Порядок забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю слуховими апаратами, іншими медичними виробами та засобами

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативно правова база

Що відноситься до технічних засобів?

Для використання в амбулаторних та побутових умовах Для лікування в стаціонарних умовах
 • слухові апарати;
 • сечоприймачі чоловічі та жіночі;
 • високопоглинальні прокладки для жінок, які страждають нетриманням сечі;
 • калоприймачі;
 • підгузники;
 • глюкометри;
 • термометри;
 • тонометри
 • штучні протези клапанів серця;
 • біфуркаційні судинні протези;
 • лінійні судинні протези;
 • кондуїти;
 • електрокардіостимулятори оксигенатори;
 • набори для проведення коронарографії;
 • набори для стентування коронарних судин без лікувального покриття;
 • набори для проведення аортокоронарного шунтування;
 • набори для імплантації механічного клапана серця;
 • однокамерні ШВРС (SSI) з біполярним електродом,
 • двокамерні ШВР (DDDR); кардіовертери-дефібрилятори однокамерні;
 • кардіовертери-дефібрилятори двокамерні;
 • протези очей;
 • епіпротези;
 • орбітальні імплантанти;
 • протези щелеп, протези зубів;
 • кохлеарні імплантанти;
 • голосові протези, протези вушної раковини;
 • клапанні лікворошунтуючі імплантанти;
 • ендопротези суглобів, в тому числі ендопротези суглобів з видовженням для онкологічних хворих

Тип технічного засобу визначає лікар, після чого особа з інвалідністю або дитина-інвалід направляється на МСЕК (або ЛКК) у встановленому порядку з метою внесення відповідних даних до індивідуальної програми реабілітації.
Забезпечення осіб з інвалідністю і дітей-інвалідів технічними засобами здійснюється на підставі медичного висновку за рахунок та в межах коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених на зазначену мету.
Потребу у забезпеченні технічними засобами (крім зубопротезування) визначають:
→ осіб з інвалідністю - медико-соціальні експертні комісії з оформленням індивідуальної програми реабілітації;
→ дітей-інвалідів - лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів з підготовкою відповідного висновку.

Куди звернутися

Для взяття на облік особи з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалід або законний представник інваліда, дитини-інваліда звертаються до органу праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконкому міської, районної у місті ради за місцем реєстрації проживання осіб, тримання під вартою або відбування кримінального покарання.
Місцевий орган праці та соціального захисту населення має право як виняток взяти на облік в установленому Міністерством охорони здоров'я України порядку особи з інвалідністю та іншу особу не за місцем реєстрації їх проживання.
У разі зміни зареєстрованого місця проживання особа з інвалідністю або законний представник інваліда, дитини-інваліда звертається із заявою до територіального органу охорони здоров'я за новим зареєстрованим місцем проживання,.

Перелік та зразки необхідних документів

Для взяття на облік до місцевого органу праці та соціального захисту населення подається заява встановленої формою та додані до неї документи:

 1. паспортом або свідоцтвом про народження (для осіб віком до 16 років), або довідкою із слідчого ізолятора (для осіб, узятих під варту) чи установи виконання покарань (для засуджених);
 2. висновком медико-соціальні експертні комісії про встановлення інвалідності (для дітей-інвалідів - висновок лікувально-консультативні комісії) у разі, коли особа вперше звертається до територіальних органів охорони здоров'я або коли змінюється група і причина інвалідності;
 3. індивідуальною програмою реабілітації (для інваліда і дитини-інваліда) або висновком лікувально-консультативні комісії щодо забезпечення технічними
 4. засобами (для інвалідів, група інвалідності яких встановлена до 1 січня 2007 р. - безстроково або строк дії якої не закінчився);
 5. посвідченням про взяття на облік (для бездомних осіб);
 6. довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера для осіб, які досягли 18-річного віку (за наявності);
 7. паспортом з відміткою про наявність права здійснювати платежі без ідентифікаційного номера (особам, які через релігійні переконання відмовилися від присвоєння ідентифікаційного номера);
 8. довідкою про реєстрацію місця проживання для дітей-інвалідів віком до 16 років та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб).

Законний представник інваліда чи іншої особи подає документи, що підтверджують його особу та повноваження законного представника.

Якщо до заяви додаються не всі документи, територіальний орган охорони здоров'я повідомляє інваліду або законному представнику інваліда, дитини-інваліда у триденний строк про документи, які необхідно подати додатково.

Для заміни технічного засобу після закінчення строку його експлуатації або дострокової заміни інвалід або законний представник інваліда, дитини-інваліда подає територіальному органу охорони здоров'я заяву про його заміну за встановленою формою.

Підстави для зняття з обліку

Інвалід або дитина-інвалід знімається з обліку в журналі реєстрації у разі:

 • анулювання відповідних медичних показань для забезпечення технічним засобом;
 • втрати статусу інваліда;
 • виїзду на постійне місце проживання за кордон;
 • настання смерті.