного закладу(установи) охорони здоров'я. <br />
'''Лікарі(провізори)-інтерни мають право:'''
'''Лікарі(провізори)-інтерни мають право:'''
# користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками та іншими навчальними і допоміжними підрозділами вищого закладу освіти;
 
# брати участь у виробничих нарадах кафедр в обговоренні питань удосконалення навчального процесу та інших питань, пов'язаних з навчанням і побутом лікарів(провізорів)-інтернів;
* користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками та іншими навчальними і допоміжними підрозділами бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів та закладу вищої або післядипломної освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів, в якому вони навчаються в інтернатурі;
# на забезпечення проживання в гуртожитку вищого закладу освіти під час навчання на кафедрі (з оплатою відповідно до існуючих тарифів) та в гуртожитку  закладу (установи) охорони здоров'я під час стажування.<br />
* брати участь у виробничих нарадах кафедр в частині обговорення питань удосконалення освітнього процесу та інших питань, пов’язаних з навчанням, побутом лікарів (провізорів)-інтернів;
* здійснювати діяльність з відповідної спеціальності з прогресивним рівнем складності під час проходження програми інтернатури;
* ініціювати зміну бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів, у разі, якщо невиконання програми інтернатури в інтернатурі за результатами проміжного контролю сталося з вини бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів.<br />


'''Лікарі(провізори)-інтерни зобов'язані:'''
'''Лікарі(провізори)-інтерни зобов'язані:'''
# набувати, поглиблювати і удосконалювати професійні знання, вміння і навики;
# набувати, поглиблювати і удосконалювати теоретичні знання, вміння і навички;
# у повному обсязі та своєчасно виконувати навчальний план і програму інтернатури;
#у повному обсязі та своєчасно виконувати програму підготовки в інтернатурі та індивідуальний навчальний план;
# виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку в установах і закладах охорони здоров'я, правила проживання в гуртожитках та правила внутрішнього трудового розпорядку в вищих закладах освіти.
#чітко дотримуватися інструкцій керівника та куратора лікарів (провізорів)-інтернів на базі стажування лікарів (провізорів)-інтернів, що стосуються діяльності лікарів (провізорів)-інтернів..


== Зразки заяв та довідок ==
== Зразки заяв та довідок ==
Рядок 104: Рядок 110:
3. [https://drive.google.com/open?id=0B84Fn7fObiluWU1VSjVRQS1XM1U Картка працевлаштування випускника]<br />
3. [https://drive.google.com/open?id=0B84Fn7fObiluWU1VSjVRQS1XM1U Картка працевлаштування випускника]<br />
4. [https://drive.google.com/open?id=0B84Fn7fObiluNnlud21ielJJMmc Довідка про надання можливості самостійного працевлаштування] <br />
4. [https://drive.google.com/open?id=0B84Fn7fObiluNnlud21ielJJMmc Довідка про надання можливості самостійного працевлаштування] <br />


== Додатки ==
Додаток [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-21#:~:text=%D0%A2.%20%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0-,%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%201%0A%D0%B4%D0%BE%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%0A(%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%202%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83%20I),1%20%D1%80%D1%96%D0%BA,-%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%202%0A%D0%B4%D0%BE 1]
Додаток [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-21#:~:text=1%20%D1%80%D1%96%D0%BA-,%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%202%0A%D0%B4%D0%BE%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%0A(%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%206%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83%20I),9,-%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203%0A%D0%B4%D0%BE 2]


Додаток [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-21#:~:text=9-,%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203%0A%D0%B4%D0%BE%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%0A(%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%206%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83%20I),2,-%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%B8%20%D1%82%D0%B0 3]
[[Категорія: Право на освіту‎]]
[[Категорія: Право на освіту‎]]
[[Категорія: Міністерства‎]] [[Категорія: Місцеві державні адміністрації, інші органи державного управління в адміністративно-територіальних одиницях України‎]]
[[Категорія: Міністерства‎]] [[Категорія: Місцеві державні адміністрації, інші органи державного управління в адміністративно-територіальних одиницях України‎]]

Поточна версія на 16:31, 11 травня 2022

Нормативна база

Поняття "інтернатури"

Інтернатура (первинна спеціалізація) - форма післядипломної підготовки випускників за лікарськими та провізорськими спеціальностями.

Інтерн − особа, яка має ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) медичного або фармацевтичного спрямування і навчається з метою отримання кваліфікації лікаря або провізора певної спеціальності відповідно до переліку лікарських або провізорських спеціальностей інтернатури.

Вторинна лікарська спеціалізація - набуття лікарем спеціальності, не передбаченої для підготовки в інтернатурі;

Програма підготовки в інтернатурі - єдиний комплекс освітніх та практичних компонентів, спланованих і організованих закладами вищої освіти і базами стажування лікарів (провізорів)-інтернів з метою забезпечення набуття лікарями (провізорами)-інтернами компетентностей, необхідних для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста, та який ґрунтується на академічній доброчесності, медичній та фармацевтичній етиці та деонтології, доказовій медицині;

Завданням є підвищення рівня практичної та теоретичної підготовки лікарів(провізорів)-інтернів, їх професійної готовності до самостійної діяльності за фахом з метою присвоєння звання «лікар-спеціаліст» або «провізор-спеціаліст» за відповідною спеціальністю.

Вимоги Наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізарську) спеціалізацію" № 1254 від 22.06.2021 року, поширюються на осіб, які вступають в інтернатуру з 2022 року.

Зарахування до інтернатури

Зарахування до інтернатури здійснюється наказом:

- Міністра охорони здоров’я України;

- керівника Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

- керівника закладу вищої освіти.

У наказі про зарахування до інтернатури зазначаються спеціальність інтернатури, заклад вищої освіти та база стажування лікарів-інтернів, відповідно до результатів рейтингового розподілу в інтернатуру. Направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі формується за результатами рейтингового розподілу.

База стажування лікарів-інтернів щороку до 01 березня поточного року подає заявку до Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо кількості посад лікарів-інтернів з певних спеціальностей, які можуть проходити програму підготовки в інтернатурі на базі стажування лікарів (провізорів)-інтернів з певної спеціальності, за електронним підписом керівника бази стажування лікарів-інтернів відповідно до умов договору про відшкодування базі стажування лікарів-інтернів витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам, які працевлаштовані у закладах охорони здоров’я.

Кількість посад за штатним розписом, яка заявлена базою стажування лікарів-інтернів та на які поточного року мають бути прийняті лікарі-інтерни, не може бути скорочена та замінена на інші посади.

Організація навчального процесу

Підготовка лікарів (провізорів)-інтернів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі програм підготовки в інтернатурі, та навчальних планів, затверджених Вченою радою закладу вищої освіти.

Примірні програми підготовки в інтернатурі розробляються групами експертів за спеціальностями та затверджуються МОЗ.

За період підготовки в інтернатурі лікарі (провізори)-інтерни повинні оволодіти відповідними компетенціями, знаннями та навичками, які визначені індивідуальним навчальним планом та програмою підготовки в інтернатурі.

Бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів - заклади охорони здоров’я державної, комунальної, приватної форми власності, заклади охорони здоров’я, що належать до сфери управління інших міністерств, в тому числі аптеки (для проходження програми підготовки в інтернатурі провізорами-інтернами), що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності.
Бази стажування лікарів(провізорів)-інтернів повинні відповідати таким вимогам:
мати у своєму складі лікувально-діагностичні відділення, лабораторні та діагностичні кабінети, інші виробничі підрозділи, для забезпечення навчання лікарів(провізорів)-інтернів згідно з навчальним планом і програмою підготовки в інтернатурі з певної спеціальності;

 • бути забезпечені медичним (фармацевтичним) обладнанням, апаратурою та інструментарієм, необхідними для здійснення діагностичної, лікувальної, санітарно-профілактичної (протиепідемічної), провізорської роботи на сучасному рівні і відповідно до завдань даного закладу чи установи (підприємства) ;
 • мати можливість надати лікарям(провізорам)-інтернам обсяг роботи відповідно до вимог навчальних планів та програм підготовки в інтернатурі з певної спеціальності;
 • мати навчальні приміщення для лікарів(провізорів)-інтернів, обладнані необхідними навчально-методичними посібниками, таблицями, макетами, стендами, сучасними технічними засобами навчання тощо;
 • мати необхідну кількість кураторів лікарів(провізорів)-інтернів;
 • мати можливість забезпечення лікарів(провізорів)-інтернів місцем проживання.

Атестація лікарів (провізорів)-інтернів

По закінченню строку підготовки в інтернатурі лікарі-інтерни проходять підсумковий контроль у формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст», з відповідної спеціальності згідно з Порядком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 293/33264.

По закінченню строку підготовки в інтернатурі провізори-інтерни проходять підсумковий контроль у формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання «провізор-спеціаліст», згідно з Порядком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240.

До атестації для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» («провізор-спеціаліст»), допускаються лікарі (провізори)-інтерни, які повністю виконали програму підготовки в інтернатурі і навчальний план, а також успішно склали тестовий екзамен ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-3.

Виконання програми та навчального плану засвідчується заліковими відомостями, які подаються кафедрами закладу вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів, до деканату факультету (відділення) інтернатури не пізніше, як за тиждень до початку атестації.

Допуск лікарів (провізорів)-інтернів до проведення атестації для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар(провізор)-спеціаліст» оформлюється наказом керівника закладу вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів

Лікарі (провізори)-інтерни мають право пройти повторну атестацію для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар(провізор)-спеціаліст» один раз протягом трьох років, але не раніше, ніж через рік з моменту відмови в присвоєнні звання «лікар-спеціаліст» («провізор-спеціаліст»).

Відрахування з інтернатури

Відрахування з інтернатури, з можливістю повторного зарахування в інтернатуру, здійснюється:

 • за невиконання програми підготовки в інтернатурі та навчального плану;
 • за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку;
 • за пропуск занять без поважних причин, якщо лікарі (провізори)-інтерни пропустили більше третини занять в закладі вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів) ;
 • за порушення терміну початку навчання в інтернатурі, у разі, якщо лікар (провізор)-інтерн без поважних причин не з’явився своєчасно та не повідомив про це (з обов’язковим зазначенням поважної причини нез’явлення) заклад вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів, та базу стажування лікарів (провізорів)-інтернів протягом 10 календарних днів з дати початку програми підготовки в інтернатурі;
 • за непрацездатністю, якщо за висновком лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК), визначена непрацездатність лікаря (провізора)-інтерна до роботи лікарем (провізором)- інтерном;
 • у разі отримання листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • у разі виходу у відпустку для догляду за дитиною;
 • у зв’язку із завершенням підготовки за відповідною програмою підготовки в інтернатурі.

Відрахування з інтернатури здійснюється наказом Міністерства охорони здоров’я, керівника Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, за поданням керівника бази стажування.

Копія наказу про відрахування з інтернатури направляється до бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів.

Фінансове забезпечення інтернатури

Фінансування підготовки в інтернатурі для громадян України може відбуватися за кошти державного бюджету, кошти фізичних(юридичних) осіб та інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування підготовки в інтернатурі іноземців та осіб без громадянства відбувається за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Фінансування підготовки в інтернатурі випускників, які навчались в закладі вищої освіти за кошти державного бюджету та проходитимуть програму підготовки в інтернатурі в закладі охорони здоров’я приватної форми власності відбувається за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Державне замовлення на підготовку лікарів-інтернів, визначається щороку, з урахуванням кадрових потреб, сформованих на підставі заявок, які подають щороку до 1 березня поточного року Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до МОЗ, та обсягу бюджетних призначень передбачених на відповідний рік.

Права та обов'язки лікарів (провізорів)-інтернів

На лікарів (провізорів)-інтернів під час очної частини навчання на кафедрах поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, під час стажування - правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлені для працівників даного закладу(установи) охорони здоров'я.
Лікарі(провізори)-інтерни мають право:

 • користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками та іншими навчальними і допоміжними підрозділами бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів та закладу вищої або післядипломної освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів, в якому вони навчаються в інтернатурі;
 • брати участь у виробничих нарадах кафедр в частині обговорення питань удосконалення освітнього процесу та інших питань, пов’язаних з навчанням, побутом лікарів (провізорів)-інтернів;
 • здійснювати діяльність з відповідної спеціальності з прогресивним рівнем складності під час проходження програми інтернатури;
 • ініціювати зміну бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів, у разі, якщо невиконання програми інтернатури в інтернатурі за результатами проміжного контролю сталося з вини бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів.

Лікарі(провізори)-інтерни зобов'язані:

 1. набувати, поглиблювати і удосконалювати теоретичні знання, вміння і навички;
 2. у повному обсязі та своєчасно виконувати програму підготовки в інтернатурі та індивідуальний навчальний план;
 3. чітко дотримуватися інструкцій керівника та куратора лікарів (провізорів)-інтернів на базі стажування лікарів (провізорів)-інтернів, що стосуються діяльності лікарів (провізорів)-інтернів..

Зразки заяв та довідок

1. Повідомлення до направлення на роботу
2. Направлення на роботу. Додаток 3
3. Картка працевлаштування випускника
4. Довідка про надання можливості самостійного працевлаштування

Додатки

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3