Відмінності між версіями «Правовий статус та правила поведінки ув’язнених та засуджених, які тримаються у слідчих ізоляторах»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Внесені зміни відповідно до наказу Міістерства юстиції України 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України", а також інформацію про можливість реалізації своїх прав за допомогою Меморандуму про співпрацю між Департаментом з питань виконання кримінальних покарань та Координаційним центром з надання правової допомоги від 17.08.2021)
 
(Не показані 9 проміжних версій 2 користувачів)
Рядок 2: Рядок 2:
*[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]  
*[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]  
*[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальний процесуальний кодекс України]
*[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальний процесуальний кодекс України]
*[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 Кримінально-виконавчий кодекс України (далі-КВК України)]
*[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 Кримінально-виконавчий кодекс України (далі - КВК України)]
*[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]
*[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text Закон України "Про безоплатну правову допомогу"]
*[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3352-12 Закон України "Про попереднє ув’язнення]"
*[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3352-12 Закон України "Про попереднє ув’язнення]"
*[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 Закон України «Про запобігання корупції»]
*[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 Закон України «Про запобігання корупції»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text Закон України "Про пробацію"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text Закон України "Про пробацію"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0633-19#Text Наказ Міністерства юстиції України від 14.06.2019 № 1769/5 «Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України» (далі-Правила)]  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0633-19#Text Наказ Міністерства юстиції України від 14.06.2019 № 1769/5 «Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України» (далі-Правила)]  
== Загальні положення ==
Тримання ув’язнених і засуджених відповідно до завдань кримінального судочинства здійснюється на принципах неухильного додержання [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text Конституції України], вимог [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text Загальної декларації прав людини], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032#Text Європейських в’язничних правил], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_212#Text Мінімальних стандартних правил ООН щодо поводження з в’язнями] (Правил Мандели), інших міжнародних правових норм і стандартів поводження з ув’язненими і не може поєднуватися з діями, що завдають фізичних чи моральних страждань або принижують людську гідність. Усі ув’язнені (засуджені) повинні бути захищені від таких дій та жодні обставини не можуть бути виправданням для їх застосування.
== Терміни щодо кола осіб, які тримаються в умовах слідчого ізолятора  ==
'''Засуджені''' - особи, вперше засуджені до позбавлення волі за нетяжкі чи тяжкі кримінальні правопорушення, які на підставі [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n582 статті 89 КВК] залишені у слідчому ізоляторі (далі-СІЗО) для роботи з господарського обслуговування; особи, засуджені до обмеження волі, які на підставі [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n367 статті 57 КВК] підлягають направленню до місця відбування покарання; особи, засуджені до арешту, позбавлення волі, довічного позбавлення волі, вироки щодо яких набрали законної сили і які на підставі [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n570 статті 87 КВК] підлягають відправленню до установ виконання покарань; засуджені, вироки щодо яких набрали законної сили, які на підставі [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n588 статті 90 КВК] тимчасово залишені в СІЗО або переведені до СІЗО з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або виправної колонії; особи, вироки щодо яких набрали законної сили, які відповідно до статті 88 КВК переміщуються під вартою з однієї установи до іншої.


== Правовий статус ув’язнених та засуджених, які тримаються у слідчих ізоляторах ==
'''Ув’язнені''' - особи, які тримаються під вартою відповідно до вмотивованого рішення суду про обрання як запобіжного заходу тримання під вартою або про застосування тимчасового чи екстрадиційного арешту, винесеного відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кримінального кодексу України] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text КПК], та/або рішення компетентного органу іноземної держави у випадках, передбачених законом, а також постанови прокурора, прийнятої у випадках та порядку, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5092 статтею 615 КПК]; особи, щодо яких вироком суду передбачено тримання під вартою до набрання ним законної сили.
== Правове становище ув’язнених та засуджених, які тримаються у слідчих ізоляторах ==
Ув’язнені та засуджені, яких тримають у СІЗО, користуються всіма правами людини та громадянина, передбаченими Конституцією України, за винятком обмежень, визначених законодавством України і встановлених вироком суду (для засуджених). Обмеження прав, які застосовуються до ув’язнених та засуджених, мають бути мінімально необхідними для досягнення обґрунтованих цілей. Такі обмеження не можуть застосовуватись, якщо для ефективного досягнення поставлених цілей існує менше альтернативне обмеження.


Ув’язнені і засуджені, які тримаються в СІЗО, користуються всіма правами людини та громадянина, передбаченими Конституцією України, за винятком обмежень, визначених законодавством України і встановлених ухвалою слідчого судді (суду) або вироком суду.<br />
Правове становище іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають у місцях попереднього ув’язнення, визначається законодавством України, що передбачає права й обов’язки цих осіб під час перебування їх на території України, з обмеженнями, встановленими Законом України «Про попереднє ув’язнення» та іншими нормативно-правовими актами.


Не допускається надання будь-яких пільг чи переваг ув’язненим і засудженим, які тримаються у СІЗО, залежно від їх расової, національної приналежності, ставлення до релігії, майнового стану, політичних поглядів та минулих заслуг.
Забороняється будь-яка дискримінація, зокрема пряме або непряме обмеження прав ув’язнених (засуджених) залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД чи іншу хворобу, сімейного чи майнового стану, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання допомоги іншим ув’язненим або засудженим у захисті їхніх прав.
Ув’язнені тримаються у СІЗО в порядку, передбаченоми [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0633-19#Text Правилами] та Законом України "[https://data.rada.gov.ua/laws/show/3352-12#Text Про попереднє ув’язнення"].<br />


Засуджені, які на підставі [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n582 статті 89 КВК України] залишені у СІЗО для роботи з господарського обслуговування, тримаються відповідно до Правил, користуються правами та мають обов’язки, визначені КВК України.<br />
Ув’язнених тримають у СІЗО в порядку, передбаченому [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0633-19#Text Правилами] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12#Text Законом України «Про попереднє ув’язнення»].
 
Засуджених, яких залишено в слідчому ізоляторі або направлено у виправну колонію максимального рівня безпеки та які засуджені до позбавлення волі для роботи з господарського обслуговування, тримають відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0633-19#Text Правил], вони користуються правами та мають обов’язки, визначені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n2 КВК].
 
Осіб, засуджених до обмеження волі, які на підставі [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n367 статті 57 КВК] підлягають направленню до місця відбування покарання, осіб, засуджених до арешту, позбавлення волі, довічного позбавлення волі, вироки щодо яких набрали законної сили і які на підставі [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n367 статті 87 КВК] підлягають відправленню до установ виконання покарань, тримають відповідно до вимог [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n2 КВК] та цих Правил.
 
Засуджених в разі обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у зв’язку з іншим кримінальним провадженням або в разі прийняття рішення про тимчасову видачу іншій державі тримають відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12#Text Закону України «Про попереднє ув’язнення»] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0633-19#Text Правил]. Одержання цими особами посилок і передач, а також купівля ними продуктів харчування і предметів першої необхідності здійснюються в порядку, встановленому [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n2 КВК] для призначеного їм рівня безпеки виправної колонії та ц [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0633-19#Text Правилами].
 
Засуджених, вироки щодо яких набрали законної сили, яких відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n573 статті 88 КВК] переміщують під вартою з однієї установи виконання покарань (СІЗО) до іншої (далі - особи, які прямують транзитом), тримають відповідно до вимог [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n2 КВК], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12#Text Закону України «Про попереднє ув’язнення»] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0633-19#Text Правил], вони користуються правами та мають обов’язки, визначені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12#Text Законом України «Про попереднє ув’язнення»] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n2 КВК].
 
Засуджених, вироки щодо яких набрали законної сили, яких на підставі [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n588 статті 90 КВК] тимчасово залишено в СІЗО або переведено до СІЗО з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або виправної колонії, за винятком осіб, щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у зв’язку з іншим кримінальним провадженням, тримають відповідно до вимог [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0633-19#Text Правил], вони користуються правами та мають обов’язки, визначені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n2 КВК].


Засуджені до позбавлення волі, вироки щодо яких набрали законної сили і які на підставі [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n570 статті 87 КВК України] підлягають відправленню до установ виконання покарань, тримаються відповідно до вимог КВК України, Закону України "Про попереднє ув’язнення" та Правил.<br />
'''Засуджені мають право:'''
'''Засуджені мають право:'''
* на отримання інформації про свої права і обов'язки, порядок та умови виконання та відбування призначеного судом покарання. Адміністрація установи чи органу, який виконує покарання, зобов'язана надати засудженим зазначену інформацію, а також ознайомлювати їх із змінами порядку і умов відбування покарань;<br />
* на отримання інформації про свої права і обов'язки, порядок та умови виконання та відбування призначеного судом покарання. Адміністрація установи чи органу, який виконує покарання, зобов'язана надати засудженим зазначену інформацію, а також ознайомлювати їх із змінами порядку і умов відбування покарань;


* на гуманне ставлення до них та на повагу їх людської гідності; засуджені не повинні підлягати жорстокому, нелюдському або такому, що принижує їх гідність, поводженню. Заходи впливу можуть застосовуватися до засуджених виключно на підставі закону; засуджені не можуть бути піддані медичним або іншим подібним дослідженням незалежно від їх згоди;<br />
* на гуманне ставлення до них та на повагу їх людської гідності; засуджені не повинні підлягати жорстокому, нелюдському або такому, що принижує їх гідність, поводженню. Заходи впливу можуть застосовуватися до засуджених виключно на підставі закону; засуджені не можуть бути піддані медичним або іншим подібним дослідженням незалежно від їх згоди;


* звертатися відповідно до законодавства з пропозиціями, заявами і скаргами до адміністрації органів і установ виконання покарань, їх вищестоящих органів, до [http://www.ombudsman.gov.ua Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини], [https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ukr&c= Європейського суду з прав людини], а також інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних організацій, суду, органів прокуратури, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань. Відповідні звернення (кореспонденція) подаються до адміністрації установи виконання покарань. Про отримання адміністрацією звернення (кореспонденції) засудженому видається талон-підтвердження. Протягом трьох діб (а у випадках, встановлених законодавством, протягом однієї доби) з часу видачі талона-підтвердження зазначене звернення (кореспонденція) направляється адресату;<br />
* звертатися відповідно до законодавства з пропозиціями, заявами і скаргами до адміністрації органів і установ виконання покарань, їх вищестоящих органів, до [http://www.ombudsman.gov.ua Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини], [https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ukr&c= Європейського суду з прав людини], а також інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних організацій, суду, органів прокуратури, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань. Відповідні звернення (кореспонденція) подаються до адміністрації установи виконання покарань. Про отримання адміністрацією звернення (кореспонденції) засудженому видається талон-підтвердження. Протягом трьох діб (а у випадках, встановлених законодавством, протягом однієї доби) з часу видачі талона-підтвердження зазначене звернення (кореспонденція) направляється адресату;


* давати пояснення і вести листування, а також звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами рідною мовою. Відповіді засудженим даються мовою звернення. У разі відсутності можливості дати відповідь мовою звернення вона дається українською мовою з перекладом відповіді на мову звернення, який забезпечується органом або установою виконання покарань;<br />
* давати пояснення і вести листування, а також звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами рідною мовою. Відповіді засудженим даються мовою звернення. У разі відсутності можливості дати відповідь мовою звернення вона дається українською мовою з перекладом відповіді на мову звернення, який забезпечується органом або установою виконання покарань;


* на охорону здоров'я в обсязі, встановленому [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 Основами законодавства України про охорону здоров'я], за винятком обмежень, передбачених законом. Охорона здоров'я забезпечується системою медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних заходів, а також поєднанням безоплатних і платних форм медичної допомоги. Засудженому гарантується право на вільний вибір і допуск лікаря для отримання медичної допомоги, у тому числі за власні кошти. Засуджені, які мають розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших одурманюючих засобів, можуть за їх письмовою згодою пройти курс лікування від зазначених захворювань;<br />
* на охорону здоров'я в обсязі, встановленому [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 Основами законодавства України про охорону здоров'я], за винятком обмежень, передбачених законом. Охорона здоров'я забезпечується системою медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних заходів, а також поєднанням безоплатних і платних форм медичної допомоги. Засудженому гарантується право на вільний вибір і допуск лікаря для отримання медичної допомоги, у тому числі за власні кошти. Засуджені, які мають розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших одурманюючих засобів, можуть за їх письмовою згодою пройти курс лікування від зазначених захворювань;


* на соціальне забезпечення, у тому числі й на оформлення пенсій, відповідно до законів України;<br />
* на соціальне забезпечення, у тому числі й на оформлення пенсій, відповідно до законів України;


* [[Порядок одержання та відправлення грошових переказів та передач в слідчий ізолятор|отримувати у встановленому законом порядку передачі (окрім речей, що засудженим заборонено мати при собі законом, зокрема зброї, наркотичних або психотропних речовин, прекурсорів)]];<br />
* [[Порядок одержання та відправлення грошових переказів та передач в слідчий ізолятор|отримувати у встановленому законом порядку передачі (окрім речей, що засудженим заборонено мати при собі законом, зокрема зброї, наркотичних або психотропних речовин, прекурсорів)]];


* на оплачувану працю згідно із законодавством про працю. Законодавство про працю поширюється на засуджених у частині, що стосується умов праці;<br />
* на оплачувану працю згідно із законодавством про працю. Законодавство про працю поширюється на засуджених у частині, що стосується умов праці;


* на здійснення свободи сповідувати будь-яку релігію або виражати переконання, пов'язані із ставленням до релігії, у тому числі на вільний вибір і допуск священнослужителя для відправлення релігійних таїнств і обрядів, за винятком обмежень, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n2 КВК України];<br />
* на здійснення свободи сповідувати будь-яку релігію або виражати переконання, пов'язані із ставленням до релігії, у тому числі на вільний вибір і допуск священнослужителя для відправлення релігійних таїнств і обрядів, за винятком обмежень, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n2 КВК України];


* на належне матеріально-побутове забезпечення у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України;<br />
* на належне матеріально-побутове забезпечення у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України;


* на отримання копій документів з їхніх особових справ та інших, пов’язаних з реалізацією їхніх прав, документів у порядку, встановленому Міністерством юстиції України;<br />
* на отримання копій документів з їхніх особових справ та інших, пов’язаних з реалізацією їхніх прав, документів у порядку, встановленому Міністерством юстиції України;


* гарантується право на правову допомогу. Для одержання правової допомоги засуджені можуть користуватися послугами адвокатів або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Таке право поширюється і на засуджених осіб, які перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров'я;<br />
* гарантується право на правову допомогу. Для одержання правової допомоги засуджені можуть користуватися послугами адвокатів або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Таке право поширюється і на засуджених осіб, які перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров'я;


* іноземці мають право підтримувати зв'язок з дипломатичними представництвами і консульськими установами своїх держав, особи без громадянства, а також громадяни держав, що не мають дипломатичних представництв або консульських установ в Україні, - з дипломатичними представництвами держави, яка взяла на себе охорону їхніх інтересів, або міжнародними органами чи організаціями, які здійснюють їх захист;<br />
* іноземці мають право підтримувати зв'язок з дипломатичними представництвами і консульськими установами своїх держав, особи без громадянства, а також громадяни держав, що не мають дипломатичних представництв або консульських установ в Україні, - з дипломатичними представництвами держави, яка взяла на себе охорону їхніх інтересів, або міжнародними органами чи організаціями, які здійснюють їх захист;


* гарантується право на побачення у порядку, встановленому [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n2 КВК України]. У разі перебування на лікуванні у закладах охорони здоров'я засуджений має право на короткострокові побачення в порядку, визначеному [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n2 КВК України];<br />
* гарантується право на побачення у порядку, встановленому [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n2 КВК України]. У разі перебування на лікуванні у закладах охорони здоров'я засуджений має право на короткострокові побачення в порядку, визначеному [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n2 КВК України];


* забороняється примусове переривання сну засуджених у нічний час, крім вчинення засудженими втечі, масових заворушень, виникнення пожежі, аварії, стихійного лиха, безпосередньої загрози життю засуджених;<br />
* забороняється примусове переривання сну засуджених у нічний час, крім вчинення засудженими втечі, масових заворушень, виникнення пожежі, аварії, стихійного лиха, безпосередньої загрози життю засуджених;
 
* право на особисту безпеку.<br>


* право на особисту безпеку.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| '''!!!Важливо!!!'''<br>
| '''!!!Важливо!!!'''
# Саме керівник адміністрації установи виконання покарань несе персональну відповідальність за розміщення засуджених, що прибули до установи. При цьому забороняється розміщення таких осіб у приміщеннях разом із особами, що мають дві або більше судимостей, а також особами, які можуть негативно на них вплинути за своїми психологічними якостями.<br>
# Саме керівник адміністрації установи виконання покарань несе персональну відповідальність за розміщення засуджених, що прибули до установи. При цьому забороняється розміщення таких осіб у приміщеннях разом із особами, що мають дві або більше судимостей, а також особами, які можуть негативно на них вплинути за своїми психологічними якостями.
# Засуджені, до яких судом застосовано пробацію, користуються правами, визначеними [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n2 КВК України] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text Законом України "Про пробацію"].
# Засуджені, до яких судом застосовано пробацію, користуються правами, визначеними [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n2 КВК України] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text Законом України "Про пробацію"].
|}
|}
 
'''Засуджені зобов’язані:'''
'''Основні обов'язки засуджених'''
* виконувати встановлені законодавством обов'язки громадян України, неухильно додержуватися правил поведінки, які передбачені для засуджених, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших осіб;
'''Ув’язнені та засуджені зобов’язані:'''<br>
*виконувати встановлені законодавством вимоги адміністрації органів і установ виконання покарань, уповноваженого органу з питань пробації;
 
*ввічливо ставитися до персоналу, інших осіб, які відвідують установи виконання покарань, а також до інших засуджених;
* додержуватися розпорядку дня, встановленого в СІЗО, виконувати законні вимоги адміністрації СІЗО та персоналу СІЗО. Не здійснювати умисних дій, що загрожують життю і здоров’ю інших осіб, а також принижують їх гідність;<br />
*з'являтися за викликом адміністрації органів і установ виконання покарань, уповноваженого органу з питань пробації (частина перша статті 9 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 КВК України]).
 
* дотримуватися санітарно-гігієнічних правил, мати охайний зовнішній вигляд, постійно підтримувати чистоту в камері. Після підйому заправляти свої ліжка і здійснювати вологе прибирання камери (жилого приміщення);<br />
 
* бути ввічливими між собою, а також з адміністрацією СІЗО та персоналом СІЗО, вставати з ліжок, вітаючись з адміністрацією СІЗО і персоналом СІЗО, шикуватися в шеренгу під час проведення кількісних перевірок;<br />
 
* не вступати в суперечки з адміністрацією СІЗО та персоналом СІЗО, не принижувати їх гідність, не перешкоджати виконанню ними своїх обов’язків. На вимогу адміністрації СІЗО та персоналу СІЗО повідомляти свої прізвище, ім’я, по батькові;<br />
 
* дотримуватися тиші після сигналу «Відбій» та норм шуму протягом дня, а також правил поведінки і чистоти у двориках для прогулянок;<br />
 
* дбайливо ставитися до інвентарю, обладнання та іншого майна СІЗО, дотримуватися правил пожежної безпеки, а також безпеки під час поводження з електроприладами;<br />
 
* за призначенням персоналу СІЗО чергувати в камері по черзі.<br />
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| '''!!!Звертаємо увагу!!!'''<br>
| '''!!!Звертаємо увагу!!!'''
# Невиконання засудженими своїх обов'язків і встановлених законодавством вимог адміністрації органів і установ виконання покарань тягне за собою встановлену законом відповідальність.<br />
# Невиконання засудженими своїх обов'язків і встановлених законодавством вимог адміністрації органів і установ виконання покарань тягне за собою встановлену законом відповідальність.
# Обов’язки засуджених, до яких судом застосовано пробацію, визначаються КВК Україн та Законом України [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text "Про пробацію"].<br />
# Обов’язки засуджених, до яких судом застосовано пробацію, визначаються КВК Україн та Законом України [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text "Про пробацію"].
# Засуджені користуються правами та мають обов’язки, визначені КВК України. До моменту відправлення таких засуджених до визначеного місця відбування покарання їм надається короткострокове побачення з близькими родичами.
# Засуджені користуються правами та мають обов’язки, визначені КВК України. До моменту відправлення таких засуджених до визначеного місця відбування покарання їм надається короткострокове побачення з близькими родичами.
|}
|}
== Правила поведінки ув’язнених та засуджених, які тримаються у слідчих ізоляторах ==
== Правила поведінки ув’язнених та засуджених, які тримаються у слідчих ізоляторах ==
'''Ув’язнені і засуджені мають право:'''
* на захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або тримання під вартою, а також на повідомлення під час взяття під варту підстав та мотивів тримання під вартою, оскаржувати їх у суді, за особистою письмовою заявою отримати в друкованому вигляді роз’яснення положень статей [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4250 28], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4253 29], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4348 55], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4355 56], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4363 59], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4373 62] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4378 63] [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституції України] та інших прав затриманих або осіб, які тримаються під вартою, встановлених законом, у тому числі права здійснювати захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або арешту (тримання під вартою) особи, права відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника;


'''Ув’язнені і засуджені мають право:'''<br />
* бути ознайомленими з правилами внутрішнього розпорядку СІЗО персоналом СІЗО;
 
* на захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або тримання під вартою, а також на повідомлення під час взяття під варту підстав та мотивів тримання під вартою, оскаржувати їх у суді, за особистою письмовою заявою отримати в друкованому вигляді роз’яснення положень статей [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4250 28], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4253 29], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4348 55], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4355 56], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4363 59], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4373 62] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4378 63] [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституції України] та інших прав затриманих або осіб, які тримаються під вартою, встановлених законом, у тому числі права здійснювати захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або арешту (тримання під вартою) особи, права відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника;<br />


* бути ознайомленими з правилами внутрішнього розпорядку СІЗО персоналом СІЗО;<br />
* на щоденну прогулянку тривалістю одна година. Вагітним жінкам і жінкам, які мають при собі дітей, неповнолітнім, а також хворим з дозволу лікаря та за їх згодою тривалість щоденної прогулянки може бути збільшена до двох годин;


* на щоденну прогулянку тривалістю одна година. Вагітним жінкам і жінкам, які мають при собі дітей, неповнолітнім, а також хворим з дозволу лікаря та за їх згодою тривалість щоденної прогулянки може бути збільшена до двох годин;<br />
* звертатися по психологічну допомогу;


* звертатися по психологічну допомогу;<br />
* отримувати психолого-педагогічну допомогу;


* отримувати психолого-педагогічну допомогу;<br />
* зустрічатися з родичами та іншими особами;


* зустрічатися з родичами та іншими особами;<br />
* на охорону здоров’я в обсязі, встановленому [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»], за винятком обмежень, передбачених законодавством;;


* на охорону здоров’я в обсязі, встановленому [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»], за винятком обмежень, передбачених законодавством;;<br />
* за висновком лікуючого лікаря отримувати від родичів або інших осіб (у фабричній закритій непошкодженій упаковці) лікарські засоби або їх аналоги, призначені для проходження курсу лікування, та медичні вироби, а також купувати їх за безготівковим розрахунком;;


* за висновком лікуючого лікаря отримувати від родичів або інших осіб (у фабричній закритій непошкодженій упаковці) лікарські засоби або їх аналоги, призначені для проходження курсу лікування, та медичні вироби, а також купувати їх за безготівковим розрахунком;;<br />
* [[Порядок одержання та відправлення грошових переказів та передач в слідчий ізолятор|одержувати передачі або посилки та грошові перекази і передачі]];


* [[Порядок одержання та відправлення грошових переказів та передач в слідчий ізолятор|одержувати передачі або посилки та грошові перекази і передачі]];<br />
* за висновком лікаря отримувати від родичів (у фабричній, закритій, не пошкодженій упаковці) аналоги медичних препаратів, призначених для проходження курсу лікування;
* за висновком лікаря отримувати від родичів (у фабричній, закритій, не пошкодженій упаковці) аналоги медичних препаратів, призначених для проходження курсу лікування;<br />
* купувати протягом місяця за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети першої необхідності на суму до одного мінімального розміру заробітної плати та без обмежень письмове приладдя, газети, книги через торговельну мережу на замовлення;<br />


* користуватися власним одягом і взуттям, мати при собі документи і записи, що стосуються кримінального провадження. Мати при собі документи та записи, що стосуються кримінального провадження, захисту прав та інтересів, а також квитанції про здані на зберігання гроші, цінності та речі, публікації, записи та фотографії (крім тих, що містять інформацію про територію, об’єкти та споруди СІЗО, виготовлення зброї, а також інформацію порнографічного змісту, яка визнається такою відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15 Закону України «Про захист суспільної моралі»]);<br />
* купувати протягом місяця за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети першої необхідності на суму до одного мінімального розміру заробітної плати та без обмежень письмове приладдя, газети, книги через торговельну мережу на замовлення;


* користуватися телевізорами, одержаними від родичів або інших осіб, настільними іграми, газетами і книгами з бібліотеки місця попереднього ув’язнення та придбаними через торговельну мережу;<br />
* користуватися власним одягом і взуттям, мати при собі документи і записи, що стосуються кримінального провадження. Мати при собі документи та записи, що стосуються кримінального провадження, захисту прав та інтересів, а також квитанції про здані на зберігання гроші, цінності та речі, публікації, записи та фотографії (крім тих, що містять інформацію про територію, об’єкти та споруди СІЗО, виготовлення зброї, а також інформацію порнографічного змісту, яка визнається такою відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15 Закону України «Про захист суспільної моралі»]);


* на душпастирську опіку, що здійснюється священнослужителями (капеланами);<br />
* користуватися телевізорами, одержаними від родичів або інших осіб, настільними іграми, газетами і книгами з бібліотеки місця попереднього ув’язнення та придбаними через торговельну мережу;
* залежно від площі камери або жилої секції користуватися холодильниками із загальним об'ємом до 280 літрів (не більше одного на камеру або жилу секцію), у тому числі одержаними від родичів або інших осіб, придбаними через торговельну мережу;


* відправляти в індивідуальному порядку релігійні обряди і користуватися релігійною літературою та властивими їх віруванню предметами релігійного культу, що виготовлені промисловим способом з некоштовних матеріалів, якщо при цьому не порушується встановлений у СІЗО порядок, а також не обмежуються права інших осіб;<br />
* на душпастирську опіку, що здійснюється священнослужителями (капеланами);


* на восьмигодинний сон у нічний час, під час якого не допускається залучення до участі у кримінальному провадженні та інших діях, за винятком невідкладних випадків;<br />
* відправляти в індивідуальному порядку релігійні обряди і користуватися релігійною літературою та властивими їх віруванню предметами релігійного культу, що виготовлені промисловим способом з некоштовних матеріалів, якщо при цьому не порушується встановлений у СІЗО порядок, а також не обмежуються права інших осіб;


* звертатися зі скаргами, заявами та листами до [https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ukr&c= Європейського суду з прав людини], а також інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних організацій, державних органів і посадових осіб у порядку, встановленому [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12#n130 статтею 13 Закону України «Про попереднє ув’язнення»] та статтями [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n41 8], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n100 113] [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n2 КВК України];<br />
* на восьмигодинний сон у нічний час, під час якого не допускається залучення до участі у кримінальному провадженні та інших діях, за винятком невідкладних випадків. Забороняється примусове переривання сну ув’язнених і засуджених у нічний час, крім вчинення ними втечі, масових заворушень, виникнення пожежі, аварії, стихійного лиха, безпосередньої загрози життю ув’язнених і засуджених;


* Ув’язнені жінки мають право мати при собі своїх дітей віком до трьох років.<br />
* звертатися зі скаргами, заявами та листами до [https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ukr&c= Європейського суду з прав людини], а також інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних організацій, державних органів і посадових осіб у порядку, встановленому [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12#n130 статтею 13 Закону України «Про попереднє ув’язнення»] та статтями [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n41 8], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n100 113] [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n2 КВК України];


* Ув’язнені молоді громадяни (віком від 14 до 35 років) мають право на отримування психолого-педагогічної допомоги від спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.<br />
* Ув’язнені жінки мають право мати при собі своїх дітей віком до трьох років.


* Ув’язнені молоді громадяни (віком від 14 до 35 років) мають право на отримування психолого-педагогічної допомоги від спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| !!!Важливо!!!<br>
| '''!!!Важливо!!!'''
Осіб, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, в разі обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у зв'язку з іншим кримінальним провадженням або в разі прийняття рішення про тимчасову видачу іншій державі, тримають відповідно до цих [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0633-19#n13 Правил]. Одержання цими особами посилок і передач, а також купівля ними продуктів харчування і предметів першої необхідності здійснюються в порядку, [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 встановленому КВК України] для рівня безпеки виправної колонії, призначеного їм центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань.<br />
Осіб, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, в разі обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у зв'язку з іншим кримінальним провадженням або в разі прийняття рішення про тимчасову видачу іншій державі, тримають відповідно до цих [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0633-19#n13 Правил]. Одержання цими особами посилок і передач, а також купівля ними продуктів харчування і предметів першої необхідності здійснюються в порядку, [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 встановленому КВК України] для рівня безпеки виправної колонії, призначеного їм центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань.
|}
|}
'''Ув’язнені і засуджені зобов’язані:'''
* додержуватися розпорядку дня, встановленого в СІЗО, і виконувати законні вимоги адміністрації СІЗО. Не здійснювати умисних дій, що загрожують життю і здоров’ю інших осіб, а також принижують їх гідність;


'''Ув’язнені і засуджені зобов’язані:'''<br />
* дотримуватися санітарно-гігієнічних правил, мати охайний зовнішній вигляд, постійно підтримувати чистоту в камері. Після підйому заправляти свої ліжка за єдиним зразком, встановленим адміністрацією СІЗО, і здійснювати вологе прибирання приміщення;


* додержуватися розпорядку дня, встановленого в СІЗО, і виконувати законні вимоги адміністрації СІЗО. Не здійснювати умисних дій, що загрожують життю і здоров’ю інших осіб, а також принижують їх гідність;<br />
* бути ввічливими між собою, а також з персоналом СІЗО, вставати з ліжок, шикуватися в шеренгу та вітатися при вході в камеру персоналу СІЗО;
* дотримуватися санітарно-гігієнічних правил, мати охайний зовнішній вигляд, постійно підтримувати чистоту в камері. Після підйому заправляти свої ліжка за єдиним зразком, встановленим адміністрацією СІЗО, і здійснювати вологе прибирання приміщення;<br />


* бути ввічливими між собою, а також з персоналом СІЗО, вставати з ліжок, шикуватися в шеренгу та вітатися при вході в камеру персоналу СІЗО;<br />
* не вступати в суперечки з персоналом СІЗО, не принижувати його гідність, не протидіяти виконанню ним своїх обов’язків. На вимогу персоналу СІЗО повідомляти своє прізвище, ім’я та по батькові, давати письмові пояснення;


* не вступати в суперечки з персоналом СІЗО, не принижувати його гідність, не протидіяти виконанню ним своїх обов’язків. На вимогу персоналу СІЗО повідомляти своє прізвище, ім’я та по батькові, давати письмові пояснення;<br />
* дотримуватися тиші, встановлених правил поведінки і чистоти у дворах для прогулянок;


* дотримуватися тиші, встановлених правил поведінки і чистоти у дворах для прогулянок;<br />
* під час пересування за межами камери в приміщеннях і по території СІЗО тримати руки за спиною;


* під час пересування за межами камери в приміщеннях і по території СІЗО тримати руки за спиною;<br />
* дбайливо ставитися до інвентарю, обладнання та іншого майна СІЗО, дотримуватися правил пожежної безпеки;


* дбайливо ставитися до інвентарю, обладнання та іншого майна СІЗО, дотримуватися правил пожежної безпеки;<br />
* за призначенням персоналу СІЗО чергувати в камері (пункт 2 глави 4 розділу I [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0633-19#n48 Правил]).
'''Ув’язненим і засудженим забороняється:'''
* порушувати правила поведінки та правила тримання під вартою;


* за призначенням персоналу СІЗО чергувати в камері.<br />
* без дозволу персоналу СІЗО виходити з камер та інших приміщень режимних корпусів;


'''Ув’язненим і засудженим забороняється:'''
* порушувати лінію охорони та встановлені межі СІЗО;
 
* чинити опір законним діям персоналу СІЗО, перешкоджати виконанню ним своїх службових обов’язків, підбурювати до цього інших ув’язнених і засуджених;
 
* продавати, дарувати або відчужувати в інший спосіб на користь інших осіб, які тримаються в СІЗО, предмети, вироби і речі, що перебувають в особистому користуванні;


* порушувати правила поведінки та правила тримання під вартою;<br />
* відбирати речі та предмети в інших осіб;


* без дозволу персоналу СІЗО виходити з камер та інших приміщень режимних корпусів;<br />
* перегукуватися і перестукуватися, а також встановлювати в будь-який інший спосіб зв’язок з особами, які перебувають в інших камерах, а під час прогулянки - з особами, які перебувають у сусідніх двориках;


* порушувати лінію охорони та встановлені межі СІЗО;<br />
* викидати будь-які предмети з вікон, перебувати на підвіконні, закривати наглядові вічка у дверях і стінах камер;


* чинити опір законним діям персоналу СІЗО, перешкоджати виконанню ним своїх службових обов’язків, підбурювати до цього інших ув’язнених і засуджених;<br />
* порушувати цілісність підлоги, стелі, стін, дверей, решіток, робити на них будь-які написи і помітки, псувати книги та інші предмети і речі, що видаються для користування у СІЗО, а також наклеювати, вивішувати будь-що на стіни, вікна, інвентар, що належить СІЗО;
* продавати, дарувати або відчужувати в інший спосіб на користь інших осіб, які тримаються в СІЗО, предмети, вироби і речі, що перебувають в особистому користуванні;<br />
* відбирати речі та предмети в інших осіб;<br />


* перегукуватися і перестукуватися, а також встановлювати в будь-який інший спосіб зв’язок з особами, які перебувають в інших камерах, а під час прогулянки - з особами, які перебувають у сусідніх двориках;<br />
* завішувати спальні місця та мінятися ними без дозволу персоналу СІЗО;


* викидати будь-які предмети з вікон, перебувати на підвіконні, закривати наглядові вічка у дверях і стінах камер;<br />
* тримати та розводити тварин (засуджені, залишені у СІЗО для роботи з господарського обслуговування, можуть тримати тварин з дозволу адміністрації СІЗО);
* порушувати цілісність підлоги, стелі, стін, дверей, решіток, робити на них будь-які написи і помітки, псувати книги та інші предмети і речі, що видаються для користування у СІЗО, а також наклеювати, вивішувати будь-що на стіни, вікна, інвентар, що належить СІЗО;<br />
* завішувати спальні місця та мінятися ними без дозволу персоналу СІЗО;<br />


* тримати та розводити тварин (засуджені, залишені у СІЗО для роботи з господарського обслуговування, можуть тримати тварин з дозволу адміністрації СІЗО);<br />
* користуватися будь-якими саморобними електроприладами, без дозволу персоналу СІЗО самостійно проводити будь-які ремонтні роботи в камері;


* користуватися будь-якими саморобними електроприладами, без дозволу персоналу СІЗО самостійно проводити будь-які ремонтні роботи в камері;<br />
* виготовляти, зберігати і користуватися предметами, речами, напоями та речовинами, забороненими для передавання ув’язненим і засудженим, а також для користування та зберігання при собі;


* виготовляти, зберігати і користуватися предметами, речами, напоями та речовинами, забороненими для передавання ув’язненим і засудженим, а також для користування та зберігання при собі;<br />
* грати в карти, а також інші азартні ігри з метою одержання матеріальної вигоди, а також організовувати їх;
* грати в карти, а також інші азартні ігри з метою одержання матеріальної вигоди, а також організовувати їх;<br />


* заподіювати собі або іншим особам тілесні ушкодження, у тому числі за допомогою іншої особи, а також завдавати умисної шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від виконання встановлених обов’язків;<br />
* заподіювати собі або іншим особам тілесні ушкодження, у тому числі за допомогою іншої особи, а також завдавати умисної шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від виконання встановлених обов’язків;


* порушувати встановлений порядок проведення побачень, надсилання листів, скарг і заяв;<br />
* порушувати встановлений порядок проведення побачень, надсилання листів, скарг і заяв;


*заподіювати собі тілесні ушкодження, у тому числі за допомогою іншої особи, а також завдавати умисної шкоди своєму здоров’ю;<br />
* заподіювати собі тілесні ушкодження, у тому числі за допомогою іншої особи, а також завдавати умисної шкоди своєму здоров’ю;


* порушувати встановлений порядок проведення побачень, відправлення листів, скарг і заяв;<br />
* порушувати встановлений порядок проведення побачень, відправлення листів, скарг і заяв;


* курити у не відведених для цього адміністрацією СІЗО місцях;<br />
* курити у не відведених для цього адміністрацією СІЗО місцях;


* вживати у присутності адміністрації СІЗО, персоналу СІЗО та інших осіб, які відвідують СІЗО, нецензурні та жаргонні слова;<br />
* вживати у присутності адміністрації СІЗО, персоналу СІЗО та інших осіб, які відвідують СІЗО, нецензурні та жаргонні слова;
* наносити собі або іншим ув’язненим чи засудженим, які перебувають у СІЗО, татуювання.<br />


* наносити собі або іншим ув’язненим чи засудженим, які перебувають у СІЗО, татуювання.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| '''!!!Важливо!!!'''<br>
| '''!!!Важливо!!!'''
Неповнолітнім особам забороняється курити й отримувати в посилках (передачах) та бандеролях, купувати в крамницях СІЗО та зберігати при собі тютюнові вироби.
Неповнолітнім особам забороняється курити й отримувати в посилках (передачах) та бандеролях, купувати в крамницях СІЗО та зберігати при собі тютюнові вироби.
|}
|}
'''Черговий у камері зобов’язаний:'''
* доповідати про кількість осіб, яких тримають у камері, і називати своє прізвище, коли до камери входить адміністрація СІЗО або персонал СІЗО;


'''Черговий у камері зобов’язаний:'''<br />
* стежити за збереженням камерного інвентарю, обладнання та іншого майна;


* доповідати про кількість осіб, яких тримають у камері, і називати своє прізвище, коли до камери входить адміністрація СІЗО або персонал СІЗО;<br />
* забезпечувати додержання чистоти в камері;


* стежити за збереженням камерного інвентарю, обладнання та іншого майна;<br />
* після приймання їжі збирати та здавати харчові відходи;
 
* забезпечувати додержання чистоти в камері;<br />
 
* після приймання їжі збирати та здавати харчові відходи;<br />
* підмітати і мити підлогу в камері, прибирати санвузол і підтримувати чистоту у дворику для прогулянок.<br />


* підмітати і мити підлогу в камері, прибирати санвузол і підтримувати чистоту у дворику для прогулянок.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| '''!!!Важливо!!!'''<br>
| '''!!!Важливо!!!'''
Чергового по камері призначає на добу персонал СІЗО у порядку черговості під час кількісної перевірки ув’язнених і засуджених. Призначений черговим ув’язнений або засуджений ставить свій підпис у відповідному журналі.
Чергового по камері призначає на добу персонал СІЗО у порядку черговості під час кількісної перевірки ув’язнених і засуджених. Призначений черговим ув’язнений або засуджений ставить свій підпис у відповідному журналі.
|}
|}
'''Перелік продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, заборонених для передавання ув’язненим і засудженим, а також для користування та зберігання при собі:'''
* продукти харчування у скляній або металевій тарі, з простроченим терміном реалізації, консервовані продукти із м’яса, риби, овочів, фруктів, виготовлені в домашніх умовах, готові страви, продукти, що потребують додаткового приготування шляхом термічної обробки, продукти, які швидко псуються і потребують зберігання у спеціальних умовах, зіпсовані продукти харчування, а також дріжджі, спиртні, слабоалкогольні напої і пиво, одеколон та інші вироби на спиртовій основі, а також напої енергетичної дії (перелік продуктів харчування може бути обмежений за приписом санітарно-епідеміологічної служби);


'''Перелік продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, заборонених для передавання ув’язненим і засудженим, а також для користування та зберігання при собі:'''<br />
* предмети, вироби та речовини, вилучені з цивільного обігу;


* продукти харчування у скляній або металевій тарі, з простроченим терміном реалізації, консервовані продукти із м’яса, риби, овочів, фруктів, виготовлені в домашніх умовах, готові страви, продукти, що потребують додаткового приготування шляхом термічної обробки, продукти, які швидко псуються і потребують зберігання у спеціальних умовах, зіпсовані продукти харчування, а також дріжджі, спиртні, слабоалкогольні напої і пиво, одеколон та інші вироби на спиртовій основі, а також напої енергетичної дії (перелік продуктів харчування може бути обмежений за приписом санітарно-епідеміологічної служби);<br />
* будь-яка зброя, набої, вибухові речовини, а також спеціальні засоби та засоби активної оборони;


* предмети, вироби та речовини, вилучені з цивільного обігу;<br />
* гроші, цінні речі, цінні папери;


* будь-яка зброя, набої, вибухові речовини, а також спеціальні засоби та засоби активної оборони;<br />
* оптичні прилади (крім окулярів);


* гроші, цінні речі, цінні папери;<br />
* будь-які вироби з дорогоцінних металів;


* оптичні прилади (крім окулярів);<br />
* наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, медичні вироби (за винятком лікарських засобів або їх аналогів, протезів, інвалідних візків або інших пристосувань, необхідних для підтримання життєдіяльності організму (за умови дозволу лікаря), стерильних шприців, голок та контрацептивів у герметичній упаковці (не більше 5 одиниць кожного найменування));


* будь-які вироби з дорогоцінних металів;<br />
* будь-яка теле-, радіо-, аудіо- та відеоапаратура (за винятком телевізора, DVD-плеєра - по одному на камеру або жиле приміщення);


* наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, медичні вироби (за винятком лікарських засобів або їх аналогів, протезів, інвалідних візків або інших пристосувань, необхідних для підтримання життєдіяльності організму (за умови дозволу лікаря), стерильних шприців, голок та контрацептивів у герметичній упаковці (не більше 5 одиниць кожного найменування));<br />
* радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, комунікатори, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скетч-картки поповнення рахунку мобільного зв’язку, пейджери, роутери тощо), друкарські машинки, розмножувальні прилади та гарнітура до них;


* будь-яка теле-, радіо-, аудіо- та відеоапаратура (за винятком телевізора, DVD-плеєра - по одному на камеру або жиле приміщення);<br />
* комп’ютерна техніка (за винятком комп’ютерної техніки, що встановлена у класах та використовується у навчальному процесі або для реалізації права на користування мережею Інтернет у порядку, передбаченому [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n2 КВК України]);


* радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, комунікатори, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скетч-картки поповнення рахунку мобільного зв’язку, пейджери, роутери тощо), друкарські машинки, розмножувальні прилади та гарнітура до них;<br />
* подовжувачі, гірлянди, проводи, дроти, мотузки тощо;


* комп’ютерна техніка (за винятком комп’ютерної техніки, що встановлена у класах та використовується у навчальному процесі або для реалізації права на користування мережею Інтернет у порядку, передбаченому [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n2 КВК України]);<br />
* будь-які меблі та предмети побуту, крім установлених у камері, а також різного роду статуетки та сувеніри тощо;


* подовжувачі, гірлянди, проводи, дроти, мотузки тощо;<br />
* будь-яка побутова техніка, крім електрочайника потужністю не більше 2 кВт, електрокип’ятильника промислового виготовлення потужністю не більше 0,5 кВт;
* будь-які меблі та предмети побуту, крім установлених у камері, а також різного роду статуетки та сувеніри тощо;<br />


* будь-яка побутова техніка, крім електрочайника потужністю не більше 2 кВт, електрокип’ятильника промислового виготовлення потужністю не більше 0,5 кВт;<br />
* електричні спіралі, татуювальні пристрої тощо;


* електричні спіралі, татуювальні пристрої тощо;<br />
* вироби та посуд з фарфору, скла, кераміки, металу та нержавіючої сталі, у тому числі каструлі, сковорідки, казанки, ложки, виделки, тарілки тощо (крім поліетиленового посуду, металевого кухля та миски);


* вироби та посуд з фарфору, скла, кераміки, металу та нержавіючої сталі, у тому числі каструлі, сковорідки, казанки, ложки, виделки, тарілки тощо (крім поліетиленового посуду, металевого кухля та миски);<br />
* продукція порнографічного характеру, яка визнається такою відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15#Text Закону України «Про захист суспільної моралі»];


* продукція порнографічного характеру, яка визнається такою відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15#Text Закону України «Про захист суспільної моралі»];<br />
* бритви (крім електричних, механічних та безпечних з касетною головкою) та інші гострорізальні і колючі предмети;


* бритви (крім електричних, механічних та безпечних з касетною головкою) та інші гострорізальні і колючі предмети;<br />
* будь-які колючо-ріжучі предмети, ножі, сокири, молотки, ножівкові полотна та будь-які інші будівельні інструменти та матеріали;


* будь-які колючо-ріжучі предмети, ножі, сокири, молотки, ножівкові полотна та будь-які інші будівельні інструменти та матеріали;<br />
* гральні карти заводського та кустарного виготовлення;
* гральні карти заводського та кустарного виготовлення;<br />


* фотоапарати, фотоматеріали, хімікати;<br />
* фотоапарати, фотоматеріали, хімікати;


* лакофарбові речовини, розчинники тощо (за винятком фарб і речовин, призначених для малювання);<br />
* лакофарбові речовини, розчинники тощо (за винятком фарб і речовин, призначених для малювання);


* будь-які документи (крім документів та записів, що стосуються кримінального провадження, захисту прав та інтересів, а також квитанцій на здані на зберігання гроші, цінності, речі);<br />
* будь-які документи (крім документів та записів, що стосуються кримінального провадження, захисту прав та інтересів, а також квитанцій на здані на зберігання гроші, цінності, речі);
* топографічні карти, компаси;<br />


* формений одяг і знаки розрізнення військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, а також поясні ремені, підтяжки, краватки;<br />
* топографічні карти, компаси;


* кольорові ручки та олівці, фарби, копіювальний папір (за винятком простих олівців та ручок чорного, синього або фіолетового кольорів);<br />
* формений одяг і знаки розрізнення військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, а також поясні ремені, підтяжки, краватки;


* музичні інструменти;<br />
* кольорові ручки та олівці, фарби, копіювальний папір (за винятком простих олівців та ручок чорного, синього або фіолетового кольорів);
* будь-яке спортивне знаряддя, у тому числі для заняття бойовими мистецтвами, а також виготовлене власноруч (боксерські рукавички та груші, рукавички для заняття рукопашним боєм, маківари, гирі, гантелі, штанги тощо).<br />


'''Передік продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, які ув’язнені і засуджені можуть отримувати в посилках (передачах) та бандеролях, купувати в крамницях СІЗО та зберігати при собі:'''<br />
* музичні інструменти;


* Продукти харчування фабричного (заводського) виготовлення не в скляній або металевій тарі з діючим терміном реалізації, які не потребують додаткового приготування шляхом термічної обробки та можуть зберігатися за кімнатної температури; свіжі фрукти та овочі (огірки, помідори, цибуля, часник, перець, капуста, морква, зелень - до 1 кг кожного найменування); сухі кондитерські вироби, продукти швидкого приготування (крупи, у тому числі гречана, що не потребують термічної обробки, каша, локшина, вермішель, суп, крем-суп, пюре, паста, мюслі, пластівці тощо), чай, цукор та кава - до 1 кг кожного найменування; тютюнові вироби - не більше 30 пачок цигарок або махорки, сірники - не більше 10 коробок або одна запальничка разового використання;<br />
* будь-яке спортивне знаряддя, у тому числі для заняття бойовими мистецтвами, а також виготовлене власноруч (боксерські рукавички та груші, рукавички для заняття рукопашним боєм, маківари, гирі, гантелі, штанги тощо).
'''Передік продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, які ув’язнені і засуджені можуть отримувати в посилках (передачах) та бандеролях, купувати в крамницях СІЗО та зберігати при собі:'''
* Продукти харчування фабричного (заводського) виготовлення не в скляній або металевій тарі з діючим терміном реалізації, які не потребують додаткового приготування шляхом термічної обробки та можуть зберігатися за кімнатної температури; свіжі фрукти та овочі (огірки, помідори, цибуля, часник, перець, капуста, морква, зелень - до 1 кг кожного найменування); сухі кондитерські вироби, продукти швидкого приготування (крупи, у тому числі гречана, що не потребують термічної обробки, каша, локшина, вермішель, суп, крем-суп, пюре, паста, мюслі, пластівці тощо), чай, цукор та кава - до 1 кг кожного найменування; тютюнові вироби - не більше 30 пачок цигарок або махорки, сірники - не більше 10 коробок або одна запальничка разового використання;


* одяг за сезоном - не більше двох комплектів;<br />
* одяг за сезоном - не більше двох комплектів;


* взуття за сезоном - не більше однієї пари;<br />
* взуття за сезоном - не більше однієї пари;


* труси, панчохи (шкарпетки), носові хустинки;<br />
* труси, панчохи (шкарпетки), носові хустинки;
* діловий костюм, спортивний костюм - по одному комплекту;<br />


* спортивне взуття, кімнатні або спортивні тапочки - по одній парі;<br />
* діловий костюм, спортивний костюм - по одному комплекту;


* для жінок - халати та сукні, хустки, рейтузи, пояси, бюстгальтери, марля, гігієнічні пакети, защіпки, вата, косметика не на спиртовій основі, крем для обличчя та рук;<br />
* спортивне взуття, кімнатні або спортивні тапочки - по одній парі;<br />для жінок - халати та сукні, хустки, рейтузи, пояси, бюстгальтери, марля, гігієнічні пакети, защіпки, вата, косметика не на спиртовій основі, крем для обличчя та рук;


* годинники ручні або кишенькові з некоштовних металів, які не виконують функції фото- та відеокамери, мобільного телефону, GPS навігатора, плеєра, не мають доступу до мережі Інтернет - 1 штука;<br />
* годинники ручні або кишенькові з некоштовних металів, які не виконують функції фото- та відеокамери, мобільного телефону, GPS навігатора, плеєра, не мають доступу до мережі Інтернет - 1 штука;


* постільні речі, рушник - 1 комплект;<br />
* постільні речі, рушник - 1 комплект;


* засоби особистої гігієни (мило, зубний порошок чи паста, зубна щітка, гребінець, креми до та після гоління, шампунь, манікюрні ножиці) - не більше одного комплекту;<br />
* засоби особистої гігієни (мило, зубний порошок чи паста, зубна щітка, гребінець, креми до та після гоління, шампунь, манікюрні ножиці) - не більше одного комплекту;


* лікарські засоби або їх аналоги, медичні вироби - лише за призначенням лікуючого лікаря за потреби цілодобового невідкладного приймання та підтримання життєдіяльності організму;<br />
* лікарські засоби або їх аналоги, медичні вироби - лише за призначенням лікуючого лікаря за потреби цілодобового невідкладного приймання та підтримання життєдіяльності організму;


* художня література - до 10 примірників, газети та журнали, у тому числі релігійного змісту, - без обмежень;<br />
* художня література - до 10 примірників, газети та журнали, у тому числі релігійного змісту, - без обмежень;


* підручники для тих, хто навчається, - у необхідній для навчання кількості;<br />
* підручники для тих, хто навчається, - у необхідній для навчання кількості;


* щітки для одягу та взуття;<br />
* щітки для одягу та взуття;


* поліетиленовий посуд, металевий кухоль та миска, пластмасові футляри для окулярів, мила та зубних щіток;<br />
* поліетиленовий посуд, металевий кухоль та миска, пластмасові футляри для окулярів, мила та зубних щіток;


* шашки, шахи, доміно, нарди - по одному комплекту;<br />
* шашки, шахи, доміно, нарди - по одному комплекту;


* ігрові приставки, портативні ігрові консолі та зарядні пристрої до них - 1 штука;<br />
* ігрові приставки, портативні ігрові консолі та зарядні пристрої до них - 1 штука;


* натільні хрестики та інші предмети культу, виготовлені з некоштовних матеріалів;<br />
* натільні хрестики та інші предмети культу, виготовлені з некоштовних матеріалів;


* електрочайники потужністю не більше 2 кВт, - один на камеру або на 10 осіб;<br />
* електрочайники потужністю не більше 2 кВт, - один на камеру або на 10 осіб;


* побутові електровентилятори промислового виробництва - один на камеру (видаються у літній період);<br />
* побутові електровентилятори промислового виробництва - один на камеру (видаються у літній період);


* телевізори, DVD-плеєри - по одному на камеру або жилу секцію, USB флеш-накопичувачі - 1 штука (без можливості виходу в мережу Інтернет), CD-, DVD-диски - не більше 10 одиниць на камеру або жилу секцію;<br />
* телевізори, DVD-плеєри - по одному на камеру або жилу секцію, USB флеш-накопичувачі - 1 штука (без можливості виходу в мережу Інтернет), CD-, DVD-диски - не більше 10 одиниць на камеру або жилу секцію;
 
* електрокип’ятильники промислового виготовлення потужністю не більше 0,5 кВт - один на 5 осіб.<br />


* електрокип’ятильники промислового виготовлення потужністю не більше 0,5 кВт - один на 5 осіб.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| !!!Увага!!!<br>
| '''!!!Увага!!!'''
* Продукти харчування, предмети першої необхідності, інші речі та предмети, які не заборонені для передачі ув’язненим та засудженим, а також для користування та зберігання, але які перебувають в ув’язнених чи засуджених понад визначену пунктом 6 глави 4 розділу I цих Правил кількість або вагу, вилучаються та здаються на склад для зберігання, про що посадові особи СІЗО складають акт, який підписує ув’язнений або засуджений, у якого було вилучено продукти харчування, речі і предмети, та посадова особа СІЗО, яка прийняла ці речі на склад для зберігання.<br>
Продукти харчування, предмети першої необхідності, інші речі та предмети, які не заборонені для передачі ув’язненим та засудженим, а також для користування та зберігання, але які перебувають в ув’язнених чи засуджених понад визначену пунктом 6 глави 4 розділу I цих [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0633-19/ed20210924#top Правил] кількість або вагу, вилучаються та здаються на склад для зберігання, про що посадові особи СІЗО складають акт, який підписує ув’язнений або засуджений, у якого було вилучено продукти харчування, речі і предмети, та посадова особа СІЗО, яка прийняла ці речі на склад для зберігання.
* Продукти харчування, предмети першої необхідності, інші речі та предмети, які не заборонені для передачі ув’язненим та засудженим, а також для користування та зберігання, але які перебувають в ув’язнених чи засуджених понад визначену пунктом 6 глави 4 розділу I цих Правил кількість або вагу, вилучаються та здаються на склад для зберігання, про що посадові особи СІЗО складають акт, який підписує ув’язнений або засуджений, у якого було вилучено продукти харчування, речі і предмети, та посадова особа СІЗО, яка прийняла ці речі на склад для зберігання.
|}
|}
== Безоплатна правова допомога ==
Безоплатна правова допомога - правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.
[[Файл:Заявa.jpg|міні]]
Для отримання такої допомоги, Ви можете звернутися з письмовою заявою до [https://www.legalaid.gov.ua/tsentry/ наближчого Центру], а у разі потреби онлайн консультації, у Вас є змога скористатися пунктом доступу до безоплатної прававово допомоги. Як це працює? Для отримання доступу до пункту доступу до безоплатної правової допомоги, Вам необхідно на ім'я керівника установи, у якій Ви перебуваєте, підготувати заяву, щодо потреби отримати доступ до вищевказаного пункту та зазначити питання, яке потребує надання консультації.


== Проведення побачень з родичами та іншими особами ==
Крім того, між [https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi-ta-resursy/chynne-zakonodavstvo/ugody-pro-spivrobitnytstvo/ Департаментом з питань виконання кримінальних покарань та Координаційним центром з надання правової допомоги підписаний меморандум про співпрацю від 17.08.2021]. Відповідно до меморандуму одним з направлень співпраці є створення належних умов для забезпечення  на постійній основі, у тому числі за допомогою відеозв’язку з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги у приміщеннях установ виконання покарань і слідчих ізоляторах з метою надання безоплатної правової допомоги засудженим особам у відповідності  з вимогами законодавства та з урахуванням встановлених правил режиму в зазначених установах, запроваджених карантинних обмежень.За більш детальною інформацією просимо Вас звернутися до адміністрації установи виконання покарань.
 
Дозвіл на побачення з ув’язненимабо засудженим надається слідчим, прокурором, суддею.<br />
 
'''Близькі особи''' -  це особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.<br />
 
'''Члени сім’ї''' –це особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.<br />
 
Пропускний режим установлюється адміністрацією СІЗО і здійснюється відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством.<br />
 
'''Особи, які відвідують СІЗО, пропускаються в СІЗО і випускаються з нього за перепусткою відповідного зразка з одночасним пред’явленням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.'''<br />
 
Особливості відвідування СІЗО представниками засобів масової інформації, громадських та релігійних організацій, а також іншими особами визначаються відповідно до вимог чинного законодавства.<br />
 
'''Відповідно до статті 7 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3352-12 Закону України "Про попереднє ув’язнення"] особи, які заходять на територію СІЗО або виходять з неї, та їхні речі підлягають огляду. При проведенні оглядів можуть використовуватися технічні засоби виявлення.'''
'''Особам, які відмовилися від проведення огляду, прохід до СІЗО забороняється.'''<br />
 
Особам, які заходять на територію СІЗО, забороняється проносити із собою предмети, заборонені для зберігання та використання ув’язненими та засудженими. Пакети, сумки, речі та предмети вони здають на зберігання в спеціально обладнані приміщення.<br />
 
При надходженні інформації про те, що особа всупереч встановленому порядку намагається пронести предмети, заборонені для зберігання та користування ув’язненими та засудженими, начальник СІЗО або його заступник, а в разі їх вiдсутностi - черговий помічник приймає рішення про проведення особистого огляду такої особи.<br />
 
Посадові особи, які проводять особистий огляд, зобов’язані бути ввічливими і не допускати дій, що порушують права людини та принижують її гідність. Оглядові повинна передувати пропозиція пред’явити заборонені речі, предмети і речовини.<br />
 
Огляд проводиться в окремому приміщенні і тільки особами однієї статі з особою, яка підлягає огляду. Забороняється проводити в одному приміщенні огляд декількох осіб одночасно.<br />
 
Працівникам правоохоронних органів та захисникам дозволяється проносити матеріали та документи, що стосуються провадження за кримінальними справами, з обов’язковим їх оглядом на контрольно-пропускному пункті СІЗО на наявність заборонених предметів.<br />
 
Особи, які мають право проводити богослужіння та відправляти релігійні обряди, можуть проносити із собою на територію СІЗО речі та предмети, які використовуються під час їх проведення, а також релігійну літературу. Зазначені речі і предмети підлягають візуальному огляду.
 
Педагогічним працівникам дозволяється проносити із собою підручники, навчальні посібники, необхідні для проведення занять.
 
== Додаток ==
[[Файл:Заява по дозвіл на побачення, зразок.jpg|міні|Заява по дозвіл на побачення, зразок]]<br>
 
[[Файл:Заява по дозвіл на побачення.doc|міні|Заява по дозвіл на побачення]]                                                                             
 
[[Категорія:Виконання покарань у виді позбавлення волі‎]]
[[Категорія:Виконання покарань у виді позбавлення волі‎]]
[[Категорія:Суди]]
[[Категорія:Суди]]

Поточна версія на 14:17, 14 лютого 2023

Нормативна база

Загальні положення

Тримання ув’язнених і засуджених відповідно до завдань кримінального судочинства здійснюється на принципах неухильного додержання Конституції України, вимог Загальної декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини, Європейських в’язничних правил, Мінімальних стандартних правил ООН щодо поводження з в’язнями (Правил Мандели), інших міжнародних правових норм і стандартів поводження з ув’язненими і не може поєднуватися з діями, що завдають фізичних чи моральних страждань або принижують людську гідність. Усі ув’язнені (засуджені) повинні бути захищені від таких дій та жодні обставини не можуть бути виправданням для їх застосування.

Терміни щодо кола осіб, які тримаються в умовах слідчого ізолятора

Засуджені - особи, вперше засуджені до позбавлення волі за нетяжкі чи тяжкі кримінальні правопорушення, які на підставі статті 89 КВК залишені у слідчому ізоляторі (далі-СІЗО) для роботи з господарського обслуговування; особи, засуджені до обмеження волі, які на підставі статті 57 КВК підлягають направленню до місця відбування покарання; особи, засуджені до арешту, позбавлення волі, довічного позбавлення волі, вироки щодо яких набрали законної сили і які на підставі статті 87 КВК підлягають відправленню до установ виконання покарань; засуджені, вироки щодо яких набрали законної сили, які на підставі статті 90 КВК тимчасово залишені в СІЗО або переведені до СІЗО з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або виправної колонії; особи, вироки щодо яких набрали законної сили, які відповідно до статті 88 КВК переміщуються під вартою з однієї установи до іншої.

Ув’язнені - особи, які тримаються під вартою відповідно до вмотивованого рішення суду про обрання як запобіжного заходу тримання під вартою або про застосування тимчасового чи екстрадиційного арешту, винесеного відповідно до Кримінального кодексу України та КПК, та/або рішення компетентного органу іноземної держави у випадках, передбачених законом, а також постанови прокурора, прийнятої у випадках та порядку, передбачених статтею 615 КПК; особи, щодо яких вироком суду передбачено тримання під вартою до набрання ним законної сили.

Правове становище ув’язнених та засуджених, які тримаються у слідчих ізоляторах

Ув’язнені та засуджені, яких тримають у СІЗО, користуються всіма правами людини та громадянина, передбаченими Конституцією України, за винятком обмежень, визначених законодавством України і встановлених вироком суду (для засуджених). Обмеження прав, які застосовуються до ув’язнених та засуджених, мають бути мінімально необхідними для досягнення обґрунтованих цілей. Такі обмеження не можуть застосовуватись, якщо для ефективного досягнення поставлених цілей існує менше альтернативне обмеження.

Правове становище іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають у місцях попереднього ув’язнення, визначається законодавством України, що передбачає права й обов’язки цих осіб під час перебування їх на території України, з обмеженнями, встановленими Законом України «Про попереднє ув’язнення» та іншими нормативно-правовими актами.

Забороняється будь-яка дискримінація, зокрема пряме або непряме обмеження прав ув’язнених (засуджених) залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД чи іншу хворобу, сімейного чи майнового стану, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання допомоги іншим ув’язненим або засудженим у захисті їхніх прав.

Ув’язнених тримають у СІЗО в порядку, передбаченому Правилами та Законом України «Про попереднє ув’язнення».

Засуджених, яких залишено в слідчому ізоляторі або направлено у виправну колонію максимального рівня безпеки та які засуджені до позбавлення волі для роботи з господарського обслуговування, тримають відповідно до Правил, вони користуються правами та мають обов’язки, визначені КВК.

Осіб, засуджених до обмеження волі, які на підставі статті 57 КВК підлягають направленню до місця відбування покарання, осіб, засуджених до арешту, позбавлення волі, довічного позбавлення волі, вироки щодо яких набрали законної сили і які на підставі статті 87 КВК підлягають відправленню до установ виконання покарань, тримають відповідно до вимог КВК та цих Правил.

Засуджених в разі обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у зв’язку з іншим кримінальним провадженням або в разі прийняття рішення про тимчасову видачу іншій державі тримають відповідно до Закону України «Про попереднє ув’язнення» та Правил. Одержання цими особами посилок і передач, а також купівля ними продуктів харчування і предметів першої необхідності здійснюються в порядку, встановленому КВК для призначеного їм рівня безпеки виправної колонії та ц Правилами.

Засуджених, вироки щодо яких набрали законної сили, яких відповідно до статті 88 КВК переміщують під вартою з однієї установи виконання покарань (СІЗО) до іншої (далі - особи, які прямують транзитом), тримають відповідно до вимог КВК, Закону України «Про попереднє ув’язнення» та Правил, вони користуються правами та мають обов’язки, визначені Законом України «Про попереднє ув’язнення» та КВК.

Засуджених, вироки щодо яких набрали законної сили, яких на підставі статті 90 КВК тимчасово залишено в СІЗО або переведено до СІЗО з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або виправної колонії, за винятком осіб, щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у зв’язку з іншим кримінальним провадженням, тримають відповідно до вимог Правил, вони користуються правами та мають обов’язки, визначені КВК.

Засуджені мають право:

 • на отримання інформації про свої права і обов'язки, порядок та умови виконання та відбування призначеного судом покарання. Адміністрація установи чи органу, який виконує покарання, зобов'язана надати засудженим зазначену інформацію, а також ознайомлювати їх із змінами порядку і умов відбування покарань;
 • на гуманне ставлення до них та на повагу їх людської гідності; засуджені не повинні підлягати жорстокому, нелюдському або такому, що принижує їх гідність, поводженню. Заходи впливу можуть застосовуватися до засуджених виключно на підставі закону; засуджені не можуть бути піддані медичним або іншим подібним дослідженням незалежно від їх згоди;
 • звертатися відповідно до законодавства з пропозиціями, заявами і скаргами до адміністрації органів і установ виконання покарань, їх вищестоящих органів, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Європейського суду з прав людини, а також інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних організацій, суду, органів прокуратури, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань. Відповідні звернення (кореспонденція) подаються до адміністрації установи виконання покарань. Про отримання адміністрацією звернення (кореспонденції) засудженому видається талон-підтвердження. Протягом трьох діб (а у випадках, встановлених законодавством, протягом однієї доби) з часу видачі талона-підтвердження зазначене звернення (кореспонденція) направляється адресату;
 • давати пояснення і вести листування, а також звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами рідною мовою. Відповіді засудженим даються мовою звернення. У разі відсутності можливості дати відповідь мовою звернення вона дається українською мовою з перекладом відповіді на мову звернення, який забезпечується органом або установою виконання покарань;
 • на охорону здоров'я в обсязі, встановленому Основами законодавства України про охорону здоров'я, за винятком обмежень, передбачених законом. Охорона здоров'я забезпечується системою медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних заходів, а також поєднанням безоплатних і платних форм медичної допомоги. Засудженому гарантується право на вільний вибір і допуск лікаря для отримання медичної допомоги, у тому числі за власні кошти. Засуджені, які мають розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших одурманюючих засобів, можуть за їх письмовою згодою пройти курс лікування від зазначених захворювань;
 • на соціальне забезпечення, у тому числі й на оформлення пенсій, відповідно до законів України;
 • на оплачувану працю згідно із законодавством про працю. Законодавство про працю поширюється на засуджених у частині, що стосується умов праці;
 • на здійснення свободи сповідувати будь-яку релігію або виражати переконання, пов'язані із ставленням до релігії, у тому числі на вільний вибір і допуск священнослужителя для відправлення релігійних таїнств і обрядів, за винятком обмежень, передбачених КВК України;
 • на належне матеріально-побутове забезпечення у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України;
 • на отримання копій документів з їхніх особових справ та інших, пов’язаних з реалізацією їхніх прав, документів у порядку, встановленому Міністерством юстиції України;
 • гарантується право на правову допомогу. Для одержання правової допомоги засуджені можуть користуватися послугами адвокатів або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Таке право поширюється і на засуджених осіб, які перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров'я;
 • іноземці мають право підтримувати зв'язок з дипломатичними представництвами і консульськими установами своїх держав, особи без громадянства, а також громадяни держав, що не мають дипломатичних представництв або консульських установ в Україні, - з дипломатичними представництвами держави, яка взяла на себе охорону їхніх інтересів, або міжнародними органами чи організаціями, які здійснюють їх захист;
 • гарантується право на побачення у порядку, встановленому КВК України. У разі перебування на лікуванні у закладах охорони здоров'я засуджений має право на короткострокові побачення в порядку, визначеному КВК України;
 • забороняється примусове переривання сну засуджених у нічний час, крім вчинення засудженими втечі, масових заворушень, виникнення пожежі, аварії, стихійного лиха, безпосередньої загрози життю засуджених;
 • право на особисту безпеку.
!!!Важливо!!!
 1. Саме керівник адміністрації установи виконання покарань несе персональну відповідальність за розміщення засуджених, що прибули до установи. При цьому забороняється розміщення таких осіб у приміщеннях разом із особами, що мають дві або більше судимостей, а також особами, які можуть негативно на них вплинути за своїми психологічними якостями.
 2. Засуджені, до яких судом застосовано пробацію, користуються правами, визначеними КВК України та Законом України "Про пробацію".

Засуджені зобов’язані:

 • виконувати встановлені законодавством обов'язки громадян України, неухильно додержуватися правил поведінки, які передбачені для засуджених, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших осіб;
 • виконувати встановлені законодавством вимоги адміністрації органів і установ виконання покарань, уповноваженого органу з питань пробації;
 • ввічливо ставитися до персоналу, інших осіб, які відвідують установи виконання покарань, а також до інших засуджених;
 • з'являтися за викликом адміністрації органів і установ виконання покарань, уповноваженого органу з питань пробації (частина перша статті 9 КВК України).
!!!Звертаємо увагу!!!
 1. Невиконання засудженими своїх обов'язків і встановлених законодавством вимог адміністрації органів і установ виконання покарань тягне за собою встановлену законом відповідальність.
 2. Обов’язки засуджених, до яких судом застосовано пробацію, визначаються КВК Україн та Законом України "Про пробацію".
 3. Засуджені користуються правами та мають обов’язки, визначені КВК України. До моменту відправлення таких засуджених до визначеного місця відбування покарання їм надається короткострокове побачення з близькими родичами.

Правила поведінки ув’язнених та засуджених, які тримаються у слідчих ізоляторах

Ув’язнені і засуджені мають право:

 • на захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або тримання під вартою, а також на повідомлення під час взяття під варту підстав та мотивів тримання під вартою, оскаржувати їх у суді, за особистою письмовою заявою отримати в друкованому вигляді роз’яснення положень статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 та 63 Конституції України та інших прав затриманих або осіб, які тримаються під вартою, встановлених законом, у тому числі права здійснювати захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або арешту (тримання під вартою) особи, права відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника;
 • бути ознайомленими з правилами внутрішнього розпорядку СІЗО персоналом СІЗО;
 • на щоденну прогулянку тривалістю одна година. Вагітним жінкам і жінкам, які мають при собі дітей, неповнолітнім, а також хворим з дозволу лікаря та за їх згодою тривалість щоденної прогулянки може бути збільшена до двох годин;
 • звертатися по психологічну допомогу;
 • отримувати психолого-педагогічну допомогу;
 • зустрічатися з родичами та іншими особами;
 • за висновком лікуючого лікаря отримувати від родичів або інших осіб (у фабричній закритій непошкодженій упаковці) лікарські засоби або їх аналоги, призначені для проходження курсу лікування, та медичні вироби, а також купувати їх за безготівковим розрахунком;;
 • за висновком лікаря отримувати від родичів (у фабричній, закритій, не пошкодженій упаковці) аналоги медичних препаратів, призначених для проходження курсу лікування;
 • купувати протягом місяця за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети першої необхідності на суму до одного мінімального розміру заробітної плати та без обмежень письмове приладдя, газети, книги через торговельну мережу на замовлення;
 • користуватися власним одягом і взуттям, мати при собі документи і записи, що стосуються кримінального провадження. Мати при собі документи та записи, що стосуються кримінального провадження, захисту прав та інтересів, а також квитанції про здані на зберігання гроші, цінності та речі, публікації, записи та фотографії (крім тих, що містять інформацію про територію, об’єкти та споруди СІЗО, виготовлення зброї, а також інформацію порнографічного змісту, яка визнається такою відповідно до Закону України «Про захист суспільної моралі»);
 • користуватися телевізорами, одержаними від родичів або інших осіб, настільними іграми, газетами і книгами з бібліотеки місця попереднього ув’язнення та придбаними через торговельну мережу;
 • залежно від площі камери або жилої секції користуватися холодильниками із загальним об'ємом до 280 літрів (не більше одного на камеру або жилу секцію), у тому числі одержаними від родичів або інших осіб, придбаними через торговельну мережу;
 • на душпастирську опіку, що здійснюється священнослужителями (капеланами);
 • відправляти в індивідуальному порядку релігійні обряди і користуватися релігійною літературою та властивими їх віруванню предметами релігійного культу, що виготовлені промисловим способом з некоштовних матеріалів, якщо при цьому не порушується встановлений у СІЗО порядок, а також не обмежуються права інших осіб;
 • на восьмигодинний сон у нічний час, під час якого не допускається залучення до участі у кримінальному провадженні та інших діях, за винятком невідкладних випадків. Забороняється примусове переривання сну ув’язнених і засуджених у нічний час, крім вчинення ними втечі, масових заворушень, виникнення пожежі, аварії, стихійного лиха, безпосередньої загрози життю ув’язнених і засуджених;
 • Ув’язнені жінки мають право мати при собі своїх дітей віком до трьох років.
 • Ув’язнені молоді громадяни (віком від 14 до 35 років) мають право на отримування психолого-педагогічної допомоги від спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
!!!Важливо!!!

Осіб, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, в разі обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у зв'язку з іншим кримінальним провадженням або в разі прийняття рішення про тимчасову видачу іншій державі, тримають відповідно до цих Правил. Одержання цими особами посилок і передач, а також купівля ними продуктів харчування і предметів першої необхідності здійснюються в порядку, встановленому КВК України для рівня безпеки виправної колонії, призначеного їм центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань.

Ув’язнені і засуджені зобов’язані:

 • додержуватися розпорядку дня, встановленого в СІЗО, і виконувати законні вимоги адміністрації СІЗО. Не здійснювати умисних дій, що загрожують життю і здоров’ю інших осіб, а також принижують їх гідність;
 • дотримуватися санітарно-гігієнічних правил, мати охайний зовнішній вигляд, постійно підтримувати чистоту в камері. Після підйому заправляти свої ліжка за єдиним зразком, встановленим адміністрацією СІЗО, і здійснювати вологе прибирання приміщення;
 • бути ввічливими між собою, а також з персоналом СІЗО, вставати з ліжок, шикуватися в шеренгу та вітатися при вході в камеру персоналу СІЗО;
 • не вступати в суперечки з персоналом СІЗО, не принижувати його гідність, не протидіяти виконанню ним своїх обов’язків. На вимогу персоналу СІЗО повідомляти своє прізвище, ім’я та по батькові, давати письмові пояснення;
 • дотримуватися тиші, встановлених правил поведінки і чистоти у дворах для прогулянок;
 • під час пересування за межами камери в приміщеннях і по території СІЗО тримати руки за спиною;
 • дбайливо ставитися до інвентарю, обладнання та іншого майна СІЗО, дотримуватися правил пожежної безпеки;
 • за призначенням персоналу СІЗО чергувати в камері (пункт 2 глави 4 розділу I Правил).

Ув’язненим і засудженим забороняється:

 • порушувати правила поведінки та правила тримання під вартою;
 • без дозволу персоналу СІЗО виходити з камер та інших приміщень режимних корпусів;
 • порушувати лінію охорони та встановлені межі СІЗО;
 • чинити опір законним діям персоналу СІЗО, перешкоджати виконанню ним своїх службових обов’язків, підбурювати до цього інших ув’язнених і засуджених;
 • продавати, дарувати або відчужувати в інший спосіб на користь інших осіб, які тримаються в СІЗО, предмети, вироби і речі, що перебувають в особистому користуванні;
 • відбирати речі та предмети в інших осіб;
 • перегукуватися і перестукуватися, а також встановлювати в будь-який інший спосіб зв’язок з особами, які перебувають в інших камерах, а під час прогулянки - з особами, які перебувають у сусідніх двориках;
 • викидати будь-які предмети з вікон, перебувати на підвіконні, закривати наглядові вічка у дверях і стінах камер;
 • порушувати цілісність підлоги, стелі, стін, дверей, решіток, робити на них будь-які написи і помітки, псувати книги та інші предмети і речі, що видаються для користування у СІЗО, а також наклеювати, вивішувати будь-що на стіни, вікна, інвентар, що належить СІЗО;
 • завішувати спальні місця та мінятися ними без дозволу персоналу СІЗО;
 • тримати та розводити тварин (засуджені, залишені у СІЗО для роботи з господарського обслуговування, можуть тримати тварин з дозволу адміністрації СІЗО);
 • користуватися будь-якими саморобними електроприладами, без дозволу персоналу СІЗО самостійно проводити будь-які ремонтні роботи в камері;
 • виготовляти, зберігати і користуватися предметами, речами, напоями та речовинами, забороненими для передавання ув’язненим і засудженим, а також для користування та зберігання при собі;
 • грати в карти, а також інші азартні ігри з метою одержання матеріальної вигоди, а також організовувати їх;
 • заподіювати собі або іншим особам тілесні ушкодження, у тому числі за допомогою іншої особи, а також завдавати умисної шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від виконання встановлених обов’язків;
 • порушувати встановлений порядок проведення побачень, надсилання листів, скарг і заяв;
 • заподіювати собі тілесні ушкодження, у тому числі за допомогою іншої особи, а також завдавати умисної шкоди своєму здоров’ю;
 • порушувати встановлений порядок проведення побачень, відправлення листів, скарг і заяв;
 • курити у не відведених для цього адміністрацією СІЗО місцях;
 • вживати у присутності адміністрації СІЗО, персоналу СІЗО та інших осіб, які відвідують СІЗО, нецензурні та жаргонні слова;
 • наносити собі або іншим ув’язненим чи засудженим, які перебувають у СІЗО, татуювання.
!!!Важливо!!!

Неповнолітнім особам забороняється курити й отримувати в посилках (передачах) та бандеролях, купувати в крамницях СІЗО та зберігати при собі тютюнові вироби.

Черговий у камері зобов’язаний:

 • доповідати про кількість осіб, яких тримають у камері, і називати своє прізвище, коли до камери входить адміністрація СІЗО або персонал СІЗО;
 • стежити за збереженням камерного інвентарю, обладнання та іншого майна;
 • забезпечувати додержання чистоти в камері;
 • після приймання їжі збирати та здавати харчові відходи;
 • підмітати і мити підлогу в камері, прибирати санвузол і підтримувати чистоту у дворику для прогулянок.
!!!Важливо!!!

Чергового по камері призначає на добу персонал СІЗО у порядку черговості під час кількісної перевірки ув’язнених і засуджених. Призначений черговим ув’язнений або засуджений ставить свій підпис у відповідному журналі.

Перелік продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, заборонених для передавання ув’язненим і засудженим, а також для користування та зберігання при собі:

 • продукти харчування у скляній або металевій тарі, з простроченим терміном реалізації, консервовані продукти із м’яса, риби, овочів, фруктів, виготовлені в домашніх умовах, готові страви, продукти, що потребують додаткового приготування шляхом термічної обробки, продукти, які швидко псуються і потребують зберігання у спеціальних умовах, зіпсовані продукти харчування, а також дріжджі, спиртні, слабоалкогольні напої і пиво, одеколон та інші вироби на спиртовій основі, а також напої енергетичної дії (перелік продуктів харчування може бути обмежений за приписом санітарно-епідеміологічної служби);
 • предмети, вироби та речовини, вилучені з цивільного обігу;
 • будь-яка зброя, набої, вибухові речовини, а також спеціальні засоби та засоби активної оборони;
 • гроші, цінні речі, цінні папери;
 • оптичні прилади (крім окулярів);
 • будь-які вироби з дорогоцінних металів;
 • наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, медичні вироби (за винятком лікарських засобів або їх аналогів, протезів, інвалідних візків або інших пристосувань, необхідних для підтримання життєдіяльності організму (за умови дозволу лікаря), стерильних шприців, голок та контрацептивів у герметичній упаковці (не більше 5 одиниць кожного найменування));
 • будь-яка теле-, радіо-, аудіо- та відеоапаратура (за винятком телевізора, DVD-плеєра - по одному на камеру або жиле приміщення);
 • радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, комунікатори, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скетч-картки поповнення рахунку мобільного зв’язку, пейджери, роутери тощо), друкарські машинки, розмножувальні прилади та гарнітура до них;
 • комп’ютерна техніка (за винятком комп’ютерної техніки, що встановлена у класах та використовується у навчальному процесі або для реалізації права на користування мережею Інтернет у порядку, передбаченому КВК України);
 • подовжувачі, гірлянди, проводи, дроти, мотузки тощо;
 • будь-які меблі та предмети побуту, крім установлених у камері, а також різного роду статуетки та сувеніри тощо;
 • будь-яка побутова техніка, крім електрочайника потужністю не більше 2 кВт, електрокип’ятильника промислового виготовлення потужністю не більше 0,5 кВт;
 • електричні спіралі, татуювальні пристрої тощо;
 • вироби та посуд з фарфору, скла, кераміки, металу та нержавіючої сталі, у тому числі каструлі, сковорідки, казанки, ложки, виделки, тарілки тощо (крім поліетиленового посуду, металевого кухля та миски);
 • бритви (крім електричних, механічних та безпечних з касетною головкою) та інші гострорізальні і колючі предмети;
 • будь-які колючо-ріжучі предмети, ножі, сокири, молотки, ножівкові полотна та будь-які інші будівельні інструменти та матеріали;
 • гральні карти заводського та кустарного виготовлення;
 • фотоапарати, фотоматеріали, хімікати;
 • лакофарбові речовини, розчинники тощо (за винятком фарб і речовин, призначених для малювання);
 • будь-які документи (крім документів та записів, що стосуються кримінального провадження, захисту прав та інтересів, а також квитанцій на здані на зберігання гроші, цінності, речі);
 • топографічні карти, компаси;
 • формений одяг і знаки розрізнення військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, а також поясні ремені, підтяжки, краватки;
 • кольорові ручки та олівці, фарби, копіювальний папір (за винятком простих олівців та ручок чорного, синього або фіолетового кольорів);
 • музичні інструменти;
 • будь-яке спортивне знаряддя, у тому числі для заняття бойовими мистецтвами, а також виготовлене власноруч (боксерські рукавички та груші, рукавички для заняття рукопашним боєм, маківари, гирі, гантелі, штанги тощо).

Передік продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, які ув’язнені і засуджені можуть отримувати в посилках (передачах) та бандеролях, купувати в крамницях СІЗО та зберігати при собі:

 • Продукти харчування фабричного (заводського) виготовлення не в скляній або металевій тарі з діючим терміном реалізації, які не потребують додаткового приготування шляхом термічної обробки та можуть зберігатися за кімнатної температури; свіжі фрукти та овочі (огірки, помідори, цибуля, часник, перець, капуста, морква, зелень - до 1 кг кожного найменування); сухі кондитерські вироби, продукти швидкого приготування (крупи, у тому числі гречана, що не потребують термічної обробки, каша, локшина, вермішель, суп, крем-суп, пюре, паста, мюслі, пластівці тощо), чай, цукор та кава - до 1 кг кожного найменування; тютюнові вироби - не більше 30 пачок цигарок або махорки, сірники - не більше 10 коробок або одна запальничка разового використання;
 • одяг за сезоном - не більше двох комплектів;
 • взуття за сезоном - не більше однієї пари;
 • труси, панчохи (шкарпетки), носові хустинки;
 • діловий костюм, спортивний костюм - по одному комплекту;
 • спортивне взуття, кімнатні або спортивні тапочки - по одній парі;
  для жінок - халати та сукні, хустки, рейтузи, пояси, бюстгальтери, марля, гігієнічні пакети, защіпки, вата, косметика не на спиртовій основі, крем для обличчя та рук;
 • годинники ручні або кишенькові з некоштовних металів, які не виконують функції фото- та відеокамери, мобільного телефону, GPS навігатора, плеєра, не мають доступу до мережі Інтернет - 1 штука;
 • постільні речі, рушник - 1 комплект;
 • засоби особистої гігієни (мило, зубний порошок чи паста, зубна щітка, гребінець, креми до та після гоління, шампунь, манікюрні ножиці) - не більше одного комплекту;
 • лікарські засоби або їх аналоги, медичні вироби - лише за призначенням лікуючого лікаря за потреби цілодобового невідкладного приймання та підтримання життєдіяльності організму;
 • художня література - до 10 примірників, газети та журнали, у тому числі релігійного змісту, - без обмежень;
 • підручники для тих, хто навчається, - у необхідній для навчання кількості;
 • щітки для одягу та взуття;
 • поліетиленовий посуд, металевий кухоль та миска, пластмасові футляри для окулярів, мила та зубних щіток;
 • шашки, шахи, доміно, нарди - по одному комплекту;
 • ігрові приставки, портативні ігрові консолі та зарядні пристрої до них - 1 штука;
 • натільні хрестики та інші предмети культу, виготовлені з некоштовних матеріалів;
 • електрочайники потужністю не більше 2 кВт, - один на камеру або на 10 осіб;
 • побутові електровентилятори промислового виробництва - один на камеру (видаються у літній період);
 • телевізори, DVD-плеєри - по одному на камеру або жилу секцію, USB флеш-накопичувачі - 1 штука (без можливості виходу в мережу Інтернет), CD-, DVD-диски - не більше 10 одиниць на камеру або жилу секцію;
 • електрокип’ятильники промислового виготовлення потужністю не більше 0,5 кВт - один на 5 осіб.
!!!Увага!!!

Продукти харчування, предмети першої необхідності, інші речі та предмети, які не заборонені для передачі ув’язненим та засудженим, а також для користування та зберігання, але які перебувають в ув’язнених чи засуджених понад визначену пунктом 6 глави 4 розділу I цих Правил кількість або вагу, вилучаються та здаються на склад для зберігання, про що посадові особи СІЗО складають акт, який підписує ув’язнений або засуджений, у якого було вилучено продукти харчування, речі і предмети, та посадова особа СІЗО, яка прийняла ці речі на склад для зберігання.

Безоплатна правова допомога

Безоплатна правова допомога - правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Заявa.jpg

Для отримання такої допомоги, Ви можете звернутися з письмовою заявою до наближчого Центру, а у разі потреби онлайн консультації, у Вас є змога скористатися пунктом доступу до безоплатної прававово допомоги. Як це працює? Для отримання доступу до пункту доступу до безоплатної правової допомоги, Вам необхідно на ім'я керівника установи, у якій Ви перебуваєте, підготувати заяву, щодо потреби отримати доступ до вищевказаного пункту та зазначити питання, яке потребує надання консультації.

Крім того, між Департаментом з питань виконання кримінальних покарань та Координаційним центром з надання правової допомоги підписаний меморандум про співпрацю від 17.08.2021. Відповідно до меморандуму одним з направлень співпраці є створення належних умов для забезпечення  на постійній основі, у тому числі за допомогою відеозв’язку з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги у приміщеннях установ виконання покарань і слідчих ізоляторах з метою надання безоплатної правової допомоги засудженим особам у відповідності  з вимогами законодавства та з урахуванням встановлених правил режиму в зазначених установах, запроваджених карантинних обмежень.За більш детальною інформацією просимо Вас звернутися до адміністрації установи виконання покарань.