Відмінності між версіями «Перегляд судових рішень Верховним Судом у кримінальних справах»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 9 проміжних версій 5 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативно-правова база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК)]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4976 Конституція України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК України)]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n250 Закон України "Про судоустрій та статус суддів"]


== Підстави для перегляду судових рішень ==
== Загальна інформація ==
Верховний Суд України переглядає судові рішення, що набрали законної сили, у кримінальних справах виключно з підстав (стаття 445 КПК):
Верховний Суд є <u>найвищим судом у системі судоустрою України</u>, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.
# неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої законом України про кримінальну відповідальність, у подібних правовідносинах, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень (крім питань неоднакового застосування санкцій кримінально-правових норм, звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання).
 
# неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої КПК України, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень.
'''До повноважень Верховного Суду належать:'''
# невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції висновку щодо застосування норм права, викладеному в постанові Верховного Суду України.
# здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у випадках, визначених процесуальним законом, - як суд першої або апеляційної інстанції, в порядку, встановленому процесуальним законом;
# встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.
# здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики;
# надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою;
# надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;
# звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4976 Конституції України];
# забезпечує однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом;
# забезпечує апеляційні та місцеві суди методичною інформацією з питань правозастосування;
# здійснює інші повноваження, визначені законом (стаття 36 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n250 Закону України "Про судоустрій та статус суддів"]).
 
== Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку ==
 
У касаційному порядку можуть бути оскаржені <u>вироки та ухвали про застосування або відмову у застосуванні примусових заходів [[Примусові заходи медичного характеру: умови та порядок застосування|медичного]] чи [[Застосування заходів виховного характеру відносно малолітніх осіб|виховного]] характеру</u> суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові рішення суду апеляційної інстанції, постановлені щодо зазначених судових рішень суду першої інстанції.
 
Ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції можуть бути оскаржені в касаційному порядку, якщо вони перешкоджають подальшому кримінальному провадженню, крім випадків, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3486 КПК України]. Заперечення проти інших ухвал можуть бути включені до касаційної скарги на судове рішення, ухвалене за наслідками апеляційного провадження
 
<u>Вирок суду першої інстанції на підставі угоди</u> після його перегляду в апеляційному порядку, а також судове рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на такий вирок можуть бути оскаржені '''в касаційному порядку:'''
 
*засудженим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди засудженого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою - [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 сьомою статті 474 КПК України], у тому числі нероз’яснення засудженому наслідків укладення угоди;
*потерпілим, його представником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди потерпілого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 частинами шостою чи сьомою статті 474 КПК України]; нероз’яснення потерпілому наслідків укладення угоди;
*прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page16 статті 469 КПК України] угода не може бути укладена ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 стаття 424 КПК України]).
 
Ухвала слідчого судді після її перегляду в апеляційному порядку, а також ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таку ухвалу оскарженню в касаційному порядку не підлягають.
 
== Право на касаційне оскарження ==
'''Касаційну скаргу мають право подати''':
 
*засуджений, його законний представник чи захисник - у частині, що стосується інтересів засудженого;
*виправданий, його законний представник чи захисник - у частині мотивів і підстав виправдання;
*підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник;
*законний представник, захисник неповнолітнього чи сам неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про застосування примусових заходів виховного характеру, - в частині, що стосується інтересів неповнолітнього;
*законний представник чи захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного характеру;
*прокурор;
*потерпілий або його законний представник чи представник - у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції;
*цивільний позивач, його представник або законний представник - у частині, що стосується вирішення цивільного позову;
*цивільний відповідач або його представник - у частині, що стосується вирішення цивільного позову;
*представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, - у частині, що стосується інтересів юридичної особи.
Особам, які мають право подати касаційну скаргу, надається можливість ознайомитися в суді з матеріалами кримінального провадження для вирішення питання про подання касаційної скарги.
 
=== Порядок і строки касаційного оскарження ===
Касаційна скарга подається <u>безпосередньо до суду касаційної інстанції</u>.
 
Касаційна скарга на судові рішення може бути подана '''протягом трьох місяців''' з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції, а засудженим, який тримається під вартою, - в той самий строк з дня вручення йому копії судового рішення.
[[Файл:32215363 427027834409318 4185298926754070528 n.jpg|міні| Порядок і строки касаційного оскарження]]
 
Протягом строку, встановленого на касаційне оскарження, матеріали кримінального провадження ніким не можуть бути витребувані з суду, який виконує судове рішення, окрім суду касаційної інстанції ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 стаття 426 КПК України]).
=== Вимоги до касаційної скарги ===
 
Касаційна скарга подається в письмовій формі.
 
'''У касаційній скарзі зазначаються''':
 
*найменування суду касаційної інстанції;
*прізвище, ім’я, по батькові (найменування), поштова адреса особи, яка подає касаційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
*судове рішення, що оскаржується;
*обґрунтування вимог особи, яка подала касаційну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість судового рішення;
*вимоги особи, яка подає касаційну скаргу, до суду касаційної інстанції;
*перелік матеріалів, які додаються.
 
Якщо особа не бажає брати участі у касаційному розгляді, вона зазначає це в касаційній скарзі. Касаційна скарга підписується особою, яка її подає. Якщо касаційну скаргу подає захисник, представник потерпілого, до неї додаються оформлені належним чином документи, що підтверджують його повноваження відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 вимог КПК України].
 
До касаційної скарги додаються копії судових рішень, які оскаржуються, та копії касаційної скарги з додатками в кількості, необхідній для надіслання сторонам кримінального провадження і учасникам судового провадження. Ця вимога не поширюється на засудженого, який тримається під вартою.
=== Відмова у відкритті касаційного провадження ===
 
<u>Підстави для відмови у відкритті касаційного провадження:</u>
   
   
== Особи, які мають право на подання заяви про перегляд судового рішення ==
1) касаційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в касаційному порядку;
Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України  може бути подана після його перегляду в касаційному порядку наступними особами:
 
# засудженим, його законним представником і захисником – у частині, що стосується інтересів засудженого;
2) з касаційної скарги, наданих до неї судових рішень та інших документів вбачається, що підстав для задоволення скарги немає.
# виправданим, його законним представником і захисником – у частині мотивів і підстав виправдання;
 
# підозрюваним, обвинуваченим, його законним представником чи захисником;
Суд касаційної інстанції вправі відмовити у відкритті касаційного провадження з підстави, передбаченої пунктом 1, без перевірки відповідності касаційної скарги вимогам [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page16 статті 427 КПК України].
# законним представником, захисником неповнолітнього та самим неповнолітнім, щодо якого застосовано примусовий захід виховного характеру, – у частині, що стосується інтересів неповнолітнього;
 
# законним представником та захисником особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусового заходу медичного характеру;
Суд касаційної інстанції не вправі відмовити у відкритті касаційного провадження з підстави, передбаченої пунктом 2, якщо оскаржується судове рішення, яким згідно з положеннями  [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 статті 437 КПК України] судом апеляційної інстанції було погіршено становище підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого.
# прокурором;
 
# Цивільним відповідачем або його представником – у частині, що стосується вирішення позову;
Про відкриття або про відмову у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє '''ухвалу'''. Копія ухвали про відкриття касаційного провадження або про відмову у відкритті касаційного провадження разом з касаційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами невідкладно надсилається особі, яка подала касаційну скаргу ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 стаття 428 КПК України]).
# Потерпілим або його законним представником чи представником – у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції;
== Касаційний розгляд ==
# цивільним позивачем або його представником або законним представником – у частині, що стосується вирішення позову;
Касаційний розгляд здійснюється згідно з правилами розгляду в суді апеляційної інстанції з урахуванням особливостей, передбачених главою 32 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3486 КПК України].
# цивільним відповідачем або його представником - у частині, що стосується вирішення позову;
 
# представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, - у частині, що стосується інтересів юридичної особи;
Неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження не перешкоджає проведенню розгляду, якщо такі особи були належним чином повідомлені про дату, час і місце касаційного розгляду та не повідомили про поважні причини свого неприбуття. Якщо для участі в розгляді в судове засідання не прибули учасники кримінального провадження, участь яких згідно з вимогами [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3486 КПК України] або рішенням суду касаційної інстанції є обов’язковою, касаційний розгляд відкладається.
# особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, її захисником, законним представником чи представником юридичної особи, з підстави встановлення  порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.  
 
Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги по суті ухвалює судові рішення у формі '''постанов, які оскарженню не підлягають''' ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 стаття 442 КПК України]).
== Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги ==
<u>Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право:</u>
 
→ залишити судове рішення без зміни, а касаційну скаргу - без задоволення;
 
→ скасувати судове рішення і призначити новий розгляд у суді першої чи апеляційної інстанції;
 
→ скасувати судове рішення і закрити кримінальне провадження;
 
→ змінити судове рішення ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 стаття 436 КПК України]).
=== Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції: ===
1) істотне порушення вимог кримінального процесуального закону;
 
2) неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність;
 
3) невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженого.


== Строки подання заяви про перегляд судового рішення ==
Суд касаційної інстанції не вправі скасувати виправдувальний вирок, ухвалу про відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру, ухвалу про закриття кримінального провадження лише з мотивів істотного порушення прав обвинуваченого або особи, стосовно якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
* Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 або 2 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України], подається ''протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення'', стосовно якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 1 або 2 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445  КПК України], якщо воно ухвалено пізніше.
* Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України], подається ''протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення'', щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду України, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України].
* Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України], може бути подана протягом трьох місяців з дня, коли особі, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало або мало стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
* Перегляд виправдувального вироку, ухвали про закриття справи або інших судових рішень з метою погіршення становища засудженого з підстав, передбачених пунктами 1-3 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України], допускається лише протягом установлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, але не пізніше одного року з дня постановлення такого судового рішення.
У разі пропущення строку, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк.  


== Форма та зміст заяви про перегляд  судового рішення Верховним Судом України ==
=== Новий розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної інстанції ===
Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України подається у письмовій формі до Верховного Суду України. Заява підписується особою, яка її подає. До заяви додається оформлений належним чином документ, що підтверджує повноваження особи, яка її подає. У заяві про перегляд судового рішення зазначаються:
# Найменування суду, до якого подається заява;
# Особа, яка подає заяву, а також її поштова адреса, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
# Обґрунтування підстав для перегляду судового рішення, передбачених [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статтею 445 КПК України];
# Вимоги особи, яка подає заяву;
# у разі необхідності - клопотання;
# Перелік матеріалів, які додаються.
До заяви додаються:
# Копії заяви відповідно до кількості учасників судового провадження (крім випадку, якщо заява подається особою, яка тримається під вартою);
# Копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
# Копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених пунктами 1,2 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України];
# Копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої  пунктом 3 частини першої  [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України];
# Копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання про витребування такої копії рішення, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подає заяву, - якщо заява про перегляд судових рішень подається з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої[http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України].
У разі якщо заяву подано без додержання вищезазначених вимог, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути. 


== Підстави для повернення заявнику заяви про перегляд судового рішення ==
Після скасування вироку або ухвали судом касаційної інстанції суд першої або апеляційної інстанції здійснює судове провадження згідно із загальними вимогами, передбаченими [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 КПК України], в іншому складі суду.
* Заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку.
* Заяву подано особою, яка не наділена правом на подання такої заяви.
* Заяву від імені заявника підписано особою, яка не має повноважень підписувати таку заяву.
* Є ухвала Верховного Суду України про відмову у допуску справи до провадження за наслідками розгляду заяви, поданої у цій справі з аналогічних підстав
Повернення заяви, не перешкоджає повторному зверненню у разі належного оформлення заяви або з інших підстав, ніж ті, які були предметом розгляду.
== Допуск справи до провадження та підготовка до перегляду судового рішення ==
Питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-доповідачем, визначеним у порядку, встановленому [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page2 статті 35 КПК України]. У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обґрунтованою, він відкриває провадження. У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є необґрунтованою, вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією з трьох суддів у складі судді-доповідача та двох суддів, визначених автоматизованою системою документообігу суду додатково. Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя із складу колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття.
Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку до перегляду судового рішення Верховним Судом України:
# Надсилає ухвалу про відкриття провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня її надходження надсилає справу до Верховного Суду України;
# Визначає порядок розгляду справи (у відкритому або закритому судовому засіданні у випадках, установлених КПК України);
# Звертається у разі необхідності до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді України стосовно підготовки наукового висновку щодо відповідної норми права;
# Визначає у разі необхідності органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування відповідної норми права, та викликає цих представників до суду;
# Здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи.
Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій суддя-доповідач готує доповідь і виносить ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.


== Порядок розгляду справи Верховним Судом України ==
Вказівки суду, який розглянув справу в касаційному порядку, є обов’язковими для суду першої чи апеляційної інстанції при новому розгляді.
Справи розглядаються Верховним Судом України за процедурою, визначеною [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3485#n3485 главою 32 КПК України], з винятками та особливостями, встановленими [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3627#n3627 главою 33 КПК України].
У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктів 1-3 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України], розглядається Судовою палатою у кримінальних справах Верховного Суду України. Засідання судової палати є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України.


Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України] розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з судових палат Верховного Суду України.
При новому розгляді у суді першої чи апеляційної інстанції застосування суворішого покарання або закону про більш тяжке кримінальне правопорушення допускається тільки за умови, що вирок було скасовано у зв’язку з необхідністю застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення або посилення покарання за скаргою прокурора, потерпілого чи його представника, а також якщо при новому розгляді буде встановлено, що обвинувачений вчинив більш тяжке кримінальне правопорушення, або якщо збільшився обсяг обвинувачення.
При розгляді справи головує на засіданні суддя-доповідач. Строк розгляду заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня призначення справи до розгляду.


== Повноваження Верховного Суду України ==
=== Повернення матеріалів кримінального провадження ===
За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов:
# Про повне або часткове задоволення заяви;
Після закінчення касаційного провадження матеріали кримінального провадження не пізніше як у '''семиденний строк''' направляються до суду першої інстанції, якщо інше не випливає з судового рішення суду касаційної інстанції.
# Про відмову у задоволенні заяви.


Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови. Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути оскаржена тільки з підстави, передбаченої пункту 4 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України].
== Передача кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної або Великої Палати Верховного Суду ==
'''Підстави для передачі кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної або Великої Палати Верховного Суду''':


Верховний Суд України задовольняє заяву в разі наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України]
'''Суд''', який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, передає таке кримінальне провадження на розгляд палати, до якої входить така колегія, якщо ця колегія вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з цієї палати або у складі такої палати.


За наявності підстав, передбачених пунктами 1-3 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 ст. 445 КПК України], Верховний Суд України має право:
'''Суд''', який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів або палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд об’єднаної палати, якщо ця колегія або палата вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з іншої палати або у складі іншої палати чи іншої об’єднаної палати.
# Скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково та направити справу на новий розгляд до суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції;
# Скасувати судові рішення та закрити провадження у справі;
# Змінити судове рішення (судові рішення), не передаючи справу на новий розгляд.


За наявності підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 445 КПК України], Верховний Суд України має право:
'''Суд''', який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або об’єднаної палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така колегія (палата, об’єднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів (палати, об’єднаної палати) іншого касаційного суду.
# Змінити судове рішення (судові рішення), не передаючи справу на новий розгляд;
# Скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково та направити справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
# Скасувати судові рішення та закрити провадження у справі.


Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися або норма права застосована правильно.
'''Суд''', який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або об’єднаної палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така колегія суддів (палата, об’єднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Великої Палати.


== Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України ==
'''Суд''', який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії або палати, має право передати таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо дійде висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 стаття 434<sup>1</sup> КПК України]).


Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1,2 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України], є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності відповідну норму права, та для всіх судів загальної юрисдикції, які зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із судовим рішенням Верховного Суду України. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів.
Питання про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду вирішується судом більшістю від складу, що його розглядає, <u>за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи</u>, про постановляється ухвала з викладенням мотивів необхідності відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у рішенні, визначеному [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 частинами першою - четвертою статті 434<sup>1</sup> КПК України], або із обґрунтуванням підстав, визначених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 частиною п’ятою статті 434<sup>1</sup> КПК України].


Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня їх прийняття.
Питання про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду може бути вирішене до прийняття постанови судом касаційної інстанції.


== Див. також ==
* [[Оскарження вироку в суді апеляційної інстанції]]
* [[Порядок виконання вироку]]
* [[Підготовче засідання у кримінальному процесі]]


[[Категорія:Оскарження рішення суду]]
[[Категорія: Оскарження рішення суду]]
[[Категорія: Суди]]
[[Категорія: Суди]]

Поточна версія на 11:57, 20 липня 2021

Нормативна база

Загальна інформація

Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.

До повноважень Верховного Суду належать:

 1. здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у випадках, визначених процесуальним законом, - як суд першої або апеляційної інстанції, в порядку, встановленому процесуальним законом;
 2. здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики;
 3. надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою;
 4. надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;
 5. звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України;
 6. забезпечує однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом;
 7. забезпечує апеляційні та місцеві суди методичною інформацією з питань правозастосування;
 8. здійснює інші повноваження, визначені законом (стаття 36 Закону України "Про судоустрій та статус суддів").

Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку

У касаційному порядку можуть бути оскаржені вироки та ухвали про застосування або відмову у застосуванні примусових заходів медичного чи виховного характеру суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові рішення суду апеляційної інстанції, постановлені щодо зазначених судових рішень суду першої інстанції.

Ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції можуть бути оскаржені в касаційному порядку, якщо вони перешкоджають подальшому кримінальному провадженню, крім випадків, передбачених КПК України. Заперечення проти інших ухвал можуть бути включені до касаційної скарги на судове рішення, ухвалене за наслідками апеляційного провадження

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди після його перегляду в апеляційному порядку, а також судове рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на такий вирок можуть бути оскаржені в касаційному порядку:

 • засудженим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди засудженого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою - сьомою статті 474 КПК України, у тому числі нероз’яснення засудженому наслідків укладення угоди;
 • потерпілим, його представником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди потерпілого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами шостою чи сьомою статті 474 КПК України; нероз’яснення потерпілому наслідків укладення угоди;
 • прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена (стаття 424 КПК України).

Ухвала слідчого судді після її перегляду в апеляційному порядку, а також ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таку ухвалу оскарженню в касаційному порядку не підлягають.

Право на касаційне оскарження

Касаційну скаргу мають право подати:

 • засуджений, його законний представник чи захисник - у частині, що стосується інтересів засудженого;
 • виправданий, його законний представник чи захисник - у частині мотивів і підстав виправдання;
 • підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник;
 • законний представник, захисник неповнолітнього чи сам неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про застосування примусових заходів виховного характеру, - в частині, що стосується інтересів неповнолітнього;
 • законний представник чи захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного характеру;
 • прокурор;
 • потерпілий або його законний представник чи представник - у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції;
 • цивільний позивач, його представник або законний представник - у частині, що стосується вирішення цивільного позову;
 • цивільний відповідач або його представник - у частині, що стосується вирішення цивільного позову;
 • представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, - у частині, що стосується інтересів юридичної особи.

Особам, які мають право подати касаційну скаргу, надається можливість ознайомитися в суді з матеріалами кримінального провадження для вирішення питання про подання касаційної скарги.

Порядок і строки касаційного оскарження

Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Касаційна скарга на судові рішення може бути подана протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції, а засудженим, який тримається під вартою, - в той самий строк з дня вручення йому копії судового рішення.

Порядок і строки касаційного оскарження

Протягом строку, встановленого на касаційне оскарження, матеріали кримінального провадження ніким не можуть бути витребувані з суду, який виконує судове рішення, окрім суду касаційної інстанції (стаття 426 КПК України).

Вимоги до касаційної скарги

Касаційна скарга подається в письмовій формі.

У касаційній скарзі зазначаються:

 • найменування суду касаційної інстанції;
 • прізвище, ім’я, по батькові (найменування), поштова адреса особи, яка подає касаційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 • судове рішення, що оскаржується;
 • обґрунтування вимог особи, яка подала касаційну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість судового рішення;
 • вимоги особи, яка подає касаційну скаргу, до суду касаційної інстанції;
 • перелік матеріалів, які додаються.

Якщо особа не бажає брати участі у касаційному розгляді, вона зазначає це в касаційній скарзі. Касаційна скарга підписується особою, яка її подає. Якщо касаційну скаргу подає захисник, представник потерпілого, до неї додаються оформлені належним чином документи, що підтверджують його повноваження відповідно до вимог КПК України.

До касаційної скарги додаються копії судових рішень, які оскаржуються, та копії касаційної скарги з додатками в кількості, необхідній для надіслання сторонам кримінального провадження і учасникам судового провадження. Ця вимога не поширюється на засудженого, який тримається під вартою.

Відмова у відкритті касаційного провадження

Підстави для відмови у відкритті касаційного провадження:

1) касаційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в касаційному порядку;

2) з касаційної скарги, наданих до неї судових рішень та інших документів вбачається, що підстав для задоволення скарги немає.

Суд касаційної інстанції вправі відмовити у відкритті касаційного провадження з підстави, передбаченої пунктом 1, без перевірки відповідності касаційної скарги вимогам статті 427 КПК України.

Суд касаційної інстанції не вправі відмовити у відкритті касаційного провадження з підстави, передбаченої пунктом 2, якщо оскаржується судове рішення, яким згідно з положеннями статті 437 КПК України судом апеляційної інстанції було погіршено становище підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого.

Про відкриття або про відмову у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє ухвалу. Копія ухвали про відкриття касаційного провадження або про відмову у відкритті касаційного провадження разом з касаційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами невідкладно надсилається особі, яка подала касаційну скаргу (стаття 428 КПК України).

Касаційний розгляд

Касаційний розгляд здійснюється згідно з правилами розгляду в суді апеляційної інстанції з урахуванням особливостей, передбачених главою 32 КПК України.

Неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження не перешкоджає проведенню розгляду, якщо такі особи були належним чином повідомлені про дату, час і місце касаційного розгляду та не повідомили про поважні причини свого неприбуття. Якщо для участі в розгляді в судове засідання не прибули учасники кримінального провадження, участь яких згідно з вимогами КПК України або рішенням суду касаційної інстанції є обов’язковою, касаційний розгляд відкладається.

Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги по суті ухвалює судові рішення у формі постанов, які оскарженню не підлягають (стаття 442 КПК України).

Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги

Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право:

→ залишити судове рішення без зміни, а касаційну скаргу - без задоволення;

→ скасувати судове рішення і призначити новий розгляд у суді першої чи апеляційної інстанції;

→ скасувати судове рішення і закрити кримінальне провадження;

→ змінити судове рішення (стаття 436 КПК України).

Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції:

1) істотне порушення вимог кримінального процесуального закону;

2) неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність;

3) невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженого.

Суд касаційної інстанції не вправі скасувати виправдувальний вирок, ухвалу про відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру, ухвалу про закриття кримінального провадження лише з мотивів істотного порушення прав обвинуваченого або особи, стосовно якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Новий розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної інстанції

Після скасування вироку або ухвали судом касаційної інстанції суд першої або апеляційної інстанції здійснює судове провадження згідно із загальними вимогами, передбаченими КПК України, в іншому складі суду.

Вказівки суду, який розглянув справу в касаційному порядку, є обов’язковими для суду першої чи апеляційної інстанції при новому розгляді.

При новому розгляді у суді першої чи апеляційної інстанції застосування суворішого покарання або закону про більш тяжке кримінальне правопорушення допускається тільки за умови, що вирок було скасовано у зв’язку з необхідністю застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення або посилення покарання за скаргою прокурора, потерпілого чи його представника, а також якщо при новому розгляді буде встановлено, що обвинувачений вчинив більш тяжке кримінальне правопорушення, або якщо збільшився обсяг обвинувачення.

Повернення матеріалів кримінального провадження

Після закінчення касаційного провадження матеріали кримінального провадження не пізніше як у семиденний строк направляються до суду першої інстанції, якщо інше не випливає з судового рішення суду касаційної інстанції.

Передача кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної або Великої Палати Верховного Суду

Підстави для передачі кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної або Великої Палати Верховного Суду:

Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, передає таке кримінальне провадження на розгляд палати, до якої входить така колегія, якщо ця колегія вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з цієї палати або у складі такої палати.

Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів або палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд об’єднаної палати, якщо ця колегія або палата вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з іншої палати або у складі іншої палати чи іншої об’єднаної палати.

Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або об’єднаної палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така колегія (палата, об’єднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів (палати, об’єднаної палати) іншого касаційного суду.

Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або об’єднаної палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така колегія суддів (палата, об’єднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Великої Палати.

Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії або палати, має право передати таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо дійде висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики (стаття 4341 КПК України).

Питання про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду вирішується судом більшістю від складу, що його розглядає, за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, про постановляється ухвала з викладенням мотивів необхідності відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у рішенні, визначеному частинами першою - четвертою статті 4341 КПК України, або із обґрунтуванням підстав, визначених частиною п’ятою статті 4341 КПК України.

Питання про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду може бути вирішене до прийняття постанови судом касаційної інстанції.

Див. також