Відмінності між версіями «Продовження навчання осіб, які навчалися в закладах, що розташовані на непідконтрольних територіях»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: == Нормативна база == <div align="justify"> Визначено тимчасово окупованими територіями окремі ра...)
 
 
(Не показані 20 проміжних версій 6 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1207-18 Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 Закон України "Про освіту"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закон України "Про вищу освіту"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text Закон України «Про фахову передвищу освіту»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21#Text Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення" від 01.03.2021  № 271]
*  [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0490-17 Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Порядку продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" від 19.01.2017  № 74]


<div align="justify">
== Забезпечення реалізації права продовження навчання ==
Визначено тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1680-18 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"] запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном України. Затверджено [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254-19 постановою Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями»] <br />
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18?find=1&text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83#w1_1 Статтею 12 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"] гарантується громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання..
- Забезпечення реалізації прав осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, передбачено [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1207-18 Законом України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"] від 15 квітня 2014 року.<br />
- Основні принципи освіти та право на вищу освіту передбачено [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 Законом України “Про освіту”] від 05 вересня 2017 року, [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закон України “Про вищу освіту”] від 01 липня 2014 року.<br />
- Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження передбачено [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0490-17 наказом № 74] від 19.01.2017 року, що затверджено Міністерством юстиції України від 13 квітня 2017 року.<br />


</div>
'''Зокрема, громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, мають право:'''
* на здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти за будь-якою формою здобуття освіти, визначеною законодавством"
* продовжити навчання та пройти державну підсумкову атестацію в закладах загальної середньої освіти на території інших регіонів України, особи які не завершили здобуття повної (базової) загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, з метою отримання документа державного зразка про повну (базову) загальну середню освіту мають право продовжити навчання та пройти державну підсумкову атестацію в закладах загальної середньої освіти на території інших регіонів України;
* на проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, особи які завершили здобуття вищої освіти на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення після 20 лютого 2014 року.
* здобувати вищу, фахову передвищу (на конкурсних засадах) та професійно-технічну освіту за кошти державного бюджету у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.


== Забезпечення реалізації права продовження навчання ==
== Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти ==
<div align="justify">
Механізм продовження навчання осіб, '''які навчалися у закладах вищої освіти''', що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганські, визначений  наказом  Міністерства освіти і науки України від 19 січня 2017 року № 74, яким  затверджено [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0490-17#n14 Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях].
Тимчасово окупована територія України (далі - тимчасово окупована територія) є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.<br />
{| class="wikitable"
Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.<br />
|-
|  '''Важливо!''' Для продовження навчання у закладах вищої освіти (із збереженням напряму підготовки, спеціальності), розташованому в інших адміністративно-територіальних одиницях України, особа зараховується на навчання '''шляхом поновлення'''
|}


Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Законом України "Про вищу освіту"].<br />
Поновлення дозволяється здійснювати лише на курс, за яким містяться дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО).
Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, мають право на здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти за будь-якою формою навчання, визначеною законодавством.<br />
Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, які не завершили здобуття повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, з метою отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту мають право продовжити навчання та пройти державну підсумкову атестацію в загальноосвітніх навчальних закладах на території інших регіонів України.<br />
Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, здобувають вищу (на конкурсних засадах) та професійно-технічну освіту за кошти державного бюджету у [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0795-16/paran13#n13 порядку] та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.<br />
Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, які завершили здобуття вищої освіти на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення після 20 лютого 2014 року, мають право на проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.<br />
Основними принципами освіти в Україні є:<br />
доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою, у тому числі доступність для осіб з особливими освітніми потребами освітніх послуг, зокрема інклюзивного навчання, за місцем проживання;<br />
рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;<br />
гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;<br />
органічний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, традиціями;<br />
незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій (крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями);<br />
науковий, а також світський характер освіти (крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями);<br />
інтеграція з наукою і виробництвом;<br />
взаємозв'язок з освітою інших країн;<br />
гнучкість і прогностичність системи освіти;<br />
єдність і наступність системи освіти;<br />
безперервність і різноманітність освіти;<br />
поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.<br />


</div>
Поновлення осіб здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями або напрямами підготовки відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.
== Порядок та документи, які подаються, для продовження навчання ==
<div align="justify">
Відповідно до пункту 8 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/588-2014-%D1%80/paran47#n47 Плану заходів, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції], затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 року № 588-р, та з метою надання можливості особам, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, здобувати вищу освіту у вищих навчальних закладах, розташованих на території, підконтрольній органам державної влади України, затверджено [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0490-17#n14 Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження].
Для продовження навчання у вищому навчальному закладі (із збереженням напряму підготовки, спеціальності), розташованому в інших адміністративно-територіальних одиницях України, особа зараховується на навчання шляхом поновлення.
Поновлення дозволяється здійснювати лише на курс, за яким містяться дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО).
Поновлення дозволяється здійснювати лише на курс, за яким містяться дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО).
Керівник вищого навчального закладу має право організовувати додаткову сесію з метою ліквідації академічної заборгованості та переведення особи на наступний курс.
 
Поновлення на навчання дозволяється здійснювати на підставі наданого особою оригіналу (копії) залікової книжки (індивідуального начального плану).
Керівник закладу вищої освіти має право організовувати додаткову сесію з метою ліквідації академічної заборгованості та переведення особи на наступний курс.
У разі відсутності у студента оригіналу (копії) залікової книжки (індивідуального начального плану) до заяви на поновлення до вищого навчального закладу додаються копія документа, що посвідчує особу, та інформація про навчання (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність)), яка має відповідати даним в ЄДЕБО. У такому разі для встановлення рівня знань, якими володіє студент, з певного напряму (спеціальності) навчальний заклад проводить процедуру атестації з необхідних програмних дисциплін відповідно до порядку, встановленого вищим навчальним закладом, до якого поновлюється особа.
 
Зазначений порядок розробляється враховуючи вимоги законодавства про освіту, та затверджується вченою (педагогічною) радою вищого навчального закладу та оприлюднюється на веб-сайті вищого навчального закладу.
Будь-які документи про освіту, видані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, є недійсними.
Поновлення осіб здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями або напрямами підготовки відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.
Поновлення осіб здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями або напрямами підготовки відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.
Особи мають право бути поновленими на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.
 
Якщо особа не відрахована з вищого навчального закладу за попереднім місцем навчання в установленому порядку, керівник вищого навчального закладу, до якого поновлюється особа, звертається до державного підприємства «Інфоресурс» щодо надання вищому навчальному закладу технічної можливості для оформлення наказу про відрахування.
Особи мають право бути поновленими на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.<br />
Якщо особа не відрахована із закладу вищої освіти за попереднім місцем навчання в установленому порядку, керівник закладу вищої освіти, до якого поновлюється особа, звертається до державного підприємства «Інфоресурс» щодо надання закладу вищої освіти технічної можливості для оформлення наказу про відрахування.<br />
Громадяни України вільні у виборі закладу вищої освіти, форми здобуття вищої освіти і спеціальності.
Громадяни України вільні у виборі закладу вищої освіти, форми здобуття вищої освіти і спеціальності.
Для реалізації права на вищу освіту особами, які потребують соціальної підтримки відповідно до законодавства, здійснюється повне або часткове фінансове забезпечення їх утримання у період здобуття ними вищої освіти за кожним освітнім рівнем.
Усі особи, які здобувають вищу освіту у закладах вищої освіти, мають рівні права та обов’язки.


</div>
=== Документи, які необхідні для поновлення ===
'''''Разом із заявою про поновлення у ВНЗ додаються такі документи:'''''
* оригінал (копія) залікової книжки (індивідуального начального плану);
 
''а у разі її відсутності''
* документ, що посвідчує особу, та інформація про навчання (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність)), яка має відповідати даним в ЄДЕБО.
 
В такому разі, після прийому необхідних документів, для встановлення рівня знань, якими володіє студент, з певного напряму (спеціальності) ''заклад вищої освіти проводить процедуру атестації'' з необхідних програмних дисциплін відповідно до порядку, встановленого закладом вищої освіти, до якого поновлюється особа.<br />
 
== Порядок прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, здобувають освіту на відповідному рівні вперше ==
{| class="wikitable"
|-
|  '''Важливо!''' 05.05.2021 набув чинності [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21#Text Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення" від 01.03.2021  № 271]'''
|}
Зокрема, Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти
громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або на території населених пунктів на лінії зіткнення та '''здобувають освіту на відповідному рівні вперше'''.
 
Особи, які '''після 20 лютого 2014 року''' завершили здобуття базової або повної загальної середньої освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та особи, які
'''після 14 квітня 2014 року''' завершили здобуття базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей (далі - Заявники) мають право на:
* проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;
* отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;
* прийом до закладів освіти для здобуття вищої або фахової передвищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором заявника);
* прийом до закладів освіти для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти;
* безоплатне навчання зі стипендіальним забезпеченням на підготовчих курсах закладів вищої освіти тривалістю до одного року з наступним вступом до закладів вищої освіти як внутрішньо переміщені особи у порядку, визначеному Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти.
 
'''''Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей, не визнаються.'''''
 
'''Організацію роботи із заявниками здійснюють Центри, які працюють з 07 червня до 24 вересня:'''
* освітній центр «Крим-Україна» (для заявників з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь);
* освітні центри «Донбас-Україна» (для заявників з тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської областей або території населених пунктів на лінії зіткнення, в містах, де здійснюють освітню діяльність заклади вищої або фахової передвищої освіти.
 
=== Особливості отримання заявниками документів про базову середню освіту або повну загальну середню освіту ===
 
Заявники для отримання документів про базову середню освіту або повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою здобуття освіти в уповноважених закладах загальної середньої освіти.
 
2. Зарахування заявників здійснюється згідно з наказом його керівника та за:
* заявою (для повнолітніх заявників), а за відсутності документа, що посвідчує особу подається свідоцтво про народження;
* заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх заявників).
 
Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками. Під час подання заяви заявник пред’являє особисто документ, що посвідчує особу, у разі його відсутності - свідоцтво про народження.
 
До заяви, поданої в паперовій формі, заявник додає декларацію з вклеєною до неї фотокарткою.
 
Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.
 
=== Прийом для здобуття вищої або фахової передвищої освіти ===
 
Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти та для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої або повної загальної середньої освіти.
 
Заявник має право вступати для здобуття вищої або фахової передвищої освіти на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб.
 
'''Заявником особисто подаються в письмовій формі такі документи:'''
* заява;
* сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років (за бажанням);
* довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
* документа, що посвідчує особу, а за його відсутності - свідоцтво про народження.
* чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
* документ про освіту державного зразка та додаток до нього;
* довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік вступу (за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього), яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.
 
'''Зарахування заявників здійснюється:'''
* на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти або на основі базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти для здобуття фахової передвищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, '''але не пізніше 24 вересня''';
* на заочну форму здобуття освіти на основі базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету - '''не пізніше 15 вересня'''; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому.
 
Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування заявники зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали відповідних документів.
 
[[Категорія: Внутрішньо переміщені особи‏]]
[[Категорія: Діти]]
[[Категорія: Право на освіту‏‎‏]]

Поточна версія на 16:01, 11 січня 2022

Нормативна база

Забезпечення реалізації права продовження навчання

Статтею 12 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" гарантується громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання..

Зокрема, громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, мають право:

 • на здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти за будь-якою формою здобуття освіти, визначеною законодавством"
 • продовжити навчання та пройти державну підсумкову атестацію в закладах загальної середньої освіти на території інших регіонів України, особи які не завершили здобуття повної (базової) загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, з метою отримання документа державного зразка про повну (базову) загальну середню освіту мають право продовжити навчання та пройти державну підсумкову атестацію в закладах загальної середньої освіти на території інших регіонів України;
 • на проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, особи які завершили здобуття вищої освіти на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення після 20 лютого 2014 року.
 • здобувати вищу, фахову передвищу (на конкурсних засадах) та професійно-технічну освіту за кошти державного бюджету у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти

Механізм продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганські, визначений наказом Міністерства освіти і науки України від 19 січня 2017 року № 74, яким затверджено Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Важливо! Для продовження навчання у закладах вищої освіти (із збереженням напряму підготовки, спеціальності), розташованому в інших адміністративно-територіальних одиницях України, особа зараховується на навчання шляхом поновлення

Поновлення дозволяється здійснювати лише на курс, за яким містяться дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО).

Поновлення осіб здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями або напрямами підготовки відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору. Поновлення дозволяється здійснювати лише на курс, за яким містяться дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО).

Керівник закладу вищої освіти має право організовувати додаткову сесію з метою ліквідації академічної заборгованості та переведення особи на наступний курс.

Поновлення осіб здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями або напрямами підготовки відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Особи мають право бути поновленими на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.
Якщо особа не відрахована із закладу вищої освіти за попереднім місцем навчання в установленому порядку, керівник закладу вищої освіти, до якого поновлюється особа, звертається до державного підприємства «Інфоресурс» щодо надання закладу вищої освіти технічної можливості для оформлення наказу про відрахування.
Громадяни України вільні у виборі закладу вищої освіти, форми здобуття вищої освіти і спеціальності.

Документи, які необхідні для поновлення

Разом із заявою про поновлення у ВНЗ додаються такі документи:

 • оригінал (копія) залікової книжки (індивідуального начального плану);

а у разі її відсутності

 • документ, що посвідчує особу, та інформація про навчання (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність)), яка має відповідати даним в ЄДЕБО.

В такому разі, після прийому необхідних документів, для встановлення рівня знань, якими володіє студент, з певного напряму (спеціальності) заклад вищої освіти проводить процедуру атестації з необхідних програмних дисциплін відповідно до порядку, встановленого закладом вищої освіти, до якого поновлюється особа.

Порядок прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, здобувають освіту на відповідному рівні вперше

Важливо! 05.05.2021 набув чинності Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення" від 01.03.2021 № 271

Зокрема, Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або на території населених пунктів на лінії зіткнення та здобувають освіту на відповідному рівні вперше.

Особи, які після 20 лютого 2014 року завершили здобуття базової або повної загальної середньої освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та особи, які після 14 квітня 2014 року завершили здобуття базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей (далі - Заявники) мають право на:

 • проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;
 • отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;
 • прийом до закладів освіти для здобуття вищої або фахової передвищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором заявника);
 • прийом до закладів освіти для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти;
 • безоплатне навчання зі стипендіальним забезпеченням на підготовчих курсах закладів вищої освіти тривалістю до одного року з наступним вступом до закладів вищої освіти як внутрішньо переміщені особи у порядку, визначеному Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей, не визнаються.

Організацію роботи із заявниками здійснюють Центри, які працюють з 07 червня до 24 вересня:

 • освітній центр «Крим-Україна» (для заявників з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь);
 • освітні центри «Донбас-Україна» (для заявників з тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської областей або території населених пунктів на лінії зіткнення, в містах, де здійснюють освітню діяльність заклади вищої або фахової передвищої освіти.

Особливості отримання заявниками документів про базову середню освіту або повну загальну середню освіту

Заявники для отримання документів про базову середню освіту або повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою здобуття освіти в уповноважених закладах загальної середньої освіти.

2. Зарахування заявників здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

 • заявою (для повнолітніх заявників), а за відсутності документа, що посвідчує особу подається свідоцтво про народження;
 • заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх заявників).

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками. Під час подання заяви заявник пред’являє особисто документ, що посвідчує особу, у разі його відсутності - свідоцтво про народження.

До заяви, поданої в паперовій формі, заявник додає декларацію з вклеєною до неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Прийом для здобуття вищої або фахової передвищої освіти

Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти та для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої або повної загальної середньої освіти.

Заявник має право вступати для здобуття вищої або фахової передвищої освіти на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб.

Заявником особисто подаються в письмовій формі такі документи:

 • заява;
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років (за бажанням);
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
 • документа, що посвідчує особу, а за його відсутності - свідоцтво про народження.
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
 • документ про освіту державного зразка та додаток до нього;
 • довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік вступу (за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього), яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Зарахування заявників здійснюється:

 • на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти або на основі базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти для здобуття фахової передвищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не пізніше 24 вересня;
 • на заочну форму здобуття освіти на основі базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету - не пізніше 15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому.

Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування заявники зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали відповідних документів.