Відмінності між версіями «Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Мітка: редагування коду 2017
 
(Не показані 11 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== '''Нормативна база''' ==  
== Нормативна база ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 Земельний кодекс України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 Земельний кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/963-15 Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/963-15 Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/962-15 Закон України  "Про  охорону земель"]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/962-15 Закон України  "Про  охорону земель"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15 Закон України "Про землеустрій"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15 Закон України "Про землеустрій"]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0070-05 Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2007-%D0%BF#n13 Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року № 963 "Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу" (зі змінами)]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2022-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 № 86 "Про затвердження Правил розроблення робочих проектів землеустрою"]
== Зняття та перенесення грунтового покриву земельної ділянки ==
Ґрунти земельних ділянок є об'єктом особливої охорони.
Відповідно до статті 168 Земельного кодексу України власники земельних ділянок та землекористувачі мають право здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок '''виключно на підставі''' розробленого у встановленому законом порядку '''робочого проекту землеустрою'''.


'''Нагадаємо, що раніше, до виконання робіт щодо зняття ґрунту, необхідно було обов'язково отримати дозвіл на зняття родючого шару ґрунту. Зараз вказаний дозвіл більше не видається, проте необхідність розробки робочого проекту щодо зняття родючого шару ґрунту залишається. Так само як і залишається контроль з боку держави за дотриманням порядку виконання робіт з ґрунтовим покривом.'''
Переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) в межах однієї і тієї самої земельної ділянки, призначеної для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів, '''здійснюється без розроблення робочого проекту землеустрою'''.
ВАЖЛИВО!!! При здійсненні діяльності, пов'язаної з порушенням поверхневого шару ґрунту, власники земельних ділянок та землекористувачі '''повинні здійснювати зняття, складування, зберігання поверхневого шару ґрунту та нанесення його на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або на іншу земельну ділянку''' для підвищення її продуктивності та інших якостей.


== '''Загальна інформація''' ==
== Робочі проекти землеустрою ==


'''Грунтовий  покрив земельних ділянок''' - поверхневий шар ґрунту, який характеризується родючістю.<br>
Робочий проект землеустрою – нормативно-правові, економічні та технічні документи щодо використання та охорони земель. Вони містять розрахунки, опис, креслення технічних рішень, кошторис, реалізувати які потрібно в рамках зазначеного терміну.


'''Спеціальний дозвіл на  зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок (далі - дозвіл)''' - це офіційний документ, який видається на підставі затвердженого в установленому законом порядку  проекту  землеустрою  у якому повинні бути  визначені  умови зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок проведення рекультивації порушених  земель і  дає  право власнику  земельної  ділянки  чи  землекористувачу  на  зняття  та перенесення ґрунтового покриву (родючого  шару  ґрунту)  земельної ділянки. <br>
Робочі проекти землеустрою розробляються з метою здійснення заходів з рекультивації порушених земель, зняття та перенесення родючого шару ґрунту, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами.


== Обов"язковість оформлення дозволу  ==
Робочі проекти землеустрою розробляються на підставі рішення власника земельної ділянки (щодо земель державної та комунальної власності - рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування) або землекористувача.


Отримання  дозволів  на  зняття та перенесення ґрунтового  покриву  (родючого шару ґрунту) земельних ділянок  є  обов'язковими  для  власників  земельних  ділянок  та землекористувачів,  діяльність  яких  пов'язана  з  порушенням поверхневого (родючого) шару ґрунту.<br>
== Робочі проекти землеустрою щодо зняття та перенесення родючого шару ґрунту ==


Власники  земельних  ділянок  та землекористувачі, '''які проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи''',  зобов'язані  отримати  дозвіл  на  зняття  та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару рунту) земельної ділянки, якщо це призводить до порушення поверхневого (родючого) шару ґрунту.<br>
Метою робочого проекту землеустрою щодо зняття та перенесення родючого шару ґрунту є визначення обсягів робіт із зняття, перенесення, зберігання родючого шару ґрунту, а у разі виконання землювання - також обсягів робіт з раціонального використання родючого шару ґрунту, що знімається або накопичився, розроблення технології і черговості виконання робіт, визначення витрат на їх виконання.


'''Дозвіл  не  вимагається  у  випадках''',  якщо  переміщення ґрунтового покриву (родючого шару  ґрунту)  здійснюється  в  межах однієї  й  тієї  самої  земельної ділянки, що надана для ведення особистого  селянського  господарства,  ведення  садівництва, будівництва  і обслуговування  житлового  будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна  ділянка),  індивідуального  дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів. <br>
Підготовчі роботи включають обстеження земельної ділянки, збір і оформлення необхідних вихідних матеріалів і документів, польове обстеження.
Дозвіл    видається    на  підставі  затвердженого  в установленому законом порядку проекту землеустрою, у якому повинні бути  визначені  умови зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок проведення екультивації порушених  земель. <br>


'''Якщо  в  проекті  ці  умови  не визначені чи визначені в неповному обсязі,  відповідний орган спеціально уповноваженого  центрального органу  виконавчої  влади з питань земельних ресурсів відмовляє у видачі дозволу.'''  
'''''Завдання на складання робочого проекту землеустрою затверджується замовником та повинне включати:'''''


'''Зняття та перенесення ґрунтового покриву власником або землекористувачем без отримання дозволу''', так само, як і порушення порядку зняття, використання та збереження родючого шару ґрунту, не зважаючи на обсяг заподіяної земельній ділянці шкоди, '''тягне відповідну юридичну відповідальність'''.<br>
* інформацію про замовника та розробника робочого проекту;
<br>
* підставу для виконання робіт;
Відповідно до пункту "3" статті  25, статті  26  [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15 Закону України  "Про  землеустрій"] '''робочі проекти землеустрою щодо  рекультивації  порушених  земель  мають  право розробляти юридичні  та фізичні  особи,  які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою'''.
* характеристику об’єкта (місце розташування земельної ділянки, на якій знімається або з якої переноситься родючий шар ґрунту; площа; кадастровий номер (за наявності); цільове призначення; характеристика рельєфу і ґрунтового покриву; обсяги наявного родючого шару ґрунту і його агрохімічна характеристика тощо);
* мету розроблення робочого проекту (визначення обсягів робіт із зняття та перенесення родючого шару ґрунту);
* вихідні дані для здійснення зняття та перенесення родючого шару ґрунту (нормативно-правові акти, наукові, технічні та інші документи);
* результат виконаних робіт - робочий проект землеустрою щодо зняття та перенесення родючого шару ґрунту, в якому визначаються, зокрема:
* відстань до земельної ділянки (за наявності зазначається кадастровий номер земельної ділянки), на яку переноситься родючий шар ґрунту;
* маршрут транспортування;
* види робіт з підготовки території, на якій зберігатиметься родючий шар ґрунту;
* порядок складування родючого шару ґрунту для тимчасового зберігання у відвал;
* цільове використання земельної ділянки, на яку переноситься родючий шар ґрунту для його зберігання, її площа, кадастровий номер (за наявності);
* перелік заходів, спрямованих на захист тимчасового відвалу родючого шару ґрунту від водної та вітрової ерозії і на підвищення родючості;
* кошторисна вартість запроектованих робіт.


== '''Порядок видачі спеціальних дозволів''' ==
'''''У разі коли робочим проектом землеустрою щодо зняття та перенесення родючого шару ґрунту передбачено біологічну рекультивацію в робочому проекті також визначаються:'''''
'''Для  отримання  дозволу  власник  земельної  ділянки, землекористувач або їх представник (далі - заявник) звертається із письмовою  заявою  до  відповідного  органу  Держкомзему.'''
 
* товщина і метод зняття родючого шару ґрунту;
'''До заяви додаються такі документи:'''  
* заходи щодо боротьби з ерозією ґрунту на рекультивованій ділянці;
* зміст робіт з біологічної рекультивації і умови її виконання (строки і норми внесення добрив, площа залуження і склад травосумішей, заходи з хімічної меліорації тощо);
* орієнтовні строки проведення та завершення робіт з біологічної рекультивації земель (за місяцями);
* розрахунки кошторисної вартості щодо впровадження запроектованих заходів з рекультивації земель;
* обсяги, технології та черговість виробництва відновлювальних робіт.
 
'''Робочий проект землеустрою щодо зняття та перенесення родючого шару ґрунту не складається у випадках''', <u>якщо переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) здійснюється в межах однієї і тієї самої земельної ділянки, наданої для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва або будівництва індивідуальних гаражів, а також в інших випадках, визначених законом.</u>
 
== Перелік документів, необхідних для розробки робочого проекту землеустрою на зняття родючого шару ґрунту ==
* копія правовстановлюючого документу на земельну ділянку;
* копія правовстановлюючого документу на земельну ділянку;
* рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку робочого проекту землеустрою;
* рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку робочого проекту землеустрою;
Рядок 47: Рядок 78:
* заявка на розробку робочого проекту землеустрою;
* заявка на розробку робочого проекту землеустрою;
* завдання на розробку проекту землеустрою;
* завдання на розробку проекту землеустрою;
* технічні умови земельної ділянки.
* технічні умови земельної ділянки;
<br>
* інші документи, передбачені в окремих випадках.
Заява  про  видачу  дозволу  та  додані до неї матеріали розглядаються в '''термін не більше 30  календарних  днів'''  з  дня  їх одержання.
   
<br>
== Відповідальність ==
У  разі  необхідності проведення обстеження значних площ земельних ділянок, на яких планується провести зняття  ґрунтового покриву  (родючого  шару ґрунту),  термін розгляду заяви може бути продовжено за письмовою згодою заявника,  але '''не більше ніж на  10 календарних днів.'''
Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок з порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (ст. 53-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення)].
За результатами розгляду матеріалів відповідний орган Держсільгоспінспекції України видає дозвіл чи відмовляє у його видачі. У разі відмови у видачі дозволу вказаний орган письмово повідомляє про це заявника із зазначенням причин відмови.
Порушення умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту передбачає цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (ч.1 ст. 211 Земельного кодексу України)].
Перший примірник дозволу вручається під підпис або надсилається рекомендованим листом заявнику, другий - залишається в органі, що його видав. Строк дії дозволу встановлюється відповідно до строків проведення земельних робіт, визначених у проекті землеустрою.
   
Дозвіл    підписується    начальником    відповідного інспекційного  органу  Держкомзему  та  скріплюється  гербовою печаткою. Дозвіл повинен бути зареєстрований у день його видачі.
[[Категорія: Охорона земель]]
 
[[Категорія: Земельне право]]
== '''Порядок анулювання спеціальних дозволів''' ==
 
За наявності певних підстав спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок може бути анульований.
 
'''Підставами для анулювання є:'''
* заява власника земельної ділянки чи землекористувача про анулювання дозволу;
* смерть власника земельної ділянки;
* припинення діяльності юридичної особи;
* припинення права користування земельною ділянкою;
* зміна власника земельної ділянки чи землекористувача;
* звернення стягнення на земельну ділянку, яка перебуває у власності, на вимогу кредитора;
* конфіскація земельної ділянки, яка перебуває у власності, за рішенням суду;
* визнання дозволу недійсним у судовому порядку;
* невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту чи порядку проведення рекультивації порушених земель, визначених у проекті землеустрою;
* використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам, якщо це призводить до забруднення чи засмічення земель, погіршання чи втрати родючості ґрунтів;
* невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб Держсільгоспінспекції України.
 
У  разі  наявності  підстав  для  анулювання дозволу, інспекційний орган Держкомзему, керуючись  статтею  10  Закону  України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", викликає заявника до інспекційного органу Держкомзему для отримання усних або письмових пояснень.   У  виклику  (повідомленні) зазначаються    адреса інспекційного  органу Держкомзему,  дата та час прибуття,  перелік матеріалів,  які  необхідно  надати  до  інспекційного  органу Держкомзему,  необхідних  для  розгляду  справи.   Обов'язково зазначається  вимога  щодо  надання  до інспекційного  органу Держкомзему оригіналу дозволу.  
Матеріали,  які  свідчать  про  наявність  підстав  для анулювання дозволу (у тому числі про вчинення  правопорушення  /за наявності/   -   акт  перевірки,  протокол  про  адміністративне правопорушення,  припис),  розглядаються у присутності заявника. У разі його нез'явлення до інспекційного органу Держкомзему рішення про анулювання  дозволу  (постанова  про  накладення  на  заявника адміністративного  стягнення  -  за  наявності правопорушення) виносяться  без  його  присутності. Особа,   яка  їх  виносить, зобов'язана  переконатись  у  наявності  даних  про  своєчасне повідомлення заявника про  час  і  місце  розгляду  матеріалів  та відсутності клопотання про відкладення розгляду справи.  
Копія  рішення  про  анулювання  дозволу  вручається під підпис  заявнику в триденний термін з дня його прийняття, а в разі якщо  порушення  призводить  до  забруднення чи засмічення земель, погіршання чи втрати родючості  ґрунтів,  рішення  про  анулювання дозволу  вручається негайно (у можливо короткі строки). Одночасно із врученням копії  рішення  про  анулювання  дозволу  вилучається оригінал дозволу. Надсилання копії рішення про анулювання дозволу поштою не допускається. Про анулювання дозволу робиться відповідна відмітка в журналі реєстрації дозволів.  
У разі якщо після накладення адміністративного стягнення заявник відмовляється припинити порушення земельного законодавства та  усунути його наслідки, інспекційний орган Держкомзему повторно накладає  на  нього  адміністративне  стягнення  за  статтею 188-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  
Якщо дозвіл було анульовано у зв'язку з порушенням вимог земельного законодавства,  інформація  про анулювання дозволу (із зазначенням  вжитих  до  порушника  адміністративних  стягнень) направляється  до  відповідного  органу  виконавчої влади,  органу місцевого самоврядування та органу прокуратури.
 
  [[Категорія: Охорона земель]]

Поточна версія на 09:12, 24 січня 2023

Нормативна база


Зняття та перенесення грунтового покриву земельної ділянки

Ґрунти земельних ділянок є об'єктом особливої охорони.

Відповідно до статті 168 Земельного кодексу України власники земельних ділянок та землекористувачі мають право здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок виключно на підставі розробленого у встановленому законом порядку робочого проекту землеустрою.

Нагадаємо, що раніше, до виконання робіт щодо зняття ґрунту, необхідно було обов'язково отримати дозвіл на зняття родючого шару ґрунту. Зараз вказаний дозвіл більше не видається, проте необхідність розробки робочого проекту щодо зняття родючого шару ґрунту залишається. Так само як і залишається контроль з боку держави за дотриманням порядку виконання робіт з ґрунтовим покривом.

Переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) в межах однієї і тієї самої земельної ділянки, призначеної для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів, здійснюється без розроблення робочого проекту землеустрою.

ВАЖЛИВО!!! При здійсненні діяльності, пов'язаної з порушенням поверхневого шару ґрунту, власники земельних ділянок та землекористувачі повинні здійснювати зняття, складування, зберігання поверхневого шару ґрунту та нанесення його на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або на іншу земельну ділянку для підвищення її продуктивності та інших якостей.

Робочі проекти землеустрою

Робочий проект землеустрою – нормативно-правові, економічні та технічні документи щодо використання та охорони земель. Вони містять розрахунки, опис, креслення технічних рішень, кошторис, реалізувати які потрібно в рамках зазначеного терміну.

Робочі проекти землеустрою розробляються з метою здійснення заходів з рекультивації порушених земель, зняття та перенесення родючого шару ґрунту, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами.

Робочі проекти землеустрою розробляються на підставі рішення власника земельної ділянки (щодо земель державної та комунальної власності - рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування) або землекористувача.

Робочі проекти землеустрою щодо зняття та перенесення родючого шару ґрунту

Метою робочого проекту землеустрою щодо зняття та перенесення родючого шару ґрунту є визначення обсягів робіт із зняття, перенесення, зберігання родючого шару ґрунту, а у разі виконання землювання - також обсягів робіт з раціонального використання родючого шару ґрунту, що знімається або накопичився, розроблення технології і черговості виконання робіт, визначення витрат на їх виконання.

Підготовчі роботи включають обстеження земельної ділянки, збір і оформлення необхідних вихідних матеріалів і документів, польове обстеження.

Завдання на складання робочого проекту землеустрою затверджується замовником та повинне включати:

 • інформацію про замовника та розробника робочого проекту;
 • підставу для виконання робіт;
 • характеристику об’єкта (місце розташування земельної ділянки, на якій знімається або з якої переноситься родючий шар ґрунту; площа; кадастровий номер (за наявності); цільове призначення; характеристика рельєфу і ґрунтового покриву; обсяги наявного родючого шару ґрунту і його агрохімічна характеристика тощо);
 • мету розроблення робочого проекту (визначення обсягів робіт із зняття та перенесення родючого шару ґрунту);
 • вихідні дані для здійснення зняття та перенесення родючого шару ґрунту (нормативно-правові акти, наукові, технічні та інші документи);
 • результат виконаних робіт - робочий проект землеустрою щодо зняття та перенесення родючого шару ґрунту, в якому визначаються, зокрема:
 • відстань до земельної ділянки (за наявності зазначається кадастровий номер земельної ділянки), на яку переноситься родючий шар ґрунту;
 • маршрут транспортування;
 • види робіт з підготовки території, на якій зберігатиметься родючий шар ґрунту;
 • порядок складування родючого шару ґрунту для тимчасового зберігання у відвал;
 • цільове використання земельної ділянки, на яку переноситься родючий шар ґрунту для його зберігання, її площа, кадастровий номер (за наявності);
 • перелік заходів, спрямованих на захист тимчасового відвалу родючого шару ґрунту від водної та вітрової ерозії і на підвищення родючості;
 • кошторисна вартість запроектованих робіт.

У разі коли робочим проектом землеустрою щодо зняття та перенесення родючого шару ґрунту передбачено біологічну рекультивацію в робочому проекті також визначаються:

 • товщина і метод зняття родючого шару ґрунту;
 • заходи щодо боротьби з ерозією ґрунту на рекультивованій ділянці;
 • зміст робіт з біологічної рекультивації і умови її виконання (строки і норми внесення добрив, площа залуження і склад травосумішей, заходи з хімічної меліорації тощо);
 • орієнтовні строки проведення та завершення робіт з біологічної рекультивації земель (за місяцями);
 • розрахунки кошторисної вартості щодо впровадження запроектованих заходів з рекультивації земель;
 • обсяги, технології та черговість виробництва відновлювальних робіт.

Робочий проект землеустрою щодо зняття та перенесення родючого шару ґрунту не складається у випадках, якщо переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) здійснюється в межах однієї і тієї самої земельної ділянки, наданої для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва або будівництва індивідуальних гаражів, а також в інших випадках, визначених законом.

Перелік документів, необхідних для розробки робочого проекту землеустрою на зняття родючого шару ґрунту

 • копія правовстановлюючого документу на земельну ділянку;
 • рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку робочого проекту землеустрою;
 • копія договору на виконання земляних робіт та довідка про наявність машин і механізмів;
 • копії установчих документів суб’єкта господарювання-виконавця робіт по зняттю та переміщенню ґрунту;
 • відомості про подальше використання ґрунтового покриву;
 • копія агрохімічного паспорту земельної ділянки;
 • матеріали ґрунтових обстежень земельної ділянки;
 • кадастровий план земельної ділянки;
 • картосхема розташування земельної ділянки;
 • топографічний план земельної ділянки;
 • генеральний план будівництва;
 • зобов’язання організації на зберігання ґрунту;
 • копія наказу про призначення особи, відповідальної за зняття та перенесення ґрунту;
 • заявка на розробку робочого проекту землеустрою;
 • завдання на розробку проекту землеустрою;
 • технічні умови земельної ділянки;
 • інші документи, передбачені в окремих випадках.

Відповідальність

Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок з порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 53-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Порушення умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту передбачає цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність (ч.1 ст. 211 Земельного кодексу України).