Відмінності між версіями «Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: == Законодаство України ==: 1. Земельний кодекс України 2. Закон України «Про державний ко...)
 
(незначні)
Мітка: редагування коду 2017
 
(Не показана 21 проміжна версія 5 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Законодаство України ==:
== Нормативна база ==
1. Земельний кодекс України
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 Земельний кодекс України]
2. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/963-15 Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"]
3. Закон України «Про охорону земель»
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/962-15 Закон України  "Про  охорону земель"]
4. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15 Закон України "Про землеустрій"]
Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру:
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X]
Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.01.2005 №1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2005 №70/10350 «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок»
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2007-%D0%BF#n13 Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року № 963 "Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу" (зі змінами)]
'''Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок''' - це офіційний документ, який видається на підставі затвердженого в установленому законом порядку проекту землеустрою і дає право власнику земельної ділянки чи землекористувачу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки.
Власники земельних ділянок та землекористувачі, які проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, зобов'язані отримати дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, якщо це призводить до порушення поверхневого (родючого) шару ґрунту. Дозвіл не вимагається у випадках, якщо переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) здійснюється у межах однієї і тієї самої земельної ділянки, що надана для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів.
Дозвіл видається на підставі затвердженого в установленому законом порядку проекту землеустрою, у якому повинні бути визначені умови зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок проведення рекультивації порушених земель. Якщо в проекті ці умови не визначені чи визначені в неповному обсязі, Держсільгоспінспекція України відмовляє у видачі дозволу. Відповідно до п. «з» ст. 25, ст. 26 Закону України «Про землеустрій» робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель мають право розробляти юридичні та фізичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.
== Зняття та перенесення грунтового покриву земельної ділянки ==
  Документи для отримання дозволу:
Ґрунти земельних ділянок є об'єктом особливої охорони.
Відповідно до статті 168 Земельного кодексу України власники земельних ділянок та землекористувачі мають право здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок '''виключно на підставі''' розробленого у встановленому законом порядку '''робочого проекту землеустрою'''.
Переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) в межах однієї і тієї самої земельної ділянки, призначеної для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів, '''здійснюється без розроблення робочого проекту землеустрою'''.
ВАЖЛИВО!!! При здійсненні діяльності, пов'язаної з порушенням поверхневого шару ґрунту, власники земельних ділянок та землекористувачі '''повинні здійснювати зняття, складування, зберігання поверхневого шару ґрунту та нанесення його на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або на іншу земельну ділянку''' для підвищення її продуктивності та інших якостей.
 
== Робочі проекти землеустрою ==
 
Робочий проект землеустрою – нормативно-правові, економічні та технічні документи щодо використання та охорони земель. Вони містять розрахунки, опис, креслення технічних рішень, кошторис, реалізувати які потрібно в рамках зазначеного терміну.
 
Робочі проекти землеустрою розробляються з метою здійснення заходів з рекультивації порушених земель, зняття та перенесення родючого шару ґрунту, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами.
 
Робочі проекти землеустрою розробляються на підставі рішення власника земельної ділянки (щодо земель державної та комунальної власності - рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування) або землекористувача.
   
== Перелік документів, необхідних для розробки робочого проекту землеустрою на зняття родючого шару ґрунту ==
* копія правовстановлюючого документу на земельну ділянку;
* копія правовстановлюючого документу на земельну ділянку;
* рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку робочого проекту землеустрою;
* рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку робочого проекту землеустрою;
Рядок 25: Рядок 42:
* заявка на розробку робочого проекту землеустрою;
* заявка на розробку робочого проекту землеустрою;
* завдання на розробку проекту землеустрою;
* завдання на розробку проекту землеустрою;
* технічні умови земельної ділянки.
* технічні умови земельної ділянки;
Заява про видачу дозволу та додані до неї матеріали розглядаються у термін не більш як 30 календарних днів із дня їх одержання. У разі необхідності проведення обстеження значних площ земельних ділянок, на яких планується провести зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), термін розгляду заяви може бути продовжено за письмовою згодою заявника, але не більше ніж на 10 календарних днів. За результатами розгляду матеріалів відповідний орган Держсільгоспінспекції України видає дозвіл чи відмовляє у його видачі. У разі відмови у видачі дозволу вказаний орган письмово повідомляє про це заявника із зазначенням причин відмови.
* інші документи, передбачені в окремих випадках.
Дозвіл оформляється у двох примірниках. Перший примірник дозволу вручається під підпис або надсилається рекомендованим листом заявнику, другий - залишається в органі, що його видав. Строк дії дозволу встановлюється відповідно до строків проведення земельних робіт, визначених у проекті землеустрою.
спеціальний дозвіл може бути анульований за наявності підстав:
== Відповідальність ==
  * заява власника земельної ділянки чи землекористувача про анулювання дозволу;
Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок з порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (ст. 53-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення)].
* смерть власника земельної ділянки;
Порушення умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту передбачає цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (ч.1 ст. 211 Земельного кодексу України)].
* припинення діяльності юридичної особи; п
* рипинення права користування земельною ділянкою;
[[Категорія: Охорона земель]]
* зміна власника земельної ділянки чи землекористувача;
[[Категорія: Земельне право]]
* звернення стягнення на земельну ділянку, яка перебуває у власності, на вимогу кредитора;
* конфіскація земельної ділянки, яка перебуває у власності, за рішенням суду;
* визнання дозволу недійсним у судовому порядку;
* невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту чи порядку проведення рекультивації порушених земель, визначених у проекті землеустрою; використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам, якщо це призводить до забруднення чи засмічення земель, погіршання чи втрати родючості ґрунтів;
* невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб Держсільгоспінспекції України.
Розроблений робочий проект землеустрою в подальшому підлягає погодженню місцевими органами земельних ресурсів та екології. Робочий проект погоджується також місцевим органом архітектури у випадку, якщо на земельній ділянці планується будівництво. Дозвіл видається місцевою Держсільгоспінспекцією після погодження проекту та отримання позитивного висновку Держсільгоспінспекції на проект землеустрою щодо зняття родючого шару ґрунту, який має містити відомості про зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок проведення рекультивації порушених земель.

Поточна версія на 15:22, 19 січня 2022

Нормативна база


Зняття та перенесення грунтового покриву земельної ділянки

Ґрунти земельних ділянок є об'єктом особливої охорони.

Відповідно до статті 168 Земельного кодексу України власники земельних ділянок та землекористувачі мають право здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок виключно на підставі розробленого у встановленому законом порядку робочого проекту землеустрою.

Переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) в межах однієї і тієї самої земельної ділянки, призначеної для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів, здійснюється без розроблення робочого проекту землеустрою.

ВАЖЛИВО!!! При здійсненні діяльності, пов'язаної з порушенням поверхневого шару ґрунту, власники земельних ділянок та землекористувачі повинні здійснювати зняття, складування, зберігання поверхневого шару ґрунту та нанесення його на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або на іншу земельну ділянку для підвищення її продуктивності та інших якостей.

Робочі проекти землеустрою

Робочий проект землеустрою – нормативно-правові, економічні та технічні документи щодо використання та охорони земель. Вони містять розрахунки, опис, креслення технічних рішень, кошторис, реалізувати які потрібно в рамках зазначеного терміну.

Робочі проекти землеустрою розробляються з метою здійснення заходів з рекультивації порушених земель, зняття та перенесення родючого шару ґрунту, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами.

Робочі проекти землеустрою розробляються на підставі рішення власника земельної ділянки (щодо земель державної та комунальної власності - рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування) або землекористувача.

Перелік документів, необхідних для розробки робочого проекту землеустрою на зняття родючого шару ґрунту

 • копія правовстановлюючого документу на земельну ділянку;
 • рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку робочого проекту землеустрою;
 • копія договору на виконання земляних робіт та довідка про наявність машин і механізмів;
 • копії установчих документів суб’єкта господарювання-виконавця робіт по зняттю та переміщенню ґрунту;
 • відомості про подальше використання ґрунтового покриву;
 • копія агрохімічного паспорту земельної ділянки;
 • матеріали ґрунтових обстежень земельної ділянки;
 • кадастровий план земельної ділянки;
 • картосхема розташування земельної ділянки;
 • топографічний план земельної ділянки;
 • генеральний план будівництва;
 • зобов’язання організації на зберігання ґрунту;
 • копія наказу про призначення особи, відповідальної за зняття та перенесення ґрунту;
 • заявка на розробку робочого проекту землеустрою;
 • завдання на розробку проекту землеустрою;
 • технічні умови земельної ділянки;
 • інші документи, передбачені в окремих випадках.

Відповідальність

Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок з порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 53-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Порушення умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту передбачає цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність (ч.1 ст. 211 Земельного кодексу України).