Відмінності між версіями «Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: == Законодаство України ==: 1. Земельний кодекс України 2. Закон України «Про державний ко...)
 
Рядок 1: Рядок 1:
== Законодаство України ==:
== Нормативна база: ==  
1. Земельний кодекс України
* Земельний кодекс України,
2. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»
* Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель",
3. Закон України «Про охорону земель»
* Закон Україн  "Про  охорону земель",
4. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
* Положення про Державну інспекцію з  контролю  за  використанням  і  охороною  земель,
Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру:
* Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок.
Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.01.2005 №1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2005 №70/10350 «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок»
 
'''Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок'''  - це офіційний документ, який видається на підставі затвердженого в установленому законом порядку проекту землеустрою і дає право власнику земельної ділянки чи землекористувачу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки.
== Загальна інформація. ==
Власники земельних ділянок та землекористувачі, які проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, зобов'язані отримати дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, якщо це призводить до порушення поверхневого (родючого) шару ґрунту. Дозвіл не вимагається у випадках, якщо переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) здійснюється у межах однієї і тієї самої земельної ділянки, що надана для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів.
Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок (далі - дозвіл) - це офіційний документ, який видається на підставі затвердженого в установленому законом порядку проекту землеустрою і дає право власнику земельної ділянки чи землекористувачу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки.  
Дозвіл видається на підставі затвердженого в установленому законом порядку проекту землеустрою, у якому повинні бути визначені умови зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок проведення рекультивації порушених земель. Якщо в проекті ці умови не визначені чи визначені в неповному обсязі, Держсільгоспінспекція України відмовляє у видачі дозволу. Відповідно до п. «з» ст. 25, ст. 26 Закону України «Про землеустрій» робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель мають право розробляти юридичні та фізичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.
Власники земельних ділянок та землекористувачі, які проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, зобов'язані отримати дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, якщо це призводить до порушення поверхневого (родючого) шару ґрунту.  
Документи для отримання дозволу:
Дозвіл не вимагається у випадках, якщо переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) здійснюється в  межах однієї й  тієї самої земельної ділянки, що надана для ведення особистого селянського   господарства,   ведення   садівництва, будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів.  
* копія правовстановлюючого документу на земельну ділянку;
 
* рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку робочого проекту землеустрою;
== Порядок видачі спеціальних дозволів. ==
* копія договору на виконання земляних робіт та довідка про наявність машин і механізмів;
 
* копії установчих документів суб’єкта господарювання-виконавця робіт по зняттю та переміщенню ґрунту;
Для отримання дозволу власник земельної ділянки, землекористувач або їх представник (далі - заявник) звертається із письмовою  заявою  до  відповідного  органу  Держкомзему  (далі  - інспекційного органу Держкомзему).
* відомості про подальше використання ґрунтового покриву;
 
* копія агрохімічного паспорту земельної ділянки;
До заяви додаються такі документи:
* матеріали ґрунтових обстежень земельної ділянки;
* копія  документа,  що  посвідчує  право  власності  чи  право користування земельною ділянкою;
* кадастровий план земельної ділянки;
* копія паспорта  громадянина  (для  військових  -  посвідчення офіцера;  юридичних осіб - копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної  особи,  копія  статуту  (положення),  інформація  щодо прізвища,  ім'я та по батькові  керівника  (заступника),  а  також особи, відповідальної  за  додержання  умов зняття, збереження і використання родючого   шару   ґрунту,   їх  номери  телефонів; представників  - копія паспорта громадянина /посвідчення офіцера/, довіреність на отримання дозволу, інформація щодо прізвища,  ім'я та по  батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження  і  використання  родючого  шару  ґрунту,  її  номер телефону);
* картосхема розташування земельної ділянки;
* проект землеустрою  із  зазначенням  його  розробника,  копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою;
* топографічний план земельної ділянки;
* копія агрохімічного паспорта земельної ділянки;  
* генеральний план будівництва;
* копія договору на виконання земляних робіт (у разі якщо заявник уклав договір на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого  шару  ґрунту)  земельної ділянки з  іншою фізичною чи юридичною  особою),  прізвище,  ім'я  та  по  батькові  особи, відповідальної   за   додержання  умов  зняття,  збереження  і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону;  
* зобов’язання організації на зберігання ґрунту;
* копія документа, що підтверджує  сплату коштів за відшкодування втрат  сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (у разі їх наявності).
* копія наказу про призначення особи, відповідальної за зняття та перенесення ґрунту;
 
* заявка на розробку робочого проекту землеустрою;
Заява про видачу дозволу та додані до неї матеріали розглядаються в термін не більше 30 календарних днів з  дня їх одержання.  
* завдання на розробку проекту землеустрою;
  У разі необхідності проведення обстеження значних площ земельних ділянок, на яких планується провести зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), термін розгляду заяви може бути продовжено за письмовою згодою заявника, але не більше ніж на 10 календарних днів.  
* технічні умови земельної ділянки.
За результатами розгляду матеріалів інспекційний орган Держкомзему видає дозвіл чи відмовляє у його видачі. У разі відмови у видачі дозволу інспекційний орган Держкомзему письмово повідомляє про це заявника із зазначенням причин відмови.  
Заява про видачу дозволу та додані до неї матеріали розглядаються у термін не більш як 30 календарних днів із дня їх одержання. У разі необхідності проведення обстеження значних площ земельних ділянок, на яких планується провести зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), термін розгляду заяви може бути продовжено за письмовою згодою заявника, але не більше ніж на 10 календарних днів. За результатами розгляду матеріалів відповідний орган Держсільгоспінспекції України видає дозвіл чи відмовляє у його видачі. У разі відмови у видачі дозволу вказаний орган письмово повідомляє про це заявника із зазначенням причин відмови.
Дозвіл оформляється у двох примірниках. Перший примірник дозволу вручається під підпис або надсилається рекомендованим листом заявнику, другий - залишається в органі, що його видав.  
Дозвіл оформляється у двох примірниках. Перший примірник дозволу вручається під підпис або надсилається рекомендованим листом заявнику, другий - залишається в органі, що його видав. Строк дії дозволу встановлюється відповідно до строків проведення земельних робіт, визначених у проекті землеустрою.
Дозвіл підписується начальником відповідного інспекційного  органу  Держкомзему  та  скріплюється гербовою печаткою.
спеціальний дозвіл може бути анульований за наявності підстав:  
Строк дії дозволу встановлюється відповідно до строків проведення земляних робіт, визначених у проекті землеустрою.  
* заява власника земельної ділянки чи землекористувача про анулювання дозволу;  
 
== Порядок анулювання спеціальних дозволів. ==
 
Підставами для анулювання дозволу є:
* заява власника земельної ділянки чи землекористувача про анулювання дозволу;  
* смерть власника земельної ділянки;  
* смерть власника земельної ділянки;  
* припинення діяльності юридичної особи; п
* припинення діяльності юридичної особи;  
* рипинення права користування земельною ділянкою;  
* припинення права користування земельною ділянкою;  
* зміна власника земельної ділянки чи землекористувача;  
* зміна власника земельної ділянки чи землекористувача;  
* звернення стягнення на земельну ділянку, яка перебуває у власності, на вимогу кредитора;  
* звернення стягнення на земельну ділянку, яка перебуває у власності, на вимогу кредитора;  
* конфіскація земельної ділянки, яка перебуває у власності, за рішенням суду;  
* конфіскація земельної ділянки, яка перебуває у власності, за рішенням суду;  
* визнання дозволу недійсним у судовому порядку;  
* визнання дозволу недійсним у судовому порядку;  
* невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту чи порядку проведення рекультивації порушених земель, визначених у проекті землеустрою; використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам, якщо це призводить до забруднення чи засмічення земель, погіршання чи втрати родючості ґрунтів;  
* невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту чи порядку проведення рекультивації порушених земель, визначених у проекті землеустрою;  
* невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб Держсільгоспінспекції України.
* використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам, якщо це призводить до   забруднення чи засмічення земель, погіршання чи втрати родючості ґрунтів;  
Розроблений робочий проект землеустрою в подальшому підлягає погодженню місцевими органами земельних ресурсів та екології. Робочий проект погоджується також місцевим органом архітектури у випадку, якщо на земельній ділянці планується будівництво. Дозвіл видається місцевою Держсільгоспінспекцією після погодження проекту та отримання позитивного висновку Держсільгоспінспекції на проект землеустрою щодо зняття родючого шару ґрунту, який має містити відомості про зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок проведення рекультивації порушених земель.
* невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб інспекційних органів Держкомзему.
 
Анулювання  дозволу  здійснюється  органом,  який  його видав,  шляхом  прийняття рішення  про  анулювання  дозволу.
У разі наявності підстав  для  анулювання  дозволу, інспекційний орган  Держкомзему, викликає заявника до інспекційного органу Держкомзему для отримання усних або письмових пояснень.
У виклику (повідомленні)  зазначаються  адреса інспекційного  органу Держкомзему,  дата та час прибуття,  перелік  матеріалів,  які  необхідно  надати  до  інспекційного  органу
Держкомзему,  необхідних  для  розгляду  справи.  Обов'язково зазначається  вимога  щодо  надання  до  інспекційного  органу  Держкомзему оригіналу дозволу.  
Матеріали,  які  свідчать  про  наявність підстав для анулювання дозволу (у тому числі про вчинення  правопорушення  /за наявності/  -  акт  перевірки,  протокол  про  адміністративне правопорушення,  припис), розглядаються у присутності заявника. У разі  його нез'явлення до інспекційного органу Держкомзему рішення про анулювання  дозволу  (постанова  про  накладення  на заявника адміністративного стягнення - за наявності  правопорушення) виносяться  без  його  присутності. Особа,  яка  їх  виносить, зобов'язана  переконатись  у  наявності  даних  про  своєчасне повідомлення заявника про час  і місце  розгляду  матеріалів  та відсутності клопотання про відкладення розгляду справи.
Копія рішення про  анулювання  дозволу  вручається під підпис  заявнику в триденний термін з дня його прийняття, а в разі якщо порушення призводить до забруднення чи засмічення земель, погіршання чи втрати родючості  ґрунтів,  рішення  про  анулювання дозволу  вручається негайно (у можливо короткі строки).
Одночасно із врученням копії  рішення про анулювання дозволу вилучається оригінал дозволу.

Версія за 15:55, 27 грудня 2016

Нормативна база:

 • Земельний кодекс України,
 • Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель",
 • Закон Україн "Про охорону земель",
 • Положення про Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель,
 • Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок.

Загальна інформація.

Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок (далі - дозвіл) - це офіційний документ, який видається на підставі затвердженого в установленому законом порядку проекту землеустрою і дає право власнику земельної ділянки чи землекористувачу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки. Власники земельних ділянок та землекористувачі, які проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, зобов'язані отримати дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, якщо це призводить до порушення поверхневого (родючого) шару ґрунту. Дозвіл не вимагається у випадках, якщо переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) здійснюється в межах однієї й тієї самої земельної ділянки, що надана для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів.

Порядок видачі спеціальних дозволів.

Для отримання дозволу власник земельної ділянки, землекористувач або їх представник (далі - заявник) звертається із письмовою заявою до відповідного органу Держкомзему (далі - інспекційного органу Держкомзему).

До заяви додаються такі документи:

 • копія документа, що посвідчує право власності чи право користування земельною ділянкою;
 • копія паспорта громадянина (для військових - посвідчення офіцера; юридичних осіб - копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копія статуту (положення), інформація щодо прізвища, ім'я та по батькові керівника (заступника), а також особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, їх номери телефонів; представників - копія паспорта громадянина /посвідчення офіцера/, довіреність на отримання дозволу, інформація щодо прізвища, ім'я та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону);
 • проект землеустрою із зазначенням його розробника, копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою;
 • копія агрохімічного паспорта земельної ділянки;
 • копія договору на виконання земляних робіт (у разі якщо заявник уклав договір на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки з іншою фізичною чи юридичною особою), прізвище, ім'я та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону;
 • копія документа, що підтверджує сплату коштів за відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (у разі їх наявності).

Заява про видачу дозволу та додані до неї матеріали розглядаються в термін не більше 30 календарних днів з дня їх одержання. У разі необхідності проведення обстеження значних площ земельних ділянок, на яких планується провести зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), термін розгляду заяви може бути продовжено за письмовою згодою заявника, але не більше ніж на 10 календарних днів. За результатами розгляду матеріалів інспекційний орган Держкомзему видає дозвіл чи відмовляє у його видачі. У разі відмови у видачі дозволу інспекційний орган Держкомзему письмово повідомляє про це заявника із зазначенням причин відмови. Дозвіл оформляється у двох примірниках. Перший примірник дозволу вручається під підпис або надсилається рекомендованим листом заявнику, другий - залишається в органі, що його видав. Дозвіл підписується начальником відповідного інспекційного органу Держкомзему та скріплюється гербовою печаткою. Строк дії дозволу встановлюється відповідно до строків проведення земляних робіт, визначених у проекті землеустрою.

Порядок анулювання спеціальних дозволів.

Підставами для анулювання дозволу є:

 • заява власника земельної ділянки чи землекористувача про анулювання дозволу;
 • смерть власника земельної ділянки;
 • припинення діяльності юридичної особи;
 • припинення права користування земельною ділянкою;
 • зміна власника земельної ділянки чи землекористувача;
 • звернення стягнення на земельну ділянку, яка перебуває у власності, на вимогу кредитора;
 • конфіскація земельної ділянки, яка перебуває у власності, за рішенням суду;
 • визнання дозволу недійсним у судовому порядку;
 • невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту чи порядку проведення рекультивації порушених земель, визначених у проекті землеустрою;
 • використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам, якщо це призводить до забруднення чи засмічення земель, погіршання чи втрати родючості ґрунтів;
 • невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб інспекційних органів Держкомзему.

Анулювання дозволу здійснюється органом, який його видав, шляхом прийняття рішення про анулювання дозволу. У разі наявності підстав для анулювання дозволу, інспекційний орган Держкомзему, викликає заявника до інспекційного органу Держкомзему для отримання усних або письмових пояснень. У виклику (повідомленні) зазначаються адреса інспекційного органу Держкомзему, дата та час прибуття, перелік матеріалів, які необхідно надати до інспекційного органу Держкомзему, необхідних для розгляду справи. Обов'язково зазначається вимога щодо надання до інспекційного органу Держкомзему оригіналу дозволу. Матеріали, які свідчать про наявність підстав для анулювання дозволу (у тому числі про вчинення правопорушення /за наявності/ - акт перевірки, протокол про адміністративне правопорушення, припис), розглядаються у присутності заявника. У разі його нез'явлення до інспекційного органу Держкомзему рішення про анулювання дозволу (постанова про накладення на заявника адміністративного стягнення - за наявності правопорушення) виносяться без його присутності. Особа, яка їх виносить, зобов'язана переконатись у наявності даних про своєчасне повідомлення заявника про час і місце розгляду матеріалів та відсутності клопотання про відкладення розгляду справи. Копія рішення про анулювання дозволу вручається під підпис заявнику в триденний термін з дня його прийняття, а в разі якщо порушення призводить до забруднення чи засмічення земель, погіршання чи втрати родючості ґрунтів, рішення про анулювання дозволу вручається негайно (у можливо короткі строки). Одночасно із врученням копії рішення про анулювання дозволу вилучається оригінал дозволу.