Відмінності між версіями «Порядок реєстрації місця проживання малолітньої дитини без згоди батька»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 11 проміжних версій 5 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
*[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10 Житловий Кодекс Української РСР]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#Text Закон України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання»]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF Постанова КМУ №207 від 02.03.2016 року «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 року № 265 "Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
== Опис суттєвих аспектів ==
 
У відповідності до вимог ст. ст. 7,15 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України] дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, які встановлені Конституцією України та Конвенцією про права дитини, а батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.<br />
Згідно ч.1 ст. 160 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України] місце проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за згодою батьків.<br />
У відповідності до положень ч.4 ст.29 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України] місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я, в якому вона проживає.<br />
Відповідно до ч.1 ст.6 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання»] батьки або інші законні представники  зобов'язані  зареєструвати  місце  проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації  її народження.<br />
Згідно п. 18  «[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» затверджених Постановою КМУ № 207 від 02.03.2016 року] «у разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування)».<br />
<big>Реєстрація дитини без згоди одного з батьків може здійснюватися в два етапи:</big>
* досудове врегулювання питання - рішенням органу опіки та піклування;
* у судовому порядку - відповідним рішенням суду.
 
== Куди звернутися ==


* До '''органу опіки та піклування''' районної державної адміністрації або, у порядку позовного провадження до '''районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів''' за зареєстрованим місцем проживанням відповідача
== Загальні положення ==
* З відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування '''до органу місцевого самоврядування
Відповідно до вимог статей 7,155 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України] дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, які встановлені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституцією України] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text Конвенцією про права дитини], а батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.
'''


== Вартість ==
Місце проживання дитини, яка <u>не досягла десяти років</u>, визначається за згодою батьків (частина перша статті 160 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України]). Відповідно до положень частини четвертої статті 29 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України] місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я, в якому вона проживає.


* За '''реєстрацію, зняття з реєстрації''' місця проживання сплачується адміністративний збір: у разі звернення особи '''протягом встановленого строку''' - у розмірі '''0,0085 розміру мінімальної заробітної плати'''; у разі звернення особи '''з порушенням встановленого строку''' - у розмірі '''0,0255 розміру мінімальної заробітної плати'''
Відповідно до частини другої статті 5 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#Text Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні"] батьки або інші законні представники зобов’язані [[Порядок електронного декларування місця проживання|задекларувати]] або [[Порядок реєстрації місця проживання/перебування, у тому числі новонародженої дитини|зареєструвати місце проживання (перебування)]] новонародженої дитини '''протягом трьох місяців''' з дня державної реєстрації її народження.
* За подачу '''позовної заяви''' до суду справляється судовий збір в розмірі '''0,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб'''


Задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) дитини віком <u>до 10 років</u> є задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) її батьків або інших законних представників чи одного з них, з яким проживає дитина, за '''згодою''' іншого з батьків або законних представників.


== Перелік необхідних документів ==
Задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) дитини віком <u>від 10 до 14 років</u> є задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) її батьків або інших законних представників чи одного з них, з яким проживає дитина, за '''згодою''' іншого з батьків або законних представників, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує стосовно дитини функції опікуна.


                 
У разі коли місце проживання батьків або інших законних представників дитини задекларовано/зареєстровано за однією адресою, згода іншого з батьків або законних представників <u>не надається</u> (пункт 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#Text Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 року № 265 "Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад"] (далі - Порядок).
'''До органу опіки та піклування:'''
* заява до органу опіки та піклування про реєстрацію місця проживання дитини без згоди батька (матері);
* копія паспорту батька (матері);
* свідоцтво про народження дитини;
* довідка про склад сім’ї;
* документи на право власності на житло;
* згода власника житла на реєстрацію дитини.


'''До суду:'''
Якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або [[Звернення до суду: позовне провадження у цивільному процесі|судом]] (частина перша статті 161 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n767 Сімейного кодексу України]). Крім того,  в судовому порядку таке питання вирішується не лише при свідомій відмові батька/матері, а і при відсутності інформації, зникненні безвісті та в усіх інших випадках, що унеможливлюють отримання такого дозволу.
* позовна заява;
* свідоцтво про народження дитини;
* копія свідоцтва про шлюб;
* копія паспорта позивача;
* довідка про склад сім’ї;
* квитанція про сплату судового збору.


'''До органу місцевого самоврядування:'''
== Декларування місця проживання малолітньої дитини ==
* рішення органу опіки та піклування або рішення суду;
Місце проживання дитини віком до 14 років може бути задекларовано за адресою місця проживання одного з батьків або інших законних представників, зокрема одночасно із [[Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання|зняттям з попереднього задекларованого/зареєстрованого місця проживання]], за '''декларацією''', поданою одним з її батьків або інших законних представників за '''згодою''' іншого з батьків або законних представників дитини (пункт 16 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#Text Порядку]).
* заява про реєстрацію місця проживання встановленого зразка;
* копія паспорту матері (батька);
* свідоцтво про народження дитини;
* квитанція про сплату адмінпослуги.


'''<u>Детальніше див.:</u>''' [[Порядок електронного декларування місця проживання]]


Згода іншого з батьків або законних представників дитини підтверджується електронним підписом, що базується на [[Порядок отримання кваліфікованого електронного підпису|кваліфікованому сертифікаті електронного підпису]].


== Строки розгляду питання ==
У разі ненадання одним із батьків згоди реєстрація місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, здійснюється відповідно до пункту 33 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#top Порядку].


* '''Протягом місяця''' – у разі звернення до органу опіки та піклування районної державної адміністрації<br />
== Реєстрація місця проживання малолітньої дитини ==
* Протягом визначених у  ст. 275 ЦПК строків (суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження '''протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі''')- у разі звернення до суду.
Подання заяви про реєстрацію місця проживання (перебування) особи віком до 14 років здійснюється одним з її батьків або інших законних представників за '''згодою''' іншого з батьків або законних представників (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним <u>рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування</u>).


Згода батьків або інших законних представників може бути надана у присутності особи, яка приймає заяву про реєстрацію місця проживання, або засвідчена нотаріально в установленому законодавством порядку (пункт 33 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#top Порядку]).


'''<u>Детальніше див.:</u>''' [[Порядок реєстрації місця проживання/перебування, у тому числі новонародженої дитини]]


[[Категорія: Сімейне право]]
У випадку, якщо один з батьків не надав згоди на реєстрацію місця проживання дитини з другим з батьків, реєстрація місця проживання дитини здійснюється на підставі <u>рішення [[Звернення до суду: позовне провадження у цивільному процесі|суду]] чи органу опіки та піклування</u> щодо [[визначення місця проживання дитини]].
== Див. також ==
* [[Звернення до суду: позовне провадження у цивільному процесі]]
*[[Визначення місця проживання дитини]]
* [[Порядок реєстрації місця проживання/перебування, у тому числі новонародженої дитини]]
* [[Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання]]
[[Категорія:Адміністративне право]]
[[Категорія:Материнство/батьківство: права та обов'язки батьків і дітей]]
[[Категорія: Суди]]
[[Категорія: Суди]]
[[Категорія: Органи місцевого самоврядування]]
[[Категорія: Місцеві державні адміністрації, інші органи державного управління в адміністративно-територіальних одиницях України]]
[[Категорія:Діти]]

Поточна версія на 15:02, 26 травня 2022

Нормативна база

Загальні положення

Відповідно до вимог статей 7,155 Сімейного кодексу України дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, які встановлені Конституцією України та Конвенцією про права дитини, а батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.

Місце проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за згодою батьків (частина перша статті 160 Сімейного кодексу України). Відповідно до положень частини четвертої статті 29 Цивільного кодексу України місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я, в якому вона проживає.

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" батьки або інші законні представники зобов’язані задекларувати або зареєструвати місце проживання (перебування) новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

Задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) дитини віком до 10 років є задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) її батьків або інших законних представників чи одного з них, з яким проживає дитина, за згодою іншого з батьків або законних представників.

Задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) дитини віком від 10 до 14 років є задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) її батьків або інших законних представників чи одного з них, з яким проживає дитина, за згодою іншого з батьків або законних представників, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує стосовно дитини функції опікуна.

У разі коли місце проживання батьків або інших законних представників дитини задекларовано/зареєстровано за однією адресою, згода іншого з батьків або законних представників не надається (пункт 18 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 року № 265 "Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад" (далі - Порядок).

Якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом (частина перша статті 161 Сімейного кодексу України). Крім того, в судовому порядку таке питання вирішується не лише при свідомій відмові батька/матері, а і при відсутності інформації, зникненні безвісті та в усіх інших випадках, що унеможливлюють отримання такого дозволу.

Декларування місця проживання малолітньої дитини

Місце проживання дитини віком до 14 років може бути задекларовано за адресою місця проживання одного з батьків або інших законних представників, зокрема одночасно із зняттям з попереднього задекларованого/зареєстрованого місця проживання, за декларацією, поданою одним з її батьків або інших законних представників за згодою іншого з батьків або законних представників дитини (пункт 16 Порядку).

Детальніше див.: Порядок електронного декларування місця проживання

Згода іншого з батьків або законних представників дитини підтверджується електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

У разі ненадання одним із батьків згоди реєстрація місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, здійснюється відповідно до пункту 33 Порядку.

Реєстрація місця проживання малолітньої дитини

Подання заяви про реєстрацію місця проживання (перебування) особи віком до 14 років здійснюється одним з її батьків або інших законних представників за згодою іншого з батьків або законних представників (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Згода батьків або інших законних представників може бути надана у присутності особи, яка приймає заяву про реєстрацію місця проживання, або засвідчена нотаріально в установленому законодавством порядку (пункт 33 Порядку).

Детальніше див.: Порядок реєстрації місця проживання/перебування, у тому числі новонародженої дитини

У випадку, якщо один з батьків не надав згоди на реєстрацію місця проживання дитини з другим з батьків, реєстрація місця проживання дитини здійснюється на підставі рішення суду чи органу опіки та піклування щодо визначення місця проживання дитини.

Див. також