Відмінності між версіями «Порядок реалізації арештованого майна»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показано 3 проміжні версії 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податковий кодекс України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податковий кодекс України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19 Закон України «Про виконавче провадження»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19 Закон України "Про виконавче провадження"] (далі - Закон)
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1301-16 наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2016 р. № 2831/5 “Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна”]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1301-16 Порядок реалізації арештованого майна, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 29 веренся 2016 року № 2831/5] (далі - Порядок)


'''Порядок реалізації арештованого майна'''
== Загальні положення ==
Реалізація арештованого майна (крім майна, вилученого з цивільного обороту, обмежено оборотоздатного майна та майна, зазначеного у частині восьмій статті 56 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19 Закону] здійснюється шляхом електронних аукціонів або за фіксованою ціною ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#n583 частина перша статті 61 Закону]).


Відповідно до ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження», реалізація арештованого майна (крім майна, вилученого з цивільного обороту, обмежено оборотоздатного майна та майна, зазначеного у частині восьмій ст. 56 цього Закону) здійснюється шляхом електронних торгів або за фіксованою ціною.
'''Арештоване майно''' - рухоме або нерухоме майно боржника (крім майна, вилученого з цивільного обороту, обмежено оборотоздатного майна та майна, зазначеного у [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19 частині восьмій статті 56 Закону]), на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації (пункт 1 розділу І [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1301-16#Text Порядку]).
Порядок проведення електронних торгів визначається Мін’юстом України.


На цей час діє наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна” від 29.09.2016 р. № 2831/5 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства юстиції № 3573/5 від 14.11.2017 р., № 1859/5 від 18.06.2018 р., № 1827/5 від 12.06.2018 р., № 413/5 від 12.02.2019 р).  
'''Електронний аукціон''' - продаж майна за допомогою функціоналу центральної бази даних системи електронних аукціонів, за яким його власником стає учасник, який під час аукціону запропонував за нього найвищу ціну.


Відповідно до п. 2 розділу IV Порядку № 2831/5 для участі в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) учасник електронних торгів (далі — Учасник) проходить процедуру реєстрації на веб-сайті реалізації майна, подає заявку на участь в електронних торгах за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок державного підприємства, яке належить до сфери управління Мін’юсту України та уповноважене відповідно до законодавства на здійснення заходів зі створення та супроводження програмного забезпечення системи реалізації арештованого майна, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у цій системі, на організацію та проведення електронних торгів та торгів за фіксованою ціною, забезпечення збереження майна, виконання інших функцій (далі — Організатор), передбачених цим Порядком.
'''Гарантійний внесок''' - грошова сума, зарахована на рахунок організатора електронних аукціонів, яку за одним лотом сплачує учасник електронного аукціону, крім випадків, передбачених цим [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1301-16#Text Порядком], у розмірі 5 %, ураховуючи стартову ціну лота, та яка є завдатком зі сплати винагороди за організацію та проведення електронного аукціону


Організатор здійснює внесення до Системи інформації про арештоване майно (формування лота) та його реалізацію за заявкою відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця (п. 2 розділу II Порядку № 2831/5).
'''Лот''' - одиниця арештованого майна, що виставляється для продажу на електронному аукціоні або аукціоні за фіксованою ціною.


Після закінчення електронних торгів (закінчення строку аукціону з урахуванням його можливого продовження) на веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів. Не пізніше наступного робочого дня Система автоматично формує та розміщує на веб-сайті протокол електронних торгів за лотом.  Такий протокол підписується Організатором та не пізніше наступного робочого дня з дня формування Системою розміщується у відповідному особистому кабінеті відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця).
'''Аукціон за фіксованою ціною''' - спосіб реалізації арештованого майна за ціною, що фіксується на період реалізації, який не передбачає її підвищення під час аукціону, за яким покупцем стає особа, що перша за інших надіслала заявку в електронній формі через особистий кабінет та негайно (не пізніше ніж протягом 15 хвилин) сплатила на рахунок організатора суму (ціну лота), визначену в інформаційному повідомленні, в безготівковій формі з використанням електронних платіжних систем.


Згідно з п. 1 розділу X Порядку № 2831/5, на підставі копії протоколу переможець електронних торгів протягом десяти банківських днів з дня визначення його переможцем здійснює розрахунки за придбане на електронних торгах майно в такому порядку:
== Реалізація майна, на яке звернено стягнення ==
<u>Для участі в електронному аукціоні (аукціоні за фіксованою ціною) учасник:</u>


- зазначена в протоколі електронних торгів сума коштів, яка дорівнює різниці між ціною продажу придбаного лота і сумою винагороди Організатору за таким лотом, перераховується переможцем на рахунок відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця);
→ проходить процедуру реєстрації на [https://setam.net.ua/ Веб-сайті];  


- сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок Організатора, визнається частиною оплати переможцем придбаного ним на електронних торгах майна і залишається Організатору в рахунок оплати наданих ним послуг з проведення електронних торгів;
→ подає заявку на участь в електронному аукціоні за кожним лотом окремо;  


- різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди Організатору перераховується переможцем на рахунок Організатора у разі, якщо майно реалізовано за ціною, вищою від стартової.
→ сплачує гарантійний внесок на рахунок організатора та виконує інші вимоги, визначені [https://setam.net.ua/ Порядком]. Організатор розміщує повні реквізити для сплати гарантійного внеску стосовно кожного лота шляхом їх зазначення в квитанції, що автоматично формується системою в особистому кабінеті учасника при подачі заявки на участь у аукціоні за певним лотом (пункт 3 розділу IV [https://setam.net.ua/ Порядку]).  


Зазначена в протоколі електронних торгів сума коштів, яка дорівнює різниці між ціною продажу придбаного лота і сумою винагороди Організатору за таким лотом, перераховується переможцем на рахунок відділу державної виконавчої служби.
=== Проведення електронного аукціону ===
Електронний аукціон розпочинається у визначений в інформаційному повідомленні про електронний аукціон день. Електронний аукціон проводиться <u>протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї години.</u>


У разі проведення електронних торгів у порядку, визначеному п. 1 розділу VII Порядку № 2831/5, сума винагороди Організатору перераховується переможцем на рахунок Організатора.
Усі учасники, що були зареєстровані організатором, мають онлайн доступ до перебігу електронного аукціону. Учасники висувають свої цінові пропозиції щодо лота. Цінова пропозиція подається через [https://setam.net.ua/FAQ Веб-сайт] з кроком підвищення ставки, зазначеним у повідомленні про електронний аукціон.


Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Податкового кодексу, розділом V та підрозділом 2 розділу XX якого встановлено правові основи оподаткування ПДВ.
Переможцем електронного аукціону визнається учасник, від якого на момент завершення електронного аукціону надійшла найвища цінова пропозиція (при звичайному перебігу аукціону або через особливу ставку). Якщо один із учасників запропонував придбати майно за стартовою ціною і пропозицій щодо купівлі майна від інших учасників не надійшло, майно продається за стартовою ціною.  


Згідно з підпунктами «а» та «б» п. 185.1 ст. 185 розділу V Податкового кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 цього Кодексу розташоване на митній території України.
=== Проведення аукціоні за фіксованою ціною ===
Аукціон за фіксованою ціною проводяться <u>протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї години</u>.


Під постачанням товарів слід розуміти будь-яку передачу права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Постачанням товарів також вважається, зокрема, передача товарів згідно з договором, за яким сплачується комісія (винагорода) за продаж чи купівлю (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу). При цьому продаж (реалізація) товарів — це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів (пп. 14.1.203 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Реалізація за <u>фіксованою ціною</u> застосовується щодо майна, оціночна вартість якого не перевищує '''30 мінімальних розмірів заробітної плати'''. Реалізація за фіксованою ціною не застосовується до нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден незалежно від вартості такого майна (абзац другий статті першої [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#n583 Закону]).


Під постачанням послуг слід розуміти будь-яку операцію, що не є постачанням товарів, чи іншу операцію з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи, чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).
Рішення про реалізацію майна за фіксованою ціною приймається виконавцем, який готує заявку на реалізацію арештованого майна, якщо майно відповідає вищезазначеним критеріям, керуючись принципом максимальної ефективності (реалізація майна за найбільшою ціною у найкоротший строк).


Відповідно до пп. 194.1.1 п. 194.1 ст. 194 Податкового кодексу ПДВ становить 20,7 % бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг.
При реалізації майна за фіксованою ціною гарантійний внесок учасником <u>не сплачується</u>.


Реалізація майна за фіксованою ціною здійснюється за стартовою ціною лота, що фіксується на період реалізації, та не передбачає підвищення ціни під час аукціону. Якщо протягом цього строку майно не реалізовано, воно виставляється на повторний аукціон за ціною, що становить '''75 відсотків''' його вартості, визначеної в порядку, установленому статтею 57 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#n583 Закону].


[[Категорія:Доробити]]
У разі повторної нереалізації майна майно виставляється на третій аукціон за '''50 відсотків''' його вартості, визначеної в порядку, встановленому статтею 57 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#n583 Закону].
 
Покупцем майна стає особа, яка перша за інших надіслала заявку в електронній формі через особистий кабінет та негайно (не пізніше ніж протягом 15 хвилин) сплатила на рахунок організатора суму (ціну лота), визначену в інформаційному повідомленні, в безготівковій формі з використанням електронних платіжних систем (розділ VІ [https://setam.net.ua/ Порядку]).
 
<u>Не пізніше наступного робочого дня</u> після дня надходження на рахунок відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) коштів від реалізації лота на підставі протоколу про проведення аукціону, який надійшов на електронну адресу, виконавець складає '''акт про проведений аукціон за фіксованою ціною''', який надсилається переможцеві <u>не пізніше наступного робочого дня</u> з дня його затвердження начальником відповідного відділу державної виконавчої служби (підписання приватним виконавцем).
 
Акт про проведений аукціон за фіксованою ціною є підставою для отримання майна у зберігача. Переможець аукціону зобов'язаний отримати майно у зберігача <u>не пізніше семи робочих днів</u> з дати отримання акта.
 
== Особливі випадки ==
 
=== Реалізація майна, що швидко псується ===
Підготовка та проведення електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною) здійснюються <u>протягом трьох календарних днів,</u> гарантійний внесок учасником електронного аукціону <u>не плачується.</u>
 
Дата початку проведення електронного аукціону майном, що швидко псується, призначається на наступний день після формування лота.
 
Переможець електронного аукціону <u>протягом п'яти банківських днів</u> з дня визначення його переможцем здійснює розрахунки за придбане на електронному аукціоні майно, що швидко псується (пункт 1 розділу VІІ [https://setam.net.ua/ Порядку]).
 
=== Реалізація предмета іпотеки ===
Строк підготовки до електронного аукціону під час реалізації предмета іпотеки складає <u>не менше 30 календарних днів</u>.
 
Не пізніше не пізніше ніж за <u>15 робочих днів</u> до дня початку електронного аукціону організатор письмово повідомляє іпотекодавця, іпотекодержателя та всіх осіб, що мають зареєстровані у встановленому законом порядку права та вимоги на предмет іпотеки, про день та час його проведення електронного аукціону та про початкову ціну продажу майна.
 
Будь-який учасник може бути покупцем предмета іпотеки, якщо він запропонує найвищу ціну. Якщо покупцем є іпотекодержатель, він зобов'язаний сплатити лише різницю між запропонованою ним ціною і розміром невиконаного основного зобов'язання. Іпотекодержатель також зобов'язаний сплатити винагороду за організацію та проведення електронного аукціону.
 
<u>Протягом п'яти робочих днів</u> з дня надходження від виконавця '''акта про реалізацію предмета іпотеки''' організатор видає цей акт переможцю електронного аукціону (покупцю), нотаріально засвідчені копії акта надсилає іпотекодержателю та іпотекодавцю.
 
У разі якщо електронний аукціон з реалізації предмета іпотеки оголошено таким, що не відбувся, акт про проведення електронного аукціону (у разі придбання іпотекодержателем предмета іпотеки за початковою ціною шляхом заліку своїх забезпечених вимог в рахунок ціни майна) видається на підставі протоколу, сформованого за результатами електронного аукціону, що не відбувся (пункт 2 розділу VІІ [https://setam.net.ua/ Порядку]).
 
== Дії переможця електронних аукціонів ==
На підставі копії протоколу переможець електронного аукціону '''протягом 10 банківських днів''' з дня визначення його переможцем здійснює розрахунки за придбане на електронному аукціоні майно в такому порядку:
 
# зазначена в протоколі електронного аукціону сума коштів, яка дорівнює різниці між ціною продажу придбаного лота і сумою винагороди за організацію та проведення електронного аукціону за цим лотом, перераховується переможцем на рахунок відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця);
# сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок організатора, визнається частиною оплати переможцем придбаного ним на електронному аукціоні майна та розподіляється організатором відповідно до пункту 2 розділу III [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1301-16#Text Порядку];
# різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди за організацію та проведення електронного аукціону перераховується переможцем на рахунок організатора у разі, якщо майно реалізовано за ціною, вищою від стартової;
# різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди за організацію та проведення електронного аукціону перераховується організатором на рахунок відповідного відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) у разі, якщо майно реалізовано за ціною, нижчою від стартової;
# у разі проведення електронного аукціону у порядку, визначеному пунктом 1 розділу VII [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1301-16#Text Порядку], сума винагороди за організацію та проведення електронного аукціону перераховується переможцем на рахунок організатора.
 
При перерахуванні коштів за придбане майно переможець зобов'язаний <u>зазначати в розрахунковому документі номер лота</u>, за яким здійснюється оплата.
 
Іншим учасникам внесена сума гарантійного внеску повертається <u>протягом трьох робочих днів</u> після отримання від виконавця повідомлення про повний розрахунок переможця електронного аукціону за придбане майно (пункт 2 розділу X [https://setam.net.ua/ Порядку]).
 
Акт про проведений електронний аукціон є <u>документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно</u>, у випадках, передбачених законодавством. У випадку придбання нерухомого майна документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, є '''свідоцтво про придбання нерухомого майна з електронного аукціону''', яке видається нотаріусом на підставі акта про проведений електронний аукціон (пункт 8 розділу X [https://setam.net.ua/ Порядку]).
 
У разі придбання рухомого майна акт про проведений електронний аукціон є підставою для отримання майна у зберігача. Зазначений акт підтверджує виникнення права власності у особи, що придбала рухоме майно.
 
== Оподаткування придбаного майна ==
Згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податковим кодексом України] (далі - ПК України) об’єктом оподаткування [[Податок на додану вартість|податком на додану вартість]] є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 статті 186 ПК України] розташоване на митній території України.
 
Під постачанням товарів слід розуміти будь-яку передачу права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Постачанням товарів також вважається, зокрема, передача товарів згідно з договором, за яким сплачується комісія (винагорода) за продаж чи купівлю ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПК України]). При цьому продаж (реалізація) товарів — це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 підпункт 14.1.203 пункту 14.1 статті 14 ПК України]).
 
== Корисні посилання ==
 
* [https://setam.net.ua/FAQ Запитання і відповіді щодо електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною)]
 
== Див. також ==
 
* [[Порядок звернення стягнення на майно боржника]]
 
[[Категорія:Виконавче провадження]]
[[Категорія:Податкове право]]

Поточна версія на 14:18, 31 травня 2022

Нормативна база

Загальні положення

Реалізація арештованого майна (крім майна, вилученого з цивільного обороту, обмежено оборотоздатного майна та майна, зазначеного у частині восьмій статті 56 Закону здійснюється шляхом електронних аукціонів або за фіксованою ціною (частина перша статті 61 Закону).

Арештоване майно - рухоме або нерухоме майно боржника (крім майна, вилученого з цивільного обороту, обмежено оборотоздатного майна та майна, зазначеного у частині восьмій статті 56 Закону), на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації (пункт 1 розділу І Порядку).

Електронний аукціон - продаж майна за допомогою функціоналу центральної бази даних системи електронних аукціонів, за яким його власником стає учасник, який під час аукціону запропонував за нього найвищу ціну.

Гарантійний внесок - грошова сума, зарахована на рахунок організатора електронних аукціонів, яку за одним лотом сплачує учасник електронного аукціону, крім випадків, передбачених цим Порядком, у розмірі 5 %, ураховуючи стартову ціну лота, та яка є завдатком зі сплати винагороди за організацію та проведення електронного аукціону

Лот - одиниця арештованого майна, що виставляється для продажу на електронному аукціоні або аукціоні за фіксованою ціною.

Аукціон за фіксованою ціною - спосіб реалізації арештованого майна за ціною, що фіксується на період реалізації, який не передбачає її підвищення під час аукціону, за яким покупцем стає особа, що перша за інших надіслала заявку в електронній формі через особистий кабінет та негайно (не пізніше ніж протягом 15 хвилин) сплатила на рахунок організатора суму (ціну лота), визначену в інформаційному повідомленні, в безготівковій формі з використанням електронних платіжних систем.

Реалізація майна, на яке звернено стягнення

Для участі в електронному аукціоні (аукціоні за фіксованою ціною) учасник:

→ проходить процедуру реєстрації на Веб-сайті;

→ подає заявку на участь в електронному аукціоні за кожним лотом окремо;

→ сплачує гарантійний внесок на рахунок організатора та виконує інші вимоги, визначені Порядком. Організатор розміщує повні реквізити для сплати гарантійного внеску стосовно кожного лота шляхом їх зазначення в квитанції, що автоматично формується системою в особистому кабінеті учасника при подачі заявки на участь у аукціоні за певним лотом (пункт 3 розділу IV Порядку).

Проведення електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається у визначений в інформаційному повідомленні про електронний аукціон день. Електронний аукціон проводиться протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї години.

Усі учасники, що були зареєстровані організатором, мають онлайн доступ до перебігу електронного аукціону. Учасники висувають свої цінові пропозиції щодо лота. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт з кроком підвищення ставки, зазначеним у повідомленні про електронний аукціон.

Переможцем електронного аукціону визнається учасник, від якого на момент завершення електронного аукціону надійшла найвища цінова пропозиція (при звичайному перебігу аукціону або через особливу ставку). Якщо один із учасників запропонував придбати майно за стартовою ціною і пропозицій щодо купівлі майна від інших учасників не надійшло, майно продається за стартовою ціною.

Проведення аукціоні за фіксованою ціною

Аукціон за фіксованою ціною проводяться протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї години.

Реалізація за фіксованою ціною застосовується щодо майна, оціночна вартість якого не перевищує 30 мінімальних розмірів заробітної плати. Реалізація за фіксованою ціною не застосовується до нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден незалежно від вартості такого майна (абзац другий статті першої Закону).

Рішення про реалізацію майна за фіксованою ціною приймається виконавцем, який готує заявку на реалізацію арештованого майна, якщо майно відповідає вищезазначеним критеріям, керуючись принципом максимальної ефективності (реалізація майна за найбільшою ціною у найкоротший строк).

При реалізації майна за фіксованою ціною гарантійний внесок учасником не сплачується.

Реалізація майна за фіксованою ціною здійснюється за стартовою ціною лота, що фіксується на період реалізації, та не передбачає підвищення ціни під час аукціону. Якщо протягом цього строку майно не реалізовано, воно виставляється на повторний аукціон за ціною, що становить 75 відсотків його вартості, визначеної в порядку, установленому статтею 57 Закону.

У разі повторної нереалізації майна майно виставляється на третій аукціон за 50 відсотків його вартості, визначеної в порядку, встановленому статтею 57 Закону.

Покупцем майна стає особа, яка перша за інших надіслала заявку в електронній формі через особистий кабінет та негайно (не пізніше ніж протягом 15 хвилин) сплатила на рахунок організатора суму (ціну лота), визначену в інформаційному повідомленні, в безготівковій формі з використанням електронних платіжних систем (розділ VІ Порядку).

Не пізніше наступного робочого дня після дня надходження на рахунок відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) коштів від реалізації лота на підставі протоколу про проведення аукціону, який надійшов на електронну адресу, виконавець складає акт про проведений аукціон за фіксованою ціною, який надсилається переможцеві не пізніше наступного робочого дня з дня його затвердження начальником відповідного відділу державної виконавчої служби (підписання приватним виконавцем).

Акт про проведений аукціон за фіксованою ціною є підставою для отримання майна у зберігача. Переможець аукціону зобов'язаний отримати майно у зберігача не пізніше семи робочих днів з дати отримання акта.

Особливі випадки

Реалізація майна, що швидко псується

Підготовка та проведення електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною) здійснюються протягом трьох календарних днів, гарантійний внесок учасником електронного аукціону не плачується.

Дата початку проведення електронного аукціону майном, що швидко псується, призначається на наступний день після формування лота.

Переможець електронного аукціону протягом п'яти банківських днів з дня визначення його переможцем здійснює розрахунки за придбане на електронному аукціоні майно, що швидко псується (пункт 1 розділу VІІ Порядку).

Реалізація предмета іпотеки

Строк підготовки до електронного аукціону під час реалізації предмета іпотеки складає не менше 30 календарних днів.

Не пізніше не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня початку електронного аукціону організатор письмово повідомляє іпотекодавця, іпотекодержателя та всіх осіб, що мають зареєстровані у встановленому законом порядку права та вимоги на предмет іпотеки, про день та час його проведення електронного аукціону та про початкову ціну продажу майна.

Будь-який учасник може бути покупцем предмета іпотеки, якщо він запропонує найвищу ціну. Якщо покупцем є іпотекодержатель, він зобов'язаний сплатити лише різницю між запропонованою ним ціною і розміром невиконаного основного зобов'язання. Іпотекодержатель також зобов'язаний сплатити винагороду за організацію та проведення електронного аукціону.

Протягом п'яти робочих днів з дня надходження від виконавця акта про реалізацію предмета іпотеки організатор видає цей акт переможцю електронного аукціону (покупцю), нотаріально засвідчені копії акта надсилає іпотекодержателю та іпотекодавцю.

У разі якщо електронний аукціон з реалізації предмета іпотеки оголошено таким, що не відбувся, акт про проведення електронного аукціону (у разі придбання іпотекодержателем предмета іпотеки за початковою ціною шляхом заліку своїх забезпечених вимог в рахунок ціни майна) видається на підставі протоколу, сформованого за результатами електронного аукціону, що не відбувся (пункт 2 розділу VІІ Порядку).

Дії переможця електронних аукціонів

На підставі копії протоколу переможець електронного аукціону протягом 10 банківських днів з дня визначення його переможцем здійснює розрахунки за придбане на електронному аукціоні майно в такому порядку:

  1. зазначена в протоколі електронного аукціону сума коштів, яка дорівнює різниці між ціною продажу придбаного лота і сумою винагороди за організацію та проведення електронного аукціону за цим лотом, перераховується переможцем на рахунок відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця);
  2. сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок організатора, визнається частиною оплати переможцем придбаного ним на електронному аукціоні майна та розподіляється організатором відповідно до пункту 2 розділу III Порядку;
  3. різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди за організацію та проведення електронного аукціону перераховується переможцем на рахунок організатора у разі, якщо майно реалізовано за ціною, вищою від стартової;
  4. різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди за організацію та проведення електронного аукціону перераховується організатором на рахунок відповідного відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) у разі, якщо майно реалізовано за ціною, нижчою від стартової;
  5. у разі проведення електронного аукціону у порядку, визначеному пунктом 1 розділу VII Порядку, сума винагороди за організацію та проведення електронного аукціону перераховується переможцем на рахунок організатора.

При перерахуванні коштів за придбане майно переможець зобов'язаний зазначати в розрахунковому документі номер лота, за яким здійснюється оплата.

Іншим учасникам внесена сума гарантійного внеску повертається протягом трьох робочих днів після отримання від виконавця повідомлення про повний розрахунок переможця електронного аукціону за придбане майно (пункт 2 розділу X Порядку).

Акт про проведений електронний аукціон є документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, у випадках, передбачених законодавством. У випадку придбання нерухомого майна документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, є свідоцтво про придбання нерухомого майна з електронного аукціону, яке видається нотаріусом на підставі акта про проведений електронний аукціон (пункт 8 розділу X Порядку).

У разі придбання рухомого майна акт про проведений електронний аукціон є підставою для отримання майна у зберігача. Зазначений акт підтверджує виникнення права власності у особи, що придбала рухоме майно.

Оподаткування придбаного майна

Згідно з Податковим кодексом України (далі - ПК України) об’єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПК України розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів слід розуміти будь-яку передачу права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Постачанням товарів також вважається, зокрема, передача товарів згідно з договором, за яким сплачується комісія (винагорода) за продаж чи купівлю (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПК України). При цьому продаж (реалізація) товарів — це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів (підпункт 14.1.203 пункту 14.1 статті 14 ПК України).

Корисні посилання

Див. також