Працевлаштування випускників закладів вищої освіти

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

  1. Конституція України
  2. Міжнародна Конвенція "Про скасування примусової праці" №105
  3. Закон України "Про вищу освіту"
  4. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25.12.1997 № 367 "Про затвердження Порядку працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням"
  5. Указ Президента України від 23 січня 1996 року № 77/96 "Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників навчальних закладів"

Обов’язок відпрацювання студентами, що навчаються за рахунок державних коштів

Відповідно до статті 64 Закону України "Про вищу освіту" держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для реалізації випускниками закладів вищої освіти права на працю, гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти та суспільних потреб.

Закон не містить умов про обов’язковість трирічного відпрацювання або відшкодування в установленому порядку до державного бюджету вартості навчання.

Обов’язковість відпрацювання або відшкодування вартості навчання випускником порушує конституційне право громадянина на працю, що вільно ним обирається або на яку він вільно погоджується (стаття 43 Конституції України) та право на безоплатність вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах (стаття 53 Конституції України), суперечить зобов’язанню держави скасувати обов’язкову працю і не вдаватися до будь-якої її форми як методу мобілізації і використання робочої сили для потреб економічного розвитку (стаття 1 Міжнародної Конвенції "Про скасування примусової праці" № 105, що ратифікована Законом України від 05.10.2000 № 2021-ІІІ).

Відповідно до основних положеннях Конституції України та галузевого Закону України "Про вишу освіту", будь-які матеріальні претензії до випускника вищого навчального закладу, підготовка якого здійснювалась за державним замовленням, є неправомірними, оскільки не існує законних підстав, які б зобов’язали його відшкодувати до державного бюджету вартість навчання.

Раніше законодавством встановлювався обов'язок випускника відпрацювати у замовника не менше трьох років, однак така вимога втратила свою актуальність 07.06.2017 року з втратою чинності Порядком працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, завтердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 992. Випускники які до вказаної дати підписали відповідні договори або були працевлаштовані за розподілом, повинні виконати умови угоди, нові положення закону, щодо звільнення від обов'язку відпрацювання, до них застосовуватися не можуть.

Винятки:

  • випускники вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових інститутів як підрозділів закладів вищої освіти з числа військовослужбовців (осіб начальницького складу) направляються для подальшого проходження служби відповідно до законодавства;
  • випускники вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.

Порядок працевлаштування випускників, які закінчили вищі навчальні заклади (далі - ВНЗ) за рахунок коштів відповідних юридичних та фізичних осіб, визначається угодами між ними.

Випускники, які закінчили ВНЗ за власний рахунок, мають право обирати місце працевлаштування за особистим бажанням.

Підстави для відпрацювання випускниками

Існують такі підстави для обов’язкового 3-річного відпрацювання випускником - бюджетником, коли його працевлаштовує університет:

  • угода, укладена між студентом і ВНЗ в особі ректора. Вона передбачає взаємні обов’язки: студента – сумлінно здобувати знання, вишу – забезпечувати якісну теоретичну і практичну підготовку, працевлаштовувати фахівця після закінчення навчання в державному секторі народного господарства;
  • направлення на роботу, яке разом із дипломом видає керівник вишу.

Угода про підготовку фахівців із вищою освітою укладається після видання наказу про зарахування студента на навчання, відразу на першому курсі.

Один примірник обов’язково має бути у студента.

Одноразова адресна грошова допомога деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів

Випускникам, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів

Випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу в закладах охорони здоров’я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров’я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів, надається одноразова адресна грошова допомога у п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, у порядку визначеному Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.05.2012 № 390.

Випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю

Випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою, починаючи з 1 січня 2007 р. надається одноразова адресна грошова допомога в п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, в порядку визначеному Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2016 № 343.