Порядок одержання та відправлення грошових переказів та передач в слідчий ізолятор

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база


Коло осіб, які тримаються у слідчому ізоляторі


Ув'знені особи
 1. Особи, які тримаються під вартою на підставі ухвали слідчого судді (суду).
 2. Ув’язнені, вироки щодо яких набрали законної сили, які відповідно до статті 88 Кримінально-виконавчого кодексу України, переміщуються під вартою з однієї установи виконання покарань (СІЗО) до іншої ("ТРАНЗИТОМ").


Засуджені особи
 1. Засуджені, які на підставі статті 89 Кримінально-виконавчого кодексу України залишені у СІЗО для роботи з господарського обслуговування.
 2. Засуджені до позбавлення волі, вироки щодо яких набрали законної сили і які на підставі статті 87 Кримінально-виконавчого кодексу України підлягають відправленню до установ виконання покарань.
 3. Засуджені, вироки щодо яких не набрали законної сили.
 4. Засуджені до позбавлення волі, вироки щодо яких набрали законної сили, які на підставі статті 90 Кримінально-виконавчого кодексу України, тимчасово залишені в СІЗО або переведені до СІЗО з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або колонії, в разі обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у зв'язку з іншим кримінальним провадженням або в разі прийняття рішення про тимчасову видачу іншій державі.
 5. Засуджені, вироки щодо яких набрали законної сили, які відповідно до статті 88 Кримінально-виконавчого кодексу України, переміщуються під вартою з однієї установи виконання покарань (СІЗО) до іншої ("ТРАНЗИТОМ").

Порядок одержання та відправлення грошових переказів та передач

Відповідно до статті 9 Закону України "Про попереднє ув’язнення" ув’язнені мають право одержувати передачі або посилки та грошові перекази і передачі.
Відповідно до статті 114 Кримінально-виконавчого кодексу України, засуджені мають право без обмеження одержувати грошові перекази і відправляти грошові перекази родичам, а з 'дозволу адміністрації колонії' - й іншим особам. Одержані за переказами гроші зараховуються на особовий рахунок засудженого.
Відповідно до частини 2 розділу 8 "Інструкції про порядок і умови тримання засуджених, увятих під варту та затриманих військовослужбовців" засуджені військовослужбовці мають право одержувати і відправляти посилки (передачі) і бандеролі, грошові перекази, одержувати передачі. Одержані за переказами гроші зараховуються на особовий рахунок засудженого військовослужбовця.

Ув’язненим та засудженим дозволяється одержувати грошові перекази

 • У національній валюті;
 • Через поштові відділення, банки або касу СІЗО;
 • Грошові перекази зараховуються на особові рахунки.

Процедура одержання та відправлення грошових передач

 • Для здійснення грошової передачі ув’язненому чи засудженому родич або інша особа подає заяву у двох примірниках, де зазначається сума коштів, яка підлягає зарахуванню на особовий рахунок ув’язненого або засудженого, та після її розгляду начальником СІЗО вносить до каси СІЗО необхідну суму.
 • Особі, яка внесла кошти, видається квитанція прибуткового касового ордера, копія якого долучається до особової справи ув’язненого чи засудженого.
 • Для переказу через поштові відділення, банки або касу особистих коштів ув’язненим чи засудженим подається особиста письмова заява начальнику СІЗО.

Порядок одержання ув’язненими і засудженими передач, посилок і бандеролей

 • Передачі приймаються для ув’язнених загальною вагою не більше 50 кг на місяць.
Важливо!!! Не допускається обмеження ваги передач, прийнятих для хворих, що страждають захворюваннями, підтвердженими медичним висновком лікаря СІЗО, вагітних жінок і жінок, що мають при собі дітей, а також неповнолітніх.
 1. Число посилок (передач) і бандеролей, що одержують засуджені до арешту та позбавлення волі, не обмежується;
 2. Лікарські засоби і вироби медичного призначення, які одержують засуджені відповідно до медичного висновку, передаються до медичної частини колонії для їхнього лікування.
 3. Максимальна вага однієї посилки або бандеролі визначається діючими поштовими правилами;

Відповідно до пункту 14 Правил надання послуг поштового зв'язку "Внутрішні поштові відправлення повинні мати такі розміри і граничну масу":

Вид поштового відправлення Гранична маса, кілограмів Розмір в упаковці, міліметрів
Бандеролі 2 максимальний: 450 - в одному з трьох вимірів (довжина, ширина, висота), а згорнутих трубкою: 700 - завдовжки і 150 - у діаметрі, в окремих випадках бандеролі можуть прийматися завдовжки до 1500, якщо вкладення не можна перегинати (карти, схеми тощо).
Посилки 30 максимальний: 500 х 500 х 400

Процедура одержання ув'язненими і засудженими передач

Порядок Алгоритм дій Примітка
Заповнення і підпис заяви

Особа, яка принесла передачу, заповнює і підписує заяву у двох примірниках за формою, визначеною Додатком № 11 до Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України.Обидва примірники заяви і передача здаються молодшому інспектору, який перевіряє її вміст за найменуваннями, кількістю предметів, продуктів харчування та їх вагою, а також оглядає передачу відповідно до встановленого, Правилами внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, порядку огляду передач та посилок (додаток № 12) .

Додаток № 11
Додаток № 12
 1. Передачі приймаються в порядку черговості відвідувачів;
 2. Для приймання передач обладнується окрема кімната;
 3. У приміщенні для відвідувачів установлюються столи з письмовим приладдям, меблями, скринька для скарг та заяв;
 4. На видному місці вивішуються оголошення із зазначенням часу і порядку приймання передач;
 5. Перелік продуктів харчування, предметів першочергової потреби, інших речей та предметів, які забороняється передавати ув’язненим;
 6. Приймання передач, адресованих хворим, які перебувають у медичній частині СІЗО, здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Звірка Звірка ваги та вмісту передач здійснюється у присутності осіб, що доставили їх. Паспорт або документ, що посвідчує особу, повертається після проведення звірки або огляду вмісту передачі.
Отримання передачі ув'язненим, засудженим Після прийняття передачі посадова особа СІЗО повертає перший примірник заяви особі, яка її принесла, з розпискою в прийманні/u>, а другий примірник заяви після підпису ув’язненого чи засудженого в одержанні передачі долучає до особової справи такої особи. При відмові ув’язненого чи засудженого розписатися на заяві на ній робиться відповідна відмітка та складається комісійний акт про вручення передачі. У довідковій картці на ув’язненого чи засудженого робиться відмітка про одержання передачі та її вагу, після чого передача видається зазначеним особам
 1. У випадках відмови ув’язненого чи засудженого з будь-яких причин прийняти передачу, природного псування її вмісту, а також у разі неможливості повернути її відправнику адміністрація СІЗО робить про це відмітку в заяві особи, яка її принесла, складається відповідний акт, який підписується посадовими особами СІЗО, ув’язненим або засудженим.
 2. Вміст передачі передається близьким родичам ув’язненого чи засудженого або знищується за згодою ув’язненого чи засудженого. Продукти харчування можуть бути за їх згодою передані до харчоблоку СІЗО.
 3. У разі природного псування вмісту передачі складається акт та на підставі висновку медичного працівника зіпсовані продукти харчування знищуються в присутності адресата.
 4. Предмети, вироби і речі, що не дозволені для користування ув’язненим і засудженим, а також продукти харчування, які швидко псуються, повертаються особі, яка принесла передачу, із зазначенням причини повернення. Виявлені в передачі алкогольні напої, лікарські та інші засоби, що викликають одурманювання, інші заборонені для передачі предмети передаються до оперативного відділу для проведення перевірки і вжиття заходів, визначених законодавством.


Передача не приймається і повертається особі, яка її принесла, з роз’ясненням причин повернення у випадках:

 • звільнення ув’язненого чи засудженого з-під варти або вибуття його із СІЗО;
 • смерті ув’язненого чи засудженого;
 • відсутності в ув’язненого чи засудженого можливості особисто прийняти адресовану йому передачу (перебування за межами СІЗО у зв’язку з проведенням слідчих дій чи участю в судових засіданнях, при вибутті більш ніж на добу; перебування в медичній частині у несвідомому стані, перебування в закладі охорони здоров’я);
 • перевищення встановленої загальної ваги передачі. У такому випадку на розсуд особи, яка принесла передачу, частина передачі, що спричиняє перевищення ваги, повертається;
 • відсутності в особи, яка принесла передачу, паспорта або документа, що посвідчує особу;
 • наявності письмової відмови ув’язненого чи засудженого в прийомі передачі на свою адресу.

Процедура одержання ув'язненими і засудженими посилок та бандеролі

 1. Посилки та бандеролі приймаються від поштових відділень посадовими особами СІЗО;
 2. Розкриття та огляд вмісту посилки і бандеролі здійснюються комісією в кількості не менше трьох посадових осіб СІЗО, яка призначається начальником СІЗО, у присутності адресата, відповідно до порядку огляду передач та посилок (бандеролей), визначеного додатком 12 до Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України.
 3. За результатами розкриття та огляду посилок і бандеролей складається акт, у якому зазначаються: найменування, вага та кількість продуктів і речей, їх зовнішні ознаки та ступінь зносу, а також перелік продуктів або речей, вилучених і зданих на зберігання. Акт підписується членами комісії, оголошується під розписку адресату, після чого підшивається в номенклатурну справу.
Зверніть увагу!!! Зіпсовані продукти харчування, що надійшли в посилці, на підставі висновку медичного працівника знищуються в присутності адресата, про що складається акт, який підписується посадовими особами СІЗО та ув’язненим або засудженим.

За результатами виявлення в посилках і бандеролях заборонених для зберігання і використання ув’язненими та засудженими речей і предметів проводиться перевірка та вживаються заходи відповідно до чинного законодавства.

Посилки та бандеролі повертаються відправникам у випадках:

Важливо!!! Посилки та бандеролі повинні бути вручені ув’язненим і засудженим не пізніше доби з дня їх отримання, а у випадку тимчасового вибуття цих осіб - з дня їх повернення до СІЗО. Посилки та бандеролі, що надійшли на поштову адресу осіб, поміщених у карцер, здаються на склад для зберігання та вручаються ув’язненим і засудженим після закінчення строку їх перебування у карцері. Адміністрація СІЗО не несе відповідальності у разі природного псування вмісту посилки!!!