Перерахунок плати за послуги централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води, водовідведення

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Перерахунок за надання послуг з централізованого опалення

Пункт 3 Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості вказує на те, що виконавець зобов'язаний провести протягом місяця, що настає за розрахунковим, перерахунок розміру плати за надані споживачеві послуги у разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості незалежно від наявності заборгованості за надані послуги.

У разі початку опалювального сезону пізніше, дострокового закінчення, перерв у наданні послуг

Відповідно до пункту 4 Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості якщо надання послуг з централізованого опалення розпочалося пізніше встановленого строку або опалювальний сезон достроково закінчився, а також за наявності перерв у наданні послуг, що перевищують допустимий строк (12 годин на добу один раз на місяць), перерахунок за надання таких послуг за відсутності квартирних та будинкових засобів обліку теплової енергії проводиться у разі оплати послуг:

1) в опалювальний сезон за формулою:

C = T х 0,033 х d1,

де C - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого опалення, розрахований за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму), квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;
T - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого опалення за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;
d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб.

2) щомісяця протягом року за формулою:

С = T х 12/d0 х d1,

де C - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого опалення, розрахований за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму), квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;
T - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого опалення за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;
d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;
d0 - тривалість опалювального сезону, діб.

У разі невідповідності фактичної температури в житлових приміщеннях нормативній

Пункт 5 Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості визначає умови здійснення перерахунку у разі невідповідності фактичної температури в житлових приміщеннях нормативній перерахунок за надання послуг з централізованого опалення за відсутності квартирних та будинкових засобів обліку теплової енергії проводиться у разі оплати послуг:

1) в опалювальний сезон за формулами:

                                    d1
                      C = T х 0,05 х (18 - t) х ------, при 12 град.C <= t <= 18 град.C;
                                    М
                                 d1
                   C = T х 0,05 х (20 - t) х ------, при 14 град.C <= t <= 20 град.C (для наріжних кімнат);
                                  М
                                  d1
                             C = T х ------, при t < 12 град.C;
                                  М
                                 d1
                           C = T х ------, при t < 14 град.C (для наріжних кімнат);
                                 М

де C - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого опалення, розрахований за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму), квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;
T - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого опалення за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках),гривень;
d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;
M - кількість днів у місяці;
t - температура, зафіксована в житловому приміщенні, град.C.

2) щомісяця протягом року за формулами:

                     Tх12
                   C = ----- х 0,05 х (18 - t) х d1, при 12 град.C <= t <= 18 град.C;
                     d0
                   Tх12
                 C = ----- х 0,05 х (20 - t) х d1, при 14 град.C <= t <= 20 град.C (для наріжних кімнат);
                   d0
                            Tх12
                          C = ----- х d1, при t < 12 град.C
                             d0

де C - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого опалення, розрахований за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму), квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;
T - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого опалення за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;
d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від ількісних і якісних показників, діб;
d0 - тривалість опалювального сезону, діб;
t - температура, зафіксована в житловому приміщенні, град.C.

У разі оплати послуг за двоставковими тарифами перерахунку підлягає умовно-змінна частина плати за послуги з централізованого опалення (пункт 6 Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості).

Перерахунок за надання послуг з централізованого постачання холодної води

Перерви у наданні послуг з централізованого постачання холодної води

У разі наявності перерв у наданні послуг з централізованого постачання холодної води, що перевищують допустимий строк, перерахунок за надання таких послуг за відсутності квартирних засобів обліку проводиться:

1) за наявності перерв у цілодобовому централізованому постачанні холодної води тривалістю понад 6 годин на добу більше ніж два рази на місяць за формулою:

C1 = T1 х 0,033 х d1,

де C1 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг 1 з централізованого постачання холодної води, розрахований на одну особу, гривень;
T1 - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання холодної води, розрахований на одну особу, гривень;
d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб.

2) за наявності перерв у централізованому постачанні холодної води за графіком тривалістю більш як 30 відсотків загального часу надання води більше ніж два рази на місяць пропорційно виходячи з фактичного часу перевищення допустимого строку ненадання послуги - так само, як під час цілодобового водопостачання.

Невідповідність складу холодної води державному стандарту на питну воду та вимогам санітарного законодавства

Відповідно до пункту 8 Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості у разі невідповідності складу і властивостей холодної води державному стандарту на питну воду та вимогам санітарного законодавства, крім випадків допустимого тимчасового відхилення від встановлених вимог, перерахунок за надання послуг з централізованого постачання холодної води проводиться у разі оплати відповідно до:

1) встановлених норм (нормативів) споживання за формулою:

                                                  T2
                                               C2 = ----- х 0,2 х d1,
                                                   М

де C2 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання холодної води, розрахований на одну особу відповідно до встановлених норм (нормативів) споживання, гривень;
T2 - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання холодної води, розрахований на одну особу відповідно до встановлених норм (нормативів) споживання,гривень;
d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;
M - кількість днів у місяці.

2) показань будинкових засобів обліку за формулою:

                                                   T3
                                                C3 = ----- х 0,2 х d1,
                                                   М

де C3 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання холодної води, розрахований на одну особу відповідно до показань будинкових засобів обліку, гривень;
T3 - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання холодної води, розрахований на одну особу відповідно до показань будинкових засобів обліку, гривень;
d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;
M - кількість днів у місяці.

3) показань квартирних засобів обліку за формулою:

                      x  x  x   x   x   x 
                  T4 х (V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 ) 
              C4 = ------------------------------------------------ х 0,2 х d1,
                   (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 ) 

де C4 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання холодної води, розрахований за показаннями одного квартирного засобу обліку, гривень;
T4 - тариф на централізоване постачання 1 куб. метра холодної води, гривень;
d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;
V1х, V2х, V3х, V4х, V5х , V6х - обсяг споживання холодної води за показаннями квартирних засобів обліку за кожний календарний місяць з останніх шести, що передують перерахунку;
M1, M2, M3, M4, M5, M6 - кількість днів у кожному місяці із зазначених.

Якщо квартирний засіб обліку води працював менше ніж шість місяців, середньодобова вартість споживання води розраховується за фактично надані послуги пропорційно періоду їх надання.

Перерахунок за надання послуг з централізованого постачання гарячої води

Перерви у наданні послуг з централізованого постачання гарячої води

У разі наявності перерв у наданні послуг з централізованого постачання гарячої води, що перевищують допустимий строк, перерахунок за надання таких послуг за відсутності квартирних засобів обліку проводиться:

1) за наявності перерв у цілодобовому централізованому постачанні гарячої води тривалістю понад 6 годин на добу більше ніж два рази на місяць за формулою:

C5 = T5 х 0,033 х d1,

де C5 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу, гривень;
T5 - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу, гривень;
d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб.

2) за наявності перерв у централізованому постачанні гарячої води за графіком тривалістю більш як 30 відсотків загального часу надання води більше ніж два рази на місяць пропорційно виходячи з фактичного часу перевищення допустимого строку ненадання послуги - так само, як під час цілодобового водопостачання (пункт 9 Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості).

Невідповідність фактичної температури гарячої води у точці розбору нормативній

Згідно з пунктом 10 Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості у разі невідповідності фактичної температури гарячої води у точці розбору нормативній перерахунок за надання послуг з централізованого постачання гарячої води проводиться у разі оплати відповідно до:

1) встановлених норм (нормативів) споживання за формулою:

                                                    T6
                                                 C6 = ---- х K х d1,
                                                    М

де C6 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до встановлених норм (нормативів) споживання, гривень;
T6 - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до встановлених норм (нормативів) споживання, гривень;
K - коефіцієнт зменшення плати, який дорівнює 0,1 - при температурі гарячої води від +45 град.C до +49 град.C і 0,3 - при температурі гарячої води від +40 град.C до +44 град.C;
d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;
M - кількість днів у місяці.

2) показань будинкових засобів обліку за формулою:

                                                    T7
                                                 C7 = ---- х K х d1,
                                                    М

де C7 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до показань будинкових засобів обліку, гривень;
T7 - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до показань будинкових засобів обліку, гривень;
K - коефіцієнт зменшення плати, який дорівнює 0,1 - при температурі гарячої води від +45 град.C до +49 град.C і 0,3 - при температурі гарячої води від +40 град.C до +44 град.C;
d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і кісних показників, діб;
M - кількість днів у місяці.

3) показань квартирних засобів обліку за формулою:

                                           T8 х (VГ1 + VГ2 + VГ3 + VГ4 + VГ5 + VГ6) 
                                     C8 = ---------------------------------------------------- х K х d1,
                                              (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6) 

де C8 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований за показаннями одного квартирного засобу обліку, гривень;
T8 - тариф на централізоване постачання 1 куб. метра гарячої води, гривень;
VГ1, VГ2, VГ3, VГ4, VГ5, VГ6 - обсяг споживання гарячої води за показаннями квартирних засобів обліку за кожний календарний місяць з останніх шести, що передують перерахунку;
M1, M2, M3, M4, M5, M6 - кількість днів у кожному місяці із зазначених;
K - коефіцієнт зменшення плати, який дорівнює 0,1 - при температурі гарячої води від +45 град.C до +49 град.C і 0,3 - при температурі гарячої води від +40 град.C до +44 град.C;
d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб.

Якщо квартирний засіб обліку води працював менше ніж шість місяців, середньодобова вартість споживання води розраховується за фактично надані послуги пропорційно періоду їх надання.

У разі постачання гарячої води температурою нижче ніж +40 град.C плата справляється за тарифами на послуги з централізованого постачання холодної води.

Невідповідність складу і властивостей гарячої води державному стандарту на питну воду та вимогам санітарного законодавства

У разі невідповідності складу і властивостей гарячої води державному стандарту на питну воду та вимогам санітарного законодавства, крім випадків допустимого тимчасового відхилення від вимог, перерахунок за надання послуг з централізованого постачання гарячої води проводиться у разі оплати послуг відповідно до:

1) встановлених норм (нормативів) споживання за формулою:

                                                    T6
                                                 C6 = ---- х 0,1 х d1,
                                                    М

де C6 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до встановлених норм (нормативів) споживання, гривень;
T6 - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до встановлених норм (нормативів) споживання, гривень;
d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;
M - кількість днів у місяці.

2) показань будинкових засобів обліку за формулою:

                                                    T7
                                                 C7 = ---- х 0,1 х d1,
                                                    М

де C7 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до показань будинкових засобів обліку, гривень;
T7 - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до показань будинкових засобів обліку, гривень;
d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;
M - кількість днів у місяці.

3) наявності квартирних засобів обліку за формулою:

                                         T8 х (Vг1 + Vг2+ Vг3 + Vг4 + Vг5 + Vг6) 
                                     C8 = ------------------------------------------- х 0,1 х d1,
                                           (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6)
     

де C8 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований за показаннями одного квартирного засобу обліку, гривень;
T8 - тариф на централізоване постачання 1 куб. метра гарячої води, гривень;
VГ1, VГ2, VГ3, VГ4, VГ5, VГ6 - обсяг споживання гарячої води за показаннями квартирних засобів обліку за кожний календарний місяць з останніх шести, що передують перерахунку;
M1, M2, M3, M4, M5, M6 - кількість днів у кожному місяці із зазначених;
d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб.

Якщо квартирний засіб обліку води працював протягом менше ніж шість місяців, середньодобова вартість споживання води розраховується за фактично надані послуги пропорційно періоду їх надання (пункт 11 Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості).

Перерахунок за надання послуг з централізованого водовідведення

У разі наявності перерв у наданні послуг з централізованого постачання холодної або гарячої води чи невиконання графіка їх надання пропорційно проводиться перерахунок за надання послуг з централізованого водовідведення.

У разі наявності перерв у наданні послуг з централізованого водовідведення протягом більше ніж однієї доби на місяць перерахунок за надання таких послуг проводиться за формулою:

C9 = T9 х 0,033 х d1 ,

де C9 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого водовідведення, розрахований на одну особу, гривень;
T9 - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого водовідведення, розрахований на одну особу, гривень;
d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб.