Отримання документа про освіту на території України особами, які мешкають на тимчасово окупованій території

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Перелік уповноважених вищих навчальних закладів, на базі яких створені Центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна». Робота Центрів.

Організацію роботи із заявниками для отримання  документів про базову середню освіту або повну загальну середню освіту здійснюють Центри при закладах вищої та фахової передвищої освіти, перелік яких затверджений Наказом  Міністерства освіти і науки України від 14.06.2016  № 667 “Про затвердження Переліку уповноважених закладів вищої та фахової передвищої освіти”

 • освітній центр «Крим-Україна» (для заявників з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь);
 • освітні центри «Донбас-Україна» (для заявників з тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської областей або території населених пунктів на лінії зіткнення, в містах, де здійснюють освітню діяльність заклади вищої або фахової передвищої освіти.

Перелік закладів освіти, при яких працюють Центри:

1. Азовський морський інститут Національного університету "Одеська морська академія"

2. Бердянський державний педагогічний університет

3. Відокремлений структурний підрозділ "Донбаський фаховий коледж Луганського національного аграрного університету"

4. Відокремлений структурний підрозділ "Донецький коледж Луганського національного аграрного університету

5. Відокремлений структурний підрозділ Української інженерно-педагогічної академії - Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії

6. Відокремлений структурний підрозділ Університету державної фіскальної служби України Слов'янський навчально-науковий інститут

7. Вугледарський коледж Донецького державного університету управління

8. Генічеське медичне училище Херсонського державного університету

9. Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет"

10. Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

11. Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

12. Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"

13. Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

14. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

15. Донбаська державна машинобудівна академія

16. Донбаська національна академія будівництва і архітектури

17. Донбаський державний коледж технологій та управління

18. Донбаський державний педагогічний університет

19. Донецький державний університет управління

20. Донецький інститут приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" (за згодою)

21. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

22. Донецький національний університет імені Василя Стуса

23. Дружківський фаховий коледж Донбаської державної машинобудівної академії

24. Запорізький національний університет

25. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

26. Ізмаїльський державний гуманітарний університет

27. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

28. Краматорський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

29. Лисичанський гірничо-індустріальний фаховий коледж

30. Луганський інститут приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" (за згодою)

31. Луганський національний аграрний університет

32. Луцький національний технічний університет

33. Львівський навчально-науковий інститут Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

34. Маріупольський державний університет

35. Маріупольський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

36. Маріупольський механіко-металургійний коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет"

37. Маріупольський фаховий будівельний коледж

38. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

39. Миколаївський національний аграрний університет

40. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

41. Миргородський художньо-промисловий коледж імені М.В. Гоголя Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

42. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

43. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

44. Національний університет "Запорізька політехніка"

45. Національний університет "Львівська політехніка"

46. Національний університет "Одеська морська академія"

47. Національний університет "Одеська юридична академія"

48. Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

49. Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка

50. Національний університет водного господарства та природокористування

51. Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова

52. Одеська державна академія технічного регулювання та якості

53. Одеська національна академія будівництва і архітектури

54. Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова

55. Одеська національна академія харчових технологій

54. Одеський державний аграрний університет

55. Одеський державний екологічний університет

56. Одеський національний економічний університет

57. Одеський національний морський університет

58. Одеський національний політехнічний університет

59. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

60. Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій

61. Первомайський індустріально-педагогічний фаховий коледж

62. Первомайський коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

63. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

64. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

65. Рубіжанський індустріально-педагогічний фаховий коледж

66. Селидівський фаховий політехнічний коледж

67. Слов'янський енергобудівний фаховий коледж

68. Слов'янський фаховий коледж індустрії та фармації

69. Слов'янський фаховий коледж транспортної інфраструктури

70. Слов'янський хіміко-механічний технікум

71. Сумський державний університет

72. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

73. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

74. Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського (м. Київ)

75. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

76. Український державний університет залізничного транспорту

77. Уманський національний університет садівництва

78. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

79. Херсонська державна морська академія

80. Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

81. Херсонський державний аграрно-економічний університет

82. Херсонський державний університет

83. Херсонський національний технічний університет

84. Чорноморський державний університет імені Петра Могили.

Освітні центри «Крим-Україна» та “Донбас-Україна”, діяльність та завдання

Центри:

 • надають консультації та сприяють в оформленні декларації заявника;
 • забезпечують консультування заявника щодо річного оцінювання (зразки тестових завдань, онлайн курсів, очних консультацій тощо);
 • сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої освіти);
 • організовують оформлення документів заявника як вступника, проведення вступного випробування (вступних випробувань) до закладу освіти (з обов’язковою особистою участю заявника) та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до закладів вищої або фахової передвищої освіти (відповідальний - базовий заклад освіти), до закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • сприяють поселенню заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку закладу освіти;
 • сприяють отриманню заявником документів, що посвідчують особу;
 • забезпечують консультування заявника щодо можливості навчання на підготовчих курсах.

Центри працюють з 01 червня до 30 вересня.

Особливості отримання документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та професійно-технічної освіти

Заявники для отримання документів про базову середню освіту або повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою здобуття освіти в уповноважених закладах загальної середньої освіти.

Зарахування заявників на екстернатну форму здобуття освіти здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

 • заявою (для повнолітніх заявників), а за відсутності документа, що посвідчує особу подається свідоцтво про народження;
 • заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх заявників).

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками. Під час подання заяви заявник пред’являє особисто документ, що посвідчує особу, у разі його відсутності - свідоцтво про народження.

До заяви, поданої в паперовій формі, заявник додає декларацію з вклеєною до неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються заявнику.

Порядок проведення атестації, необхідної для отримання документів про базову та повну загальну середню освіту

Річне оцінювання та державна підсумкова атестація заявників, зарахованих на екстернатну форму здобуття освіти до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму здобуття освіти, але не раніше дати початку роботи Центрів і не пізніше трьох днів до дати завершення роботи Центрів.

Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані на екстернатну форму здобуття освіти до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом II Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти. При цьому заявникові видається новий додаток до документа про повну загальну середню освіту.

Державна підсумкова атестація заявників здійснюється в уповноваженому закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369.

Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений загальноосвітній навчальний заклад замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток.

Порядок проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року

Відповідний порядок затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України 19.05.2016  № 537.

Цей Порядок поширюється, крім іншого,  на осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з тимчасово окупованої території України.

Документи про освіту, видані на тимчасово окупованій території України, не визнаються.

Визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти проводиться відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Проведення атестації здійснюється тільки за наявності у Заявника документа про повну загальну середню освіту (базову загальну середню освіту) державного зразка. У разі відсутності такого документа, Заявник звертається до закладу загальної середньої освіти, визначеного органом управління освіти, де зараховується на екстернатну форму навчання.

Довідка уповноваженого закладу загальної середньої освіти в довільній формі про замовлення Заявникові відповідного документа про базову або повну загальну середню освіту є підставою для допуску Заявника до проходження атестації.

Процедура атестації здійснюється вищими навчальними закладами з метою реалізації академічних та професійних прав Заявників у межах ліцензованих обсягів акредитованих освітніх програм (спеціальностей, напрямів підготовки). Вищий навчальний заклад приймає до розгляду освітню декларацію, якщо до завершення строку дії відповідного сертифіката про акредитацію залишилось не менше шести місяців. Процедура атестації повинна бути завершена в межах строку дії сертифіката про акредитацію.

Атестація проводиться у випадку, якщо Заявник відповідно до законодавства має право на здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, крім вимоги проходження зовнішнього незалежного оцінювання в 2014 році та наступних роках. У разі необхідності проведення атестації з двох та більше ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) вищої освіти така атестація проводиться послідовно за встановленою Порядком процедурою.

Підставою для проведення атестації є освітня декларація, яка особисто подається Заявником до вищого навчального закладу за формою, наведеною у додатку до Порядку.

На офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки розміщується перелік вищих навчальних закладів, які проводять процедуру атестації, із зазначенням акредитованих освітніх програм (спеціальностей, напрямів підготовки) та строком дії відповідного сертифіката про акредитацію.

До освітньої декларації додаються:

1) документ, що посвідчує особу. У разі відсутності документа, що посвідчує особу, підтвердження факту проживання здійснюється на підставі документів, визначених абзацом третім частини сьомої статті 4 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";

2) оригінали документів про освіту, які визнаються в Україні (за наявності). У разі наявності іноземного документа про освіту особа подає також відповідний документ про його визнання;

3) дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

4) копію документа, що підтверджує трудові відносини та стаж роботи (за наявності).

Заявник може подати інші документи (копії документів), які підтверджують особливі умови його зарахування на навчання до вищого навчального закладу.

Для обробки персональних даних Заявник надає вищому навчальному закладу згоду в письмовій формі відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Заявник має право додати до освітньої декларації інші документи (матеріали), які можуть прямо чи опосередковано засвідчувати наведену в ній інформацію (ці документи (матеріали) можуть бути подані в електронному вигляді у форматі цифрових зображень). Вищий навчальний заклад у разі необхідності має право перевірити відповідність цифрових зображень оригіналам та/або копіям цих документів (матеріалів).

Для проведення атестації вищий навчальний заклад утворює комісію з атестації Заявника (далі - Комісія) в складі не менше трьох осіб, яка діє на підставі цього Порядку. Головою Комісії призначається керівник (заступник керівника) вищого навчального закладу. До складу Комісії обов’язково входять: керівник (заступник керівника) відповідного факультету (інституту, відділення), завідувач випускової кафедри або циклової комісії. Організаційно-технічний супровід атестації Заявника здійснює приймальна комісія вищого навчального закладу, якщо інше не передбачено наказом керівника вищого навчального закладу.

Комісія надає (надсилає) Заявнику запрошення для проходження атестації з визнання кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року, а також інформацію про форми та строки проведення атестації.

Атестація проводиться не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня отримання запрошення. Атестація може проводитись в інші строки, якщо вони погоджені із Заявником письмово.

Атестація Заявника може проходити у формі співбесіди, комплексного контрольного заходу та атестації здобувачів вищої освіти.

У разі успішного проходження атестації та зарахування на навчання або присудження ступеня вищої освіти, присвоєння відповідної кваліфікації за результатами проходження атестації Заявник протягом року з дати проходження атестації має право пройти комплексні контрольні заходи у вищому навчальному закладі, в якому йому було присуджено ступінь вищої освіти та присвоєно відповідну кваліфікацію або в якому він продовжує навчання, та отримати документ про вищу освіту державного зразка та додаток до нього з диференційованими оцінками.

Атестація здобувачів вищої освіти для визнання кваліфікації проводиться екзаменаційною комісією вищого навчального закладу. Види атестації здобувачів визначаються навчальними планами вищого навчального закладу. Атестація здобувачів вищої освіти для визнання здобутої кваліфікації проводиться після успішного проходження всіх інших атестацій, включаючи ліцензійні інтегровані іспити для медичних спеціальностей.

Успішне проходження атестації здобувачів вищої освіти є підставою для прийняття рішення про присудження ступеня вищої освіти, присвоєння відповідної кваліфікації та видачі диплома. За результатами атестації Комісія впродовж трьох робочих днів приймає рішення щодо визнання результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти з можливістю продовження навчання з певного курсу (семестру) за відповідною освітньою програмою в цьому вищому навчальному закладі або присудження ступеня вищої освіти, присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома державного зразка вищого навчального закладу, в якому проведено атестацію, або відмовляє в цьому. Рішення Комісії затверджується наказом керівника вищого навчального закладу.

Лого Рада Європи.jpg
Консультацію оновлено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"