Відмінності між версіями «Продовження навчання осіб, які навчалися в закладах, що розташовані на непідконтрольних територіях»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м
 
(Не показано 22 проміжні версії 7 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1207-18 Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 Закон України "Про освіту"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закон України "Про вищу освіту"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text Закон України «Про фахову передвищу освіту»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21#Text Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.03.2021 № 271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення"]
*[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0490-17 Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.01.2017 № 74 "Про затвердження Порядку продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях"]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0486-22#n16 Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2022 № 364 "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році"]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0793-16#Text Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.05.2016  № 537  “Про затвердження Порядку проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року”]
*[https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0667729-16#n13 Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2016  № 667 “Про затвердження Переліку уповноважених закладів вищої та фахової передвищої освіти”]
*[https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0274729-22#Text Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.03. 2022 року №274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні».]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#Text Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 травня 2018 Р. № 367 Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти".]
*[https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zarahuvannya-do-1-go-klasu-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti Лист Міністерства освіти і науки України від 16.04.2022 № 1/4202-22 “Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти”] 
==Забезпечення реалізації права продовження навчання==
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18?find=1&text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83#w1_1 Статтею 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"] гарантується громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.


<div align="justify">
'''Увага!''' Території, які були окуповані після 24.02.2022 р., на сьогоднішній день не визнані такими в установленому Законом порядку.
Визначено тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1680-18 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"] запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном України. Затверджено [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254-19 постановою Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями»] <br />
- Забезпечення реалізації прав осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, передбачено [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1207-18 Законом України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"] від 15 квітня 2014 року.<br />
- Основні принципи освіти та право на вищу освіту передбачено [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 Законом України “Про освіту”] від 05 вересня 2017 року, [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закон України “Про вищу освіту”] від 01 липня 2014 року.<br />
- Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження передбачено [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0490-17 наказом № 74] від 19.01.2017 року, що затверджено Міністерством юстиції України від 13 квітня 2017 року.<br />


</div>
Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, а також у населених пунктах на лінії зіткнення, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному законами України "Про вищу освіту" і "Про фахову передвищу освіту".


== Забезпечення реалізації права продовження навчання ==
'''Зокрема, громадяни України та зазначені вище іноземці та особи без громадянства, які проживають на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, мають право:'''
<div align="justify">
*на здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти за будь-якою формою здобуття освіти, визначеною законодавством"
Тимчасово окупована територія України (далі - тимчасово окупована територія) є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.<br />
*продовжити навчання та пройти державну підсумкову атестацію в закладах загальної середньої освіти на території інших регіонів України (таке право мають особи які не завершили здобуття повної (базової) загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення);
Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.<br />
*на проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (таке право мають особи які завершили здобуття вищої освіти на тимчасово окупованій території, за винятком осіб, які здобуття вищої освіти на тимчасово окупованій території почали після дати початку тимчасової окупації відповідної території)
*на конкурсних засадах здобувати вищу, фахову передвищу (на конкурсних засадах) та професійно-технічну освіту за кошти державного бюджету у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
== Порядок зарахування дітей з тимчасово окупованих територій до 1 класу закладів загальної середньої освіти ==
Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини, до якої додаються:


Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Законом України "Про вищу освіту"].<br />
1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);  
Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, мають право на здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти за будь-якою формою навчання, визначеною законодавством.<br />
Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, які не завершили здобуття повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, з метою отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту мають право продовжити навчання та пройти державну підсумкову атестацію в загальноосвітніх навчальних закладах на території інших регіонів України.<br />
Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, здобувають вищу (на конкурсних засадах) та професійно-технічну освіту за кошти державного бюджету у [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0795-16/paran13#n13 порядку] та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.<br />
Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, які завершили здобуття вищої освіти на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення після 20 лютого 2014 року, мають право на проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.<br />
Основними принципами освіти в Україні є:<br />
- доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою, у тому числі доступність для осіб з особливими освітніми потребами освітніх послуг, зокрема інклюзивного навчання, за місцем проживання;<br />
- рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;<br />
- гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;<br />
- органічний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, традиціями;<br />
- незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій (крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями);<br />
- науковий, а також світський характер освіти (крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями);<br />
- інтеграція з наукою і виробництвом;<br />
- взаємозв'язок з освітою інших країн;<br />
- гнучкість і прогностичність системи освіти;<br />
- єдність і наступність системи освіти;<br />
- безперервність і різноманітність освіти;<br />
- поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.<br />


</div>
2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженої наказом МОН від 16.08.2010 № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.
== Порядок та документи, які подаються, для продовження навчання ==
 
<div align="justify">
У зв’язку із запровадженням воєнного стану під час прийому документів на зарахування до 1 класу необхідно враховувати, що діти або один з їхніх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів із ззаначених вище документів, зараховуються до закладу освіти без подання зазначених документів. У разі відсутності свідоцтва про народження дитини для сприяння в його оформленні керівник закладу освіти зобов’язаний невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцезнаходженням закладу освіти.
Відповідно до пункту 8 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/588-2014-%D1%80/paran47#n47 Плану заходів, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції], затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 року № 588-р, та з метою надання можливості особам, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, здобувати вищу освіту у вищих навчальних закладах, розташованих на території, підконтрольній органам державної влади України, затверджено [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0490-17#n14 Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження].<br />
 
Для продовження навчання у вищому навчальному закладі (із збереженням напряму підготовки, спеціальності), розташованому в інших адміністративно-територіальних одиницях України, особа зараховується на навчання шляхом поновлення.<br />
Зарахування дітей до закладу освіти, у тому числі до 1 класу здійснюється, як правило, до початку навчального року та відповідно до території обслуговування. Такими, що проживають на території обслуговування закладу освіти, є не лише мешканці, що мають постійну реєстрацію, але і  зареєстровані внутрішньо переміщені особи. Якщо документи на зарахування до 1 класу подають особи, які є внутрішньо переміщеними особами, але не зареєстрованими на цій території, заклад освіти сприяє їх реєстрації і не відмовляє у прийомі документів. Якщо кількість заяв на зарахування до 1 класу перевищує планову загальну кількість місць у 1 класах, то керівник закладу освіти вживає заходів щодо раціонального використання наявних у закладі освіти приміщень та/або ініціює перед органом, у сфері управління якого перебуває заклад освіти: відкриття додаткового (додаткових) класу (класів); внесення необхідних змін до організації освітнього процесу; вивільнення приміщень, що використовуються не за призначенням (у тому числі шляхом припинення орендних відносин). У разі, якщо після вжиття вичерпних заходів кількість потенційних першокласників перевищує спроможність закладу освіти, орган, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, невідкладно має запропонувати на вибір батьків таких дітей перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця їх проживання.
== Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у закладах загальної середньої  освіти ==
Існує кілька способів того, як дитина, яка через війну вимушена була змінити місце проживання (перебування) та/або місце навчання, може продовжити навчання:  
*    Дитина має можливість здобувати освіту за дистанційною формою в закладі освіти, в якому навчалася раніше. Звертаємо увагу, навіть якщо заклад освіти фізично було зруйновано – він все одно може організовувати дистанційне навчання для всіх здобувачів.
*   Якщо в закладі освіти, у якому навчалася дитина, не організовано дистанційне навчання, дитина може продовжити навчання в іншому закладі – за її новим місцем перебування.
Для цього один із батьків, опікунів чи інших законних представників, родичів повинен подати до закладу освіти відповідну заяву про зарахування (її скановану копію чи фотокопію). Заява подається будь-яким способом: особисто або електронною поштою, через месенджер або іншим зручним способом для заявника.  Якщо у законних представників наявне  свідоцтво про народження дитини чи свідоцтво її навчальних досягнень – бажано скановані копії чи фотокопії цих документів додати до заяви.
 
Інформація про можливість продовження середньої освіти в певних державах розміщена на [https://eo.gov.ua/yak-dity-shcho-vymusheno-pokynuly-ukrainu-mozhut-prodovzhyty-navchannia/2022/04/04/ сайті Освітнього омбудсмена України.]  
== Отримання  документів про базову середню освіту або повну загальну середню освіту ==
Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей, не визнаються.
 
Організацію роботи із заявниками для отримання  документів про базову середню освіту або повну загальну середню освіту здійснюють Центри при закладах вищої та фахової передвищої освіти, перелік яких затверджений Наказом  Міністерства освіти і науки України від 14.06.2016  № 667 “Про затвердження Переліку уповноважених закладів вищої та фахової передвищої освіти”
* освітній центр «Крим-Україна» (для заявників з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь);
* освітні центри «Донбас-Україна» (для заявників з тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської областей або території населених пунктів на лінії зіткнення, в містах, де здійснюють освітню діяльність заклади вищої або фахової передвищої освіти.
Центри:
* надають консультації та сприяють в оформленні декларації заявника;
* забезпечують консультування заявника щодо річного оцінювання (зразки тестових завдань, онлайн курсів, очних консультацій тощо);
* сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої освіти);
* організовують оформлення документів заявника як вступника, проведення вступного випробування (вступних випробувань) до закладу освіти (з обов’язковою особистою участю заявника) та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до закладів вищої або фахової передвищої освіти (відповідальний - базовий заклад освіти), до закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
* сприяють поселенню заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку закладу освіти;
* сприяють отриманню заявником документів, що посвідчують особу;
* забезпечують консультування заявника щодо можливості навчання на підготовчих курсах.
Центри працюють з 07 червня до 24 вересня.
 
Заявники для отримання документів про базову середню освіту або повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою здобуття освіти в уповноважених закладах загальної середньої освіти.
 
Зарахування заявників на екстернатну форму здобуття освіти здійснюється згідно з наказом його керівника та за:
* заявою (для повнолітніх заявників), а за відсутності документа, що посвідчує особу подається свідоцтво про народження;
* заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх заявників).
Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками. Під час подання заяви заявник пред’являє особисто документ, що посвідчує особу, у разі його відсутності - свідоцтво про народження.
 
До заяви, поданої в паперовій формі, заявник додає декларацію з вклеєною до неї фотокарткою.
 
Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.
 
Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються заявнику.
 
Річне оцінювання та державна підсумкова атестація заявників, зарахованих на екстернатну форму здобуття освіти до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму здобуття освіти, але не раніше дати початку роботи Центрів і не пізніше трьох днів до дати завершення роботи Центрів.
 
Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані на екстернатну форму здобуття освіти до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти.
 
Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.
 
Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом II Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти. При цьому заявникові видається новий додаток до документа про повну загальну середню освіту.
 
Державна підсумкова атестація заявників здійснюється в уповноваженому закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19#Text Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369.]
 
Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти видає заявникові довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації та замовляє заявникові відповідний документ про базову середню освіту або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його заявникові.
== Прийом для здобуття вищої або фахової передвищої освіти ==
Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти та для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої або повної загальної середньої освіти.
 
Заявник має право вступати для здобуття вищої або фахової передвищої освіти на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб.
 
Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви:
# тільки в електронній формі (через електронний кабінет), крім визначених у цьому пункті випадків;
# тільки у паперовій формі:
* за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та у сертифікаті національного мультипредметного теста чи зовнішнього незалежного оцінювання (у разі їх подання);
* у разі подання іноземного документа про освіту;
* у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
* у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
* у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
* у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу фахової передвищої освіти.
Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу освіти у порядку, визначеному законодавством.
 
Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.
 
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
# документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17#Text Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»] (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2022 року);
# військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
# документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21#Text Наказом № 271].
 
Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти.
 
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
# копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
# копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
# копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
# чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
 
Спеціальною умовою на здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням), визначеною [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0486-22#n16 Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2022 № 364 "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році",] є зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на місця державного або регіонального замовлення.
 
Особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу та в разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).
 
Особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення, якщо вони здобули позитивну оцінку на індивідуальній усній співбесіді або творчому конкурсі у встановлені Правилами прийому строки.
 
Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу, вноситься до Єдиної державної  електронної бази з питань освіти (із доданням сканованих копій документів, що підтверджують ці права).
=== Порядок прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, здобувають освіту на відповідному рівні вперше ===
{| class="wikitable"
|Важливо! 05.05.2021 набув чинності [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21#Text Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.03.2021 № 271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення"]
|}
Зокрема, цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або на території населених пунктів на лінії зіткнення та здобувають освіту на відповідному рівні вперше.
 
Особи, які після 20 лютого 2014 року завершили здобуття базової або повної загальної середньої освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та особи, які після 14 квітня 2014 року завершили здобуття базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей (далі - Заявники) мають право на:
* проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;
* отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;
* прийом до закладів освіти для здобуття вищої або фахової передвищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором заявника);
* прийом до закладів освіти для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти;
* безоплатне навчання зі стипендіальним забезпеченням на підготовчих курсах закладів вищої освіти тривалістю до одного року з наступним вступом до закладів вищої освіти як внутрішньо переміщені особи у порядку, визначеному Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти.
== Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у закладах фахової передвищої освіти ==
Міністерство освіти і науки затвердило [https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-vnutrishnyu-akademichnu-mobilnist-zdobuvachiv-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-yaki-navchayutsya-u-zakladah-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-ukrayini Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України (Наказ міністерства освіти і науки України від 26 березня 2022 року № 273)].
 
Відтепер учні можуть продовжити навчання в інших профтехах, водночас отримавши документ про професійну освіту того закладу, де вони навчалися. Для цього потрібно укласти угоду про співробітництво між закладами.
 
Завдяки внутрішній академічній мобільності учні зможуть безперешкодно продовжити навчання в інших профтехах, зберігаючи місце, стипендію та соціальні виплати.
 
Внутрішня академічна мобільність учнів відбувається між базовими закладами професійної освіти та закладами-партнерами. Після завершення навчання учні отримують академічну довідку від закладу-партнера, у якій зазначаються результати навчання.
 
Учні не відраховуються з базового профтеха та отримують документ про професійну освіту. Положення також визначає обов’язки базового закладу професійної освіти та закладу-партнера, які мають бути визначені в угоді про співробітництво.
==Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти==
Механізм продовження навчання осіб, '''які навчалися у закладах вищої освіти''', що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганські, визначений наказом Міністерства освіти і науки України від 19 січня 2017 року № 74, яким затверджено [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0490-17#n14 Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях].  
{| class="wikitable"
|-
|'''Важливо!''' Для продовження навчання у закладах вищої освіти (із збереженням напряму підготовки, спеціальності), розташованому в інших адміністративно-територіальних одиницях України, особа зараховується на навчання '''шляхом поновлення'''
|}
Поновлення дозволяється здійснювати лише на курс, за яким містяться дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО).
Поновлення дозволяється здійснювати лише на курс, за яким містяться дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО).
Керівник вищого навчального закладу має право організовувати додаткову сесію з метою ліквідації академічної заборгованості та переведення особи на наступний курс.
 
Поновлення на навчання дозволяється здійснювати на підставі наданого особою оригіналу (копії) залікової книжки (індивідуального начального плану).<br />
У разі відсутності у студента оригіналу (копії) залікової книжки (індивідуального начального плану) до заяви на поновлення до вищого навчального закладу додаються копія документа, що посвідчує особу, та інформація про навчання (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність)), яка має відповідати даним в ЄДЕБО. У такому разі для встановлення рівня знань, якими володіє студент, з певного напряму (спеціальності) навчальний заклад проводить процедуру атестації з необхідних програмних дисциплін відповідно до порядку, встановленого вищим навчальним закладом, до якого поновлюється особа.<br />
Зазначений порядок розробляється враховуючи вимоги законодавства про освіту, та затверджується вченою (педагогічною) радою вищого навчального закладу та оприлюднюється на веб-сайті вищого навчального закладу.<br />
Будь-які документи про освіту, видані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, є недійсними.<br />
Поновлення осіб здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями або напрямами підготовки відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.
Поновлення осіб здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями або напрямами підготовки відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.
Поновлення дозволяється здійснювати лише на курс, за яким містяться дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО).
Керівник закладу вищої освіти має право організовувати додаткову сесію з метою ліквідації академічної заборгованості та переведення особи на наступний курс.
Поновлення осіб здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями або напрямами підготовки відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.
Особи мають право бути поновленими на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.<br />
Особи мають право бути поновленими на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.<br />
Якщо особа не відрахована з вищого навчального закладу за попереднім місцем навчання в установленому порядку, керівник вищого навчального закладу, до якого поновлюється особа, звертається до державного підприємства «Інфоресурс» щодо надання вищому навчальному закладу технічної можливості для оформлення наказу про відрахування.<br />
Якщо особа не відрахована із закладу вищої освіти за попереднім місцем навчання в установленому порядку, керівник закладу вищої освіти, до якого поновлюється особа, звертається до державного підприємства «Інфоресурс» щодо надання закладу вищої освіти технічної можливості для оформлення наказу про відрахування.<br />
Громадяни України вільні у виборі закладу вищої освіти, форми здобуття вищої освіти і спеціальності.<br />
Громадяни України вільні у виборі закладу вищої освіти, форми здобуття вищої освіти і спеціальності.
Для реалізації права на вищу освіту особами, які потребують соціальної підтримки відповідно до законодавства, здійснюється повне або часткове фінансове забезпечення їх утримання у період здобуття ними вищої освіти за кожним освітнім рівнем.<br />
Усі особи, які здобувають вищу освіту у закладах вищої освіти, мають рівні права та обов’язки.


</div>
Будь-які документи про освіту, видані у населених пунктах, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, є недійсними.
[[Категорія: Внутрішньо переміщені особи‏]] [[Категорія: Діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів‏]] [[Категорія: Право на освіту‏‎‏]]
===Документи, які необхідні для поновлення===
'''''Разом із заявою про поновлення у ВНЗ додаються такі документи:'''''
*оригінал (копія) залікової книжки (індивідуального навчального плану);
''а у разі її відсутності''
*документ, що посвідчує особу, та інформація про навчання (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність)), яка має відповідати даним в ЄДЕБО.
В такому разі, після прийому необхідних документів, для встановлення рівня знань, якими володіє студент, з певного напряму (спеціальності) ''заклад вищої освіти проводить процедуру атестації'' з необхідних програмних дисциплін відповідно до порядку, встановленого закладом вищої освіти, до якого поновлюється особа.<br />Зазначений порядок розробляється враховуючи вимоги законодавства про освіту, та затверджується вченою (педагогічною) радою закладу вищої освіти та оприлюднюється на веб-сайті закладу вищої освіти.
{| class="wikitable"
|[[Файл:Лого_Рада_Європи.jpg|праворуч|безрамки|70x70пкс|посилання=https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8.jpg]]<center>'''''<span style="color:#0000EE">Консультацію оновлено за підтримки проєкту Ради Європи</span>''''' '''''<span style="color:#0000EE">"Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"'''''</center>
|}
== Див. також ==
*[[Отримання документа про освіту на території України особами, які мешкають на тимчасово окупованій території]]
[[Категорія: Внутрішньо переміщені особи‏]]
[[Категорія: Діти]]
[[Категорія: Право на освіту‏‎‏]]

Поточна версія на 21:07, 28 серпня 2022

Нормативна база

Забезпечення реалізації права продовження навчання

Статтею 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" гарантується громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

Увага! Території, які були окуповані після 24.02.2022 р., на сьогоднішній день не визнані такими в установленому Законом порядку.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, а також у населених пунктах на лінії зіткнення, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному законами України "Про вищу освіту" і "Про фахову передвищу освіту".

Зокрема, громадяни України та зазначені вище іноземці та особи без громадянства, які проживають на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, мають право:

 • на здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти за будь-якою формою здобуття освіти, визначеною законодавством"
 • продовжити навчання та пройти державну підсумкову атестацію в закладах загальної середньої освіти на території інших регіонів України (таке право мають особи які не завершили здобуття повної (базової) загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення);
 • на проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (таке право мають особи які завершили здобуття вищої освіти на тимчасово окупованій території, за винятком осіб, які здобуття вищої освіти на тимчасово окупованій території почали після дати початку тимчасової окупації відповідної території)
 • на конкурсних засадах здобувати вищу, фахову передвищу (на конкурсних засадах) та професійно-технічну освіту за кошти державного бюджету у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Порядок зарахування дітей з тимчасово окупованих територій до 1 класу закладів загальної середньої освіти

Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини, до якої додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженої наказом МОН від 16.08.2010 № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

У зв’язку із запровадженням воєнного стану під час прийому документів на зарахування до 1 класу необхідно враховувати, що діти або один з їхніх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів із ззаначених вище документів, зараховуються до закладу освіти без подання зазначених документів. У разі відсутності свідоцтва про народження дитини для сприяння в його оформленні керівник закладу освіти зобов’язаний невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцезнаходженням закладу освіти.

Зарахування дітей до закладу освіти, у тому числі до 1 класу здійснюється, як правило, до початку навчального року та відповідно до території обслуговування. Такими, що проживають на території обслуговування закладу освіти, є не лише мешканці, що мають постійну реєстрацію, але і  зареєстровані внутрішньо переміщені особи. Якщо документи на зарахування до 1 класу подають особи, які є внутрішньо переміщеними особами, але не зареєстрованими на цій території, заклад освіти сприяє їх реєстрації і не відмовляє у прийомі документів. Якщо кількість заяв на зарахування до 1 класу перевищує планову загальну кількість місць у 1 класах, то керівник закладу освіти вживає заходів щодо раціонального використання наявних у закладі освіти приміщень та/або ініціює перед органом, у сфері управління якого перебуває заклад освіти: відкриття додаткового (додаткових) класу (класів); внесення необхідних змін до організації освітнього процесу; вивільнення приміщень, що використовуються не за призначенням (у тому числі шляхом припинення орендних відносин). У разі, якщо після вжиття вичерпних заходів кількість потенційних першокласників перевищує спроможність закладу освіти, орган, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, невідкладно має запропонувати на вибір батьків таких дітей перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця їх проживання.

Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у закладах загальної середньої  освіти

Існує кілька способів того, як дитина, яка через війну вимушена була змінити місце проживання (перебування) та/або місце навчання, може продовжити навчання:  

 •    Дитина має можливість здобувати освіту за дистанційною формою в закладі освіти, в якому навчалася раніше. Звертаємо увагу, навіть якщо заклад освіти фізично було зруйновано – він все одно може організовувати дистанційне навчання для всіх здобувачів.
 •   Якщо в закладі освіти, у якому навчалася дитина, не організовано дистанційне навчання, дитина може продовжити навчання в іншому закладі – за її новим місцем перебування.

Для цього один із батьків, опікунів чи інших законних представників, родичів повинен подати до закладу освіти відповідну заяву про зарахування (її скановану копію чи фотокопію). Заява подається будь-яким способом: особисто або електронною поштою, через месенджер або іншим зручним способом для заявника.  Якщо у законних представників наявне  свідоцтво про народження дитини чи свідоцтво її навчальних досягнень – бажано скановані копії чи фотокопії цих документів додати до заяви.

Інформація про можливість продовження середньої освіти в певних державах розміщена на сайті Освітнього омбудсмена України.  

Отримання  документів про базову середню освіту або повну загальну середню освіту

Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей, не визнаються.

Організацію роботи із заявниками для отримання  документів про базову середню освіту або повну загальну середню освіту здійснюють Центри при закладах вищої та фахової передвищої освіти, перелік яких затверджений Наказом  Міністерства освіти і науки України від 14.06.2016  № 667 “Про затвердження Переліку уповноважених закладів вищої та фахової передвищої освіти”

 • освітній центр «Крим-Україна» (для заявників з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь);
 • освітні центри «Донбас-Україна» (для заявників з тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської областей або території населених пунктів на лінії зіткнення, в містах, де здійснюють освітню діяльність заклади вищої або фахової передвищої освіти.

Центри:

 • надають консультації та сприяють в оформленні декларації заявника;
 • забезпечують консультування заявника щодо річного оцінювання (зразки тестових завдань, онлайн курсів, очних консультацій тощо);
 • сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої освіти);
 • організовують оформлення документів заявника як вступника, проведення вступного випробування (вступних випробувань) до закладу освіти (з обов’язковою особистою участю заявника) та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до закладів вищої або фахової передвищої освіти (відповідальний - базовий заклад освіти), до закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • сприяють поселенню заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку закладу освіти;
 • сприяють отриманню заявником документів, що посвідчують особу;
 • забезпечують консультування заявника щодо можливості навчання на підготовчих курсах.

Центри працюють з 07 червня до 24 вересня.

Заявники для отримання документів про базову середню освіту або повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою здобуття освіти в уповноважених закладах загальної середньої освіти.

Зарахування заявників на екстернатну форму здобуття освіти здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

 • заявою (для повнолітніх заявників), а за відсутності документа, що посвідчує особу подається свідоцтво про народження;
 • заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх заявників).

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками. Під час подання заяви заявник пред’являє особисто документ, що посвідчує особу, у разі його відсутності - свідоцтво про народження.

До заяви, поданої в паперовій формі, заявник додає декларацію з вклеєною до неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються заявнику.

Річне оцінювання та державна підсумкова атестація заявників, зарахованих на екстернатну форму здобуття освіти до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму здобуття освіти, але не раніше дати початку роботи Центрів і не пізніше трьох днів до дати завершення роботи Центрів.

Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані на екстернатну форму здобуття освіти до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом II Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти. При цьому заявникові видається новий додаток до документа про повну загальну середню освіту.

Державна підсумкова атестація заявників здійснюється в уповноваженому закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369.

Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти видає заявникові довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації та замовляє заявникові відповідний документ про базову середню освіту або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його заявникові.

Прийом для здобуття вищої або фахової передвищої освіти

Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти та для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої або повної загальної середньої освіти.

Заявник має право вступати для здобуття вищої або фахової передвищої освіти на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб.

Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви:

 1. тільки в електронній формі (через електронний кабінет), крім визначених у цьому пункті випадків;
 2. тільки у паперовій формі:
 • за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та у сертифікаті національного мультипредметного теста чи зовнішнього незалежного оцінювання (у разі їх подання);
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу фахової передвищої освіти.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу освіти у порядку, визначеному законодавством.

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 1. документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2022 року);
 2. військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
 3. документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених Наказом № 271.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 1. копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 2. копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
 3. копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 4. чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Спеціальною умовою на здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням), визначеною Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2022 № 364 "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році", є зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на місця державного або регіонального замовлення.

Особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу та в разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення, якщо вони здобули позитивну оцінку на індивідуальній усній співбесіді або творчому конкурсі у встановлені Правилами прийому строки.

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу, вноситься до Єдиної державної  електронної бази з питань освіти (із доданням сканованих копій документів, що підтверджують ці права).

Порядок прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, здобувають освіту на відповідному рівні вперше

Важливо! 05.05.2021 набув чинності Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.03.2021 № 271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення"

Зокрема, цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або на території населених пунктів на лінії зіткнення та здобувають освіту на відповідному рівні вперше.

Особи, які після 20 лютого 2014 року завершили здобуття базової або повної загальної середньої освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та особи, які після 14 квітня 2014 року завершили здобуття базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей (далі - Заявники) мають право на:

 • проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;
 • отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;
 • прийом до закладів освіти для здобуття вищої або фахової передвищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором заявника);
 • прийом до закладів освіти для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти;
 • безоплатне навчання зі стипендіальним забезпеченням на підготовчих курсах закладів вищої освіти тривалістю до одного року з наступним вступом до закладів вищої освіти як внутрішньо переміщені особи у порядку, визначеному Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у закладах фахової передвищої освіти

Міністерство освіти і науки затвердило Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України (Наказ міністерства освіти і науки України від 26 березня 2022 року № 273).

Відтепер учні можуть продовжити навчання в інших профтехах, водночас отримавши документ про професійну освіту того закладу, де вони навчалися. Для цього потрібно укласти угоду про співробітництво між закладами.

Завдяки внутрішній академічній мобільності учні зможуть безперешкодно продовжити навчання в інших профтехах, зберігаючи місце, стипендію та соціальні виплати.

Внутрішня академічна мобільність учнів відбувається між базовими закладами професійної освіти та закладами-партнерами. Після завершення навчання учні отримують академічну довідку від закладу-партнера, у якій зазначаються результати навчання.

Учні не відраховуються з базового профтеха та отримують документ про професійну освіту. Положення також визначає обов’язки базового закладу професійної освіти та закладу-партнера, які мають бути визначені в угоді про співробітництво.

Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти

Механізм продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганські, визначений наказом Міністерства освіти і науки України від 19 січня 2017 року № 74, яким затверджено Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Важливо! Для продовження навчання у закладах вищої освіти (із збереженням напряму підготовки, спеціальності), розташованому в інших адміністративно-територіальних одиницях України, особа зараховується на навчання шляхом поновлення

Поновлення дозволяється здійснювати лише на курс, за яким містяться дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО).

Поновлення осіб здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями або напрямами підготовки відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору. Поновлення дозволяється здійснювати лише на курс, за яким містяться дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО).

Керівник закладу вищої освіти має право організовувати додаткову сесію з метою ліквідації академічної заборгованості та переведення особи на наступний курс.

Поновлення осіб здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями або напрямами підготовки відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Особи мають право бути поновленими на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.
Якщо особа не відрахована із закладу вищої освіти за попереднім місцем навчання в установленому порядку, керівник закладу вищої освіти, до якого поновлюється особа, звертається до державного підприємства «Інфоресурс» щодо надання закладу вищої освіти технічної можливості для оформлення наказу про відрахування.
Громадяни України вільні у виборі закладу вищої освіти, форми здобуття вищої освіти і спеціальності.

Будь-які документи про освіту, видані у населених пунктах, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, є недійсними.

Документи, які необхідні для поновлення

Разом із заявою про поновлення у ВНЗ додаються такі документи:

 • оригінал (копія) залікової книжки (індивідуального навчального плану);

а у разі її відсутності

 • документ, що посвідчує особу, та інформація про навчання (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність)), яка має відповідати даним в ЄДЕБО.

В такому разі, після прийому необхідних документів, для встановлення рівня знань, якими володіє студент, з певного напряму (спеціальності) заклад вищої освіти проводить процедуру атестації з необхідних програмних дисциплін відповідно до порядку, встановленого закладом вищої освіти, до якого поновлюється особа.
Зазначений порядок розробляється враховуючи вимоги законодавства про освіту, та затверджується вченою (педагогічною) радою закладу вищої освіти та оприлюднюється на веб-сайті закладу вищої освіти.

Лого Рада Європи.jpg
Консультацію оновлено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"

Див. також