Правовий спір: шляхи вирішення

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 14:37, 24 січня 2022, створена Natalia.zaitseva (обговорення | внесок) (→‎Медіація)

(різн.) ← Попередня версія | Затверджена версія (різн.) | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Поняття "спір"

Спір - це юридичний конфлікт між учасниками правовідносин, який виникає внаслідок різного розуміння ними взаємних прав та обов'язків, що перешкоджає їх реалізації, та у якому кожен з учасників захищає свої права.

Шляхи вирішення спору

Судовий розгляд спору

Судовий розгляд - це система процесуальних дій суду та інших учасників процесу, спрямована на розгляд і вирішення по суті правового спору.

 1. Справа розглядається уповноваженим на це органом – судом (загальної юрисдикції, адміністративним або господарським).
 2. За розгляд справи особі необхідно сплатити судовий збір та витрати, пов'язані з розглядом справи (на правову допомогу, проведення експертизи тощо).
 3. Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
 4. Рішення суду не завжди ухвалюється на користь особи, яка звернулася до суду.

Досудове вирішення спорів

Досудове вирішення спорів – це мирне врегулювання між сторонами спору до передання його до суду.

Переговори

Переговори – добровільне спілкування між сторонами, під час якого вони самостійно розв'язують спір на основі взаємних поступок, які визначаються кожною стороною спору на власний розсуд.

 1. Відбуваються виключно на добровільних засадах.
 2. Кожна зі сторін переговорів у будь-який час має право відмовитись від проведення переговорів та звернутися до суду або скористатися іншим видом досудового вирішення спору.
 3. У разі досягнення позитивного результату проведення переговорів, сторони домовляються яким шляхом будуть оформлені результати узгодженого вирішення спору, про що укладається відповідна (усна чи письмова) угода.
 4. У разі невиконання умов домовленості, досягнутих за позитивними результатами переговорів, кожна із сторін має право звернутися до суду за захистом порушених прав або скористатися іншим видом досудового вирішення спору.

Звернення до органу державної влади, місцевого самоврядування тощо

Кожен має право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення (Закон України «Про звернення громадян»).

Вимоги до звернення
Форма звернення
Вимоги до змісту
Форма подання
Особливості
Усна
 1. Прізвище, ім'я, по батькові;
 2. місце проживання громадянина;
 3. викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги;
 4. прохання чи вимоги
Подається на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою
Письмова Надсилається поштою або передається особою до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу Повинно бути підписаним особою із зазначенням дати
Письмова (електронна) Надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (наприклад, факс) Має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним
Увага! Якщо звернення оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику без розгляду з відповідними роз'ясненнями.

Термін розгляду звернення: звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження.

Розгляд спору комісією по трудовим спорам

Комісія по трудовим спорам - комісія по трудових спорах є обов'язковим первинним органом по розгляду трудових спорів, що виникають на підприємствах, в установах, організаціях.

Якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з власником або уповноваженим ним органом, він може у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, крім випадків, коли такий спір вирішується виключно судом, звернутися із заявою до комісії по трудовим спорам (про виплату належної заробітної плати - без обмеження будь-яким строком).

Спір розглядається комісією по трудовим спорам у десятиденний строк з дня подання заяви.

Медіація

Медіація – позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів (пункт 4 частини першої статті 1 Закону України "Про медіацію").

Медіатор – незалежний посередник, який допомагає сторонам спору у його вирішенні шляхом медіації.

Під час медіації рішення приймаються сторонами самостійно і спрямовані на задоволення їхніх потреб та інтересів, а медіатор не пропонує варіанти і не приймає рішення замість сторін.

Для отримання послуг медіатора можна звернутися до громадських організацій (переважно послуга надається безкоштовно) або ж звернутися до медіатора за окрему плату (Український центр медіації).

Третейський суд

Третейський суд - недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Третейські суди можуть розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, за винятком окремих справ (наприклад, справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів; справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб; справ, пов'язаних з державною таємницею; справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів) тощо).

Строк третейського розгляду не може перевищувати 60 календарних днів з дня формування третейського суду.

В Україні створено Постійно діючий третейський суд при Торгово-промисловій палаті України.