Порядок реалізації арештованого майна

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальні положення

Реалізація арештованого майна (крім майна, вилученого з цивільного обороту, обмежено оборотоздатного майна та майна, зазначеного у частині восьмій статті 56 Закону здійснюється шляхом електронних аукціонів або за фіксованою ціною (частина перша статті 61 Закону).

Арештоване майно - рухоме або нерухоме майно боржника (крім майна, вилученого з цивільного обороту, обмежено оборотоздатного майна та майна, зазначеного у частині восьмій статті 56 Закону), на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації (пункт 1 розділу І Порядку).

Електронний аукціон - продаж майна за допомогою функціоналу центральної бази даних системи електронних аукціонів, за яким його власником стає учасник, який під час аукціону запропонував за нього найвищу ціну.

Гарантійний внесок - грошова сума, зарахована на рахунок організатора електронних аукціонів, яку за одним лотом сплачує учасник електронного аукціону, крім випадків, передбачених цим Порядком, у розмірі 5 %, ураховуючи стартову ціну лота, та яка є завдатком зі сплати винагороди за організацію та проведення електронного аукціону

Лот - одиниця арештованого майна, що виставляється для продажу на електронному аукціоні або аукціоні за фіксованою ціною.

Аукціон за фіксованою ціною - спосіб реалізації арештованого майна за ціною, що фіксується на період реалізації, який не передбачає її підвищення під час аукціону, за яким покупцем стає особа, що перша за інших надіслала заявку в електронній формі через особистий кабінет та негайно (не пізніше ніж протягом 15 хвилин) сплатила на рахунок організатора суму (ціну лота), визначену в інформаційному повідомленні, в безготівковій формі з використанням електронних платіжних систем.

Реалізація майна, на яке звернено стягнення

Для участі в електронному аукціоні (аукціоні за фіксованою ціною) учасник:

→ проходить процедуру реєстрації на Веб-сайті;

→ подає заявку на участь в електронному аукціоні за кожним лотом окремо;

→ сплачує гарантійний внесок на рахунок організатора та виконує інші вимоги, визначені Порядком. Організатор розміщує повні реквізити для сплати гарантійного внеску стосовно кожного лота шляхом їх зазначення в квитанції, що автоматично формується системою в особистому кабінеті учасника при подачі заявки на участь у аукціоні за певним лотом (пункт 3 розділу IV Порядку).

Проведення електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається у визначений в інформаційному повідомленні про електронний аукціон день. Електронний аукціон проводиться протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї години.

Усі учасники, що були зареєстровані організатором, мають онлайн доступ до перебігу електронного аукціону. Учасники висувають свої цінові пропозиції щодо лота. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт з кроком підвищення ставки, зазначеним у повідомленні про електронний аукціон. Переможцем електронного аукціону визнається учасник, від якого на момент завершення електронного аукціону надійшла найвища цінова пропозиція (при звичайному перебігу аукціону або через особливу ставку). Якщо один із учасників запропонував придбати майно за стартовою ціною і пропозицій щодо купівлі майна від інших учасників не надійшло, майно продається за стартовою ціною.

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

Міністерством юстиції України видано наказ від 10.06.2022  № 2343/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 червня 2022 р.

за № 634/37970 "Деякі питання примусової реалізації арештованого майна у виконавчому провадженні в період воєнного стану", відповідно до якого:


Електронні аукціони (аукціони за фіксованою ціною) з реалізації арештованого майна, яке знаходиться на території, включеній до Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій (далі - Перелік), або яка була включена до Переліку з моменту його затвердження, та переданого на реалізацію державними виконавцями органів державної виконавчої служби та приватними виконавцями до набрання чинності Наказом, підлягають зупиненню Організатором електронних аукціонів, аукціонів за фіксованою ціною та можуть бути поновлені в порядку, визначеному цим Наказом.

Формування нових лотів, поновлення електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною), зупинених відповідно до пункту 2 цього Наказу, здійснюються за заявкою державного виконавця відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця за умови, що станом на дату такої заявки:

територіальна громада, на території якої знаходиться арештоване майно, не включена до Переліку;

державний виконавець органу державної виконавчої служби або приватний виконавець має доступ до автоматизованої системи виконавчого провадження відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 04 квітня 2022 року № 1310/5 "Деякі питання доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження та Єдиного реєстру приватних виконавців України у період воєнного стану", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2022 року за № 381/37717;

державним виконавцем органу державної виконавчої служби або приватним виконавцем здійснено перевірку майна на предмет його цілісності, про що складено акт, копію якого долучено до заявки.

Інформація про державних виконавців органів державної виконавчої служби або приватних виконавців, які мають доступ до автоматизованої системи виконавчого провадження відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 04 квітня 2022 року № 1310/5 "Деякі питання доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження та Єдиного реєстру приватних виконавців України у період воєнного стану", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2022 року за № 381/37717, надається Організатору Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України по мірі її оновлення.

У разі включення до Переліку відповідної територіальної громади, на території якої знаходиться арештоване майно, виставлене на електронний аукціон (аукціон за фіксованою ціною), Організатор зупиняє проведення електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною).

Після виключення такої територіальної громади з Переліку поновлення електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною) здійснюється відповідно до пункту 3 цього Наказу.

Поновлення електронних аукціонів з реалізації предмета іпотеки відбувається з урахуванням вимог Закону України "Про іпотеку".

У період дії воєнного стану та в тридцятиденний строк з дати його припинення або скасування електронні аукціони з реалізації нерухомого майна, що належить фізичним особам та перебуває в іпотеці за споживчими кредитами, не проводяться (крім випадків, визначених абзацом другим пункту 5-2 розділу VI "Прикінцеві положення" Закону України "Про іпотеку").

Організатор зобов'язаний негайно припинити електронний аукціон (аукціон за фіксованою ціною) та зняти майно з реалізації у разі надходження від державного виконавця або приватного виконавця документа виконавчого провадження (постанови або акта), у якому зазначено про примусове вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану, безоплатну передачу органами державної виконавчої служби конфіскованого майна відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 року № 186-р "Про передачу майна для потреб Збройних Сил" або інші обставини, що унеможливлюють реалізацію майна (пошкодження, знищення майна тощо).

Учасники електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною), зупинених у зв'язку із введенням правового режиму воєнного стану, яким на підставі письмової заяви було повернуто гарантійні внески, мають право взяти участь у проведенні електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною) після їх поновлення, повторно сплативши гарантійні внески.

Під час дії правового режиму воєнного стану усі документи, які подаються згідно з вимогами цього наказу, надсилаються за допомогою інформаційно-телекомунікаційних засобів із використанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".

Проведення аукціоні за фіксованою ціною

Аукціон за фіксованою ціною проводяться протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї години.

Реалізація за фіксованою ціною застосовується щодо майна, оціночна вартість якого не перевищує 30 мінімальних розмірів заробітної плати. Реалізація за фіксованою ціною не застосовується до нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден незалежно від вартості такого майна (абзац другий статті першої Закону).

Рішення про реалізацію майна за фіксованою ціною приймається виконавцем, який готує заявку на реалізацію арештованого майна, якщо майно відповідає вищезазначеним критеріям, керуючись принципом максимальної ефективності (реалізація майна за найбільшою ціною у найкоротший строк).

При реалізації майна за фіксованою ціною гарантійний внесок учасником не сплачується.

Реалізація майна за фіксованою ціною здійснюється за стартовою ціною лота, що фіксується на період реалізації, та не передбачає підвищення ціни під час аукціону. Якщо протягом цього строку майно не реалізовано, воно виставляється на повторний аукціон за ціною, що становить 75 відсотків його вартості, визначеної в порядку, установленому статтею 57 Закону.

У разі повторної нереалізації майна майно виставляється на третій аукціон за 50 відсотків його вартості, визначеної в порядку, встановленому статтею 57 Закону.

Покупцем майна стає особа, яка перша за інших надіслала заявку в електронній формі через особистий кабінет та негайно (не пізніше ніж протягом 15 хвилин) сплатила на рахунок організатора суму (ціну лота), визначену в інформаційному повідомленні, в безготівковій формі з використанням електронних платіжних систем (розділ VІ Порядку).

Не пізніше наступного робочого дня після дня надходження на рахунок відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) коштів від реалізації лота на підставі протоколу про проведення аукціону, який надійшов на електронну адресу, виконавець складає акт про проведений аукціон за фіксованою ціною, який надсилається переможцеві не пізніше наступного робочого дня з дня його затвердження начальником відповідного відділу державної виконавчої служби (підписання приватним виконавцем).

Акт про проведений аукціон за фіксованою ціною є підставою для отримання майна у зберігача. Переможець аукціону зобов'язаний отримати майно у зберігача не пізніше семи робочих днів з дати отримання акта.

Особливі випадки

Реалізація майна, що швидко псується

Підготовка та проведення електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною) здійснюються протягом трьох календарних днів, гарантійний внесок учасником електронного аукціону не плачується.

Дата початку проведення електронного аукціону майном, що швидко псується, призначається на наступний день після формування лота.

Переможець електронного аукціону протягом п'яти банківських днів з дня визначення його переможцем здійснює розрахунки за придбане на електронному аукціоні майно, що швидко псується (пункт 1 розділу VІІ Порядку).

Реалізація предмета іпотеки

Строк підготовки до електронного аукціону під час реалізації предмета іпотеки складає не менше 30 календарних днів.

Не пізніше не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня початку електронного аукціону організатор письмово повідомляє іпотекодавця, іпотекодержателя та всіх осіб, що мають зареєстровані у встановленому законом порядку права та вимоги на предмет іпотеки, про день та час його проведення електронного аукціону та про початкову ціну продажу майна.

Будь-який учасник може бути покупцем предмета іпотеки, якщо він запропонує найвищу ціну. Якщо покупцем є іпотекодержатель, він зобов'язаний сплатити лише різницю між запропонованою ним ціною і розміром невиконаного основного зобов'язання. Іпотекодержатель також зобов'язаний сплатити винагороду за організацію та проведення електронного аукціону.

Протягом п'яти робочих днів з дня надходження від виконавця акта про реалізацію предмета іпотеки організатор видає цей акт переможцю електронного аукціону (покупцю), нотаріально засвідчені копії акта надсилає іпотекодержателю та іпотекодавцю.

У разі якщо електронний аукціон з реалізації предмета іпотеки оголошено таким, що не відбувся, акт про проведення електронного аукціону (у разі придбання іпотекодержателем предмета іпотеки за початковою ціною шляхом заліку своїх забезпечених вимог в рахунок ціни майна) видається на підставі протоколу, сформованого за результатами електронного аукціону, що не відбувся (пункт 2 розділу VІІ Порядку).

Дії переможця електронних аукціонів

На підставі копії протоколу переможець електронного аукціону протягом 10 банківських днів з дня визначення його переможцем здійснює розрахунки за придбане на електронному аукціоні майно в такому порядку:

  1. зазначена в протоколі електронного аукціону сума коштів, яка дорівнює різниці між ціною продажу придбаного лота і сумою винагороди за організацію та проведення електронного аукціону за цим лотом, перераховується переможцем на рахунок відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця);
  2. сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок організатора, визнається частиною оплати переможцем придбаного ним на електронному аукціоні майна та розподіляється організатором відповідно до пункту 2 розділу III Порядку;
  3. різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди за організацію та проведення електронного аукціону перераховується переможцем на рахунок організатора у разі, якщо майно реалізовано за ціною, вищою від стартової;
  4. різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди за організацію та проведення електронного аукціону перераховується організатором на рахунок відповідного відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) у разі, якщо майно реалізовано за ціною, нижчою від стартової;
  5. у разі проведення електронного аукціону у порядку, визначеному пунктом 1 розділу VII Порядку, сума винагороди за організацію та проведення електронного аукціону перераховується переможцем на рахунок організатора.

При перерахуванні коштів за придбане майно переможець зобов'язаний зазначати в розрахунковому документі номер лота, за яким здійснюється оплата.

Іншим учасникам внесена сума гарантійного внеску повертається протягом трьох робочих днів після отримання від виконавця повідомлення про повний розрахунок переможця електронного аукціону за придбане майно (пункт 2 розділу X Порядку).

Акт про проведений електронний аукціон є документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, у випадках, передбачених законодавством. У випадку придбання нерухомого майна документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, є свідоцтво про придбання нерухомого майна з електронного аукціону, яке видається нотаріусом на підставі акта про проведений електронний аукціон (пункт 8 розділу X Порядку).

У разі придбання рухомого майна акт про проведений електронний аукціон є підставою для отримання майна у зберігача. Зазначений акт підтверджує виникнення права власності у особи, що придбала рухоме майно.

Оподаткування придбаного майна

Згідно з Податковим кодексом України (далі - ПК України) об’єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПК України розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів слід розуміти будь-яку передачу права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Постачанням товарів також вважається, зокрема, передача товарів згідно з договором, за яким сплачується комісія (винагорода) за продаж чи купівлю (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПК України). При цьому продаж (реалізація) товарів — це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів (підпункт 14.1.203 пункту 14.1 статті 14 ПК України).

Корисні посилання

Див. також