Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2022 року № 496 "Деякі питання надання первинної медичної допомоги в умовах воєнного стану" громадяни зі статусом внутрішньо переміщеної особи, для отримання медичної допомоги можуть звертатися у будь-який заклад охорони здоров’я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування.

Лікарі, надавачі медичних послуг, до яких звернулися переміщені особи, для отримання медичної допомоги, проведення вакцинації згідно з Календарем профілактичних щеплень, не мають права наполягати на необхідності подання їм декларації про вибір лікаря.

Також лікарі за потреби мають оформити рецепти на необхідні ліки, у тому числі за Урядовою програмою «Доступні ліки».

Роз'яснення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо деяких питань організації медичної допомоги під час воєнного стану

Загальні положення

Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (сімейного лікаря) означає документ, що підтверджує волевиявлення пацієнта (його законного представника) про вибір лікаря, який надаватиме йому первинну медичну допомогу.

ПМД - первинна медична допомога

Надавачі ПМД (заклади охорони здоров'я) - це надавачі медичних послуг, що надають медичні послуги, пов’язані з первинною медичною допомогою за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

eHealth — електронна система охорони здоров’я, що забезпечує обмін медичною інформацією та реалізацію програми медичних гарантій населення.

Система eHealth складається з:

 1. Центральної бази даних — ЦБД (адміністратор ДП “Електронне здоров’я”);
 2. Електронних медичних інформаційних систем — МІС (системи, які дають змогу автоматизувати роботу медзакладів з ЦБД).

Ряд сайтів підключені до системи eHealth з різним функціоналом послуг, за допомогою яких можливо вибрати сімейного лікаря з яким ви бажаєте укласти декларацію, записатись на прийом сімейного лікаря, переглядати направлення та лікарняні виписані сімейним лікарем, з якого буде вестись медична карта. Рекомендуємо вибрати вам відповідний сайт за посиланням (сайти мають різний функціонал, рекомендується ознайомитись), наприклад:

Які послуги надаватиме лікар ПМД?

Лікар первинної медичної допомоги - це спеціаліст, який має всю інформацію про ваше здоров’я. Завдяки цьому він бачить взаємозв’язки та може визначити, на якій стадії потрібне втручання профільного спеціаліста.

Інформація про стан здоров’я пацієнта буде міститися в електронній системі охорони здоров’я. Навіть коли громадянин перейде до іншого лікаря, уся інформація буде доступна.

Головний обов’язок лікаря первинної медичної допомоги - вчасно попередити або виявити захворювання на ранній стадії. А також надати невідкладну допомогу при гострих станах і раптових погіршеннях стану здоров’я: високій температурі тіла, гострому і раптовому болю, порушенні серцевого ритму, кровотечі, інших станах, захворюваннях, отруєннях і травмах, що потребують невідкладної допомоги.

До обов’язків лікарів входитиме:

 • безпосереднє надання первинної медичної допомоги пацієнтам;
 • формування та контроль виконання плану обстежень та лікування, аналіз результатів досліджень, призначення медичних препаратів та інших лікувальних заходів;
 • надання медичної допомоги пацієнтам у невідкладному стані;
 • направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому спеціалізованої медичної допомоги;
 • координація роботи з іншими ланками медичної допомоги;
 • ведення пацієнтів, що хворіють на соціально небезпечні інфекційні захворювання відповідно до законодавства;
 • здійснення імунопрофілактики відповідно до чинного законодавства;
 • консультування щодо здорового способу життя;
 • проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань;
 • оцінка індивідуальних ризиків захворювань і консультування з питань профілактики. Розробка індивідуальних програм обстеження та спостереження за здоров’ям;
 • інформування пацієнта щодо національних скринінгових програм та виконання інших функцій відповідно до законодавства або до програми;
 • динамічне спостереження за неускладненою вагітністю;
 • здійснення медичного догляду за здоровою дитиною;
 • ведення хворих із психічними розладами, зокрема, враховуючи рекомендації спеціаліста;
 • надання паліативної допомоги, що охоплює:
 1. оцінку ступеню болю;
 2. призначення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 3. лікування больового синдрому;
 4. оформлення рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори відповідно до чинного законодавства.
 • координація та організація виконання лабораторних досліджень, проведення забору біологічного матеріалу;
 • проведення лабораторних досліджень, у тому числі з використанням швидких тестів;
 • призначення лікарських засобів з оформленням документів відповідно до законодавства;
 • підготовка медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію;
 • оформлення довідок, форм, листків непрацездатності.

Вибір, зміна та відмова від лікаря, який надає ПМД

Пацієнт (його законний представник) має право обрати лікаря, який надає ПМД, незалежно від зареєстрованого місця проживання такого пацієнта з числа осіб, які зазначені в договорі про медичне обслуговування населення, укладеному між відповідним надавачем ПМД та Національною службою здоров’я України.

Пацієнт має право обрати лікаря, який надає ПМД, за умови, що кількість пацієнтів, які вже обрали такого лікаря відповідно до цього Порядку, не перевищує оптимальний обсяг практики ПМД, встановлений у Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 504, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 348/31800, або іншу кількість, встановлену відповідно до договору про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, укладеного надавачем ПМД, у якому зазначений такий лікар.

У період тимчасової відсутності лікаря, який був обраний пацієнтом, у зв’язку з відпусткою чи іншими обставинами, що зумовлюють тимчасову неможливість здійснювати прийом пацієнтів лікарем, пацієнт має право на отримання медичних послуг ПМД у іншого лікаря того самого надавача ПМД без подання нової Декларації (пункт 4 розділу II Порядку).

Пацієнт, який не обрав лікаря та перебуває у невідкладному стані, має право отримати безперервну та безоплатну ПМД у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, а також звернутися до НСЗУ або його територіальних органів за роз’ясненнями стосовно надавачів ПМД для забезпечення можливості реалізувати своє право на вибір лікаря.

Пацієнт (його законний представник) має право змінити лікаря, який надає ПМД, шляхом подання тому самому або іншому надавачу ПМД нової Декларації.

Пацієнт (його законний представник) має право відмовитись від лікаря, який надає ПМД, без обрання нового лікаря шляхом подання заяви про припинення поданої ним Декларації (пункт 6 розділу II Порядку).

Одночасний вибір двох або більше лікарів, які надають ПМД, не допускається.

Пацієнт має право, а надавачі ПМД зобов’язані забезпечити пацієнтам (їх законним представникам) для прийняття ними рішення про вибір лікаря, який надає ПМД, можливість ознайомитись з інформацією про:

1) надавача ПМД:

 • повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця (далі - ФОП);
 • код ЄДРПОУ;
 • інформація про наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;

2) лікарів, які надають ПМД у такого надавача ПМД, а саме:

 • прізвище, ім’я, по батькові лікаря;
 • освіта;
 • лікарська спеціальність;
 • стаж роботи за спеціальністю;
 • кваліфікаційна категорія;
 • місце (адреса) та графік роботи лікаря;

3) дату, номер та строк дії договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного між надавачем ПМД та Уповноваженим органом, а також перелік медичних послуг, які надавач ПМД зобов'язаний надавати за таким договором (пункт 8 розділу II Порядку).

Заповнення та подання декларації

http://pravomedprof.blogspot.com/2018/04/blog-post.html

Пацієнт (його законний представник) має право подати Декларацію самостійно через електронну систему охорони здоров’я або шляхом звернення до надавача ПМД.

У разі подання пацієнтом (його законним представником) Декларації самостійно через електронну систему охорони здоров’я пацієнт (його законний представник) має накласти на неї електронний підпис автора або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до закону. У такому випадку надавачі ПМД не мають права вимагати у пацієнтів (їх законних представників) подання Декларації в паперовій формі.

Декларація заповнюється українською мовою, за винятком пунктів, що потребують використання літер латинської абетки та спеціальних символів (адреса електронної пошти тощо).

Перелік необхідних документів

 • копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП/ідентифікаційний код) (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та мають відмітку у паспорті);
 • один з таких документів, що посвідчують особу, а саме :
 1. паспорт громадянина України;
 2. тимчасове посвідчення громадянина України;
 3. свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);
 4. посвідка на постійне проживання в Україні;
 5. посвідчення біженця;
 6. посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.
 • законний представник пацієнта додатково подає документи, що посвідчують його особу та повноваження законного представника (пункт 3 розділу IIІ Порядку).

Якщо ж ви підписуєте декларацію з педіатром (чи сімейним лікарем, який буде обслуговувати вашу дитину), то також знадобиться документи (паспорт та РНОКПП) одного з батьків або опікунів.

 • На підставі документів та інформації, наданих пацієнтом (його законним представником), уповноважена особа зобов’язана заповнити Декларацію в електронній формі, роздрукувати її та надати пацієнту (його законному представнику).
 • Пацієнт (його законний представник) перевіряє інформацію, внесену до Декларації, та у разі виявлення помилок повідомляє про це уповноважену особу. Уповноважена особа зобов'язана виправити помилки в Декларації в електронній формі, повторно роздрукувати її та надати пацієнту (його законному представнику)
 •  На двох примірниках уповноважена особа надавача ПМД проставляє відмітку з датою отримання такої Декларації надавачем ПМД та повертає один примірник пацієнту (його законному представнику). Інший примірник Декларації залишається у надавача ПМД;
 • уповноважена особа надсилає Декларацію у встановленому законодавством порядку до електронної системи охорони здоров'я;
 • надавач ПМД зобов’язаний зберігати один примірник Декларації, підписаний пацієнтом (його законним представником), протягом трьох років з дня припинення (анулювання) такої Декларації.

Декларація підписується безстроково і діє до моменту, поки ви не вирішите змінити лікаря. Поки лікар не набере 2000 пацієнтів, він не може відмовити в підписанні декларації.

У разі зміни інформації, що міститься вДекларації, пацієнт (його законний представник) зобов'язаний уточнити змінені дані самостійно через електронну систему охорони здоров’я або шляхом звернення до надавача ПМД, якому було подано Декларацію.

Що робити, якщо у медзакладі відмовили у підписанні декларації?

Надавачам ПМД забороняється відмовляти у прийнятті Декларації та веденні пацієнта, зокрема на підставі наявності у пацієнта хронічного захворювання, його віку, статі, соціального статусу, матеріального становища, зареєстрованого місця проживання тощо.

У підписанні декларації можуть відмовити лише з трьох причин:
1. заклад ще не підключений до електронної системи охорони здоров’я
Пацієнт не може підписати декларацію з лікарем, якщо заклад, в якому працює лікар, не підключений до електронної системи охорони здоров’я. Це технічно неможливо.

Що робити:

 • Дізнайтеся точну дату, коли заклад буде підключено до системи «Електронне здоров’я». Якщо відповіді на це питання немає у вашого лікаря і у реєстратурі, то зверніться до головного лікаря.
 • Якщо ви уже визначились з лікарем і медзакладом, куди будуть направлятись гроші за ваше обслуговування, ви можете зачекати: кампанія з вибору лікаря буде тривати до тих пір, поки усі українці не оберуть собі лікаря.
 • Ви також можете обрати іншого лікаря. Підключені до електронної системи медзаклади, які готові підписувати декларації з пацієнтами, ви впізнаєте за наліпкою "Тут можна обрати свого лікаря".

2. всі лікарі медичного закладу набрали оптимальну кількість пацієнтів

Оптимальна кількість пацієнтів для терапевта - 2000, педіатра - 900, сімейного лікаря - 1800. Обсяг практики може відрізнятися від оптимального залежно від соціально-демографічних, інфраструктурних та інших особливостей території, в межах якої мешкають люди, що належать до відповідної практики.

Якщо вам все-таки відмовляють у підписанні декларації з цих причин, ви можете:

 • Звернутися до головного лікаря, який підтвердить чи спростує інформацію про кількість пацієнтів, яку набрали лікарі медзакладу.
 • Якщо головний лікар відмовляється надати роз’яснення, зверніться до місцевого управління охорони здоров’я із заявою на його ім’я керівника управління.
 • Ви можете поділитися своїм досвідом у спеціальній формі зворотнього зв’язку МОЗ України
 • Ви завжди можете обрати інший медичний заклад, де вам будуть раді. Гроші за ваше обслуговування мають отримати ті медичні заклади й лікарі, які готові до змін.

3. Відмова через місце реєстрації
Ви не мусите обирати лікаря та медзаклад за місцем реєстрації. Що робити, якщо в медзакладі вас переконують у зворотньому?

«Пункт II. 1. Пацієнт (його законний представник) має право обрати лікаря, який надає ПМД, незалежно від зареєстрованого місця проживання», - йдеться у Порядку.
 • Зверніться за роз’ясненнями до головного лікаря.
 • Якщо головний лікар відмовляє у реалізації вашого права на вільний вибір лікаря, зверніться до місцевого управління охорони здоров’я із заявою на ім’я керівника управління.
Зразок заяви

Припинення та тимчасове призупинення дії декларації

Відповідно до розділу ІV Порядку підставами для припинення декларації є:

 1. подання пацієнтом (його законним представником) Декларації про вибір іншого лікаря, який надає ПМД;
 2. подання пацієнтом (його законним представником) заяви про припинення Декларації у довільній формі;
 3. внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи, яка є надавачем ПМД, або про припинення підприємницької діяльності ФОП, яка є надавачем ПМД, крім випадків реорганізації юридичної особи;
 4. анулювання ліцензії надавача ПМД на право провадження господарської діяльності з медичної практики;
 5. припинення провадження господарської діяльності з медичної практики надавачем ПМД;
 6. припинення трудових відносин з лікарем, який надає ПМД, зазначеним в Декларації, та надавачем ПМД або ФОП, що має господарські відносини з таким надавачем ПМД, або припинення господарських відносин між надавачем ПМД або ФОП, що обраний(а) лікарем, який надає ПМД за Декларацією;
 7. набрання законної сили вироком суду про заборону лікарю, який надає ПМД, зазначеному в Декларації, займатись медичною діяльністю;
 8. подання заяви лікарем, який надає ПМД, про відмову від подальшого ведення пацієнта у зв’язку з тим, що пацієнт не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку надавача ПМД, за умови, що це не загрожуватиме життю пацієнта і здоров’ю населення;
 9. смерть лікаря, який надає ПМД;
 10. досягнення пацієнтом 18-річного віку у разі, якщо згідно з Декларацією лікарем, який надає ПМД, обрано лікаря-педіатра;
 11. смерть пацієнта.

Дія Декларації тимчасово призупиняється з дати припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій до дня укладення нового договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Припинення та призупинення дії Декларації не є підставою для ненадання безперервної та безоплатної ПМД пацієнтам, які перебувають у невідкладному стані, у державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

Див. також: