Поновлення загублених документів: паспорт, водійські права, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт)

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Відновлення втраченого паспорта громадянина України

Куди звернутися

До центрів надання адміністративних послуг або територіальних підрозділів територіальних підрозділів Державної міграційної служби України за місцем проживання особи.

Особа, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах Міністерства охорони здоров'я закритого типу

 • до територіального підрозділу ДМС за місцем розташування адміністрації відповідної установи.

Внутрішньо переміщена особа

 • до територіального органу/територіального підрозділу Державної міграційної служби, уповноваженого суб’єкта за місцем проживання.

Бездомна особа

 • до територіального органу/територіального підрозділу Державної міграційної служби, уповноваженого суб’єкта за місцем майбутньої реєстрації її місця проживання.

Особа, яка втратила паспорт після зняття з реєстрації попереднього місця проживання до оформлення реєстрації нового місця проживання, подає документи до територіального підрозділу за фактичним місцем проживання, у разі зміни місця проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці - за останнім місцем проживання.
Бездомні громадяни оформлюють паспорти замість утрачених за місцем майбутньої реєстрації місця їх проживання або перебування.
Документи для оформлення замість втраченого або викраденого, обміну паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, можуть подаватися заявником до будь-якого територіального органу/територіального підрозділу Державної міграційної служби, уповноваженого суб’єкта.

Перелік та зразки необхідних документів

Вартість

За видачу паспорта громадянина України у разі обміну замість втраченого чи пошкодженого особі необхідно сплатити державне мито у розмірі 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (34 грн.) (підпункт а пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито").
За оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта справляється адміністративний збір у порядку та розмірах, установлених законодавством. Адміністративний збір справляється у разі оформлення замість втраченого або викраденого, обміну паспорта зразка 1994 року.
За оформлення паспорта замість втраченого:

 • не пізніше, ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0,1 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;
 • не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Строк розгляду заяви

Паспорт видається:

 • не пізніше, ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання;
 • не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання.

До видачі паспорта територіальний підрозділ на підставі заяви видає громадянину тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України. Тимчасове посвідчення оформляється і видається у десятиденний строк після подання необхідних документів (п.7 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 року № 1111 "Про затвердження Правил оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України")

Відновлення втрачених водійських прав

Куди звернутись

Про втрату посвідчення водія особа повідомляє сервісному центру Міністерства внутрішніх справ України, а в разі його викрадення - територіальному органу Національної поліції.

Перелік необхідних документів

 1. Паспорт громадянина України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус;
 2. копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних Міністерства внутрішніх справ України) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 3. довідка з поліції (у разі викрадення);
 4. медична довідка встановленого зразка.

Вартість

За поновлення втраченого посвідчення водія адміністративний збір не сплачується, однак необхідно сплатити вартість бланку посвідчення у розмірі 201 грн. (в 2017 році) (частина друга статті 20 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус").

Замість втраченого посвідчення водія сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України після перевірки факту видачі раніше такого посвідчення водія особі, яка заявила про його втрату, оформлює та видає нове посвідчення водія.

У разі втрати посвідчення водія за кордоном, видача посвідчення водія здійснюється на загальних підставах.

Строк розгляду заяви

Нове посвідчення водія видається особі в день звернення із заявою.

Відновлення втраченого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт)

Куди звернутися

У разі втрати (викрадення) свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) особі або її уповноваженому представнику (разом з документами, що посвідчують особу та нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів) потрібно звернутися з транспортним засобом до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України.

Перелік необхідних документів

 1. Заяви власника, поданої особисто або уповноваженим представником;
 2. паспорт з відміткою про реєстрацію;
 3. довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 4. довідка з поліції (якщо свідоцтво було викрадено).

Після звернення до сервісного центру необхідно отримати витяг з Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ про володінням особою відповідним транспортним засобом (видається в сервісному центру) та пройти огляд транспортного засобу.

Вартість

За відновлення втраченого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) адміністративний збір не сплачується, однак необхідно сплатити вартість бланку свідоцтва у розмірі 115 грн. орієнтовно (в 2017 році) (частина друга статті 20 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус").

Замість втраченого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України оформлює та видає нове свідоцтво.

Строк розгляду заяви

Нове свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) видається особі в день звернення із заявою.