Відмінності між версіями «Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: == Нормативна база == * [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України] * [http://w1.c1.rad...)
 
 
(Не показані 5 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
 
== Нормативна база ==  
 
== Нормативна база ==  
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
+
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61566 Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»]
+
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5081-17 Закон України «Про екстрену медичну допомогу»]
+
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-viii Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»]
+
# [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5081-17 Закон України "Про екстрену медичну допомогу"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
+
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"]
+
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0347-18 Наказ МОЗ України від 19.03.2018 № 503 "Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу"]
== Загальні положення ==
+
== Загальні положення==
Тема прав пацієнтів завжди жваво обговорюється у засобах масової інформації, особливо коли йдеться про порушення тих чи інших прав споживачів медичних послуг. На розгляді у Верховній Раді України нині знаходяться декілька законопроектів, мета яких - належне закріплення прав пацієнтів.  
+
* '''Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу''' (далі - Декларація) означає документ, що підтверджує волевиявлення пацієнта (його законного представника) про вибір лікаря, який надаватиме йому первинну медичну допомогу.
Права пацієнта в Україні регламентовані низкою нормативних актів: [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією України], [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільним кодексом України], [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»], [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5081-17 Законом України «Про екстрену медичну допомогу»], тощо.
+
* '''ПМД''' - первинна медична допомога
[http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61566 Проект Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»], який передано на підпис Президента визначає державні фінансові гарантії надання необхідних пацієнтам послуг з медичного обслуговування (медичних послуг) та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій.
+
* '''Надавачі ПМД (заклади охорони здоров'я)''' - це надавачі медичних послуг, що надають медичні послуги, пов’язані з первинною медичною допомогою за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.
 +
== Які послуги надаватиме Ваш лікар? ==
 +
'''Лікар первинної медичної допомоги''' - це спеціаліст, який має всю інформацію про ваше здоров’я. Завдяки цьому він бачить взаємозв’язки та може визначити, на якій стадії потрібне втручання профільного спеціаліста.<br />
 +
 
 +
Інформація про стан здоров’я пацієнта буде міститися в електронній системі охорони здоров’я. Навіть коли громадянин перейде до іншого лікаря, уся інформація буде доступна.<br />
 +
 
 +
'''Головний обов’язок лікаря первинної медичної допомоги''' - вчасно попередити або виявити захворювання на ранній стадії. А також надати невідкладну допомогу при гострих станах і раптових погіршеннях стану здоров’я: високій температурі тіла, гострому і раптовому болю, порушенні серцевого ритму, кровотечі, інших станах, захворюваннях, отруєннях і травмах, що потребують невідкладної допомоги.<br />
 +
'''До обов’язків лікарів входитиме''':
 +
* безпосереднє надання первинної медичної допомоги пацієнтам;
 +
* формування та контроль виконання плану обстежень та лікування, аналіз результатів досліджень, призначення медичних препаратів та інших лікувальних заходів;
 +
* надання медичної допомоги пацієнтам у невідкладному стані;
 +
* направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
 +
* координація роботи з іншими ланками медичної допомоги;
 +
* ведення пацієнтів, що хворіють на соціально небезпечні інфекційні захворювання відповідно до законодавства;
 +
* здійснення імунопрофілактики відповідно до чинного законодавства;
 +
* консультування щодо здорового способу життя;
 +
* проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань;
 +
* оцінка індивідуальних ризиків захворювань і консультування з питань профілактики. Розробка індивідуальних програм обстеження та спостереження за здоров’ям;
 +
* інформування пацієнта щодо національних скринінгових програм та виконання інших функцій відповідно до законодавства або до програми;
 +
* динамічне спостереження за неускладненою вагітністю;
 +
* здійснення медичного догляду за здоровою дитиною;
 +
* ведення хворих із психічними розладами, зокрема, враховуючи рекомендації спеціаліста;
 +
* надання паліативної допомоги, що охоплює:
 +
# оцінку ступеню болю;
 +
# призначення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 +
# лікування больового синдрому;
 +
# оформлення рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори відповідно до чинного законодавства.  
 +
* координація та організація виконання лабораторних досліджень, проведення забору біологічного матеріалу;
 +
* проведення лабораторних досліджень, у тому числі з використанням швидких тестів;
 +
* призначення лікарських засобів з оформленням документів відповідно до законодавства;
 +
* підготовка медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію;
 +
* оформлення довідок, форм, листків непрацездатності.
 +
== Вибір, зміна та відмова від лікаря, який надає ПМД==
 +
Пацієнт (його законний представник) має право обрати лікаря, який надає ПМД, незалежно від зареєстрованого місця проживання такого пацієнта з числа осіб, які зазначені в договорі про медичне обслуговування населення, укладеному між відповідним надавачем ПМД та Національною службою здоров’я України.<br />
 +
 
 +
У період тимчасової відсутності лікаря, який був обраний пацієнтом, у зв’язку з відпусткою чи іншими обставинами, що зумовлюють тимчасову неможливість здійснювати прийом пацієнтів лікарем, пацієнт має право на отримання медичних послуг ПМД у іншого лікаря того самого надавача ПМД без подання нової Декларації.<br />
 +
 
 +
Пацієнт (його законний представник) має право змінити лікаря, який надає ПМД, шляхом подання тому самому або іншому надавачу ПМД нової Декларації.
 +
 
 +
Пацієнт (його законний представник) має право відмовитись від лікаря, який надає ПМД, без обрання нового лікаря шляхом подання заяви про припинення поданої ним Декларації.
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
| Одночасний вибір двох або більше лікарів, які надають ПМД, не допускається.
 +
|}
 +
 
 +
'''<u>Пацієнт має право, а надавачі ПМД зобов’язані забезпечити пацієнтам (їх законним представникам) для прийняття ними рішення про вибір лікаря, який надає ПМД, можливість ознайомитись з інформацією про:</u><br />'''
 +
 
 +
<u>1) надавача ПМД:</u>
 +
* повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця (далі - ФОП);
 +
* код ЄДРПОУ;
 +
* інформація про наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;
 +
<u>2) лікарів, які надають ПМД у такого надавача ПМД, а саме:</u>
 +
* прізвище, ім’я, по батькові лікаря;
 +
* освіта;
 +
* лікарська спеціальність;
 +
* стаж роботи за спеціальністю;
 +
* кваліфікаційна категорія;
 +
* місце (адреса) та графік роботи лікаря;
 +
<u>3) дату, номер та строк дії договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного між надавачем ПМД та Уповноваженим органом, а також перелік медичних послуг, які надавач ПМД зобов'язаний надавати за таким договором.</u>
 +
== Заповнення та подання декларації==
 +
Пацієнт (його законний представник) має право подати [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0347-18 Декларацію] самостійно через [https://portal.ehealth.gov.ua/join.html#patient електронну систему охорони здоров’я] або шляхом звернення до надавача ПМД.
  
== Права пацієнтів ==
+
У разі подання пацієнтом (його законним представником) [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0347-18 Декларації] самостійно через [https://portal.ehealth.gov.ua/join.html#patient електронну систему охорони здоров’я] пацієнт (його законний представник) має накласти на неї електронний підпис автора або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до закону. У такому випадку надавачі ПМД не мають права вимагати у пацієнтів (їх законних представників) подання Декларації в паперовій формі.
Громадяни України відповідно до ст. 6  [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61566 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»] мають право на охорону здоров'я, що передбачає:
+
=== Перелік необхідних документів===
*  отримання необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на реалізацію програми медичних гарантій, у надавачів медичних послуг;
+
* копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
* безоплатне отримання інформації від Уповноваженого органу або надавачів медичних послуг про програму медичних гарантій та надавачів медичних послуг за цією програмою, які можуть надати необхідну пацієнту медичну послугу;
+
* один з таких документів, що посвідчують особу:
* можливість вибору лікаря пацієнтом у порядку, встановленому законодавством;
+
# паспорт громадянина України;
*  надання лікарям, третім особам права доступу до персональних даних та іншої інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров’я, у тому числі інформації про стан свого здоров’я, діагноз, а також про відомості, одержані під час медичного обстеження, за умови дотримання такими особами вимог [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 Закону України «Про захист персональних даних];
+
# тимчасове посвідчення громадянина України;
*  отримання від Уповноваженого органу інформації про осіб, які подавали запити щодо надання інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров’я, про такого пацієнта;
+
# свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);
*  оскарження рішень, дій чи бездіяльності надавачів медичних послуг чи Уповноваженого органу та його територіальних органів в установленому законом порядку;
+
# посвідка на постійне проживання в Україні;
*  судовий захист своїх прав;
+
# посвідчення біженця;
* звернення до Ради громадського контролю щодо дій чи бездіяльності Уповноваженого органу;
+
# посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.<br />
* інші права, передбачені законодавством.
+
* законний представник пацієнта додатково подає документи, що посвідчують його особу та повноваження законного представника
 +
Якщо ж ви підписуєте декларацію з педіатром (чи сімейним лікарем, який буде обслуговувати вашу дитину), то також знадобиться документи ('''паспорт та код''') одного з батьків або опікунів.<br />
  
== Ваш лікар ==
+
Лікар внесе ваші дані в систему, роздрукує декларацію,яку ви підпишете у двох примірниках (один із них залишається у вас), — і з цього моменту ви можете звертатись до лікаря у будь-який час.<br />
Реформа розпочнеться з первинної медичної допомоги, тобто сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. Ви можете звернутися до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, як тільки відчуєте необхідність в обстеженні чи лікуванні. У розвинених країнах лікарі первинної меддопомоги без госпіталізації вирішують до 80% медичних звернень за допомогою сучасних знань, базової апаратури та найбільш розповсюджених аналізів та ліків. Усі ці послуги будуть 100% покриватися з державного бюджету.
 
  
== Які послуги надаватиме Ваш лікар? ==
+
[[Файл:Декларація.jpg|міні|https://medium.com/@my.moz.ua/як-обрати-сімейного-лікаря-покрокова-інструкція-від-моз-65be77fa196c]]
Лікар первинної медичної допомоги — це спеціаліст, який має всю інформацію про ваше здоров’я. Завдяки цьому він бачить взаємозв’язки та може визначити, на якій стадії потрібне втручання профільного спеціаліста.
 
Інформація про стан здоров’я пацієнта буде міститися в електронній системі охорони здоров’я. Навіть коли громадянин перейде до іншого лікаря, уся інформація буде доступна.
 
Головний обов’язок лікаря первинної медичної допомоги — вчасно попередити або виявити захворювання на ранній стадії. А також надати невідкладну допомогу при гострих станах і раптових погіршеннях стану здоров’я: високій температурі тіла, гострому і раптовому болю, порушенні серцевого ритму, кровотечі, інших станах, захворюваннях, отруєннях і травмах, що потребують невідкладної допомоги.
 
== Як обрати лікаря? ==
 
Ви можете обрати будь-якого терапевта для дорослого, педіатра для дитини або сімейного лікаря для всієї родини незалежно від місяця вашого проживання чи реєстрації.
 
Якщо ви вже маєте лікаря, який доглядає вас або членів вашої родини, ви до нього звикли і ви йому довіряєте, просто підпишіть з ним декларацію. А Національна служба здоров’я України заплатить вашому лікарю за вас. Якщо лікар, який вів вас до початку приписної кампанії, не влаштовує, саме час знайти того, кому ви готові довірити своє здоров’я.
 
Як тільки буде оголошено про початок приписної кампанії, ви зможете підписати декларацію із сімейним лікарем.
 
Ви можете підписати декларацію у будь-який час, навіть під час першого звернення.
 
 
Декларація підписується безстроково і діє до моменту, поки ви не вирішите змінити лікаря.
 
Декларація підписується безстроково і діє до моменту, поки ви не вирішите змінити лікаря.
 
Поки лікар не набере 2000 пацієнтів, він не може відмовити в підписанні декларації.
 
Поки лікар не набере 2000 пацієнтів, він не може відмовити в підписанні декларації.
 +
=== Що робити, якщо у медзакладі відмовили у підписанні декларації?===
 +
'''У підписанні декларації можуть відмовити лише з  трьох причин:'''<br />
 +
'''1. <u>заклад ще не підключений до електронної системи охорони здоров’я</u>'''<br />
 +
Пацієнт не може підписати декларацію з лікарем, якщо заклад, в якому працює лікар, не підключений до електронної системи охорони здоров’я. Це технічно неможливо. Що робити:
 +
* Дізнайтеся точну дату, коли заклад буде підключено до системи «Електронне здоров’я». Якщо відповіді на це питання немає у вашого лікаря і у реєстратурі, то зверніться до головного лікаря.
 +
* Якщо ви уже визначились з лікарем і медзакладом, куди будуть направлятись гроші за ваше обслуговування, ви можете зачекати: кампанія з вибору лікаря буде тривати до тих пір, поки усі українці не оберуть собі лікаря.
 +
* Ви також можете обрати іншого лікаря. Підключені до електронної системи медзаклади, які готові підписувати декларації з пацієнтами, ви впізнаєте за наліпкою "Тут можна обрати свого лікаря".
 +
'''2. <u>всі лікарі медичного закладу набрали оптимальну кількість пацієнтів</u>'''<br />
 +
Оптимальна кількість пацієнтів для терапевта - 2000, педіатра - 900, сімейного лікаря - 1800. Обсяг практики може відрізнятися від оптимального залежно від соціально-демографічних, інфраструктурних та інших особливостей території, в межах якої мешкають люди, що належать до відповідної практики. <br />
  
 +
Наприклад, якщо сімейний лікар працює у селі, де мешкає 2000 людей, то усі жителі зможуть обслуговуватись у нього. Без медичної допомоги не залишиться ніхто. На початку кампанії майже виключені випадки, що усі лікарі медзакладу уже набрали оптимальну кількість. <br />
 +
'''Якщо вам все-таки відмовляють у підписанні декларації з цих причин, ви можете:'''<br />
 +
* Звернутися до головного лікаря, який підтвердить чи спростує інформацію про кількість пацієнтів, яку набрали лікарі медзакладу.
 +
* Якщо головний лікар відмовляється надати роз’яснення, зверніться до місцевого управління охорони здоров’я із заявою на його ім’я керівника управління.
 +
* Ви можете поділитися своїм досвідом у [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1GQmSfJuqrngEWxUaWgWf8of2UQ0Yn6ifgKJtQRZZsyVvkg/viewform спеціальній формі зворотнього зв’язку МОЗ України]
 +
* Ви завжди можете обрати інший медичний заклад, де вам будуть раді. Гроші за ваше обслуговування мають отримати ті медичні заклади й лікарі, які готові до змін.
 +
'''<u>3. Відмова через місце реєстрації</u>'''<br />
 +
Ви не мусите обирати лікаря та медзаклад за місцем реєстрації.
 +
Що робити, якщо в медзакладі вас переконують у зворотньому?
 +
* Перш за все подумайте, чи не варто обрати інший медичний заклад, в якому не будуть намагатися порушувати ваші права, встановлені законом.
 +
* Процитуйте лікарю [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0347-18 «Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу», затверджений Наказом МОЗ №503 від 19 березня 2018 року]. Саме цей документ регламентує процес вибору лікаря, подання та припинення дії декларації з вибору лікаря:
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
| «Пункт II. 1. Пацієнт (його законний представник) має право обрати лікаря, який надає ПМД, незалежно від зареєстрованого місця проживання», - йдеться у Порядку.
 +
|}
 +
* Зверніться за роз’ясненнями до головного лікаря.
 +
* Якщо головний лікар відмовляє у реалізації вашого права на вільний вибір лікаря, зверніться до місцевого управління охорони здоров’я із заявою на ім’я керівника управління.
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
| [https://docs.google.com/document/d/1JtDmcyChupp99smUcgd-5TiqDI9Dgatac4VGpOHvMDI/edit Зразок заяви]
 +
|}
 +
==Припинення та тимчасове призупинення дії декларації==
 +
'''Відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0347-18 Розділу ІV Наказу] підставами для припинення декларації є:'''<br />
 +
 +
# подання пацієнтом (його законним представником) Декларації про вибір іншого лікаря, який надає ПМД;
 +
# подання пацієнтом (його законним представником) заяви про припинення Декларації у довільній формі;
 +
# внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи, яка є надавачем ПМД, або про припинення підприємницької діяльності ФОП, яка є надавачем ПМД, крім випадків реорганізації юридичної особи;
 +
# анулювання ліцензії надавача ПМД на право провадження господарської діяльності з медичної практики;
 +
# припинення провадження господарської діяльності з медичної практики надавачем ПМД;
 +
# припинення трудових відносин з лікарем, який надає ПМД, зазначеним в Декларації, та надавачем ПМД або ФОП, що має господарські відносини з таким надавачем ПМД, або припинення господарських відносин між надавачем ПМД або ФОП, що обраний(а) лікарем, який надає ПМД за Декларацією;
 +
# набрання законної сили вироком суду про заборону лікарю, який надає ПМД, зазначеному в Декларації, займатись медичною діяльністю;
 +
# подання заяви лікарем, який надає ПМД, про відмову від подальшого ведення пацієнта у зв’язку з тим, що пацієнт не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку надавача ПМД, за умови, що це не загрожуватиме життю пацієнта і здоров’ю населення;
 +
# смерть лікаря, який надає ПМД;
 +
# досягнення пацієнтом 18-річного віку у разі, якщо згідно з Декларацією лікарем, який надає ПМД, обрано лікаря-педіатра;
 +
# смерть пацієнта.<br />
 +
 +
'''Дія Декларації тимчасово призупиняється''' з дати припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій до дня укладення нового договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
| '''Припинення та призупинення дії Декларації не є підставою для ненадання безперервної та безоплатної ПМД пацієнтам, які перебувають у невідкладному стані, у державних і комунальних закладах охорони здоров’я.'''
 +
|}
 
== Що таке eHealth? ==
 
== Що таке eHealth? ==
Електронна система охорони здоров’я eHealth – це система, яка допомагає пацієнтам отримувати, а лікарям – надавати якісні медичні послуги.  
+
Електронна система охорони здоров’я eHealth – це система, яка допомагає пацієнтам отримувати, а лікарям – надавати якісні медичні послуги.<br />
Це – складна система, яка буде поступово впроваджуватися протягом кількох років. Спочатку вона охопить первинну ланку медицини – сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. Пацієнти укладатимуть декларації із обраними лікарями, і лікарі реєструватимуть ці декларації в системі. Таким чином, держава зможе оплачувати лікарю за кожного пацієнта, а пацієнт отримає гарантовані державою безкоштовні медичні послуги.  
+
У майбутньому система eHealth дасть можливість кожному швидко отримати свою медичну інформацію, а лікарям – правильно ставити діагноз з урахуванням цілісної картини здоров’я пацієнта. Вже не буде потреби в паперових медичних картах і друкованих довідках, які губляться і забуваються. Лікарі виписуватимуть електронні рецепти, які не можна буде ні загубити, ні підробити. Система міститиме всю медичну історію пацієнта, і вона буде доступна як пацієнту, так і його лікарям – все, як на долоні.
+
Це – складна система, яка буде поступово впроваджуватися протягом кількох років. Спочатку вона охопить первинну ланку медицини – сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. <br />
 +
Пацієнти укладатимуть декларації із обраними лікарями, і лікарі реєструватимуть ці декларації в системі. Таким чином, держава зможе оплачувати лікарю за кожного пацієнта, а пацієнт отримає гарантовані державою безкоштовні медичні послуги. <br />
 +
 
 +
У майбутньому система eHealth дасть можливість кожному швидко отримати свою медичну інформацію, а лікарям – правильно ставити діагноз з урахуванням цілісної картини здоров’я пацієнта. <br />
 +
Вже не буде потреби в паперових медичних картах і друкованих довідках, які губляться і забуваються. Лікарі виписуватимуть електронні рецепти, які не можна буде ні загубити, ні підробити. Система міститиме всю медичну історію пацієнта, і вона буде доступна як пацієнту, так і його лікарям – все, як на долоні.
  
 
[[Категорія:Інші питання цивільного права]]  
 
[[Категорія:Інші питання цивільного права]]  
 
[[Категорія:Право на медичну допомогу]]
 
[[Категорія:Право на медичну допомогу]]

Поточна версія на 12:30, 27 жовтня 2018

Нормативна база

 1. Конституція України
 2. Цивільний кодекс України
 3. Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"
 4. Закон України "Про екстрену медичну допомогу"
 5. Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
 6. Наказ МОЗ України від 19.03.2018 № 503 "Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу"

Загальні положення

 • Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі - Декларація) означає документ, що підтверджує волевиявлення пацієнта (його законного представника) про вибір лікаря, який надаватиме йому первинну медичну допомогу.
 • ПМД - первинна медична допомога
 • Надавачі ПМД (заклади охорони здоров'я) - це надавачі медичних послуг, що надають медичні послуги, пов’язані з первинною медичною допомогою за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Які послуги надаватиме Ваш лікар?

Лікар первинної медичної допомоги - це спеціаліст, який має всю інформацію про ваше здоров’я. Завдяки цьому він бачить взаємозв’язки та може визначити, на якій стадії потрібне втручання профільного спеціаліста.

Інформація про стан здоров’я пацієнта буде міститися в електронній системі охорони здоров’я. Навіть коли громадянин перейде до іншого лікаря, уся інформація буде доступна.

Головний обов’язок лікаря первинної медичної допомоги - вчасно попередити або виявити захворювання на ранній стадії. А також надати невідкладну допомогу при гострих станах і раптових погіршеннях стану здоров’я: високій температурі тіла, гострому і раптовому болю, порушенні серцевого ритму, кровотечі, інших станах, захворюваннях, отруєннях і травмах, що потребують невідкладної допомоги.
До обов’язків лікарів входитиме:

 • безпосереднє надання первинної медичної допомоги пацієнтам;
 • формування та контроль виконання плану обстежень та лікування, аналіз результатів досліджень, призначення медичних препаратів та інших лікувальних заходів;
 • надання медичної допомоги пацієнтам у невідкладному стані;
 • направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
 • координація роботи з іншими ланками медичної допомоги;
 • ведення пацієнтів, що хворіють на соціально небезпечні інфекційні захворювання відповідно до законодавства;
 • здійснення імунопрофілактики відповідно до чинного законодавства;
 • консультування щодо здорового способу життя;
 • проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань;
 • оцінка індивідуальних ризиків захворювань і консультування з питань профілактики. Розробка індивідуальних програм обстеження та спостереження за здоров’ям;
 • інформування пацієнта щодо національних скринінгових програм та виконання інших функцій відповідно до законодавства або до програми;
 • динамічне спостереження за неускладненою вагітністю;
 • здійснення медичного догляду за здоровою дитиною;
 • ведення хворих із психічними розладами, зокрема, враховуючи рекомендації спеціаліста;
 • надання паліативної допомоги, що охоплює:
 1. оцінку ступеню болю;
 2. призначення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 3. лікування больового синдрому;
 4. оформлення рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори відповідно до чинного законодавства.
 • координація та організація виконання лабораторних досліджень, проведення забору біологічного матеріалу;
 • проведення лабораторних досліджень, у тому числі з використанням швидких тестів;
 • призначення лікарських засобів з оформленням документів відповідно до законодавства;
 • підготовка медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію;
 • оформлення довідок, форм, листків непрацездатності.

Вибір, зміна та відмова від лікаря, який надає ПМД

Пацієнт (його законний представник) має право обрати лікаря, який надає ПМД, незалежно від зареєстрованого місця проживання такого пацієнта з числа осіб, які зазначені в договорі про медичне обслуговування населення, укладеному між відповідним надавачем ПМД та Національною службою здоров’я України.

У період тимчасової відсутності лікаря, який був обраний пацієнтом, у зв’язку з відпусткою чи іншими обставинами, що зумовлюють тимчасову неможливість здійснювати прийом пацієнтів лікарем, пацієнт має право на отримання медичних послуг ПМД у іншого лікаря того самого надавача ПМД без подання нової Декларації.

Пацієнт (його законний представник) має право змінити лікаря, який надає ПМД, шляхом подання тому самому або іншому надавачу ПМД нової Декларації.

Пацієнт (його законний представник) має право відмовитись від лікаря, який надає ПМД, без обрання нового лікаря шляхом подання заяви про припинення поданої ним Декларації.

Одночасний вибір двох або більше лікарів, які надають ПМД, не допускається.

Пацієнт має право, а надавачі ПМД зобов’язані забезпечити пацієнтам (їх законним представникам) для прийняття ними рішення про вибір лікаря, який надає ПМД, можливість ознайомитись з інформацією про:

1) надавача ПМД:

 • повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця (далі - ФОП);
 • код ЄДРПОУ;
 • інформація про наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;

2) лікарів, які надають ПМД у такого надавача ПМД, а саме:

 • прізвище, ім’я, по батькові лікаря;
 • освіта;
 • лікарська спеціальність;
 • стаж роботи за спеціальністю;
 • кваліфікаційна категорія;
 • місце (адреса) та графік роботи лікаря;

3) дату, номер та строк дії договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного між надавачем ПМД та Уповноваженим органом, а також перелік медичних послуг, які надавач ПМД зобов'язаний надавати за таким договором.

Заповнення та подання декларації

Пацієнт (його законний представник) має право подати Декларацію самостійно через електронну систему охорони здоров’я або шляхом звернення до надавача ПМД.

У разі подання пацієнтом (його законним представником) Декларації самостійно через електронну систему охорони здоров’я пацієнт (його законний представник) має накласти на неї електронний підпис автора або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до закону. У такому випадку надавачі ПМД не мають права вимагати у пацієнтів (їх законних представників) подання Декларації в паперовій формі.

Перелік необхідних документів

 • копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • один з таких документів, що посвідчують особу:
 1. паспорт громадянина України;
 2. тимчасове посвідчення громадянина України;
 3. свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);
 4. посвідка на постійне проживання в Україні;
 5. посвідчення біженця;
 6. посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.
 • законний представник пацієнта додатково подає документи, що посвідчують його особу та повноваження законного представника

Якщо ж ви підписуєте декларацію з педіатром (чи сімейним лікарем, який буде обслуговувати вашу дитину), то також знадобиться документи (паспорт та код) одного з батьків або опікунів.

Лікар внесе ваші дані в систему, роздрукує декларацію,яку ви підпишете у двох примірниках (один із них залишається у вас), — і з цього моменту ви можете звертатись до лікаря у будь-який час.

Декларація підписується безстроково і діє до моменту, поки ви не вирішите змінити лікаря. Поки лікар не набере 2000 пацієнтів, він не може відмовити в підписанні декларації.

Що робити, якщо у медзакладі відмовили у підписанні декларації?

У підписанні декларації можуть відмовити лише з трьох причин:
1. заклад ще не підключений до електронної системи охорони здоров’я
Пацієнт не може підписати декларацію з лікарем, якщо заклад, в якому працює лікар, не підключений до електронної системи охорони здоров’я. Це технічно неможливо. Що робити:

 • Дізнайтеся точну дату, коли заклад буде підключено до системи «Електронне здоров’я». Якщо відповіді на це питання немає у вашого лікаря і у реєстратурі, то зверніться до головного лікаря.
 • Якщо ви уже визначились з лікарем і медзакладом, куди будуть направлятись гроші за ваше обслуговування, ви можете зачекати: кампанія з вибору лікаря буде тривати до тих пір, поки усі українці не оберуть собі лікаря.
 • Ви також можете обрати іншого лікаря. Підключені до електронної системи медзаклади, які готові підписувати декларації з пацієнтами, ви впізнаєте за наліпкою "Тут можна обрати свого лікаря".

2. всі лікарі медичного закладу набрали оптимальну кількість пацієнтів
Оптимальна кількість пацієнтів для терапевта - 2000, педіатра - 900, сімейного лікаря - 1800. Обсяг практики може відрізнятися від оптимального залежно від соціально-демографічних, інфраструктурних та інших особливостей території, в межах якої мешкають люди, що належать до відповідної практики.

Наприклад, якщо сімейний лікар працює у селі, де мешкає 2000 людей, то усі жителі зможуть обслуговуватись у нього. Без медичної допомоги не залишиться ніхто. На початку кампанії майже виключені випадки, що усі лікарі медзакладу уже набрали оптимальну кількість.
Якщо вам все-таки відмовляють у підписанні декларації з цих причин, ви можете:

 • Звернутися до головного лікаря, який підтвердить чи спростує інформацію про кількість пацієнтів, яку набрали лікарі медзакладу.
 • Якщо головний лікар відмовляється надати роз’яснення, зверніться до місцевого управління охорони здоров’я із заявою на його ім’я керівника управління.
 • Ви можете поділитися своїм досвідом у спеціальній формі зворотнього зв’язку МОЗ України
 • Ви завжди можете обрати інший медичний заклад, де вам будуть раді. Гроші за ваше обслуговування мають отримати ті медичні заклади й лікарі, які готові до змін.

3. Відмова через місце реєстрації
Ви не мусите обирати лікаря та медзаклад за місцем реєстрації. Що робити, якщо в медзакладі вас переконують у зворотньому?

«Пункт II. 1. Пацієнт (його законний представник) має право обрати лікаря, який надає ПМД, незалежно від зареєстрованого місця проживання», - йдеться у Порядку.
 • Зверніться за роз’ясненнями до головного лікаря.
 • Якщо головний лікар відмовляє у реалізації вашого права на вільний вибір лікаря, зверніться до місцевого управління охорони здоров’я із заявою на ім’я керівника управління.
Зразок заяви

Припинення та тимчасове призупинення дії декларації

Відповідно до Розділу ІV Наказу підставами для припинення декларації є:

 1. подання пацієнтом (його законним представником) Декларації про вибір іншого лікаря, який надає ПМД;
 2. подання пацієнтом (його законним представником) заяви про припинення Декларації у довільній формі;
 3. внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи, яка є надавачем ПМД, або про припинення підприємницької діяльності ФОП, яка є надавачем ПМД, крім випадків реорганізації юридичної особи;
 4. анулювання ліцензії надавача ПМД на право провадження господарської діяльності з медичної практики;
 5. припинення провадження господарської діяльності з медичної практики надавачем ПМД;
 6. припинення трудових відносин з лікарем, який надає ПМД, зазначеним в Декларації, та надавачем ПМД або ФОП, що має господарські відносини з таким надавачем ПМД, або припинення господарських відносин між надавачем ПМД або ФОП, що обраний(а) лікарем, який надає ПМД за Декларацією;
 7. набрання законної сили вироком суду про заборону лікарю, який надає ПМД, зазначеному в Декларації, займатись медичною діяльністю;
 8. подання заяви лікарем, який надає ПМД, про відмову від подальшого ведення пацієнта у зв’язку з тим, що пацієнт не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку надавача ПМД, за умови, що це не загрожуватиме життю пацієнта і здоров’ю населення;
 9. смерть лікаря, який надає ПМД;
 10. досягнення пацієнтом 18-річного віку у разі, якщо згідно з Декларацією лікарем, який надає ПМД, обрано лікаря-педіатра;
 11. смерть пацієнта.

Дія Декларації тимчасово призупиняється з дати припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій до дня укладення нового договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Припинення та призупинення дії Декларації не є підставою для ненадання безперервної та безоплатної ПМД пацієнтам, які перебувають у невідкладному стані, у державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

Що таке eHealth?

Електронна система охорони здоров’я eHealth – це система, яка допомагає пацієнтам отримувати, а лікарям – надавати якісні медичні послуги.

Це – складна система, яка буде поступово впроваджуватися протягом кількох років. Спочатку вона охопить первинну ланку медицини – сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів.
Пацієнти укладатимуть декларації із обраними лікарями, і лікарі реєструватимуть ці декларації в системі. Таким чином, держава зможе оплачувати лікарю за кожного пацієнта, а пацієнт отримає гарантовані державою безкоштовні медичні послуги.

У майбутньому система eHealth дасть можливість кожному швидко отримати свою медичну інформацію, а лікарям – правильно ставити діагноз з урахуванням цілісної картини здоров’я пацієнта.
Вже не буде потреби в паперових медичних картах і друкованих довідках, які губляться і забуваються. Лікарі виписуватимуть електронні рецепти, які не можна буде ні загубити, ні підробити. Система міститиме всю медичну історію пацієнта, і вона буде доступна як пацієнту, так і його лікарям – все, як на долоні.