Відмінності між версіями «Порушення порядку здійснення операцій з металобрухту»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 7 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормармативна база ==
== Нормармативна база ==
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кримінальний кодекс України] (далі - ККУ)
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кримінальний кодекс України] (далі - ККУ)
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодекс України про адміністративні правопорушення] (далі- КУпАП)  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодекс України про адміністративні правопорушення] (далі- КУпАП)  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/619-14 Закон України Про металобрухт]  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/619-14 Закон України "Про металобрухт]"
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0585-16 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 524 від 29.03.2016 року "Про затвердження переліку обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству та його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству при здійсненні операцій з металобрухтом" ] (далі – Наказ №524)  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/468-2012-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня 2012 року № 468 "Про затвердження переліку товарів, вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається"]  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/468-2012-%D0%BF Постанова Кабінету міністрів України № 468 від 28 травня 2012 року "Про затвердження переліку товарів, вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0585-16 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 березня 2016 року № 524 "Про затвердження переліку обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству та його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству при здійсненні операцій з металобрухтом"] (далі – Наказ № 524)  
*
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1437-11#Text Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03 листопада 2011 року № 191 "Про затвердження форм актів обстеження суб'єктів господарювання"]  
== Визначення понять та склад кримінального правопорушення ==
== Загальна інформація ==
 
Відповідно до статті 213 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1467 ККУ] кримінальним правопорушенням визнається здійснення заготівлі металобрухту, переробки брухту кольорових і чорних металів фізичними особами без дотримання вимог законодавства щодо державної реєстрації як суб’єкта господарювання, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту.
'''Металобрухт''' - непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів.<br>
== Склад кримінального правопорушення ==
 
=== Об'єкт кримінального правопорушення ===
'''Операції з металобрухтом''' - це заготівля, переробка, металургійна переробка брухту чорних і кольорових металів.<br>
Безпосереднім об’єктом кримінального правопорушення є відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, порядок проведення яких регламентуються [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/619-14#Text Законом України "Про металобрухт"]. Додатковим обов’язковим безпосереднім об’єктом кримінального правопорушення можуть бути відносини власності, а додатковим факультативним - відносини у сфері оподаткування.
 
=== Предмет кримінального правопорушення ===
'''Під порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом''' Законодавець відповідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1467 до ст. 213 ККУ] розуміє - здійснення прийому брухту кольорових і чорних металів фізичними особами, здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів посадовими особами суб’єктів господарської діяльності, відомості про яких не включено до переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту.<br>
Предметом кримінального правопорушення є, як побутовий так і промисловий металобрухт, а також приміщення та споруди для розташування незаконних пунктів його прийому, схову і збуту.
 
За [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1467 статтею 213 ККУ] поняттям «''здійснення операцій з металобрухтом без державної реєстрації''» охоплюються два види діяльності:<br>
* здійснення особою, яка не зареєстрована як суб’єкт господарювання, операцій з металобрухтом, що згідно із законом підлягають ліцензуванню;<br>
* здійснення такою самою особою операцій з металобрухтом, які не підлягають ліцензуванню.<br>
'''Операції з металу, що підлягають ліцензуванню'''– це діяльність, пов’язана із ''заготівлею, переробкою брухту чорних'' та ''кольорових металів'' і його ''металургійною переробкою''.<br>
 
'''Заготівля металобрухту''' - це діяльність, пов’язана із збиранням, купівлею, зберіганням та реалізацією металобрухту юридичними або фізичними особами - суб’єктами господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом.
Переробка металобрухту - це діяльність, пов’язана із доведенням металобрухту шляхом сортування або, в разі потреби, пресування, пакетування, дрібнення, різання до стану, який відповідає встановленим стандартам, нормам і правилам; вилучення металевої складової із шлаків металургійної переробки чорних та кольорових металів і їх сплавів.<br>


'''Металургійна переробка металобрухту''' - переплавка металобрухту в металургійних агрегатах з використанням додаткових матеріалів та особливих технологічних режимів з метою зміни структури металу, доведення його хімічного складу до параметрів, які відповідають вимогам стандартів, та отримання легованої сталі, відповідних марок кольорових металів і їх сплавів із визначеними технологічними та експлуатаційними властивостями.<br>
'''Металобрухт''' - непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів (абзац другий статті 1 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/619-14#Text Закону України "Про металобрухт"]).
=== Об'єктивна сторона складу кримінального правопорушення ===
Об’єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1467 частиною першою статті 213 ККУ], полягає в таких діях:


Під операціями, що не підлягають ліцензуванню, зокрема, слід розуміти діяльність саме фізичних осіб, пов’язану із ''збиранням'' та ''реалізацією побутового брухту чорних і кольорових металів''.<br>
♦ здійснення заготівлі металобрухту - це діяльність, пов'язана з купівлею, зберіганням та реалізацією металобрухту суб'єктами господарювання;


'''Збирання металобрухту''' - це діяльність фізичних або юридичних осіб, пов’язана з переміщенням металобрухту від місця його утворення або знаходження до території розташування спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів.<br>
♦ переробка брухту кольорових і чорних металів фізичними особами <u>без дотримання вимог законодавства щодо державної реєстрації як суб’єкта господарювання.</u>


'''Купівля та/або реалізація металобрухту''' - діяльність, пов’язана із передачею права власності на металобрухт іншому власнику в обмін на еквівалентну суму коштів або боргових зобов’язань.<br>
'''Переробка металобрухту''' - це діяльність, пов’язана із доведенням металобрухту шляхом сортування або, в разі потреби, пресування, пакетування, дрібнення, різання до стану, що відповідає вимогам законодавства; вилучення металевої складової із шлаків металургійної переробки чорних та кольорових металів і їх сплавів.


'''Побутовий металобрухт''' - непридатні для прямого використання вироби побутового призначення або частини цих виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави і які втратили експлуатаційну цінність.<br>
'''<u>Детальніше див.:</u>''' "[[Порядок державної реєстрації юридичної особи]]", "[[Державна реєстрація фізичної особи – підприємця]]"


'''Промисловий металобрухт''' - непридатні для прямого використання в промисловості та інших галузях економіки вироби або частини цих виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави і які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів.<br>
♦ організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухт.


'''Незаконний пункт прийому, схову та збуту металобрухту''' - це місце, на базі якого фактично провадяться недозволені операції по збиранню, заготівлі, переробці та реалізації брухту чорних та (або) кольорових металів.<br>
'''Незаконний пункт прийому, схову та збуту металобрухту''' - це місце, на базі якого фактично провадяться недозволені операції по збиранню, заготівлі, переробці та реалізації брухту чорних та (або) кольорових металів.
=== Об’єкт кримінального правопорушення ===
'''Об’єктом кримінального правопорушення''' є відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, порядок проведення яких регламентуються ЗУ Про металобрухт. Додатковим обов’язковим безпосереднім об’єктом кримінального правопорушення можуть бути відносини власності, а додатковим факультативним - відносини у сфері оподаткування.<br>
=== Предмет кримінального правопорушення ===
'''Предметом кримінального правопорушення''' є як побутовий так і промисловий металобрухт, а також приміщення та споруди для розташування незаконних пунктів його прийому, схову і збуту.<br>
=== Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення ===
'''Об’єктивна сторона кримінального правопорушення''', передбаченого [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1467 ч. 1 ст. 213 ККУ], полягає в таких діях: здійснення прийому брухту кольорових і чорних металів фізичними особами відомості про яких не включено до переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом; здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів посадовими особами суб’єктів господарської діяльності, відомості про яких не включено до переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом; надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту.<br>
=== Суб’єкт кримінального правопорушення ===
'''Суб’єктом кримінального правопорушення''' визнається фізична осудна особа, що досягла 16 років, а також посадові особи суб’єктів господарської діяльності, відомості про яких не включено до переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом.<br>
=== Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення ===
'''Суб’єктивна сторона''' аналізованого кримінального правопорушення характеризується прямим умислом, а його мотиви й мета можуть бути різними і на кваліфікацію не впливають.


== Кваліфікуючі ознаки ==
Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право відкривати приймальні пункти в будь-яких регіонах України без обмежень.


Для кваліфікації кримінального правопорушення за [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1467 ст. 213 ККУ] встановлення факту здійснення зазначених у статті операцій є обов’язковим.<br>
Приймання металобрухту від фізичних осіб обов’язково оформлюється <u>актом приймання</u>, що є первинним документом обліку металобрухту, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, вага, вартість та опис металобрухту. Приймання металобрухту від фізичних осіб здійснюється із заповненням розрахункового документа - <u>спрощеної розрахункової квитанції</u> (стаття 4 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/619-14#Text Закону України "Про металобрухт"]).
При кваліфікації кримінального правопорушення необхідно також враховувати, що в цих випадках йдеться про '''відсутність державної реєстрації''', обов’язковість якої обумовлена тим, що особа здійснює відповідну діяльність, яка має загальні законодавчі ознаки підприємницької чи іншої господарської діяльності (див. статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n16 3] і [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n316 42] ГК України). Також для кваліфікації за [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1467 ст. 213 ККУ] ''не має значення, з яким саме металобрухтом – побутовим чи промисловим'' – здійснюються операції в супереч встановленому порядку.<br>


Приймальні пункти повинні мати власну або орендовану ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб’єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб, або контейнер (будь-яку іншу відповідну ємність, тару), які забезпечують зберігання металобрухту у спосіб, що унеможливлює проникнення шкідливих речовин у ґрунт. Кожен приймальний пункт повинен мати вагове обладнання, що відповідає його виробничим потребам, систему відеоспостереження, відеозапису, архівування та зберігати створену в процесі відеоспостереження інформацію не менше трьох місяців (стаття 5 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/619-14#Text Закону України "Про металобрухт"]).
{| class="wikitable"
|'''Цікаво!''' [https://mspu.gov.ua/diyalnist/derzhavni-holdingi/operaciyi-z-metalobruhtom Перелік cуб’єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом]
|}
=== Суб'єкт кримінального правопорушення ===
Суб'єктом кримінального правопорушення визнається фізична осудна особа, що досягла 16 років, а також посадові особи суб’єктів господарської діяльності, відомості про яких не включено до переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом.
=== Суб'єктивна сторона кримінального правопорушення ===
Суб'єктивна сторона кримінального правопорушення характеризується прямим умислом, а його мотиви й мета можуть бути різними і на кваліфікацію не впливають.
=== Кваліфікуючі ознаки ===
За частиною другою статті 213 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1467 ККУ] до кримінальної відповідальності притягується особа, раніше судима за кримінальне правопорушення, передбачене цією статтею.
== Ліцензування та вимоги до діяльності з металобрухтом ==
== Ліцензування та вимоги до діяльності з металобрухтом ==
Повідомляємо, що у зв’язку із втратою чинності [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text Закону України «Про ліцензування деяких видів господарської діяльності» від 02.03.2015№ 222- VIII], який регулював відносини у сфері ліцензування та визначав, зокрема, виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідність отримання ліцензій на право здійснення господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів скасовано.<br>
У зв’язку із втратою чинності [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1775-14#Text Закону України від 01 червня 2000 року № 1775-VIII «Про ліцензування деяких видів господарської діяльності»], який регулював відносини у сфері ліцензування та визначав, зокрема, виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідність отримання ліцензій на право здійснення господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів '''скасовано'''.
 
У відповідності до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n161 ч. 2 ст. 8 Закону України «Про ліцензування деяких видів господарської діяльності» від 02.03.2015№ 222- VIII], у разі скасування ліцензування виду господарської діяльності, орган ліцензування втрачає свої повноваження, а ліцензії, видані на здійснення цього виду діяльності, вважаються недійсними.<br>


Відносини, які виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом регулюються [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/619-14#Text Законом України «Про металобрухт»].<br>
Відносини, які виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом регулюються [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/619-14#Text Законом України «Про металобрухт»].


Законом чітко встановлено, що право здійснювати операції з металобрухтом мають лише спеціалізовані металургійні підприємства, а також їх пункти. Дозвіл на такі операції видають лише за наявності спеціального брухтопереробного та вантажопідйомного обладнання, складів, кваліфікованого персоналу, а також за умов виконання всіх вимог протипожежної, радіаційної та екологічної безпеки.<br>
Законом чітко встановлено, що право здійснювати операції з металобрухтом мають лише спеціалізовані металургійні підприємства, а також їх пункти. Дозвіл на такі операції видають лише за наявності спеціального брухтопереробного та вантажопідйомного обладнання, складів, кваліфікованого персоналу, а також за умов виконання всіх вимог протипожежної, радіаційної та екологічної безпеки.


Відповідно до вищезазначеного повідомляємо, що спеціалізовані або спеціалізовані металургійні переробні підприємства, а також їх приймальні пункти, мають право здійснювати заготівлю, переробку та металургійну переробку металобрухту на підставі акту обстеження.<br>
Cпеціалізовані або спеціалізовані металургійні переробні підприємства, а також їх приймальні пункти, мають право здійснювати заготівлю, переробку та металургійну переробку металобрухту на підставі акту обстеження.


[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0585-16#Text Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 524 від 29.03.2016] затверджено перелік обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству та його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству при здійсненні операцій з металобрухтом.
Форма акта обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт кольорових/чорних металів) затверджена [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1437-11#Text наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03 листопада 2011 року № 191.]


[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0585-16#Text Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 березня 2016 року № 524] затверджено перелік обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству та його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству при здійсненні операцій з металобрухтом.


'''Спеціалізовані підприємства''' (''суб’єкти господарювання всіх форм власності'') - такі, які здійснюють операції з металобрухтом, мають у власності або закріплене за підприємствами на праві господарського відання вагове, брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, забезпечують згідно із законодавством пожежну, вибухову, екологічну і радіаційну безпеку.<br>
'''Спеціалізовані підприємства''' - суб’єкти господарювання всіх форм власності, що здійснюють заготівлю та/або переробку (надають послуги з переробки) металобрухту, відповідають вимогам цього Закону про металобрухт, у тому числі мають власну або орендовану ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб’єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб.


'''Спеціалізовані металургійні переробні підприємства''' - підприємства, які відповідають вимогам, що ставляться Законом до спеціалізованого підприємства, мають у власності виробниче обладнання, яке забезпечує технологію металургійної переробки металобрухту, пов’язану зі зміною структури металу, його хімічного складу відповідно до стандартів, та пройшли атестацію в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики.<br>
'''Спеціалізовані металургійні переробні підприємства''' - підприємства, що здійснюють заготівлю, переробку (надають послуги з переробки) та металургійну переробку металобрухту, відповідають вимогам цього Закону, мають власне або орендоване виробниче, технологічне обладнання (у тому числі піч), лабораторію для визначення відповідного хімічного складу продукції, які забезпечують технологію металургійної переробки металобрухту, контроль технологічного процесу та якості отриманої продукції.


'''Приймальний пункт спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства''' - виробничий підрозділ спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на базі якого проводяться операції із заготівлі та переробки металобрухту. Кожний приймальний пункт повинен мати вагове, брухтопереробне, вантажопідйомне обладнання, а також відповідну ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається його виробничими потребами відповідно до Закону.
'''Приймальний пункт спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства''' - виробничий підрозділ спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на базі якого проводяться операції із заготівлі та переробки металобрухту. Кожний приймальний пункт повинен мати вагове, брухтопереробне, вантажопідйомне обладнання, а також відповідну ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається його виробничими потребами відповідно до Закону.
== Розмежування кримінальної відповідальності від адміністративного проступку ==
== Розмежування кримінальної відповідальності від адміністративного проступку ==
Розмежування кримінального правопорушення, передбаченого [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1467 ст. 213 ККУ], та адміністративного проступку, передбаченого ст. 164-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Кримінальне правопорушення та інші правопорушення різняться, насамперед, ''за ступенем суспільної небезпечності''.<br>
Розмежування кримінального правопорушення, передбаченого [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1467 статтею 213 ККУ], та адміністративного проступку, передбаченого статтею 164<sup>10</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text Кодексу України про адміністративні правопорушення]. Кримінальне правопорушення та інші правопорушення різняться, насамперед, ''за ступенем суспільної небезпечності''.
Єдиним законодавчо закріпленим критерієм розмежування кримінального правопорушення щодо порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом і відповідного адміністративного проступку є '''обсяг отриманого доходу''' від проведення таких операцій.
 
Не кримінальну відповідальність на підставі [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1467 ст. 213 ККУ], а за загальним правилом, адміністративну відповідальність мають тягнути такі дії, що можуть мати місце на діючих на підставі отриманих ліцензій чи їх копій спеціалізованих підприємствах та їх приймальних пунктах:<br>
Єдиним законодавчо закріпленим критерієм розмежування кримінального правопорушення щодо порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом і відповідного адміністративного проступку є '''обсяг отриманого доходу''' від проведення таких операцій. До адміністративної відповідальності можуть притягуватися посадові особи суб’єкта господарювання або громадянин - суб’єкт підприємницької діяльності, що здійснює заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту, за такі дії:
* приймання металобрухту від фізичних осіб без перевірки у них документа, який засвідчує особу, або без оформлення акта приймання із зазначенням даних цього документа та описом металобрухту; 
* порушення законодавства, що регулює здійснення заготівлі, переробки та металургійної переробки металобрухту; 
* приймання промислового брухту у фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємництва; приймання металобрухту від юридичних осіб без оформлення відповідного акта;
* приймання металобрухту, без складання акта приймання, визначеного [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/619-14/ed20210214#top Законом України "Про металобрухт"].  
* залучення до операцій з промисловим металобрухтом осіб віком до 18 років; проведення готівкових розрахунків при здійсненні операцій з промисловим металобрухтом тощо.
== Умови та загальні правила діяльності з металобрухтом ==
== Умови та загальні правила діяльності з металобрухтом ==
Суб’єкти господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту, мають право згідно із законодавством відкривати приймальні пункти, що здійснюють заготівлю металобрухту.


''Спеціалізоване'' або ''спеціалізоване приймання побутового металобрухту'' від фізичних осіб дозволяється лише при пред’явленні ними документа, який засвідчує особу, та обов’язково оформляється актом приймання. В акті приймання побутового металобрухту від фізичних осіб зазначаються дані документа, який засвідчує особу, та опис металобрухту. Фізичні особи можуть здійснювати операції лише з ''побутовим металобрухтом''.<br>
Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право згідно із законодавством відкривати приймальні пункти, що здійснюють заготівлю металобрухту, а також створювати відокремлені підрозділи, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту.


Приймання ''промислового брухту'' у фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, ''забороняється''.<br>
Приймання металобрухту від фізичних осіб обов’язково оформлюється актом приймання, що є первинним документом обліку металобрухту, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, вага, вартість та опис металобрухту. Приймання металобрухту від фізичних осіб здійснюється із заповненням розрахункового документа - спрощеної розрахункової квитанції.


Збирання, заготівля, переробка, реалізація промислового металобрухту фізичними особами ''забороняються''.<br>
Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту фізичними особами забороняються.


Приймання промислового брухту від юридичних осіб оформлюється актом приймання із зазначенням найменування юридичної особи, кількості та джерел походження металобрухту. В акті робиться відмітка про вибухову безпеку, а в разі потреби - про дезактивацію і очищення металобрухту від шкідливих речовин та зазначається рівень дози випромінювання. Порядок приймання, зберігання і методи випробувань металобрухту чорних та кольорових металів встановлюються відповідно до стандартів.<br>
Приймання металобрухту від суб’єктів господарювання оформлюється актом приймання, в якому зазначаються найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Порядок приймання, зберігання і методи випробувань металобрухту чорних та кольорових металів встановлюються відповідно до вимог законодавства.


'''Важливо!''' Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/619-14#n114 ст. 13 Закону України «Про металобрухт»] місцеві державні адміністрації у здійсненні операцій з металобрухтом:<br>
Оформлення документів, що засвідчують набуття права власності на металобрухт, та актів приймання металобрухту є обов’язковим. Ці документи повинні знаходитися у власника металобрухту та зберігатися протягом одного року.
- складають акт обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт» на територіях відповідних адміністративних одиниць;<br>


- здійснюють контроль за додержанням спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами та їх приймальними пунктами встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом..<br>
Приймання на брухт технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку або їх частин, іншого телекомунікаційного обладнання дозволяється лише від суб’єктів господарювання, що використовують зазначене майно під час провадження своєї господарської діяльності, за наявності оригіналу або належним чином засвідченої копії чи витягу з відповідного акта про списання такого майна з балансу та документів, що підтверджують його використання в господарській діяльності.


Оформлення документів, що засвідчують набуття права власності на металобрухт, та актів приймання металобрухту є ''обов’язковим''. Ці документи повинні знаходитися у власника металобрухту та зберігатися протягом одного року.<br>
Перелік таких технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку або їх частин, іншого телекомунікаційного обладнання, які можуть здаватися на брухт виключно від суб’єктів господарювання, що використовують зазначене майно під час провадження своєї господарської діяльності, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку та органом державного регулювання у сфері телекомунікацій.<br>'''Типовий зразок акту прийому передачі''' - [[Файл:Акт приймання металобрухту-1.jpg|безрамки|акт приймання металобрухту]][[Файл:Акт приймання металобрухту.jpg|безрамки]]<br>
'''Важливо!''' Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/619-14#n114 статті 13 Закону України «Про металобрухт»] місцеві державні адміністрації у здійсненні операцій з металобрухтом:<br>- складають акт обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/619-14#Text Закону України «Про металобрухт»] на територіях відповідних адміністративних одиниць;
 
- здійснюють контроль за додержанням спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами та їх приймальними пунктами встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом.
 
Оформлення документів, що засвідчують набуття права власності на металобрухт, та актів приймання металобрухту є ''обов’язковим''. Ці документи повинні знаходитися у власника металобрухту та зберігатися протягом одного року.


Юридичним особам забороняється залучати до операцій з промисловим металобрухтом осіб віком до 18 років.
Юридичним особам забороняється залучати до операцій з промисловим металобрухтом осіб віком до 18 років.
Перелік обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству для провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки металобрухту кольорових металів передбачено Наказом №524.
'''Також важливо:''' [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/468-2012-%D0%BF#Text Постановою Кабінету міністрів України від 28 травня 2012 р. № 468] встановлено перелік товарів (у тому числі й металів) вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається.
== Судова практика ==


* [http://reyestr.court.gov.ua/Review/71734324 Виправдувальний вирок Здолбунівського районного суду Рівненської області від 22.01.2018 р у справі № 562/2259/15-к Власник металобрухту може розпоряджатися ним на власний розсуд, або реалізувати його спеціалізованому підприємству, або ж будь-якій фізичній особі, котра виявила бажання його придбати. Держава не може обмежити фізичних чи юридичних осіб у продажі або купівлі будь-яких об’єктів, котрі не вилучені або не обмежені у цивільному обороті. Принципи свободи договору та вільного волевиявлення сторін це гарантують].<br>
Перелік обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству для провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки металобрухту кольорових металів передбачено [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0585-16#Text Наказом 524].
* [http://reyestr.court.gov.ua/Review/74829460 «Закупівлі металобрухту для особистого використання» виправдувальний вирок Путивльського районного суду Сумської області у справі 574/32/18 від 20.06.2018 р.]<br>
* [http://reyestr.court.gov.ua/Review/75853671 Виправдувальний вирок Лугинського районного суду Житомирської області по справі № 284/230/17 у зв’язку з недоведеністю прокурором організації незаконного пункту прийому, схову та збуту металобрухту, оскільки ці обставини не підтверджені зібраними і дослідженими в судовому засіданні доказами.]<br>


[[Категорія:Кримінальне право]]
'''Також важливо:''' [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/468-2012-%D0%BF#Text Постановою Кабінету міністрів України від 28 травня 2012 року № 468] встановлено перелік товарів (у тому числі й металів) вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається.
[[Категорія:Злочини]]
== Судова практика ==
* [https://reyestr.court.gov.ua/Review/71734324 Виправдувальний вирок Здолбунівського районного суду Рівненської області від 22 січня 2018 року у справі № 562/2259/15-к] (Власник металобрухту може розпоряджатися ним на власний розсуд, або реалізувати його спеціалізованому підприємству, або ж будь-якій фізичній особі, котра виявила бажання його придбати. Держава не може обмежити фізичних чи юридичних осіб у продажі або купівлі будь-яких об’єктів, котрі не вилучені або не обмежені у цивільному обороті. Принципи свободи договору та вільного волевиявлення сторін це гарантують)
* [https://reyestr.court.gov.ua/Review/74829460 Виправдувальний вирок Путивльського районного суду Сумської області від 20 червня 2018 року у справі № 574/32/18] (Закупівлі металобрухту для особистого використання)
* [https://reyestr.court.gov.ua/Review/75853671 Виправдувальний вирок Лугинського районного суду Житомирської області від 14 серпня 2018 року у справі № 284/230/17] (У зв’язку з недоведеністю прокурором організації незаконного пункту прийому, схову та збуту металобрухту, оскільки ці обставини не підтверджені зібраними і дослідженими в судовому засіданні доказами).<br>
[[Категорія:Кримінальні правопорушення]]

Поточна версія на 17:08, 24 серпня 2022

Нормармативна база

Загальна інформація

Відповідно до статті 213 ККУ кримінальним правопорушенням визнається здійснення заготівлі металобрухту, переробки брухту кольорових і чорних металів фізичними особами без дотримання вимог законодавства щодо державної реєстрації як суб’єкта господарювання, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту.

Склад кримінального правопорушення

Об'єкт кримінального правопорушення

Безпосереднім об’єктом кримінального правопорушення є відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, порядок проведення яких регламентуються Законом України "Про металобрухт". Додатковим обов’язковим безпосереднім об’єктом кримінального правопорушення можуть бути відносини власності, а додатковим факультативним - відносини у сфері оподаткування.

Предмет кримінального правопорушення

Предметом кримінального правопорушення є, як побутовий так і промисловий металобрухт, а також приміщення та споруди для розташування незаконних пунктів його прийому, схову і збуту.

Металобрухт - непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів (абзац другий статті 1 Закону України "Про металобрухт").

Об'єктивна сторона складу кримінального правопорушення

Об’єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 213 ККУ, полягає в таких діях:

♦ здійснення заготівлі металобрухту - це діяльність, пов'язана з купівлею, зберіганням та реалізацією металобрухту суб'єктами господарювання;

♦ переробка брухту кольорових і чорних металів фізичними особами без дотримання вимог законодавства щодо державної реєстрації як суб’єкта господарювання.

Переробка металобрухту - це діяльність, пов’язана із доведенням металобрухту шляхом сортування або, в разі потреби, пресування, пакетування, дрібнення, різання до стану, що відповідає вимогам законодавства; вилучення металевої складової із шлаків металургійної переробки чорних та кольорових металів і їх сплавів.

Детальніше див.: "Порядок державної реєстрації юридичної особи", "Державна реєстрація фізичної особи – підприємця"

♦ організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухт.

Незаконний пункт прийому, схову та збуту металобрухту - це місце, на базі якого фактично провадяться недозволені операції по збиранню, заготівлі, переробці та реалізації брухту чорних та (або) кольорових металів.

Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право відкривати приймальні пункти в будь-яких регіонах України без обмежень.

Приймання металобрухту від фізичних осіб обов’язково оформлюється актом приймання, що є первинним документом обліку металобрухту, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, вага, вартість та опис металобрухту. Приймання металобрухту від фізичних осіб здійснюється із заповненням розрахункового документа - спрощеної розрахункової квитанції (стаття 4 Закону України "Про металобрухт").

Приймальні пункти повинні мати власну або орендовану ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб’єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб, або контейнер (будь-яку іншу відповідну ємність, тару), які забезпечують зберігання металобрухту у спосіб, що унеможливлює проникнення шкідливих речовин у ґрунт. Кожен приймальний пункт повинен мати вагове обладнання, що відповідає його виробничим потребам, систему відеоспостереження, відеозапису, архівування та зберігати створену в процесі відеоспостереження інформацію не менше трьох місяців (стаття 5 Закону України "Про металобрухт").

Цікаво! Перелік cуб’єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом

Суб'єкт кримінального правопорушення

Суб'єктом кримінального правопорушення визнається фізична осудна особа, що досягла 16 років, а також посадові особи суб’єктів господарської діяльності, відомості про яких не включено до переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом.

Суб'єктивна сторона кримінального правопорушення

Суб'єктивна сторона кримінального правопорушення характеризується прямим умислом, а його мотиви й мета можуть бути різними і на кваліфікацію не впливають.

Кваліфікуючі ознаки

За частиною другою статті 213 ККУ до кримінальної відповідальності притягується особа, раніше судима за кримінальне правопорушення, передбачене цією статтею.

Ліцензування та вимоги до діяльності з металобрухтом

У зв’язку із втратою чинності Закону України від 01 червня 2000 року № 1775-VIII «Про ліцензування деяких видів господарської діяльності», який регулював відносини у сфері ліцензування та визначав, зокрема, виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідність отримання ліцензій на право здійснення господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів скасовано.

Відносини, які виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом регулюються Законом України «Про металобрухт».

Законом чітко встановлено, що право здійснювати операції з металобрухтом мають лише спеціалізовані металургійні підприємства, а також їх пункти. Дозвіл на такі операції видають лише за наявності спеціального брухтопереробного та вантажопідйомного обладнання, складів, кваліфікованого персоналу, а також за умов виконання всіх вимог протипожежної, радіаційної та екологічної безпеки.

Cпеціалізовані або спеціалізовані металургійні переробні підприємства, а також їх приймальні пункти, мають право здійснювати заготівлю, переробку та металургійну переробку металобрухту на підставі акту обстеження.

Форма акта обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт кольорових/чорних металів) затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03 листопада 2011 року № 191.

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 березня 2016 року № 524 затверджено перелік обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству та його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству при здійсненні операцій з металобрухтом.

Спеціалізовані підприємства - суб’єкти господарювання всіх форм власності, що здійснюють заготівлю та/або переробку (надають послуги з переробки) металобрухту, відповідають вимогам цього Закону про металобрухт, у тому числі мають власну або орендовану ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб’єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб.

Спеціалізовані металургійні переробні підприємства - підприємства, що здійснюють заготівлю, переробку (надають послуги з переробки) та металургійну переробку металобрухту, відповідають вимогам цього Закону, мають власне або орендоване виробниче, технологічне обладнання (у тому числі піч), лабораторію для визначення відповідного хімічного складу продукції, які забезпечують технологію металургійної переробки металобрухту, контроль технологічного процесу та якості отриманої продукції.

Приймальний пункт спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства - виробничий підрозділ спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на базі якого проводяться операції із заготівлі та переробки металобрухту. Кожний приймальний пункт повинен мати вагове, брухтопереробне, вантажопідйомне обладнання, а також відповідну ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається його виробничими потребами відповідно до Закону.

Розмежування кримінальної відповідальності від адміністративного проступку

Розмежування кримінального правопорушення, передбаченого статтею 213 ККУ, та адміністративного проступку, передбаченого статтею 16410 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Кримінальне правопорушення та інші правопорушення різняться, насамперед, за ступенем суспільної небезпечності.

Єдиним законодавчо закріпленим критерієм розмежування кримінального правопорушення щодо порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом і відповідного адміністративного проступку є обсяг отриманого доходу від проведення таких операцій. До адміністративної відповідальності можуть притягуватися посадові особи суб’єкта господарювання або громадянин - суб’єкт підприємницької діяльності, що здійснює заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту, за такі дії:

  • порушення законодавства, що регулює здійснення заготівлі, переробки та металургійної переробки металобрухту;
  • приймання металобрухту, без складання акта приймання, визначеного Законом України "Про металобрухт".

Умови та загальні правила діяльності з металобрухтом

Суб’єкти господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту, мають право згідно із законодавством відкривати приймальні пункти, що здійснюють заготівлю металобрухту.

Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право згідно із законодавством відкривати приймальні пункти, що здійснюють заготівлю металобрухту, а також створювати відокремлені підрозділи, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту.

Приймання металобрухту від фізичних осіб обов’язково оформлюється актом приймання, що є первинним документом обліку металобрухту, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, вага, вартість та опис металобрухту. Приймання металобрухту від фізичних осіб здійснюється із заповненням розрахункового документа - спрощеної розрахункової квитанції.

Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту фізичними особами забороняються.

Приймання металобрухту від суб’єктів господарювання оформлюється актом приймання, в якому зазначаються найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Порядок приймання, зберігання і методи випробувань металобрухту чорних та кольорових металів встановлюються відповідно до вимог законодавства.

Оформлення документів, що засвідчують набуття права власності на металобрухт, та актів приймання металобрухту є обов’язковим. Ці документи повинні знаходитися у власника металобрухту та зберігатися протягом одного року.

Приймання на брухт технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку або їх частин, іншого телекомунікаційного обладнання дозволяється лише від суб’єктів господарювання, що використовують зазначене майно під час провадження своєї господарської діяльності, за наявності оригіналу або належним чином засвідченої копії чи витягу з відповідного акта про списання такого майна з балансу та документів, що підтверджують його використання в господарській діяльності.

Перелік таких технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку або їх частин, іншого телекомунікаційного обладнання, які можуть здаватися на брухт виключно від суб’єктів господарювання, що використовують зазначене майно під час провадження своєї господарської діяльності, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку та органом державного регулювання у сфері телекомунікацій.
Типовий зразок акту прийому передачі - акт приймання металобрухтуАкт приймання металобрухту.jpg
Важливо! Відповідно до статті 13 Закону України «Про металобрухт» місцеві державні адміністрації у здійсненні операцій з металобрухтом:
- складають акт обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт» на територіях відповідних адміністративних одиниць;

- здійснюють контроль за додержанням спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами та їх приймальними пунктами встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом.

Оформлення документів, що засвідчують набуття права власності на металобрухт, та актів приймання металобрухту є обов’язковим. Ці документи повинні знаходитися у власника металобрухту та зберігатися протягом одного року.

Юридичним особам забороняється залучати до операцій з промисловим металобрухтом осіб віком до 18 років.

Перелік обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству для провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки металобрухту кольорових металів передбачено Наказом № 524.

Також важливо: Постановою Кабінету міністрів України від 28 травня 2012 року № 468 встановлено перелік товарів (у тому числі й металів) вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається.

Судова практика