Відмінності між версіями «Порядок реєстрації місця проживання малолітньої дитини без згоди батька»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показана 1 проміжна версія ще одного користувача)
Рядок 3: Рядок 3:
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
*[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10 Житловий Кодекс Української РСР]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#Text Закон України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання»]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 року 265 "Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад"]


== Загальна інформація ==
== Загальні положення ==
Відповідно до вимог статей 7,155 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України] дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, які встановлені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституцією України] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text Конвенцією про права дитини], а батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.
Відповідно до вимог статей 7,155 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України] дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, які встановлені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституцією України] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text Конвенцією про права дитини], а батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.


Місце проживання дитини, яка <u>не досягла десяти років</u>, визначається за згодою батьків (частина перша статті 160 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України]). Відповідно до положень частини четвертої статті 29 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України] місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я, в якому вона проживає.  
Місце проживання дитини, яка <u>не досягла десяти років</u>, визначається за згодою батьків (частина перша статті 160 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України]). Відповідно до положень частини четвертої статті 29 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України] місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я, в якому вона проживає.  


Відповідно до частини першої статті 6 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання»] батьки або інші законні представники зобов'язані [[Реєстрація місця проживання новонародженої дитини|зареєструвати місце проживання новонародженої]] дитини '''протягом трьох місяців''' з дня державної реєстрації її народження.
Відповідно до частини другої статті 5 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#Text Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні"] батьки або інші законні представники зобов’язані [[Порядок електронного декларування місця проживання|задекларувати]] або [[Порядок реєстрації місця проживання/перебування, у тому числі новонародженої дитини|зареєструвати місце проживання (перебування)]] новонародженої дитини '''протягом трьох місяців''' з дня державної реєстрації її народження.


У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування) (абзац п'ятнадцятий пункту 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#Text Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207] (далі - Правила).
Задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) дитини віком <u>до 10 років</u> є задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) її батьків або інших законних представників чи одного з них, з яким проживає дитина, за '''згодою''' іншого з батьків або законних представників.


Якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом (частина перша статті 161 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n767 Сімейного кодексу України]).
Задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) дитини віком <u>від 10 до 14 років</u> є задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) її батьків або інших законних представників чи одного з них, з яким проживає дитина, за '''згодою''' іншого з батьків або законних представників, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує стосовно дитини функції опікуна.
== Куди звернутися ==
У випадку, якщо один з батьків не надав згоди на реєстрацію місця проживання дитини з другим з батьків, реєстрація місця проживання дитини здійснюється на підставі <u>рішення суду чи органу опіки та піклування</u> щодо [[визначення місця проживання дитини]].


Реєстрація місця проживання/перебування дитини здійснюється виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, сільським головою (далі - орган реєстрації), у тому числі через центр надання адміністративних послуг, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради (пункт 3 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n45 Правил]).
У разі коли місце проживання батьків або інших законних представників дитини задекларовано/зареєстровано за однією адресою, згода іншого з батьків або законних представників <u>не надається</u> (пункт 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#Text Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 року № 265 "Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад"] (далі - Порядок).


'''Увага!''' Заяву на реєстрації місця проживання дитини можна подати в електронному вигляді з використанням [[Порядок отримання кваліфікованого електронного підпису|кваліфікованого електронного підпису]] на [https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-miscya-prozhivannya-ditini порталі "Дія"]. Однак, наразі дана послуга доступна лише у м. Харків, м. Луцьк, м. Рівне, м. Вінниця, м. Маріуполь, м. Кривий Ріг,  м. Хмельницький, м. Львів.
Якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або [[Звернення до суду: позовне провадження у цивільному процесі|судом]] (частина перша статті 161 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n767 Сімейного кодексу України]). Крім того, в судовому порядку таке питання вирішується не лише при свідомій відмові батька/матері, а і при відсутності інформації, зникненні безвісті та в усіх інших випадках, що унеможливлюють отримання такого дозволу.


== Перелік необхідних документів: ==
== Декларування місця проживання малолітньої дитини ==
* рішення органу опіки та піклування або рішення суду;
Місце проживання дитини віком до 14 років може бути задекларовано за адресою місця проживання одного з батьків або інших законних представників, зокрема одночасно із [[Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання|зняттям з попереднього задекларованого/зареєстрованого місця проживання]], за '''декларацією''', поданою одним з її батьків або інших законних представників за '''згодою''' іншого з батьків або законних представників дитини (пункт 16 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#Text Порядку]).
* заява про реєстрацію місця проживання встановленого зразка;
* документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (паспорт або свідоцтво про народження дитини);
* копія паспорту матері (батька);
* квитанція про сплату адміністративного збору;
* документи, що підтверджують, право на проживання в житлі, - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);
* заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи за встановленою формою (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання) (пункт 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n45 Правил]).
<u>Орган реєстрації відмовляє в реєстрації місця проживання, якщо:</u>
# особа не подала необхідних документів або інформації;
# у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;
# звернулася особа, яка не досягла 14 років (пункт 11 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n14 Правил]).
Рішення про відмову в реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію місця проживання підстав відмови.


== Вартість ==
'''<u>Детальніше див.:</u>''' [[Порядок електронного декларування місця проживання]]
За '''реєстрацію''' місця проживання сплачується адміністративний збір:
* у разі звернення особи протягом встановленого строку - у розмірі '''0,0085 розміру мінімальної заробітної плати''' (13,60 гривень);
* у разі звернення особи з порушенням встановленого строку - у розмірі '''0,0255 розміру мінімальної заробітної плати''' (40,80 гривень) (стаття 11<sup>1</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15#n128 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"]).
Для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг мінімальна заробітна плата застосовується у розмірі 1600 гривень (пункт 4 Прикінцевих та перехідних положень [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1774-19#n380 Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"]).


У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.
Згода іншого з батьків або законних представників дитини підтверджується електронним підписом, що базується на [[Порядок отримання кваліфікованого електронного підпису|кваліфікованому сертифікаті електронного підпису]].


== Строк розгляду питання ==
У разі ненадання одним із батьків згоди реєстрація місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, здійснюється відповідно до пункту 33 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#top Порядку].
Реєстрація місця проживання/перебування дитини здійснюється в день подання її представником документів (пункт 4 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n14 Правил]).


== Судова практика ==
== Реєстрація місця проживання малолітньої дитини ==
* [https://reyestr.court.gov.ua/Review/88933237 Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 27 квітня 2020 року у справі № 642/5375/17] (Відсутність будь-якого місця проживання дитини не виключає необхідності отримання згоди батька на реєстрацію).  
Подання заяви про реєстрацію місця проживання (перебування) особи віком до 14 років здійснюється одним з її батьків або інших законних представників за '''згодою''' іншого з батьків або законних представників (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним <u>рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування</u>).


Згода батьків або інших законних представників може бути надана у присутності особи, яка приймає заяву про реєстрацію місця проживання, або засвідчена нотаріально в установленому законодавством порядку (пункт 33 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#top Порядку]).
'''<u>Детальніше див.:</u>''' [[Порядок реєстрації місця проживання/перебування, у тому числі новонародженої дитини]]
У випадку, якщо один з батьків не надав згоди на реєстрацію місця проживання дитини з другим з батьків, реєстрація місця проживання дитини здійснюється на підставі <u>рішення [[Звернення до суду: позовне провадження у цивільному процесі|суду]] чи органу опіки та піклування</u> щодо [[визначення місця проживання дитини]].
== Див. також ==
== Див. також ==
* [[Визначення місця проживання дитини]]
* [[Звернення до суду: позовне провадження у цивільному процесі]]
* [[Порядок реєстрації місця проживання/перебування]]
*[[Визначення місця проживання дитини]]
* [[Реєстрація місця проживання новонародженої дитини]]
* [[Порядок реєстрації місця проживання/перебування, у тому числі новонародженої дитини]]
* [[Зняття з реєстрації за місцем проживання]]
* [[Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання]]
[[Категорія: Сімейне право]]
[[Категорія:Адміністративне право]]
[[Категорія:Сімейне право]]
[[Категорія: Суди]]
[[Категорія: Суди]]
[[Категорія: Органи місцевого самоврядування]]
[[Категорія: Органи місцевого самоврядування]]
[[Категорія: Місцеві державні адміністрації, інші органи державного управління в адміністративно-територіальних одиницях України]]
[[Категорія: Місцеві державні адміністрації, інші органи державного управління в адміністративно-територіальних одиницях України]]
[[Категорія:Діти]]
[[Категорія:Діти]]

Поточна версія на 09:43, 6 травня 2022

Нормативна база

Загальні положення

Відповідно до вимог статей 7,155 Сімейного кодексу України дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, які встановлені Конституцією України та Конвенцією про права дитини, а батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.

Місце проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за згодою батьків (частина перша статті 160 Сімейного кодексу України). Відповідно до положень частини четвертої статті 29 Цивільного кодексу України місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я, в якому вона проживає.

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" батьки або інші законні представники зобов’язані задекларувати або зареєструвати місце проживання (перебування) новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

Задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) дитини віком до 10 років є задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) її батьків або інших законних представників чи одного з них, з яким проживає дитина, за згодою іншого з батьків або законних представників.

Задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) дитини віком від 10 до 14 років є задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) її батьків або інших законних представників чи одного з них, з яким проживає дитина, за згодою іншого з батьків або законних представників, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує стосовно дитини функції опікуна.

У разі коли місце проживання батьків або інших законних представників дитини задекларовано/зареєстровано за однією адресою, згода іншого з батьків або законних представників не надається (пункт 18 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 року № 265 "Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад" (далі - Порядок).

Якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом (частина перша статті 161 Сімейного кодексу України). Крім того, в судовому порядку таке питання вирішується не лише при свідомій відмові батька/матері, а і при відсутності інформації, зникненні безвісті та в усіх інших випадках, що унеможливлюють отримання такого дозволу.

Декларування місця проживання малолітньої дитини

Місце проживання дитини віком до 14 років може бути задекларовано за адресою місця проживання одного з батьків або інших законних представників, зокрема одночасно із зняттям з попереднього задекларованого/зареєстрованого місця проживання, за декларацією, поданою одним з її батьків або інших законних представників за згодою іншого з батьків або законних представників дитини (пункт 16 Порядку).

Детальніше див.: Порядок електронного декларування місця проживання

Згода іншого з батьків або законних представників дитини підтверджується електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

У разі ненадання одним із батьків згоди реєстрація місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, здійснюється відповідно до пункту 33 Порядку.

Реєстрація місця проживання малолітньої дитини

Подання заяви про реєстрацію місця проживання (перебування) особи віком до 14 років здійснюється одним з її батьків або інших законних представників за згодою іншого з батьків або законних представників (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Згода батьків або інших законних представників може бути надана у присутності особи, яка приймає заяву про реєстрацію місця проживання, або засвідчена нотаріально в установленому законодавством порядку (пункт 33 Порядку).

Детальніше див.: Порядок реєстрації місця проживання/перебування, у тому числі новонародженої дитини

У випадку, якщо один з батьків не надав згоди на реєстрацію місця проживання дитини з другим з батьків, реєстрація місця проживання дитини здійснюється на підставі рішення суду чи органу опіки та піклування щодо визначення місця проживання дитини.

Див. також