Порядок державної реєстрації символіки громадської організації

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативно база:

Опис та види символіки громадської організації

Символіка — сукупність символів, які використовуються певною групою осіб, організацією, громадським чи політичним утворенням, державою тощо.
Символіка громадського об’єднання:

 • підлягає реєстрації;
 • затверджується уповноваженим статутним органом громадського об’єднання в порядку, визначеному його статутом;
 • має відрізнятися від зображення вже зареєстрованої символіки іншого громадського об’єднання;
 • не повинна відтворювати:
 1. державні символи України;
 2. інші офіційні символи чи знаки, які використовуються державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів;
 3. державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;
 4. ім’я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;
 5. інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.

Види символіки громадської організації:

 1. Емблема
 2. Прапор

Громадська організація може зареєструвати декілька емблем чи прапорів організацій. Жодних обмежень щодо їх кількості законом не встановлено.

ВАЖЛИВО! Власну символіку може мати лише громадське об’єднання із статусом юридичної особи

Якщо громадська організація не є юридичною особою, то відповідно вона не може мати власної символіки.

Порядок реєстрації символіки

Покроковий алгоритм реєстрації символіки громадської організації.jpg

КРОК 1

 • Визначити вид символіки: емблема чи прапор.
 • Підготувати її зображення та опис.

Опис символіки має відповідати таким вимогам:

 • містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки;
 • містити інформацію про повне або скорочене найменування громадського об’єднання (визначене статутом громадського об’єднання);
 • відповідати зображенню символіки.

КРОК 2
Провести засідання/збори уповноваженого органу організації (наприклад, Правління ГО) та затвердити символіку.
Рішення про затвердження символіки має містити:

 • вид символіки;
 • зображення символіки;
 • опис символіки з інформацією про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки.

КРОК 3
Підготувати пакет документів для державної реєстрації символіки.
КРОК 4
Подати пакет документів до Міністерства юстиції України для державної реєстрації символіки.
КРОК 5
Отримати рішення про державну реєстрацію символіки.

Перелік необхідних документів для державної реєстрації символіки громадської організації:

Стаття 23 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначає перелік документів, що подаються заявником для державної реєстрації символіки, а саме:

 • заява про державну реєстрацію символіки;

Бланк заяви про реєстрацію символіки

 • копія установчого документа юридичної особи (наприклад, статуту чи положення);
 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про затвердження символіки, визначення виду символіки, її опис;
 • зображення символіки (прапора та/або емблеми, текст гімну та/або девізу) у паперовій та електронній формі;
 • опис символіки в паперовій та електронній формі.

Громадське об’єднання має право на використання власної символіки з дня її реєстрації. Забороняється використання зареєстрованої символіки громадського об’єднання фізичними та юридичними особами без згоди такого об’єднання та для цілей, не пов’язаних з діяльністю такого громадського об’єднання.

Подати документи можна в такий спосіб

 1. особисто або через уповноваженого представника (подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження);
 2. поштою (справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена);

Правові наслідки порушення права на символіку

Згідно ч. 6 ст. 18 Закону України «Про громадські об’єднання» забороняється використання зареєстрованої символіки громадського об’єднання фізичними та юридичними особами без згоди такого об’єднання та для цілей, не пов’язаних з діяльністю такого громадського об’єднання. Законом не передбачено ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності за такі діяння.

Див. також