Притулок для тварин

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Що таке притулок для тварин?

Притулок для тварин - тимчасовий штучний прихисток для тварин, які опинилися в невластивому для них середовищі існування. У притулку долею та побутом тварин опікуються працівники притулку — державні службовці або волонтери, залежно від типу притулку. Відповідно до пункту 5 Положення про притулок для тварин, затвердженого наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 439 діяльність притулку повинна бути направлена на:

 1. створення відповідних умов утримання безпритульних тварин;
 2. взаємодії із засобами масової інформації, громадськими організаціями з метою проведення просвітницької та виховної роботи з питань утримання та поводження з тваринами;
 3. забезпечення виконання заходів та місцевих програм з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами та пошуку тваринам нових власників.

Притулки для тварин можуть створюватися органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами.

Притулки для тварин можуть бути:

 • державні,
 • приватні
 • приватні організації з державним контрактом.

Порядок відкриття притулку для тварин

Відповідно до наказу Державного комітету ветеринарної медицини України від 15 жовтня 2010 року № 439 "Про затвердження Положення про притулок для тварин" притулки для тварин (далі - Притулок) можуть створюватися органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами.
Для відкриття притулку необхідно:

 1. бути зареєстрованою юридичною особою, або фізичною особою-підприємцем;
 2. мати земельну ділянку для притулку;
 3. розмістити територію притулку не ближче 300 метрів від житлових будівель та будівель іншого призначення;
 4. огородити територію притулку;
 5. виділити на території притулку приміщення для: адміністративного корпусу, приймального відділення, карантинного відділення, ізолятора, відділення для утримання тварин та майданчик для вигулу;
 6. розташувати на території притулку відділення для ветеринарної медицини, або домовитися із найближчим таким закладом про надання відповідної допомоги;
 7. виділити для місця на утримання тварин необхідний простір з природнім освітленням та можливістю тварин контактувати із природним для них середовищем;
 8. подбати про те, щоб приймальне відділення, ізолятор та карантинне відділення були належно відокремлені від інших приміщень та обладнані дезінфекційними бар’єрами;
 9. обладнати приміщення природною припливно-відпливною вентиляцією та не дозволяти протягування туди вологи;
 10. забезпечити можливість своєчасного надання ветиренарної допомоги, а для цього слід укомплектувати штат працівників лікарями ветеринарної медицини, або виділити приміщення в оренду позаштатним лікарям-ветиринарам;
 11. створити умови для проведення періодичних щеплень та дегельмінтизації;
 12. виділити місце для утилізації, кремації та поховання тварин, або укласти відповідні договори із іншими спеціалізованими організаціями;
 13. розробити Положення про притулок та прийняти його відповідною юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем. Та затвердити це Положення у відповідних органах місцевого самоврядування, на території якого розташований притулок. В цьому Положенні слід описати усі процеси діяльності притулку (кваліфікацію осіб, порядок приймання, утримання собак і т.д.)

Реєстрація юридичної особи або фізичної особи-підприємця

Див. додатково:

Оформлення земельної ділянки для створення притулку

Для будівництва притулку необхідно: Наявність права власності або користування земельною ділянкою, яка має відповідне цільове призначення (для будівницта); Якщо земельна ділянка перебуває у комунальній або державній власності, потрібно:

 1. Подати заяву про надання у власність/оренду земельної ділянки для будівництва притулку до сільської, селищної, міської ради (у разі, якщо ділянка знаходиться у комунальній власності).
 2. В заяві слід вказати мету, з якою використовуватиметься земельна ділянка, навести обґрунтування, чому така земельна ділянка повинна бути виділена, її кадастровий номер, площу.

До заяви слід додати:

 • викопіювання з кадастрової карти (плану) (його можна замовити в районному (міському) управлінні земельних ресурсів) або інші графічні матеріали, на яких слід відзначити бажане місце розташування земельної ділянки;
 • копію документа, що посвідчує особу (наприклад, паспорта громадянина України).

Згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» якщо земельна ділянка буде розміщена на території населеного пункту після її отримання у власність чи користування, необхідно подати заяву про внесення притулку до Генерального плану населеного пункту. До заяви необхідно додати проект забудови притулку, який планується будувати. Генеральні плани населених пунктів та зміни до них розглядаються і затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами на чергових сесіях протягом трьох місяців з дня їх подання.

Будівництво притулку

Будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору оренди та подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) та об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви приймає рішення про надання дозволу або відмову у його видачі.

Погодження Положення про притулок

Вимоги до Положення:

 1. Повинно відображати організаційні, кваліфікаційні та інші спеціальні вимоги щодо роботи Притулку.
 2. Встановлювати режим роботи.
 3. Містити інформацію про рівень забезпечення матеріально-технічної бази, максимальної кількості одночасного перебування тварин у Притулку.

Положення про притулки на певній адміністративній території можуть затверджуватись місцевими органами самоврядування та узгоджуватись з місцевими органами виконавчої влади, управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства.

Декларування дотримання вимог протипожежної безпеки

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 року № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» визначено процедуру подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі - декларація), що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин).
Декларація заповнюється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта (об’єктів) нерухомості до адміністратора центру надання адміністративних послуг або ДСНС (дозвільного органу), або через Єдиний державний портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС.