Перерахунок плати за послуги централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води, водовідведення

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Надання комунальних послуг належної якості

Відповідно до частини 1 статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» споживач комунальних послуг має право зокрема одержувати своєчасно та належної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством і умовами укладених договорів. Цим Законом передбачено, що споживач має право на усунення протягом строку, встановленого договорами про надання житлово-комунальних послуг або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг та на зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за житлово-комунальні послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їхньої якості. 

Чинним законодавством передбачено, що виконавець комунальної послуги зобов’язаний:

 • забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договорів про їх надання, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
 • готувати та укладати із споживачем договори про надання комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;
 • без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання відповідної послуги, а також про її споживчі властивості та іншу інформацію, передбачену законодавством;
 • своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період;
 • розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів, у визначених законом випадках - управителів, і проводити відповідні перерахунки розміру плати за комунальні послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором про надання комунальних послуг;
 • вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;
 • виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі, визначеному законодавством;
 • своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг;
 • своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням комунальних послуг, що виникли з його вини;
 • у разі укладення індивідуального договору або індивідуального договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між співвласниками багатоквартирного будинку у передбаченому законодавством та договором порядку;
 • інформувати споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до законодавства;
 • контролювати дотримання встановлених міжповіркових інтервалів вузлів комерційного обліку;
 • у разі укладення колективного договору або договору про надання комунальних послуг з колективним споживачем інформувати управителя, уповноважений орган управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, правління житлово-будівельного кооперативу, з якими укладено відповідний договір, про вихід з ладу, необхідність ремонту, зняття з абонентського обліку вузлів комерційного обліку, а також про настання терміну їх повірки;
 • направляти управителю або відповідним виконавцям протягом п’яти робочих днів отримані скарги споживачів щодо надання комунальних послуг, якщо вирішення таких скарг стосується обов’язків управителя або інших виконавців послуг.

Обов’язок вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством покладається на виконавця комунальних послуг.

Виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний самостійно здійснити перерахунок вартості комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу неустойку (штраф, пеню) у порядку та розмірі, визначених законодавством або договором.

Важливо! Якщо неполадки пов’язані з отриманням комунальних послуг виникли з вини споживача, то виконавець, не тільки не зменшує розмір плати за комунальні послуги, а й має право вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок або вимагати відшкодування вартості таких робіт.

Порядком проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. N 151 (далі — Порядок проведення перерахунку) передбачено, що у разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних, виконавець проводить перерахунок розміру плати за фактично надані послуги шляхом зменшення розміру плати за надання послуг. Також виконавець зобов'язаний провести протягом місяця, що настає за розрахунковим, перерахунок розміру плати за надані споживачеві послуги у разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості незалежно від наявності заборгованості за надані послуги.

Підстави проведення перерахунку за надання послуг з централізованого опалення

Законодавством передбачено, що виконавець послуги з постачання теплової енергії повинен забезпечити постачання теплоносія безперервно, з гарантованим рівнем безпеки, обсягу, температури та величини тиску. Постачання теплової енергії для потреб централізованого опалення здійснюється в опалювальний період. Порядок визначення дати початку і закінчення опалювального періоду визначається законодавством.

Пунктом 8 Правил надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 830 передбачено, що рішення про початок та закінчення опалювального періоду приймається органами місцевого самоврядування з урахуванням кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, державними санітарними нормами і правилами. Опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить 8°С та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8°С.

Загалом кількісними і якісними показниками послуги з централізованого опалення є:

 • своєчасний початок і закінчення опалювального сезону ( протягом трьох діб із середньодобовою температурою 8 град С);
 • безперебійне надання послуг з централізованого опалення протягом усього опалювального сезону;
 • температура повітря у житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) відповідає діючим нормам і правилам — 18 град. С (у наріжних кімнатах - 20 град. С)

Виконавець комунальних зобов’язаний провести перерахунок відповідно до формул, наведених у пунктах 4-6 Порядку проведення перерахунку, при відхилення від норми вищевказаних показників, у випадку:

 • надання послуг з централізованого опалення пізніше встановленого строку або дострокове закінчення опалювального сезону;
 • перерви у наданні послуг з централізованого опалення ( більш ніж 12 годин на добу один раз на місяць);
 • зниження від норми фактичної температури повітря в приміщенні (впродовж більш ніж 12 годин на добу один раз на місяць);

Підстави проведення перерахунку за надання послуг з централізованого постачання холодної води

Відповідно до Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690 виконавець послуги з централізованого водопостачання повинен забезпечити її постачання безперервно, з гарантованим рівнем безпеки та величини тиску.

Параметри якості води повинні відповідати встановленим законодавством вимогам. Тиск питної води повинен відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами.

Кількісними та якісними показниками послуги централізованого постачання холодної води є:

 • безперебійне або за затвердженим режимом надання послуг протягом року
 • склад і властивості води відповідають державним стандартам на питну воду, вимогам санітарного законодавства та дозволам Держспоживстандарту

Виконавець комунальних зобов’язаний провести перерахунок відповідно до формул, наведених у пунктах 7-8 Порядку проведення перерахунку, при відхиленні від норми вищевказаних показників, у випадку:

 • перерви у наданні послуги з централізованого постачання холодної води (більш ніж 6 годин на добу при цілодобовому водопостачанні та більш як 30% загального часу постачання води за графіком більш як два рази на місяць);
 • невідповідності складу і властивостей води (надання послуги у разі відхилення від норми не допускається).

Підстави проведення перерахунку за надання послуг з централізованого постачання гарячої води

Згідно з Правилами надання послуги з постачання гарячої води, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1182 виконавець забезпечує безпечне та безперервне постачання гарячої води споживачу, рівень температури та величина тиску якої повинні відповідати вимогам законодавства та умовам договору.

Параметри якості гарячої води повинні відповідати вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду. Рівень температури гарячої води становить не нижче ніж 50 °C і не вище ніж 75 °C на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача та не нижче ніж 55 °C і не вище ніж 75 °C на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.

Рівень температури гарячої води в інших будівлях визначається згідно з державними будівельними нормами і правилами. Величина тиску гарячої води повинна відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами і правилами.

Кількісними та якісними показниками послуги централізованого постачання гарячої води є:

 • безперебійне надання надання послуги з централізованого постачання гарячої води або постачання за чітко затвердженим графіком;
 • забезпечення нормативної температури гарячої води у точці розбору не нижче 50 град. С, але не вище 75 град.за С.
 • склад і властивості води відповідають державним стандартам на питну воду, вимогам санітарного законодавства та дозволам Держспоживстандарту

У випадку відхилення від норми вказаних показників, зокрема:

 • тривалі перерви у наданні послуги (більш ніж 6 годин на добу при цілодобовому водопостачанні та більш як 30% загального часу постачання води за графіком більш як два рази на місяць(
 • фактична температура гарячої води у точці розбору не відповідає нормативній (більш як 2 хвилини після відкриття водорозбірного крану температура води не відповідає нормативній);
 • невідповідність складу і властивостей води (надання послуги у разі відхилення від норми не допускається)

У такому разі виконавець зобов’язаний здійснити перерахунок плати за надання комунальної послуги відповідно до пунктів 9-11 Порядку проведення перерахунку.

Підстави проведення перерахунку за надання послуг з централізованого водовідведення

Споживач послуги, з поміж іншого, має право бути забезпечений послугами з централізованого водовідведення відповідно до нормативів гранично допустимої концентрації та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.

Критерієм якості послуги з централізованого водовідведення є безперешкодне приймання стічних вод у мережі виконавця з мереж споживача, за умови справності мереж споживача. Допустимим строком ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості послуги з централізованого водовідведення становить одна доба на місяць.

У випадку перебою у наданні послуги більш як на одну добу на місяць, виконавець зобов’язаний провести перерахунок плати за надання комунальної послуги з централізованого водовідведення згідно пунктів 12-13 Порядку проведення перерахунку.

Планові перевірки. Аварії

!!!Зменшення розміру плати за надання послуг не здійснюється, якщо ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі відбувалось внаслідок:

 • планової перерви

(у разі застосування планової перерви в наданні комунальних послуг виконавець зобов’язаний повідомити споживача через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до кожного споживача, про таку планову перерву не пізніш як за 10 робочих днів (крім перерви на ліквідацію наслідків аварії). У повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні відповідних послуг);

 • ліквідації наслідків аварії

( у разі застосування перерви в наданні комунальних послуг на ліквідацію наслідків аварії виконавець зобов’язаний повідомити споживача через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до споживача, про таку перерву не пізніш як через три години з початку такої перерви. У повідомленні зазначаються причини та строк перерви в наданні відповідних комунальних послуг)