Відмінності між версіями «Працевлаштування випускників закладів вищої освіти»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: == Нормативна база == * [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закон України «Про вищу освіту»] * [http://zakon0...)
 
 
(Не показані 7 проміжних версій 4 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
 
== Нормативна база ==
 
== Нормативна база ==
 +
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
 +
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_013 Міжнародна Конвенція "Про скасування примусової праці" №105]
 +
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закон України "Про вищу освіту"]
 +
# [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417 "Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням"]
 +
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0246-98 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25 грудня 1997 року № 367 "Про затвердження Порядку працевлаштування випускників державних вищих  медичних  (фармацевтичних)  закладів освіти,  підготовка  яких  здійснювалась за державним замовленням"]
 +
# [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/77/96 Указ Президента України від 23 січня 1996 року № 77/96 "Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників навчальних закладів"]
  
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закон України «Про вищу освіту»]
+
== Обов’язок відпрацювання студентами, що навчаються за рахунок державних коштів ==
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/77/96 Указ Президента України «Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників навчальних закладів» від 23.01.1996 року № 77/96]
+
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n1008 статті 64 Закону України "Про вищу освіту" ] держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для реалізації випускниками закладів вищої освіти права на працю, гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти та суспільних потреб.<br>
 +
 
 +
<u>Закон не містить умов про обов’язковість трирічного відпрацювання або відшкодування в установленому порядку до державного бюджету вартості навчання.</u>
 +
 
 +
'''Обов’язковість відпрацювання або відшкодування вартості навчання випускником порушує конституційне право громадянина на працю''', що вільно ним обирається або на яку він вільно погоджується ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 стаття 43 Конституції України]) та право на безоплатність вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 стаття 53 Конституції України]), суперечить зобов’язанню держави скасувати обов’язкову працю і не вдаватися до будь-якої її форми як методу мобілізації і використання робочої сили для потреб економічного розвитку ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_013 стаття 1 Міжнародної Конвенції "Про скасування примусової праці" № 105], що ратифікована [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2021-14 Законом України від 05.10.2000 № 2021-ІІІ]).
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
| Відповідно до основних положеннях [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України] та галузевого [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закону України "Про вишу освіту"], будь-які матеріальні претензії до випускника вищого навчального закладу, підготовка якого здійснювалась за державним замовленням, є неправомірними, оскільки не існує законних підстав, які б зобов’язали його відшкодувати до державного бюджету вартість навчання.
 +
|}
 +
Раніше законодавством встановлювався обов'язок випускника відпрацювати у замовника не менше трьох років, однак така вимога втратила свою актуальність  <u>07.06.2017 року з втратою чинності Порядком працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, завтердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 992.</u>
 +
'''Випускники які до вказаної дати підписали відповідні договори або були працевлаштовані за розподілом, повинні виконати умови угоди, нові положення закону, щодо звільнення від обов'язку відпрацювання, до них застосовуватися не можуть.'''
  
== Обов’язок відпрацювання студентами, що навчаються за рахунок державних коштів ==
+
'''Винятки:'''
 +
* <u>випускники вищих військових навчальних закладів </u>(закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових інститутів як підрозділів закладів вищої освіти з числа військовослужбовців (осіб начальницького складу) направляються для подальшого проходження служби відповідно до законодавства;
 +
* <u>випускники вищих медичних і педагогічних навчальних закладів,</u> які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.<br>
  
Ст. 64 закону «Про вищу освіту», прийнятого у 2014 р., декларує лише створення державою у співпраці з роботодавцями умов для реалізації випускниками вишів права на працю та рівних можливостей для вибору ними місця роботи й виду трудової діяльності.
+
Порядок працевлаштування випускників, які закінчили вищі навчальні заклади (далі - ВНЗ) за рахунок коштів відповідних юридичних та фізичних осіб, визначається '''''угодами''''' між ними.<br />
Єдиний акт, який визначає обов’язковість відпрацювання, – Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням (затверджений Постановою Кабміну ще від 22 серпня 1996 р.).
 
  
Даним Порядком установленощо особи, які навчаються за рахунок державних коштів, укладають  з  адміністрацією  вищого навчального  закладу угоду, за якою вони зобов'язуються після закінчення  навчання  та одержання відповідної  кваліфікації працювати в державному секторі народного господарства не  менше ніж три  роки. '''У  разі  відмови працювати в  державному секторі народного господарства випускники відшкодовують в установленому порядку до державного бюджету  повну вартість навчання'''.
+
'''''Випускники, які закінчили ВНЗ за власний рахунок, мають право обирати місце працевлаштування за  особистим бажанням.'''''  
  
Порядок працевлаштування  випускників, які  закінчили  вищі навчальні заклади  за рахунок  коштів  відповідних  юридичних  та фізичних осіб, визначається угодами між ними.
+
== Підстави для відпрацювання випускниками ==
 +
Підставою для відпрацювання випускниками є [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF угода], укладена між студентом і роботодавцем за результатами конкурсу відбору осіб для укладення угод.<br>
  
'''''Випускники, які  закінчили  вищі навчальні заклади за власний рахунок, мають право обирати місце працевлаштування  за  особистим бажанням.'''''
+
Угода набирає чинності з дня її підписання, а переможець отримує право на '''першочергове зарахування до закладу вищої медичної і педагогічної освіти на навчання за державним або регіональним замовленням''' згідно з умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти, що затверджуються МОН.<br>
  
== Фактичні підстави для відпрацювання випускниками ==
+
Випускник закладу вищої медичної і педагогічної освіти, який уклав угоду (далі - випускник) повинен у місячний строк після закінчення навчання у закладі вищої освіти прибути до роботодавця та укласти трудовий договір про відпрацювання на умовах, визначених в угоді.
  
Існують 2 підстави для обов’язкового 3-річного відпрацювання випускником - бюджетником, коли його працевлаштовує університет:
+
=== Право на відстрочення виконання зобов’язань щодо відпрацювання===
* угода, укладена між студентом і вишем в особі ректора. Вона передбачає взаємні обов’язки: студента – сумлінно здобувати знання, вишу – забезпечувати якісну теоретичну і  практичну  підготовку, працевлаштовувати фахівця після закінчення навчання в державному секторі народного господарства;
+
<u>Право на відстрочення виконання зобов’язань щодо відпрацювання мають випускники з числа:</u>
 +
* призваних на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань, військову службу за контрактом. Після закінчення служби випускник повинен у місячний строк прибути до роботодавця та укласти трудовий договір про відпрацювання на умовах, визначених в угоді;
 +
* вагітних;
 +
* осіб, які мають дитину віком до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку);  
 +
* одиноких матерів або батьків, які мають дитину з інвалідністю.
  
* направлення на роботу, яке разом із дипломом видає керівник вишу.
+
=== Право на звільнення від зобов’язання щодо відпрацювання===
 +
<u>Право на звільнення від зобов’язання щодо відпрацювання мають випускники:</u>
 +
* які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період та отримали посвідчення учасника бойових дій;
 +
* яким після підписання угоди встановлена інвалідність I або II групи або інвалідність I або II групи встановлена дружині (чоловікові) випускника.<br>
  
Угода про підготовку фахівців із вищою освітою укладається після видання наказу про зарахування студента на навчання, відразу на першому курсі.  
+
У разі коли умови угод, укладених до шлюбу чоловіком і дружиною, не передбачають направлення їх до одного населеного пункту, їх місце роботи визначається за домовленістю з роботодавцями. Якщо при цьому сторони не дійшли згоди, одному з подружжя надається право розірвання угоди в односторонньому порядку.
'''''1 примірник обов’язково має бути у студента.'''''
 
  
== Коли випускник зобов’язаний відшкодувати вартість навчання? ==
+
== Одноразова адресна грошова допомога деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів==
 +
=== Випускникам, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів===
 +
Випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на <u>строк не менш як три роки</u> договір про роботу в закладах охорони здоров’я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров’я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів, '''надається одноразова адресна грошова допомога у п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на  1  січня  календарного  року''',  у  порядку визначеному [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0942-12 Наказом Міністерства охорони здоров'я України  від 28 травня 2012 року № 390 "Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів"].
  
Вимога відшкодувати вартість усього навчання на бюджеті можлива, якщо є підписана угода і направлення на роботу, а випускник:
+
=== Випускникам вищих навчальних закладів, які здобули  освіту  за  напрямами  і спеціальностями  педагогічного профілю===
* не прибув на місце роботи за направленням;
+
Випускникам вищих навчальних закладів, які здобули  освіту  за  напрямами  і  спеціальностями  педагогічного профілю  та уклали на <u>строк не менш як три роки</u> договір про роботу у загальноосвітніх та  професійно-технічних  навчальних  закладах, визначених органами  управління  освітою,  починаючи  з  1  січня 2007 р. '''надається  одноразова  адресна  грошова  допомога  в п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року''', в  порядку визначеному [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0206-20#n5 наказом Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2019 року № 1588 "Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти"].
* відмовився приступити до роботи за призначенням, не маючи причини. Тут обов’язкова умова – наказ роботодавця про прийняття на роботу. Якщо його нема, ви – не працівник, тому вас не можуть змусити виконувати роботу чи звільнити;
 
* був звільнений з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни;
 
* звільнився за власним бажанням.
 
  
Розірвання випускником угоди з вищим навчальним закладом про навчання за державним замовленням допускається з таких поважних причин:  
+
[[Категорія: Право на освіту]]
# Встановлення інвалідності 1 або 2 групи, внаслідок чого випускник не може виїхати на роботу за призначенням;
+
[[Категорія: Трудове право]]
# Встановлення інвалідності 1 або 2 групи у дружини (чоловіка) випускника, одного з батьків (або осіб, які їх замінюють) випускника;
+
[[Категорія: Конституційне право]]
# Якщо випускник - вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину у віці до трьох років, або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку);
+
[[Категорія: Договірне (зобов’язальне) право]]
# Одинока мати або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;
 
# Проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової), в тому числі за контрактом, на посадах рядового, сержантського й старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів у Збройних Силах, Національній гвардії, Державній прикордонній службі, Службі безпеки, а також інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, та служби в органах внутрішніх справ поза місцем розташування замовника;
 
# Вступу до вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації для випускників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.
 

Поточна версія на 17:36, 5 жовтня 2020

Нормативна база

 1. Конституція України
 2. Міжнародна Конвенція "Про скасування примусової праці" №105
 3. Закон України "Про вищу освіту"
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417 "Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням"
 5. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25 грудня 1997 року № 367 "Про затвердження Порядку працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням"
 6. Указ Президента України від 23 січня 1996 року № 77/96 "Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників навчальних закладів"

Обов’язок відпрацювання студентами, що навчаються за рахунок державних коштів

Відповідно до статті 64 Закону України "Про вищу освіту" держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для реалізації випускниками закладів вищої освіти права на працю, гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти та суспільних потреб.

Закон не містить умов про обов’язковість трирічного відпрацювання або відшкодування в установленому порядку до державного бюджету вартості навчання.

Обов’язковість відпрацювання або відшкодування вартості навчання випускником порушує конституційне право громадянина на працю, що вільно ним обирається або на яку він вільно погоджується (стаття 43 Конституції України) та право на безоплатність вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах (стаття 53 Конституції України), суперечить зобов’язанню держави скасувати обов’язкову працю і не вдаватися до будь-якої її форми як методу мобілізації і використання робочої сили для потреб економічного розвитку (стаття 1 Міжнародної Конвенції "Про скасування примусової праці" № 105, що ратифікована Законом України від 05.10.2000 № 2021-ІІІ).

Відповідно до основних положеннях Конституції України та галузевого Закону України "Про вишу освіту", будь-які матеріальні претензії до випускника вищого навчального закладу, підготовка якого здійснювалась за державним замовленням, є неправомірними, оскільки не існує законних підстав, які б зобов’язали його відшкодувати до державного бюджету вартість навчання.

Раніше законодавством встановлювався обов'язок випускника відпрацювати у замовника не менше трьох років, однак така вимога втратила свою актуальність 07.06.2017 року з втратою чинності Порядком працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, завтердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 992. Випускники які до вказаної дати підписали відповідні договори або були працевлаштовані за розподілом, повинні виконати умови угоди, нові положення закону, щодо звільнення від обов'язку відпрацювання, до них застосовуватися не можуть.

Винятки:

 • випускники вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових інститутів як підрозділів закладів вищої освіти з числа військовослужбовців (осіб начальницького складу) направляються для подальшого проходження служби відповідно до законодавства;
 • випускники вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.

Порядок працевлаштування випускників, які закінчили вищі навчальні заклади (далі - ВНЗ) за рахунок коштів відповідних юридичних та фізичних осіб, визначається угодами між ними.

Випускники, які закінчили ВНЗ за власний рахунок, мають право обирати місце працевлаштування за особистим бажанням.

Підстави для відпрацювання випускниками

Підставою для відпрацювання випускниками є угода, укладена між студентом і роботодавцем за результатами конкурсу відбору осіб для укладення угод.

Угода набирає чинності з дня її підписання, а переможець отримує право на першочергове зарахування до закладу вищої медичної і педагогічної освіти на навчання за державним або регіональним замовленням згідно з умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти, що затверджуються МОН.

Випускник закладу вищої медичної і педагогічної освіти, який уклав угоду (далі - випускник) повинен у місячний строк після закінчення навчання у закладі вищої освіти прибути до роботодавця та укласти трудовий договір про відпрацювання на умовах, визначених в угоді.

Право на відстрочення виконання зобов’язань щодо відпрацювання

Право на відстрочення виконання зобов’язань щодо відпрацювання мають випускники з числа:

 • призваних на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань, військову службу за контрактом. Після закінчення служби випускник повинен у місячний строк прибути до роботодавця та укласти трудовий договір про відпрацювання на умовах, визначених в угоді;
 • вагітних;
 • осіб, які мають дитину віком до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку);
 • одиноких матерів або батьків, які мають дитину з інвалідністю.

Право на звільнення від зобов’язання щодо відпрацювання

Право на звільнення від зобов’язання щодо відпрацювання мають випускники:

 • які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період та отримали посвідчення учасника бойових дій;
 • яким після підписання угоди встановлена інвалідність I або II групи або інвалідність I або II групи встановлена дружині (чоловікові) випускника.

У разі коли умови угод, укладених до шлюбу чоловіком і дружиною, не передбачають направлення їх до одного населеного пункту, їх місце роботи визначається за домовленістю з роботодавцями. Якщо при цьому сторони не дійшли згоди, одному з подружжя надається право розірвання угоди в односторонньому порядку.

Одноразова адресна грошова допомога деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів

Випускникам, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів

Випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу в закладах охорони здоров’я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров’я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів, надається одноразова адресна грошова допомога у п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, у порядку визначеному Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 травня 2012 року № 390 "Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів".

Випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю

Випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою, починаючи з 1 січня 2007 р. надається одноразова адресна грошова допомога в п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, в порядку визначеному наказом Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2019 року № 1588 "Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти".