Відмінності між версіями «Проходження корекційних програм особами, які вчиняють насильство в сім'ї»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 11 проміжних версій 5 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==  
== Нормативна база ==  
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодекс України про адміністративні правопорушення]
*[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/2341-14 Кримінальний кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0917-09 Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України від 07 вересня 2009 року № 3131/386 "Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0838739-14#Text Наказ Міністерства соціальної політики України від  08 травня 2014 року № 281 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації проходження корекційних програм особами, які вчиняють насильство в сім'ї"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1222-18 Наказ Міністерства соціальної політики Українивід  01 жовтня 2018 року № 1434 "Про затвердження Типової програми для кривдників"]


* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2789-14 Закон України “Про попередження насильства в сім'ї” від  15.10.2001  N  2789-III] 
== Основні поняття ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0917-09 Наказ від  07.09.2009  N 3131/386 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України  Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів,  відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження  насильства в сім'ї (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.09.2009 р. за N 917/16933 ).]
'''''Кривдник''''' - особа, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі.


== Спеціальні засоби по попередженню насильства в сім'ї ==
'''''Програма для кривдника''''' - комплекс заходів, що формується на основі результатів оцінки ризиків та спрямований на зміну насильницької поведінки кривдника, формування у нього нової, неагресивної психологічної моделі поведінки у приватних стосунках, відповідального ставлення до своїх вчинків та їх наслідків, у тому числі до виховання дітей, на викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків (стаття 1 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19/paran2#n2 Закону України "Про запобігання та протидії домашньому насильству"]).


'''''Спеціальними засобами по попередженню насильства в сім'ї є''''':
Метою корекційної програми є допомога особі, яка вчинила насильство, в осмисленні власної насильницької поведінки, усвідомленні її витоків, проявів, наслідків для особистого життя та життя оточуючих, налагодженні гармонійного життя з родиною та в суспільстві, а також в усвідомленні того, що домашнє насильство - це порушення прав людини, яке карається відповідно до чинного законодавства.  
* офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї;
* взяття на профілактичний облік осіб, які вчинили насильство в сім'ї;
* захисний припис;
* стягнення коштів на утримання жертв насильства в сім'ї на їх утримання у спеціалізованих установах для жертв насильства в сім'ї.
Якщо один із членів сім'ї, вчинив насильство в сім'ї щодо іншого члена сім’ї і в його діях відсутні ознаки злочину, йому виноситься офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї. Попередження виноситься уповноваженими підрозділами поліції. Про винесення попередження особу, щодо якої воно виноситься, повідомляється під розписку. Не може бути винесене офіційне попередження особі, яка не досягла 16-ти річного віку на момент винесення офіційного попередження. <br />
Однак у випадку, якщо особа, щодо якої винесено офіційне попередження, знову вчинила насильство в сім’ї, така особа у обов’язковому порядку повинна пройти корекційну програму у кризовому центрі.


== Проходження корекційної програми ==
== Порядок направлення на проходження програми для кривдника==
Порядок направлення на проходження програми для кривдника визначено [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0917-09/parao92#o92 пунктом 3.3. Інструкції], згідно з якою, у разі вчинення особою насильства в сім'ї, служба дільничних інспекторів поліції або кримінальна поліція у справах дітей видає цій особі під розписку направлення на проходження корекційної програми та в '''триденний строк''' надсилає до відповідного кризового центру повідомлення про направлення особи на проходження корекційної програми.


Направлення на проходження корекційної програми видається особі уповноваженими підрозділами органів Національної поліції, форма направлення встановлена додатком 9 до спільного [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0917-09 наказу  Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України N 3131/386 від  07.09.2009.] Направлення видається під розписку ( додаток 8 до Інструкції) та в триденний строк надсилається до відповідного кризового центру повідомлення про направлення особи на проходження корекційної програми ( додаток 10).
== Організація проходження програм==
<br />
За наявності кризового центру організація проходження корекційних програм покладається на його працівників.
Проходження корекційної  програми  для  такої  особи    є  обов'язковим. <br />
'''''Корекційна програма''''' — це програма,  спрямована  на формування  гуманістичних  цінностей  та  ненасильницької  моделі  поведінки в сім'ї  особи, яка вчинила насильство в сім'ї. <br />
Непроходження корекційної програми особою, яка вчинила насильство в сім'ї тягне за собою адміністративну відповідальність за ст.173-2 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення] і карається '''''громадськими роботами на строк від тридцяти до сорока годин або адміністративним арештом на строк до семи діб.<br />
''''' Повторне вчинення аналогічного правопорушення протягом року карається  '''''громадськими роботами на строк від сорока до шістдесяти годин або адміністративним арештом на строк до  п'ятнадцяти діб.
'''''
== Направлення на проходження корекційної програми ==


За направленням необхідно звернутись '''''до відділення поліції за місцем проживання.'''''<br />
У разі відсутності такого центру [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0917-09/parao92#o92 відповідно до Інструкції] організація проходження корекційних програм належить до компетенції структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад з питань попередження насильства в сім’ї.
Направлення видається '''''безоплатно.'''''
 
<br />
Проведення корекційних програм здійснюється за умови наявності окремого приміщення відповідно до рекомендованих санітарно-гігієнічних та технічних норм та мають бути пристосовані для <u>проведення групової та індивідуальної роботи із дотриманням конфіденційності персональних даних осіб</u>, які проходятькорекційну програму. Для індивідуальних занять та консультацій може відводиться окрема кімната.
Бланк направлення на проходження корекційної програми — додаток 9 до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0917-09 Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї,  служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї]
 
<br />
При цьому впроваджуватись зазначені програми можуть на базі будь-якої установи, організації (у тому числі громадської чи благодійної) або закладу, за наявності відповідного приміщення, та за умови, що дані заходи не будуть обмежувати чи перешкоджати виконанню її основних функцій.
Направлення на проходження корекційної програми видається особі  під розписку (додаток 8) та в триденний строк надсилається до відповідного кризового центру повідомлення про направлення особи на проходження корекційної програми (додаток 10)
 
<br />
Корекційні програми можуть впроваджувати спеціалісти, які <u>мають вищу освіту за гуманітарними напрямами та пройшли відповідне навчання щодо проведення корекційних програм</u>.
Підстава для відмови в направленні  на проходження корекційної програми — відсутність офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї, яке в часі повинно передувати видачі направлення.
 
<br />
Для висвітлення окремих тем, проведення додаткових тематичних, групових занять можуть залучатись фахові спеціалісти, які не проходили спеціальну підготовку, зокрема представники структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань попередження насильства в сім'ї, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служб у справах дітей; органів внутрішніх справ, юристи; закладів охорони здоров’я (нарколог, психіатр, психотерапевт, сексолог, сексопатолог, лікарі відповідного профілю тощо), а також психологи, соціальні педагоги, адвокати, представники громадських та благодійних організацій, служителі церкви та окремі громадяни, які мають відповідну освіту.
Відмова у видачі направлення оскаржується в загальному порядку як рішення, дії або бездіяльність суб'єкту владних повноважень.
 
Після проведення групових тематичних занять може бути передбачено час для індивідуального спілкування з особами, які вчинили насильство в сім’ї, відповідей на їхні конкретні запитання.
 
Інформація щодо проходження або не проходження без поважних причин корекційної програми надається органу, який направив особу на проходження цієї програми.
 
На кожну особу, яка проходить корекційну програму, формується особова справа, що зберігається у приміщенні установи (закладу, організації), де проводиться корекційна програма, або у відповідного спеціаліста органу місцевої виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування з питань попередження насильства в сім’ї відповідно до вимог чинного законодавства України щодо збереження документації, яка містить персональні дані.
 
Якщо особа, яку направлено на проходження корекційної програми, змінює місце проживання, інформація про неї передається до відповідних підрозділів органів внутрішніх справ та структурних підрозділів державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад з питань попередження насильства в сім’ї, за новим місцем проживання (розділ 2 [https://www.msp.gov.ua/documents/772.html Методичних рекомендацій щодо організації проходження корекційних програм особами, які вчиняють насильство в сім’ї, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 08 травня 2014 року № 281]).
 
== Виконання програм для кривдників==
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1222-18 Наказом Міністерства соціальної політики України від 01 жовтня 2018 року № 1434] затверджено '''Типову програму для кривдників'''.
 
♦ Проходження Типової програми розпочинається <u>діагностуванням особи</u>, яка вчинила домашнє насильство або належить до групи ризику щодо його вчинення, у тому числі діагностуванням причин агресивної та насильницької поведінки кривдника.
 
♦ Схема роботи із кривдниками визначається <u>індивідуально</u> з урахуванням потреб особи та особливостей, визначених за результатами діагностики.
 
♦ Після проходження особою діагностики та мотиваційного консультування з метою визначення рівня вмотивованості до участі у групі може застосовуватись індивідуальна корекційна робота та/або групові заняття.
 
Виконання програм для кривдників стосовно дітей-кривдників здійснюється з урахуванням <u>вікових та психологічних особливостей дітей</u>.<br />З метою запобігання повторному вчиненню домашнього насильства та забезпечення виконання програми для кривдника дитину-кривдника може бути '''тимчасово''' влаштовано до родичів, у сім’ю патронатного вихователя або до установи для дітей незалежно від форми власності та підпорядкування, в яких створені належні умови для проживання, виховання, навчання та реабілітації дитини відповідно до її потреб.
 
Кривдника може бути направлено судом на проходження програми для кривдників на '''строк від трьох місяців до одного року''' у випадках, передбачених законодавством (пункт 7 розділу 1 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1222-18 Типовогої програми для кривдників]).
 
Кривдник повинен мати можливість відвідувати програму для кривдників за власною ініціативою на добровільній основі (частина сьома статті 28 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19/paran2#n2 Закону України "Про запобігання та протидії домашньому насильству"]).
 
== Відповідальність за непроходження програми для кривдників==
У разі неявки кривдника для проходження програми для кривдників або ухилення від проходження програми без поважних причин суб’єкти, відповідальні за виконання програм для кривдників, надають '''протягом трьох робочих днів''' письмове повідомлення про це уповноваженому підрозділу органів Національної поліції України для вжиття заходів ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 стаття 173-2 КУпАП]).
 
Притягнення кривдника до відповідальності за непроходження програми для кривдників не звільняє його від обов’язку пройти таку програму.
 
У разі притягнення кривдника, зокрема дитини-кривдника, до кримінальної відповідальності судом на нього може бути покладено обов’язок пройти пробаційну програму відповідно до [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/2341-14 пункту 4 частини третьої статті 76 Кримінального кодексу України].
 
== Корисні посилання ==
* [https://www.msp.gov.ua/timeline/Zapobigannya-ta-protidiya-domashnomu-nasilstvu-ta-zhorstokomu-povodzhennyu-z-lyudmi.html Комплексна Програма корекційно-реабілітаційної роботи з дівчатами (14-18 років) та жінками,які пережили насильство або належать до групи ризику]
* [https://www.msp.gov.ua/timeline/Zapobigannya-ta-protidiya-domashnomu-nasilstvu-ta-zhorstokomu-povodzhennyu-z-lyudmi.html Комплексна Програма корекційної роботи з чоловіками, які вчиняють насильство або належать до групи ризику щодо його вчинення]
 
== Див. також ==
* [[Запобігання та протидія домашньому насильству]]
* [[Вчинення насильства в сім'ї]]


[[Категорія: Сімейне право]]
[[Категорія: Сімейне право]]
[[Категорія: Адміністративне право]]
[[Категорія: Кримінальне право]]
[[Категорія: Суди]]
[[Категорія: Правоохоронні органи]]
[[Категорія:Домашнє насильство]]

Поточна версія на 13:37, 16 червня 2022

Нормативна база

Основні поняття

Кривдник - особа, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі.

Програма для кривдника - комплекс заходів, що формується на основі результатів оцінки ризиків та спрямований на зміну насильницької поведінки кривдника, формування у нього нової, неагресивної психологічної моделі поведінки у приватних стосунках, відповідального ставлення до своїх вчинків та їх наслідків, у тому числі до виховання дітей, на викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків (стаття 1 Закону України "Про запобігання та протидії домашньому насильству").

Метою корекційної програми є допомога особі, яка вчинила насильство, в осмисленні власної насильницької поведінки, усвідомленні її витоків, проявів, наслідків для особистого життя та життя оточуючих, налагодженні гармонійного життя з родиною та в суспільстві, а також в усвідомленні того, що домашнє насильство - це порушення прав людини, яке карається відповідно до чинного законодавства.

Порядок направлення на проходження програми для кривдника

Порядок направлення на проходження програми для кривдника визначено пунктом 3.3. Інструкції, згідно з якою, у разі вчинення особою насильства в сім'ї, служба дільничних інспекторів поліції або кримінальна поліція у справах дітей видає цій особі під розписку направлення на проходження корекційної програми та в триденний строк надсилає до відповідного кризового центру повідомлення про направлення особи на проходження корекційної програми.

Організація проходження програм

За наявності кризового центру організація проходження корекційних програм покладається на його працівників.

У разі відсутності такого центру відповідно до Інструкції організація проходження корекційних програм належить до компетенції структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад з питань попередження насильства в сім’ї.

Проведення корекційних програм здійснюється за умови наявності окремого приміщення відповідно до рекомендованих санітарно-гігієнічних та технічних норм та мають бути пристосовані для проведення групової та індивідуальної роботи із дотриманням конфіденційності персональних даних осіб, які проходятькорекційну програму. Для індивідуальних занять та консультацій може відводиться окрема кімната.

При цьому впроваджуватись зазначені програми можуть на базі будь-якої установи, організації (у тому числі громадської чи благодійної) або закладу, за наявності відповідного приміщення, та за умови, що дані заходи не будуть обмежувати чи перешкоджати виконанню її основних функцій.

Корекційні програми можуть впроваджувати спеціалісти, які мають вищу освіту за гуманітарними напрямами та пройшли відповідне навчання щодо проведення корекційних програм.

Для висвітлення окремих тем, проведення додаткових тематичних, групових занять можуть залучатись фахові спеціалісти, які не проходили спеціальну підготовку, зокрема представники структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань попередження насильства в сім'ї, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служб у справах дітей; органів внутрішніх справ, юристи; закладів охорони здоров’я (нарколог, психіатр, психотерапевт, сексолог, сексопатолог, лікарі відповідного профілю тощо), а також психологи, соціальні педагоги, адвокати, представники громадських та благодійних організацій, служителі церкви та окремі громадяни, які мають відповідну освіту.

Після проведення групових тематичних занять може бути передбачено час для індивідуального спілкування з особами, які вчинили насильство в сім’ї, відповідей на їхні конкретні запитання.

Інформація щодо проходження або не проходження без поважних причин корекційної програми надається органу, який направив особу на проходження цієї програми.

На кожну особу, яка проходить корекційну програму, формується особова справа, що зберігається у приміщенні установи (закладу, організації), де проводиться корекційна програма, або у відповідного спеціаліста органу місцевої виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування з питань попередження насильства в сім’ї відповідно до вимог чинного законодавства України щодо збереження документації, яка містить персональні дані.

Якщо особа, яку направлено на проходження корекційної програми, змінює місце проживання, інформація про неї передається до відповідних підрозділів органів внутрішніх справ та структурних підрозділів державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад з питань попередження насильства в сім’ї, за новим місцем проживання (розділ 2 Методичних рекомендацій щодо організації проходження корекційних програм особами, які вчиняють насильство в сім’ї, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 08 травня 2014 року № 281).

Виконання програм для кривдників

Наказом Міністерства соціальної політики України від 01 жовтня 2018 року № 1434 затверджено Типову програму для кривдників.

♦ Проходження Типової програми розпочинається діагностуванням особи, яка вчинила домашнє насильство або належить до групи ризику щодо його вчинення, у тому числі діагностуванням причин агресивної та насильницької поведінки кривдника.

♦ Схема роботи із кривдниками визначається індивідуально з урахуванням потреб особи та особливостей, визначених за результатами діагностики.

♦ Після проходження особою діагностики та мотиваційного консультування з метою визначення рівня вмотивованості до участі у групі може застосовуватись індивідуальна корекційна робота та/або групові заняття.

Виконання програм для кривдників стосовно дітей-кривдників здійснюється з урахуванням вікових та психологічних особливостей дітей.
З метою запобігання повторному вчиненню домашнього насильства та забезпечення виконання програми для кривдника дитину-кривдника може бути тимчасово влаштовано до родичів, у сім’ю патронатного вихователя або до установи для дітей незалежно від форми власності та підпорядкування, в яких створені належні умови для проживання, виховання, навчання та реабілітації дитини відповідно до її потреб.

Кривдника може бути направлено судом на проходження програми для кривдників на строк від трьох місяців до одного року у випадках, передбачених законодавством (пункт 7 розділу 1 Типовогої програми для кривдників).

Кривдник повинен мати можливість відвідувати програму для кривдників за власною ініціативою на добровільній основі (частина сьома статті 28 Закону України "Про запобігання та протидії домашньому насильству").

Відповідальність за непроходження програми для кривдників

У разі неявки кривдника для проходження програми для кривдників або ухилення від проходження програми без поважних причин суб’єкти, відповідальні за виконання програм для кривдників, надають протягом трьох робочих днів письмове повідомлення про це уповноваженому підрозділу органів Національної поліції України для вжиття заходів (стаття 173-2 КУпАП).

Притягнення кривдника до відповідальності за непроходження програми для кривдників не звільняє його від обов’язку пройти таку програму.

У разі притягнення кривдника, зокрема дитини-кривдника, до кримінальної відповідальності судом на нього може бути покладено обов’язок пройти пробаційну програму відповідно до пункту 4 частини третьої статті 76 Кримінального кодексу України.

Корисні посилання

Див. також