Порядок призначення та звільнення з посади керівників комунальних підприємств

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 11:53, 17 травня 2024, створена Olha.sokolenko (обговорення | внесок) (перевірено на актуальність, посилання на статті, редагування,приведення у відповідність)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Порядок призначення керівника підприємства або закладу, що перебуває у комунальній власності

Призначення керівника підприємства або закладу, що перебуває у комунальній власності регулюється Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, Кодексом законів про працю України, постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 №170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», від 02.08.1995 №597 «Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності» (зі змінами), від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (зі змінами), від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами).

Згідно з пунктом 10 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украхні", призначення на посади та звільняє з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснює голова сільської, селищної ради, крім випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України "Про культуру".

Призначення на посаду керівника комунального підприємства або закладу (далі – Керівник), здійснюється шляхом укладання з ним контракту.

Керівники центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які укладають контракти з керівниками підприємств, заснованих на державній власності, підприємств, заснованих на комунальній власності, встановлюють умови оплати праці виключно, згідно з частиною 1 Постанови "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств"

Керівники підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних територіальних громад звітують перед виконавчими органами сільських, селищних, міських рад (ст.29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні")

Порядок призначення керівника підприємства або закладу, що перебуває у комунальній власності територіальної громади, приймається та затверджується на виключно на пленарних засіданнях районної, обласної,селищної,сільської рад.

Дисциплінарні стягнення до Керівника застосовуються на підставі розпорядження голови територіальної громади у порядку, передбаченому Кодексом законів про працю України.
Керівник працює на постійній основі та не може працювати за сумісництвом.


Порядок укладання або переукладання контракту з Керівником комунального підприємства або комунального закладу

Контракт відповідно до ст.21 Кодексу законів про працю України є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці Керівника, умови розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін.
Контракт укладається згідно з типовою формою для відповідної організаційно-правової форми державного, комунального закладу в письмовій формі у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

Контракт набирає чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено контрактом, і може бути змінений за згодою сторін у письмовій формі.

Контракт укладається на строк від трьох до п’яти років.

Контракт з Керівником може бути припинений на підставах, встановлених чинним законодавством, а також передбачених у контракті. При цьому розірвання контракту повинно проводитись з урахуванням гарантій, встановлених чинним законодавством.

Контракт з Керівником може бути продовжено у разі закінчення терміну дії контракту.

Прикінцеві положення

Спори між сторонами по контракту розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством України. При вирішенні питань, не визначених цим Порядком та умовами контракту, застосовуються норми чинного законодавства України. При внесенні змін до трудового законодавства України та локальних нормативних актів контракти з Керівниками приводяться у відповідність з даними змінами у порядку, встановленому цим Порядком.

Під час воєнного стану сільський, селищний, міський голова можуть призначати на посади та звільняти з посад в ОМС, керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління відповідного органу місцевого самоврядування, у порядку, визначеному частинами п’ятою, шостою статті 10 цього Закону Закону України «Про правовий режим воєнного стану».  Відділ кадрів в умовах воєнного стану: алгоритми дій+персональні консультації

Частини п’ята та шоста статті 10 Закону № 389 визначать спрощений порядок, за яким призначають на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій під час воєнного стану. 

У період дії воєнного стану особи призначаються на посади комунальних підприємств, установ, організацій сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад, а також за наявності у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. (Абзац перший частини п'ятої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3384-IX від 20.09.2023)

Спеціальна перевірка не проводиться стосовно осіб, які призначаються на посади за результатами конкурсу на таку саму посаду, за умови що стосовно таких осіб вже проводилася спеціальна перевірка під час дії воєнного стану.(Частина восьма статті 10 в редакції Закону № 3384-IX від 20.09.2023)

Керівника комунального підприємства, закладу, установи та організації, якого призначили до введення в Україні воєнного стану, може звільнити з посади сільський, селищний, міський голова (Лист Мінекономіки від 06.06.2022 № 4712-06/33863-09).