Відмінності між версіями «Порядок зміни прізвища дитини її батьками»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Вирішення питання в судовому порядку.)
Рядок 50: Рядок 50:
 
==== Додаток 1 ====
 
==== Додаток 1 ====
 
   
 
   
до Правил внесення змін
+
[[Файл:Заява_про_зміну_прізвища_малолітньої_дитини.doc]]
до актових записів цивільного стану,
 
їх поновлення та анулювання
 
 
 
До __________________________________
 
(найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану)
 
 
 
від __________________________________
 
(прізвища, власні імена, по батькові батьків)
 
 
 
_____________________________________ 
 
 
 
 
 
ЗАЯВА
 
про зміну прізвища малолітньої дитини
 
 
 
Я, __________________________________________________________________________, батько
 
(прізвище, власне ім'я, по батькові) 
 
 
 
__________________________________________________________________________________,
 
(прізвище, власне ім'я, по батькові дитини)
 
 
 
який(а) народився(лась) ___ __________________ ______ року, прошу змінити прізвище дитини з
 
________________________________________ на ________________________________________
 
Я, ____________________________________________________________________________, мати
 
(прізвище, власне ім'я, по батькові) 
 
 
 
______________________________________________________, даю згоду на зміну прізвища моєї
 
дитини з ________________________________ на ________________________________________
 
 
 
Відповідно до статті 148 Сімейного кодексу України просимо внести зміни до актового запису про народження нашої дитини, одночасно виправити прізвище батька з _____________ на __________ у зв'язку з державною реєстрацією зміни прізвища та повторно видати нове свідоцтво про народження дитини.
 
 
 
Народження зареєстровано ___ ____________ ____ року
 
___________________________________________________________________________________,
 
(найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану) 
 
 
 
актовий запис про народження № _______
 
 
 
Про себе повідомляємо: 
 
 
БАТЬКО МАТИ
 
1. Прізвище    
 
2. Власне ім'я    
 
3. По батькові    
 
4. Дата народження    
 
5. Громадянство    
 
 
Заяву прийнято ___ __________ 20__ року
 
та зареєстровано в журналі за № _____
 
 
Зворотний бік
 
6. Місце проживання (повна адреса)    
 
7. Паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу (його серія, номер, яким органом і коли виданий)    
 
8. Указати, який документ є підставою для зміни прізвища одного з батьків    
 
 
До заяви додаємо: _____________________________________________________________________
 
(перелік документів, які є підставою для зміни прізвища) 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________
 
____________________________________________________________________________________
 
 
 
Підписи батьків:
 
 
 
Батько _______________________ Мати ____________________________
 
 
 
___ ____________ 20__ року
 
 
Примітка. У разі подання заяви одним із батьків відомості щодо відсутнього другого з батьків прокреслюються та зазначаються дані документа, який підтверджує його відсутність.  
 
  
 
=== Строки розгляду питання. ===
 
=== Строки розгляду питання. ===

Версія за 15:48, 6 листопада 2018

Нормативна база

Підстави та умови зміни прізвища дитини її батьками.

Підстави зміни прізвища дитини її батьками зазначені в статті 148 Сімейного кодексу України, а саме:

 1. У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років.
 2. У разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою.
 3. У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини також може бути змінено за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років.
 4. За заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним, безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків.
 5. У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідні зміни прізвища інтересам дитини.

Прізвище дитині, згідно статті 145 СК, присвоюється при вчиненні запису акта про народження. Реєстрацію прізвища дитині провадять органи ДРАЦСу, коли між батьками досягнута про це згода.
Прізвище присвоюється дитині на все життя. Однак закон, зокрема стаття 148 СК, передбачає зміну прізвища дитини за наступних умов:

 • коли батьки дитини (обоє) змінили своє прізвище;
 • коли один з батьків змінив своє прізвище;
 • коли було визнано в добровільному порядку батьківство;
 • коли при реєстрації народження дитини присвоєно прізвище без урахування побажань одного або обох з батьків;
 • коли батьки зареєстрували шлюб після народження дитини і при реєстрації шлюбу мати взяла прізвище чоловіка;
 • при визнанні батьківства у разі смерті матері, оголошення її померлою (відповідно до статті 46 Цивільного кодексу України), визнання недієздатною відповідно до статті 39 ЦКУ), безвісно відсутньою (відповідно до статті 43 ЦКУ) або позбавленою батьківських прав при виправленні відомості щодо батька дитини (за його бажанням);
 • коли дружина або чоловік зберегли дошлюбні прізвища при реєстрації шлюбу, а потім обрали прізвище одного із них як спільного прізвища або приєднання до свого — прізвища другого з подружжя.

У разі зміни прізвища дитині необхідно дотримуватися законів про повагу до дитини і при досягненні дитиною визначеного віку необхідна згода цієї дитини на зміну прізвища. Без згоди дитини прізвище її можна змінити до семи років.

Вирішення питання в добровільному порядку.

У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років. У разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою. Уразі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років. За заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений помер лим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла чо тирнадцяти років та якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одно го з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків. У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або су дом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прі звища інтересам дитини. (стаття 148 Сімейного кодексу України).

Куди звертатися.

Відповідно до пункту 1.1 розділу 1 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженних наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 № 96/5 - внесення змін до актових записів цивільного стану, які складено органами державної реєстрації актів цивільного стану України, проводиться районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними відділами державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції (далі - відділи державної реєстрації актів цивільного стану) у випадках, передбачених чинним законодавством.

Заяви батьків про виправлення (зміну) прізвища або імені дитини в актовому записі про її народження у зв'язку з тим, що при реєстрації народження дитині присвоєно прізвище або ім'я без урахування побажань обох або одного з батьків, приймаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану не пізніше одного року з дня народження, а заяви про виправлення імені дитини у зв'язку з тим, що вона фактично має ім'я, відмінне від зазначеного в актовому записі про її народження, - до досягнення нею 16-річного віку. В інших випадках зміна прізвища дитини строком не обмежена.

Заява про зміну прізвища дитини подається до відділу ДРАЦСу за місцем проживання заявника. Вона має бути заповнена розбірливо, у ній мають міститись вичерпні відповіді на всі питання.

Відділ ДРАЦСу не має права відмовити громадянину у прий¬нятті та розгляді заяви про внесення змін до актового запису.

Вартість.

Видача свідоцтва про реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу) сплачується у розмірі 0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян відповідно до Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 року «Про державне мито» (зі змінами).

Перелік необхідних документів.

Разом із заявою про внесення змін до актових записів цивільного стану (у тому числі про зміну прізвища), заявник подає: паспорт або паспортний документ; свідоцтва про реєстрацію акта цивільного стану, в яких містяться відомості, що підлягають зміні; інші документи, необхідні для розгляду за¬яви і вирішення питання по суті.
Якщо актовий запис про народження дитини, до якого тре¬ба внести зміни, знаходиться в іншому відділі ДРАЦСу, відділ, який прийняв заяву, має затребувати його копію. Заяви батьків (законних представників) дитини про зміну прізвища або імені останньої в актовому записі про її народ¬ження через те, що при реєстрації народження дитині було при¬своєне прізвище або ім'я без урахування побажань обох або од¬ного з батьків, приймаються відділами ДРАЦСу протягом одно¬го року від дня її народження, а заяви про виправлення імені дитини у зв'язку з тим, що вона фактично носить ім'я, відмінне від зазначеного в актовому записі про її народження, - до досягнення дитиною 16-річного віку (додаток1).

Додаток 1

Файл:Заява про зміну прізвища малолітньої дитини.doc

Строки розгляду питання.

Відповідно до пункту 1.10 розділу 1 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженних наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 № 96/5- заява про зміну прізвища розглядається органом ДРАЦСу у тримісячний термін від дня її надходження. За наявності по¬важних причин цей термін може бути подовжено з письмового дозволу керівника відділу ДРАЦСу Головного управління юстиції Мін'юсту України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського, Севастопольського міського управління юстиції (за місцем подання заяви), але не більш як на три місяці.

Підстави для відмови.

Відділ ДРАЦСу не має права відмовити громадянину у прий¬нятті та розгляді заяви про внесення змін до актового запису.

Порядок оскарження.

Відповідно до підпункту 1.1.1 пункту 1.1 розділу 1 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженних наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 № 96/5- у разі відмови у внесенні змін до актових записів цивільного стану у висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану вказуються причини відмови та зазначається про можливість оскарження його у судовому порядку.

Вирішення питання в судовому порядку.

У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини.
Оскільки батьки мають однакові права щодо своїх дітей (це чітко прописується у ч.1 ст.24 Конституції України) незалежно від того, з ким із них проживають діти, то для зміни прізвища дитини потрібна згода обох батьків. У цьому разі батьки не повинні доводити причини, з яких вони погодилися на заміну прізвища дитини. У зв'язку з цим частина четверта статті 148 СК надає батькам при виникненні спору щодо доцільності зміни прізвища дитини, право звернутися за його вирішенням до органу опіки та піклування або до суду. Проте, відповідно до ч. 4 ст. 19 СК України участь органу опіки та піклування не є обов’язковою в даній категорії справ, а тому справа буде розглядатися без залучення до участі органу опіки та піклування. Сімейним законодавством України не передбачено список конкретних випадків, або ж підстав для зміни прізвища дитини, що дає можливість використати будь-які обґрунтовані приводи для успішної реалізації даної судової процедури.
Звернення до суду відбувається шляхом подачі позовної заяви з необхідними документами Позивачем (особа, яка звертається до суду з позовною заявою, тобто той з батьків, хто бажає змінити прізвище дитини) до Відповідача (той з батьків, хто не бажає змінювати прізвище дитини). Взагалі, рекомендується, до реалізації цієї судової процедури підготуватися. Мається на увазі, що необхідно провести судову процедуру стягнення аліментів (рішення про стягнення аліментів бажано, щоб Відповідачем не виконувалося), а також, якщо Відповідач виявить бажання – встановити графік його зустрічей з дитиною (це не обов’язково, адже дане бажання повинно виходити від Відповідача), який би він також не виконував належним чином. Так як конкретних підстав для зміни прізвища дитини не існує, можливо вдатися до певних маніпуляцій, та використовувати загальне правило сімейного законодавства, яке вказує на те, що при вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків щодо дитини, а також інші обставини, що засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини. Зокрема, Сімейним кодексом України встановлено правило, що мати та батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою, а розірвання шлюбу, та проживання батьків окремо від дитини не впливає на обсяг їх прав і не звільняє від обов’язків. Тому, відштовхуючись від даних положень законодавства, можна аргументувати свої позовні вимоги тим, що Відповідач не виконує своїх батьківських обов’язків по відношенню до дитини, нехтує ними, не бере жодної участі у вирішенні важливих питань, пов’язаних з вихованням та утриманням дитини, жодним чином не піклується про стан здоров’я дитини, не забезпечує дитині належні умови для здорового зростання і духовного та фізичного розвитку, не намагається забезпечити належного медичного обслуговування, а також своїм негативним ставленням до Позивача, негативно впливає і на дитину. Натомість, усі обов’язки по утриманню та вихованню дитини виконує Позивач, дитині було створено усі необхідні умови для здорового фізичного та морального розвитку, духовного збагачення, а також забезпечено належне медичне обслуговування. Також, Позивач позитивно характеризується з місця роботи, та з місця проживання, зарекомендував себе як відповідальний співробітник та добрий сусід. Окрім того, необхідно звернути особливу увагу суду на той факт, що зміна прізвища дитини ніяким чином не впливає на законні права, інтереси та обов’язки Відповідача щодо дитини. Хоч Відповідач і являється біологічним батьком дитини, проте у зв’язку з відсутністю будь-якої участі Відповідача у житті дитини, вона не повинна носити його прізвище. Також, необхідно включити моральну складову у позовну заяву. Зокрема, можна зазначити, що у зв’язку зі зміною прізвища, наприклад, матері, вона бажає, щоб дитина носила спільне з нею прізвище, аби дана обставина не призводила до непорозумінь та відповідних труднощів у спілкуванні з оточуючими людьми, та позбавити дитину в майбутньому відчуття «неповноцінності», адже дана обставина буде негативно впливати на емоційний стан дитини. Окрім цього, можна в текст позовної заяви додати деякі обставини життя, які можна пов’язати з Відповідачем, і які мали негативний вплив на дитину. Даний процес, як і процес позбавлення батьківських прав може носити превентивний або попереджувальний характер. Це в першу чергу пов’язано з тим, що той з батьків, хто проживає окремо від дитини, може нехтувати своїми обов’язками саме через особисту неприязнь до Позивача, проте при цьому розуміти, що це його дитина, та любити її. Коли ж один із батьків звертається з таким позовом, то не обов’язково має на меті бажання його повної реалізації. Даний процес може виступити попередженням про наслідки у випадку, якщо той з батьків хто проживає окремо від дитини не братиме активну участь в житті дитини, та в її утриманні. Щодо дій Відповідача у даному процесі, то в залежності від дійсних обставин справи необхідно обирати тактику захисту, яка підвищить моральний облік Відповідача у справі, та надавати усі докази, які тільки можливо, аби довести свій високий культурний, моральний та духовний розвиток, а також відповідальне ставлення до обов’язків, та надавати суду письмові заперечення. Не рекомендується обирати тактику типу «я біологічний батько, а тому дитина повинна носити моє прізвище», вона не є успішною. Навпаки, судді позитивно ставляться до людей, які визнають свої помилки, та бажають їх виправити.

Куди звертатися.

Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України в даному випадку застосовуються загальні правила підсудності, тобто позови, про зміни прізвища дитини пред’являються лише за зареєстрованим місцем проживання чи місцем перебування відповідача.

Вартість.

Порядок та підстави для сплати судового збору регулюються Законом України «Про судовий збір». Судовий збір сплачується за подання позовної заяви відповідно до зазначеного закону, а саме підпункту 2 п. 2 ч. 2 ст. 4, необхідно сплачувати суму судового збору за подання до суду позовної заяви немайнового характеру, а саме 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Перелік необхідних документів.

Судова процедура зміни прізвища малолітньої або неповнолітньої дитини проводиться на підставі позовної заяви. Для розгляду справи, крім позову, суду необхідно надати наступні документи:

 • копія паспорта позивача і відповідача
 • довідка про реєстрацію дитини разом з позивачем
 • копія свідоцтва про народження дитини (обов’язково)
 • довідка про заборгованість по аліментах (якщо така є)
 • копія свідоцтва про шлюб/копія свідоцтва про розлучення (рішення суду)
 • характеристика з місця роботи, місця проживання (не обов’язково, але бажано)

Крім того, до заяви можна прикріпити будь-які документи, що підтверджують обґрунтованість позовних вимог. Також, не зайвими в даній категорії справ будуть показання свідків.

Строки розгляду питання.

Відповідно до частини 1 статті 121 Цивільно-процесуального кодексу України суд має встановити розумні строки для вчинення процесуальних дій.