Відмінності між версіями «Порядок зміни прізвища дитини її батьками»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: == Нормативна база == * [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України] * [http://zakon5.rad...)
 
 
(Не показана 21 проміжна версія 6 користувачів)
Рядок 3: Рядок 3:
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закон України "Про судовий збір"]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закон України "Про судовий збір"]
В сімейному законодавстві встановлено, що після народження дитини у шлюбі або ж не в шлюбі, визначається її походження, та в залежності від походження її від того чи іншого чоловіка, він вноситься у свідоцтво про народження та в актовий запис, батьком дитини. Дитині дається прізвище батька (або подружжя) та відповідно по-батькові. Проте, виникають ситуації, коли з певних причин один з батьків, з ким залишилася проживати дитина, бажає змінити прізвище дитини на власне. Як свідчить практика, у більшості випадків, це буває мати, яка після розірвання шлюбу обрала знову своє дівоче прізвище, та бажає, щоб дитина також його носила. Сімейним кодексом України надана така можливість. При цьому, законодавством також встановлено, що якщо дитина не досягла семи років, то її думка при зміні прізвища не враховується, якщо ж дитина досягла семи років, то враховується і її думка.Врегулювання питання в добровільному порядку.
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/7-93 Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року 7-93 «Про державне мито»]
== Врегулювання питання в добровільному порядку ==
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0055-11 Наказ Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року № 96/5 «Про затвердження Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання»]
Законодавством передбачено мирний спосіб вирішення даного питання. Зокрема встановлено, що у разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків. Проте, на практиці рідко трапляються випадки, коли другий із батьків погоджується на це. Але у випадку згоди обох батьків на зміну прізвища дитини, батьки спільно подають заяви до органів РАЦСу, в якій висловлюють бажання змінити прізвище дитини на інше.
Отже, як з розуміло, в більшості випадків досягти згоди щодо мирного врегулювання даної ситуації не є можливим, тому один з батьків змушений звертатись до суду з позовною заявою про зміну прізвища дитини.
== Судовий порядок вирішення проблеми та особливості написання позовної заяви ==
Відповідно до умов '''Сімейного кодексу України''', у разі заперечення одним з батьків щодо зміни прізвища дитини спір щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та  піклування або судом. Проте, відповідно до [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/paran109#n109 '''ч. 4 ст. 19 СК України'''] участь органу опіки та піклування не є обов’язковою в даній категорії справ, а тому справа буде розглядатися без залучення до участі органу опіки та піклування.
Сімейним законодавством України не передбачено список конкретних випадків, або ж підстав для зміни прізвища дитини, що дає можливість використати будь-які обґрунтовані приводи для успішної реалізації даної судової процедури.
Звернення до суду відбувається шляхом подачі [http://zrazok.pozovsud.com.ua/shlyubn_smeyn_vdnosini/pozovna-zayava-pro-zminu-prizvishha-ditini-u-sudovomu-poryadku-u-razi-sporu-mizh-batkami.html позовної заяви] з необхідними документами Позивачем (особа, яка звертається до суду з позовною заявою, тобто той з батьків, хто бажає змінити прізвище дитини) до Відповідача (той з батьків, хто не бажає змінювати прізвище дитини).
Взагалі, рекомендується, до реалізації цієї судової процедури підготуватися. Мається на увазі, що необхідно провести судову процедуру стягнення аліментів (рішення про стягнення аліментів бажано, щоб Відповідачем не виконувалося), а також, якщо Відповідач виявить бажання – встановити графік його зустрічей  з дитиною (це не обов’язково, адже дане бажання повинно виходити від Відповідача), який би він також не виконував належним чином.
Так як конкретних підстав для зміни прізвища дитини не існує, можливо вдатися до певних маніпуляцій, та використовувати загальне правило сімейного законодавства, яке вказує на те, що при вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків щодо дитини, а також інші обставини, що засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини.
Зокрема, '''Сімейним кодексом України''' встановлено правило, що мати та батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою, а розірвання шлюбу, та проживання батьків окремо від дитини не впливає на обсяг їх прав і не звільняє від обов’язків. Тому, відштовхуючись від даних положень законодавства, можна аргументувати свої позовні вимоги тим, що Відповідач не виконує своїх батьківських обов’язків по відношенню до дитини, нехтує ними, не бере жодної участі у вирішенні важливих питань, пов’язаних з вихованням та утриманням дитини, жодним чином не піклується про стан здоров’я дитини, не забезпечує дитині належні умови для здорового зростання і духовного та фізичного розвитку, не намагається забезпечити належного медичного обслуговування, а також своїм негативним ставленням до Позивача, негативно впливає і на дитину.
Натомість, усі обов’язки по утриманню та вихованню дитини виконує Позивач, дитині було створено усі необхідні умови для здорового фізичного та морального розвитку, духовного збагачення, а також забезпечено належне медичне обслуговування. Також, Позивач позитивно характеризується з місця роботи, та з місця проживання, зарекомендував себе як відповідальний співробітник та добрий сусід.
Окрім того, необхідно звернути особливу увагу суду на той факт, що зміна прізвища дитини ніяким чином не впливає на законні права, інтереси та обов’язки Відповідача щодо дитини. Хоч Відповідач і являється біологічним батьком дитини, проте у зв’язку з відсутністю будь-якої участі Відповідача у житті дитини, вона не повинна носити його прізвище.
Також, необхідно включити моральну складову у позовну заяву. Зокрема, можна зазначити, що у зв’язку зі зміною прізвища, наприклад, матері, вона бажає, щоб дитина носила спільне з нею прізвище, аби дана обставина не призводила до непорозумінь та відповідних труднощів у спілкуванні з оточуючими людьми, та позбавити дитину в майбутньому відчуття «неповноцінності», адже дана обставина буде негативно впливати на емоційний стан дитини. Окрім цього, можна в текст позовної заяви додати деякі обставини життя, які можна пов’язати з Відповідачем, і які мали негативний вплив на дитину.
Даний процес, як і процес позбавлення батьківських прав може носити превентивний або попереджувальний характер. Це в першу чергу пов’язано з тим, що той з батьків, хто проживає окремо від дитини, може нехтувати своїми обов’язками саме через особисту неприязнь до Позивача, проте при цьому розуміти, що це його дитина, та любити її. Коли ж один із батьків звертається з таким позовом, то не обов’язково має на меті бажання його повної реалізації. Даний процес може виступити попередженням про наслідки у випадку, якщо той з батьків хто проживає окремо від дитини не братиме активну участь в житті дитини, та в її утриманні.
Щодо дій Відповідача у даному процесі, то в залежності від дійсних обставин справи необхідно обирати тактику захисту, яка підвищить моральний облік Відповідача у справі, та надавати усі докази, які тільки можливо, аби довести свій високий культурний, моральний та духовний розвиток, а також відповідальне ставлення до обов’язків, та надавати суду письмові заперечення. Не рекомендується обирати тактику типу «я біологічний батько, а тому дитина повинна носити моє прізвище», вона не є успішною. Навпаки, судді позитивно ставляться до людей, які визнають свої помилки, та бажають їх виправити.
== Встановлення підсудності справи ==
Встановлення підсудності справи, тобто визначення в якому саме суді першої інстанції буде розглядатись справа. Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України в даному випадку застосовуються загальні правила підсудності, тобто позови, про зміни прізвища дитини пред’являються лише за зареєстрованим місцем проживання чи місцем перебування відповідача.
Таким чином, для звернення до суду з позовом необхідно зібрати '''наступні документи''':
# ''копія всіх сторінок паспорту Позивача ( обов'язково)'';
# ''копія всіх сторінок паспорту Відповідача (не обов’язково, але бажано)'';
# ''копія свідоцтва про шлюб / копія свідоцтва про розірвання шлюбу / копія рішення суду про розірвання шлюбу (обов’язково)'';
# ''копія свідоцтва про народження дитини (дітей) (обов’язково)'';
# ''довідка по формі 3, або № 2 з житлово-експлуатаційної служби (не обов’язково, але деякі судді вимагають як доказ проживання дитини з Позивачем)'';
# ''копії характеристик з місця роботи, місця проживання (не обов’язково, але бажано)'';
# ''копія рішення суду про стягнення аліментів / копія аліментного договору (не обов’язково, але бажано)'';
# ''довідку про заборгованість по виплаті аліментів із органів Державної виконавчої служби (не обов’язково, але бажано)'';
# ''копії рішення суду про встановлення графіку зустрічей дитини з іншим з батьків (не обов’язково, але бажано)'';
# ''копії усіх інших документів, які можуть обґрунтовувати та підтверджувати Ваші позовні вимоги'';
Також, в даному виді судочинства необхідно використовувати такий вид доказів, як покази свідків. Даний вид доказів є дуже ефективним в даному випадку, а у сукупності з письмовими доказами фактично дасть можливість досягти позитивного результату у справі.
== Судовий збір ==
Порядок та підстави для сплати судового збору регулюються '''Законом України «Про судовий збір»'''. Судовий збір сплачується за подання позовної заяви. Відповідно до зазначеного закону, а саме [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3674-17/paran32#n32 підпункту 2 п. 1 ч. 2 ст. 4], необхідно сплачувати суму судового збору за подання до суду позовної заяви майнового характеру.
== Подання позовної заяви до суду ==
В судах вказані час та дні, коли можна подати позовну заяву або інші процесуальні документи до канцелярії суду. Сформований пакет документів, тобто позовна заява з додатками (а також копія позовної заяви з додатками для відповідача по справі та інших осіб, які беруть участь у справі) подається до канцелярії суду. Позовну заяву можна також направити поштою – цінним листом, обов’язково з описом документів, які Ви надсилаєте та поштовим повідомленням.
Після отримання позовної заяви судом, вона реєструється. Під час подачі необхідно мати екземпляр самої позовної заяви, яку Ви можете залишити у себе, та на якій, відповідно, ставиться відмітка суду про прийняття від Вас пакету документів. Дана дія не є необхідною, але це гарантія для Вас, що подані документи не будуть втрачені.
Таким чином, після подачі позовної заяви, пакети документів формуються у справу, яка автоматизованою системою розподілу призначається на суддю, який відкриває провадження. Вам повинна надійти судова повістка про призначення справи до розгляду. Оскільки бувають моменти, коли судові повістки приходять невчасно або взагалі не надходять, то при подачів документів до канцелярії суду необхідно заповнити заявку про отримання судової повістки в електронній формі за допомогою SMS -повідомлення, яке прийде на мобільний телефон учаснику процеса. Диний вид повідомлення діє з 01 жовтня 2013 року в усіх місцевих та апеляційних загальних судах.
== Отримання рішення по справі ==
Після оголошення рішення у справі про зміну прізвища дитини Ви можете отримати його копію, але виконання рішення може відбутися лише через 10 днів, а саме з моменту набрання рішенням законної сили. Дане рішення передається Вами до органів РАЦСу, де вносяться зміни в актовий запис та у свідоцтво про народження дитини.


Допомога адвоката у даному судовому процесі є не обов’язковою. Проте, практика реалізації даних судових справ майже відсутня, а тому і самі судді дуже обережно ставитимуться до даного процесу, з метою проведення процедури в рамках законності. Допомога досвідченого адвоката надасть Вам можливість уникнути протиріч типу: чи необхідно звертатися одразу до суду, чи можливо спочатку до органів опіки та піклування з метою вирішення даного спору, а також чи не будуть зайвими деякі докази при формуванні доказової бази. Також, кваліфікований адвокат допоможе з вибором тактики чи стратегії ведення процесу. Окрім цього, необхідно не забувати про моральний та психологічний тиск як самої судової процедури, так і тиск з боку Відповідача, який однозначно буде негативно та агресивно налаштований проти Позивача.
== Підстави та умови зміни прізвища дитини її батьками ==
'''Підстави зміни прізвища дитини її батьками зазначені в статті 148 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України], а саме:<br />'''
#  У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років.
#  У разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою.
#  У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини також може бути змінено за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років.
#  За заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним, безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків.
#  У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідні зміни прізвища інтересам дитини.
Прізвище дитині, згідно [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 статті 145 СК], присвоюється при вчиненні запису акта про народження. Реєстрацію прізвища дитині провадять органи ДРАЦСу, коли між батьками досягнута про це згода.<br />
'''Прізвище присвоюється дитині на все життя. Однак закон, зокрема [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 стаття 148 СК], передбачає зміну прізвища дитини за наступних умов:'''
*  коли батьки дитини (обоє) змінили своє прізвище;
*  коли один з батьків змінив своє прізвище;
*  коли було визнано в добровільному порядку батьківство;
*  коли при реєстрації народження дитини присвоєно прізвище без урахування побажань одного або обох з батьків;
*  коли батьки зареєстрували шлюб після народження дитини і при реєстрації шлюбу мати взяла прізвище чоловіка;
*  при визнанні батьківства у разі смерті матері, оголошення її померлою ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 відповідно до статті 46 Цивільного кодексу України]), визнання недієздатною відповідно [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 до статті 39 ЦКУ]), безвісно відсутньою ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 відповідно до статті 43 ЦКУ]) або позбавленою батьківських прав при виправленні відомості щодо батька дитини (за його бажанням);
*  коли дружина або чоловік зберегли дошлюбні прізвища при реєстрації шлюбу, а потім обрали прізвище одного із них як спільного прізвища або приєднання до свого — прізвища другого з подружжя.
У разі зміни прізвища дитині необхідно дотримуватися законів про повагу до дитини і при досягненні дитиною визначеного віку необхідна згода цієї дитини на зміну прізвища. Без згоди дитини прізвище її можна змінити до семи років.


== Вирішення питання в добровільному порядку ==
У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років. У разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою. Уразі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років. За заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений помер лим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одно го з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків. У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або су дом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прі звища інтересам дитини (стаття 148 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України]).
=== Куди звертатися ===
Відповідно до [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0055-11 пункту 1.1 розділу 1 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженних наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011  № 96/5] - внесення змін до актових записів цивільного стану, які складено органами державної реєстрації актів цивільного стану України, проводиться районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними відділами державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (далі - відділи державної реєстрації актів цивільного стану) у випадках, передбачених чинним законодавством.
Заяви батьків про виправлення (зміну) прізвища або імені дитини в актовому записі про її народження у зв'язку з тим, що при реєстрації народження дитині присвоєно прізвище або ім'я без урахування побажань обох або одного з батьків, приймаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану не пізніше одного року з дня народження, а заяви про виправлення імені дитини у зв'язку з тим, що вона фактично має ім'я, відмінне від зазначеного в актовому записі про її народження, - до досягнення нею 16-річного віку.
В інших випадках зміна прізвища дитини строком не обмежена.
Заява про зміну прізвища дитини подається до відділу ДРАЦСу за місцем проживання заявника. Вона має бути заповнена розбірливо, у ній мають міститись вичерпні відповіді на всі питання.
Відділ ДРАЦСу не має права відмовити громадянину у прийнятті та розгляді заяви про внесення змін до актового запису.
=== Вартість ===
Видача свідоцтва про реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу) сплачується у розмірі 0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/7-93 Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 року № 7-93 «Про державне мито» (зі змінами)].
=== Перелік необхідних документів ===
Разом із заявою про внесення змін до актових записів цивільного стану (у тому числі про зміну прізвища), заявник подає: паспорт або паспортний документ; свідоцтва про реєстрацію акта цивільного стану, в яких містяться відомості, що підлягають зміні; інші документи, необхідні для розгляду за¬яви і вирішення питання по суті.<br />
Якщо актовий запис про народження дитини, до якого тре¬ба внести зміни, знаходиться в іншому відділі ДРАЦСу, відділ, який прийняв заяву, має затребувати його копію.
Заяви батьків (законних представників) дитини про зміну прізвища або імені останньої в актовому записі про її народження через те, що при реєстрації народження дитині було присвоєне прізвище або ім'я без урахування побажань обох або одного з батьків, приймаються відділами ДРАЦСу протягом одного року від дня її народження, а заяви про виправлення імені дитини у зв'язку з тим, що вона фактично носить ім'я, відмінне від зазначеного в актовому записі про її народження, - до досягнення дитиною 16-річного віку (додаток1).
==== Додаток 1 ====
[[Файл:Заява_про_зміну_прізвища_малолітньої_дитини.doc]]
=== Строки розгляду питання ===
Відповідно до [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0055-11 пункту 1.10 розділу 1 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженних наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011  № 96/5]- заява про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання розглядається у строк, що не перевищує трьох місяців, з дня подання відповідної заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
За наявності поважних причин цей строк продовжується з письмового дозволу керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (за місцем їх подання), але не більше ніж на три місяці.
=== Підстави для відмови ===
Відділ ДРАЦСу не має права відмовити громадянину у прий¬нятті та розгляді заяви про внесення змін до актового запису.
=== Порядок оскарження===
Відповідно до [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0055-11 пункту 1.1 розділу 1 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженних наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011  № 96/5]- у разі відмови у внесенні змін до актових записів цивільного стану у висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану вказуються причини відмови та зазначається про можливість оскарження його у судовому порядку.
== Вирішення питання в судовому порядку ==
У разі незгоди одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. Під час вирішенні спору приймаються до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини.<br>
Оскільки батьки мають рівні права щодо своїх дітей (це зазначається у [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 ч.1 ст.24 Конституції України]) незалежно від того, з ким із них проживають діти, то для зміни прізвища дитини необхідна згода обох батьків. У даному випадку батьки не повинні доводити причини, з яких вони погодилися на заміну прізвища дитини. У зв'язку з цим [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 ч. 4 статті 148 СК] надає батькам право звернутися за вирішенням до органу опіки та піклування або до суду при виникненні спору щодо доцільності зміни прізвища дитини. Проте, відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 ч. 4 ст. 19 СК України] участь органу опіки та піклування не є обов’язковою в даній категорії справ, а тому справа буде розглядатися без залучення до участі органу опіки та піклування.Для  вирішення питання в судовому порядку звернення до суду відбувається шляхом подання позовної заяви з переліком необхідних документів (додатків) Позивачем  до Відповідача.<br>
Перш за все у позовній заяві необхідно навести вагомі аргументи з приводу того, що, наприклад, Відповідач ухиляється від сплати аліментів (це підтверджується довідкою відділу Державної виконавчої служби про заборгованість по аліментах) та не дотримується чи порушує режим побачення з дитиною (якщо такий графік був встановлений органом опіки та піклування).<br>
Виходячи з того, що  конкретних підстав для зміни прізвища дитини не існує, тому у цьому випадку логічно застосувати  загальне правило сімейного законодавства, яке вказує на те, що під час вирішення спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків відносно дитини, а також безліч інших обставин, що засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини. Зокрема, [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейним кодексом України] зазначено, що мати та батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою, а розірвання шлюбу, та проживання батьків окремо від дитини не впливає на обсяг їх прав і не звільняє від обов’язків. Тому, спираючись на положення законодавства, можна довести свої позовні вимоги тим, що Відповідач не виконує належним чином своїх батьківських обов’язків по відношенню до своєї дитини, нехтує ними, не бере  участі у вихованні та утриманні дитини, жодним чином не піклується про стан здоров’я дитини (фізичний, духовний та розумовий розвиток), не намагається забезпечити належного медичного обслуговування, а також своїм негативним ставленням до Позивача, погано впливає і на дитину. Натомість, усі обов’язки по утриманню та вихованню дитини виконує Позивач, дитині було створено усі необхідні умови для здорового фізичного та морального розвитку, духовного збагачення, а також забезпечено належне медичне обслуговування. Також, Позивач має позитивну характеристику з місця роботи, та з місця проживання. Зокрема, необхідно зазначити в позовній заяві про те, що зміна прізвища дитини ніяким чином не впливає на законні права, інтереси та обов’язки Відповідача щодо дитини. 
=== Куди звертатися ===
Відповідно до [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільного процесуального кодексу України] в даному випадку застосовуються загальні правила підсудності, тобто позовна заява, про зміну прізвища дитини пред’являються лише за зареєстрованим місцем проживання чи місцем перебування відповідача.
=== Вартість ===
Порядок та підстави для сплати судового збору регулюються [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Законом України «Про судовий збір]». Судовий збір сплачується за подання позовної заяви відповідно до зазначеного закону, а саме підпункту 2 п. 2 ч. 2 ст. 4, необхідно сплачувати суму судового збору за подання до суду позовної заяви немайнового характеру, а саме 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
=== Перелік необхідних документів ===
Позовна заява про зміну прізвища дитини повинна відповідати загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим статтею 175 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text ЦПК України].
Крім того, до позовної заяви необхідно додати такі документи:
* копію паспорта позивача і відповідача;
* копію свідоцтва про народження дитини;
* копію свідоцтва про шлюб/свідоцтва про розлучення;
* довідку про реєстрацію дитини разом з позивачем;
* довідку про заборгованість зі сплати аліментів (за наявності);
Також, до заяви можна прикріпити будь-які документи, що підтверджують обґрунтованість позовних вимог. Також, не зайвими в даній категорії справ будуть показання свідків, характеристика з місця роботи, місця проживання тощо.
=== Строки розгляду питання ===
Відповідно до частини 1 статті 121 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ЦПК України] суд має встановити розумні строки для вчинення процесуальних дій.
[[Категорія:Цивільне право]]
[[Категорія:Сімейне право]]
[[Категорія:Сімейне право]]
[[Категорія:Суди]]

Поточна версія на 09:10, 28 травня 2021

Нормативна база

Підстави та умови зміни прізвища дитини її батьками

Підстави зміни прізвища дитини її батьками зазначені в статті 148 Сімейного кодексу України, а саме:

 1. У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років.
 2. У разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою.
 3. У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини також може бути змінено за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років.
 4. За заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним, безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків.
 5. У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідні зміни прізвища інтересам дитини.

Прізвище дитині, згідно статті 145 СК, присвоюється при вчиненні запису акта про народження. Реєстрацію прізвища дитині провадять органи ДРАЦСу, коли між батьками досягнута про це згода.
Прізвище присвоюється дитині на все життя. Однак закон, зокрема стаття 148 СК, передбачає зміну прізвища дитини за наступних умов:

 • коли батьки дитини (обоє) змінили своє прізвище;
 • коли один з батьків змінив своє прізвище;
 • коли було визнано в добровільному порядку батьківство;
 • коли при реєстрації народження дитини присвоєно прізвище без урахування побажань одного або обох з батьків;
 • коли батьки зареєстрували шлюб після народження дитини і при реєстрації шлюбу мати взяла прізвище чоловіка;
 • при визнанні батьківства у разі смерті матері, оголошення її померлою (відповідно до статті 46 Цивільного кодексу України), визнання недієздатною відповідно до статті 39 ЦКУ), безвісно відсутньою (відповідно до статті 43 ЦКУ) або позбавленою батьківських прав при виправленні відомості щодо батька дитини (за його бажанням);
 • коли дружина або чоловік зберегли дошлюбні прізвища при реєстрації шлюбу, а потім обрали прізвище одного із них як спільного прізвища або приєднання до свого — прізвища другого з подружжя.

У разі зміни прізвища дитині необхідно дотримуватися законів про повагу до дитини і при досягненні дитиною визначеного віку необхідна згода цієї дитини на зміну прізвища. Без згоди дитини прізвище її можна змінити до семи років.

Вирішення питання в добровільному порядку

У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років. У разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою. Уразі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років. За заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений помер лим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одно го з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків. У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або су дом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прі звища інтересам дитини (стаття 148 Сімейного кодексу України).

Куди звертатися

Відповідно до пункту 1.1 розділу 1 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженних наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 № 96/5 - внесення змін до актових записів цивільного стану, які складено органами державної реєстрації актів цивільного стану України, проводиться районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними відділами державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (далі - відділи державної реєстрації актів цивільного стану) у випадках, передбачених чинним законодавством.

Заяви батьків про виправлення (зміну) прізвища або імені дитини в актовому записі про її народження у зв'язку з тим, що при реєстрації народження дитині присвоєно прізвище або ім'я без урахування побажань обох або одного з батьків, приймаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану не пізніше одного року з дня народження, а заяви про виправлення імені дитини у зв'язку з тим, що вона фактично має ім'я, відмінне від зазначеного в актовому записі про її народження, - до досягнення нею 16-річного віку. В інших випадках зміна прізвища дитини строком не обмежена.

Заява про зміну прізвища дитини подається до відділу ДРАЦСу за місцем проживання заявника. Вона має бути заповнена розбірливо, у ній мають міститись вичерпні відповіді на всі питання.

Відділ ДРАЦСу не має права відмовити громадянину у прийнятті та розгляді заяви про внесення змін до актового запису.

Вартість

Видача свідоцтва про реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу) сплачується у розмірі 0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян відповідно до Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 року № 7-93 «Про державне мито» (зі змінами).

Перелік необхідних документів

Разом із заявою про внесення змін до актових записів цивільного стану (у тому числі про зміну прізвища), заявник подає: паспорт або паспортний документ; свідоцтва про реєстрацію акта цивільного стану, в яких містяться відомості, що підлягають зміні; інші документи, необхідні для розгляду за¬яви і вирішення питання по суті.
Якщо актовий запис про народження дитини, до якого тре¬ба внести зміни, знаходиться в іншому відділі ДРАЦСу, відділ, який прийняв заяву, має затребувати його копію. Заяви батьків (законних представників) дитини про зміну прізвища або імені останньої в актовому записі про її народження через те, що при реєстрації народження дитині було присвоєне прізвище або ім'я без урахування побажань обох або одного з батьків, приймаються відділами ДРАЦСу протягом одного року від дня її народження, а заяви про виправлення імені дитини у зв'язку з тим, що вона фактично носить ім'я, відмінне від зазначеного в актовому записі про її народження, - до досягнення дитиною 16-річного віку (додаток1).

Додаток 1

Файл:Заява про зміну прізвища малолітньої дитини.doc

Строки розгляду питання

Відповідно до пункту 1.10 розділу 1 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженних наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 № 96/5- заява про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання розглядається у строк, що не перевищує трьох місяців, з дня подання відповідної заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

За наявності поважних причин цей строк продовжується з письмового дозволу керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (за місцем їх подання), але не більше ніж на три місяці.

Підстави для відмови

Відділ ДРАЦСу не має права відмовити громадянину у прий¬нятті та розгляді заяви про внесення змін до актового запису.

Порядок оскарження

Відповідно до пункту 1.1 розділу 1 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженних наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 № 96/5- у разі відмови у внесенні змін до актових записів цивільного стану у висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану вказуються причини відмови та зазначається про можливість оскарження його у судовому порядку.

Вирішення питання в судовому порядку

У разі незгоди одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. Під час вирішенні спору приймаються до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини.
Оскільки батьки мають рівні права щодо своїх дітей (це зазначається у ч.1 ст.24 Конституції України) незалежно від того, з ким із них проживають діти, то для зміни прізвища дитини необхідна згода обох батьків. У даному випадку батьки не повинні доводити причини, з яких вони погодилися на заміну прізвища дитини. У зв'язку з цим ч. 4 статті 148 СК надає батькам право звернутися за вирішенням до органу опіки та піклування або до суду при виникненні спору щодо доцільності зміни прізвища дитини. Проте, відповідно до ч. 4 ст. 19 СК України участь органу опіки та піклування не є обов’язковою в даній категорії справ, а тому справа буде розглядатися без залучення до участі органу опіки та піклування.Для вирішення питання в судовому порядку звернення до суду відбувається шляхом подання позовної заяви з переліком необхідних документів (додатків) Позивачем до Відповідача.
Перш за все у позовній заяві необхідно навести вагомі аргументи з приводу того, що, наприклад, Відповідач ухиляється від сплати аліментів (це підтверджується довідкою відділу Державної виконавчої служби про заборгованість по аліментах) та не дотримується чи порушує режим побачення з дитиною (якщо такий графік був встановлений органом опіки та піклування).
Виходячи з того, що конкретних підстав для зміни прізвища дитини не існує, тому у цьому випадку логічно застосувати загальне правило сімейного законодавства, яке вказує на те, що під час вирішення спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків відносно дитини, а також безліч інших обставин, що засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини. Зокрема, Сімейним кодексом України зазначено, що мати та батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою, а розірвання шлюбу, та проживання батьків окремо від дитини не впливає на обсяг їх прав і не звільняє від обов’язків. Тому, спираючись на положення законодавства, можна довести свої позовні вимоги тим, що Відповідач не виконує належним чином своїх батьківських обов’язків по відношенню до своєї дитини, нехтує ними, не бере участі у вихованні та утриманні дитини, жодним чином не піклується про стан здоров’я дитини (фізичний, духовний та розумовий розвиток), не намагається забезпечити належного медичного обслуговування, а також своїм негативним ставленням до Позивача, погано впливає і на дитину. Натомість, усі обов’язки по утриманню та вихованню дитини виконує Позивач, дитині було створено усі необхідні умови для здорового фізичного та морального розвитку, духовного збагачення, а також забезпечено належне медичне обслуговування. Також, Позивач має позитивну характеристику з місця роботи, та з місця проживання. Зокрема, необхідно зазначити в позовній заяві про те, що зміна прізвища дитини ніяким чином не впливає на законні права, інтереси та обов’язки Відповідача щодо дитини.

Куди звертатися

Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України в даному випадку застосовуються загальні правила підсудності, тобто позовна заява, про зміну прізвища дитини пред’являються лише за зареєстрованим місцем проживання чи місцем перебування відповідача.

Вартість

Порядок та підстави для сплати судового збору регулюються Законом України «Про судовий збір». Судовий збір сплачується за подання позовної заяви відповідно до зазначеного закону, а саме підпункту 2 п. 2 ч. 2 ст. 4, необхідно сплачувати суму судового збору за подання до суду позовної заяви немайнового характеру, а саме 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Перелік необхідних документів

Позовна заява про зміну прізвища дитини повинна відповідати загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим статтею 175 ЦПК України.

Крім того, до позовної заяви необхідно додати такі документи:

 • копію паспорта позивача і відповідача;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копію свідоцтва про шлюб/свідоцтва про розлучення;
 • довідку про реєстрацію дитини разом з позивачем;
 • довідку про заборгованість зі сплати аліментів (за наявності);

Також, до заяви можна прикріпити будь-які документи, що підтверджують обґрунтованість позовних вимог. Також, не зайвими в даній категорії справ будуть показання свідків, характеристика з місця роботи, місця проживання тощо.

Строки розгляду питання

Відповідно до частини 1 статті 121 ЦПК України суд має встановити розумні строки для вчинення процесуальних дій.