Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база


Зняття та перенесення грунтового покриву земельної ділянки

Ґрунти земельних ділянок є об'єктом особливої охорони.

Відповідно до статті 168 Земельного кодексу України власники земельних ділянок та землекористувачі мають право здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок виключно на підставі розробленого у встановленому законом порядку робочого проекту землеустрою.

Нагадаємо, що раніше, до виконання робіт щодо зняття ґрунту, необхідно було обов'язково отримати дозвіл на зняття родючого шару ґрунту. Зараз вказаний дозвіл більше не видається, проте необхідність розробки робочого проекту щодо зняття родючого шару ґрунту залишається. Так само як і залишається контроль з боку держави за дотриманням порядку виконання робіт з ґрунтовим покривом.

Переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) в межах однієї і тієї самої земельної ділянки, призначеної для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів, здійснюється без розроблення робочого проекту землеустрою.

ВАЖЛИВО!!! При здійсненні діяльності, пов'язаної з порушенням поверхневого шару ґрунту, власники земельних ділянок та землекористувачі повинні здійснювати зняття, складування, зберігання поверхневого шару ґрунту та нанесення його на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або на іншу земельну ділянку для підвищення її продуктивності та інших якостей.

Робочі проєкти землеустрою

Робочий проєкт землеустрою – нормативно-правові, економічні та технічні документи щодо використання та охорони земель. Вони містять розрахунки, опис, креслення технічних рішень, кошторис, реалізувати які потрібно в рамках зазначеного терміну.

Робочі проєкти землеустрою розробляються з метою здійснення заходів з рекультивації порушених земель, зняття та перенесення родючого шару ґрунту, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами.

Робочі проєкти землеустрою розробляються на підставі рішення власника земельної ділянки (щодо земель державної та комунальної власності - рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування) або землекористувача.

Робочі проєкти землеустрою щодо зняття та перенесення родючого шару ґрунту

Метою робочого проєкту землеустрою щодо зняття та перенесення родючого шару ґрунту є визначення обсягів робіт із зняття, перенесення, зберігання родючого шару ґрунту, а у разі виконання землювання - також обсягів робіт з раціонального використання родючого шару ґрунту, що знімається або накопичився, розроблення технології і черговості виконання робіт, визначення витрат на їх виконання.

Підготовчі роботи включають обстеження земельної ділянки, збір і оформлення необхідних вихідних матеріалів і документів, польове обстеження.

Завдання на складання робочого проєкту землеустрою затверджується замовником та повинне включати:

 • інформацію про замовника та розробника робочого проекту;
 • підставу для виконання робіт;
 • характеристику об’єкта (місце розташування земельної ділянки, на якій знімається або з якої переноситься родючий шар ґрунту; площа; кадастровий номер (за наявності); цільове призначення; характеристика рельєфу і ґрунтового покриву; обсяги наявного родючого шару ґрунту і його агрохімічна характеристика тощо);
 • мету розроблення робочого проекту (визначення обсягів робіт із зняття та перенесення родючого шару ґрунту);
 • вихідні дані для здійснення зняття та перенесення родючого шару ґрунту (нормативно-правові акти, наукові, технічні та інші документи);
 • результат виконаних робіт - робочий проект землеустрою щодо зняття та перенесення родючого шару ґрунту, в якому визначаються, зокрема:
 • відстань до земельної ділянки (за наявності зазначається кадастровий номер земельної ділянки), на яку переноситься родючий шар ґрунту;
 • маршрут транспортування;
 • види робіт з підготовки території, на якій зберігатиметься родючий шар ґрунту;
 • порядок складування родючого шару ґрунту для тимчасового зберігання у відвал;
 • цільове використання земельної ділянки, на яку переноситься родючий шар ґрунту для його зберігання, її площа, кадастровий номер (за наявності);
 • перелік заходів, спрямованих на захист тимчасового відвалу родючого шару ґрунту від водної та вітрової ерозії і на підвищення родючості;
 • кошторисна вартість запроектованих робіт.

У разі коли робочим проєктом землеустрою щодо зняття та перенесення родючого шару ґрунту передбачено біологічну рекультивацію в робочому проекті також визначаються:

 • товщина і метод зняття родючого шару ґрунту;
 • заходи щодо боротьби з ерозією ґрунту на рекультивованій ділянці;
 • зміст робіт з біологічної рекультивації і умови її виконання (строки і норми внесення добрив, площа залуження і склад травосумішей, заходи з хімічної меліорації тощо);
 • орієнтовні строки проведення та завершення робіт з біологічної рекультивації земель (за місяцями);
 • розрахунки кошторисної вартості щодо впровадження запроектованих заходів з рекультивації земель;
 • обсяги, технології та черговість виробництва відновлювальних робіт.

Робочий проєкт землеустрою щодо зняття та перенесення родючого шару ґрунту не складається у випадках, якщо переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) здійснюється в межах однієї і тієї самої земельної ділянки, наданої для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва або будівництва індивідуальних гаражів, а також в інших випадках, визначених законом.

Перелік документів, необхідних для розробки робочого проєкту землеустрою на зняття родючого шару ґрунту

 • копія правовстановлюючого документу на земельну ділянку;
 • рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку робочого проекту землеустрою;
 • копія договору на виконання земляних робіт та довідка про наявність машин і механізмів;
 • копії установчих документів суб’єкта господарювання-виконавця робіт по зняттю та переміщенню ґрунту;
 • відомості про подальше використання ґрунтового покриву;
 • копія агрохімічного паспорту земельної ділянки;
 • матеріали ґрунтових обстежень земельної ділянки;
 • кадастровий план земельної ділянки;
 • картосхема розташування земельної ділянки;
 • топографічний план земельної ділянки;
 • генеральний план будівництва;
 • зобов’язання організації на зберігання ґрунту;
 • копія наказу про призначення особи, відповідальної за зняття та перенесення ґрунту;
 • заявка на розробку робочого проекту землеустрою;
 • завдання на розробку проекту землеустрою;
 • технічні умови земельної ділянки;
 • інші документи, передбачені в окремих випадках.

Відповідальність

Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок з порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 53-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Порушення умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту передбачає цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність (ч.1 ст. 211 Земельного кодексу України).