Відмінності між версіями «Перегляд судових рішень Верховним Судом у кримінальних справах»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
Рядок 84: Рядок 84:
Про відкриття або про відмову у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє '''ухвалу'''. Копія ухвали про відкриття касаційного провадження або про відмову у відкритті касаційного провадження разом з касаційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами невідкладно надсилається особі, яка подала касаційну скаргу ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 стаття 428 КПК України]).
Про відкриття або про відмову у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє '''ухвалу'''. Копія ухвали про відкриття касаційного провадження або про відмову у відкритті касаційного провадження разом з касаційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами невідкладно надсилається особі, яка подала касаційну скаргу ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 стаття 428 КПК України]).
== Касаційний розгляд ==
== Касаційний розгляд ==
Касаційний розгляд здійснюється згідно з правилами розгляду в суді апеляційної інстанції з урахуванням особливостей, передбачених цією главою.
Касаційний розгляд здійснюється згідно з правилами розгляду в суді апеляційної інстанції з урахуванням особливостей, передбачених главою 32 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3486 КПК України].


Після виконання дій, передбачених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 статтями 342-345 цього Кодексу,] і вирішення клопотань учасників судового провадження суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі зміст судових рішень, що оскаржуються, касаційної скарги та заперечень на неї.
Неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження не перешкоджає проведенню розгляду, якщо такі особи були належним чином повідомлені про дату, час і місце касаційного розгляду та не повідомили про поважні причини свого неприбуття. Якщо для участі в розгляді в судове засідання не прибули учасники кримінального провадження, участь яких згідно з вимогами [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3486 КПК України] або рішенням суду касаційної інстанції є обов’язковою, касаційний розгляд відкладається.


Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження висловлюють свої доводи. Першою висловлює доводи особа, яка подала касаційну скаргу. Якщо касаційні скарги подали обидві сторони кримінального провадження, першими висловлюють доводи учасники судового провадження зі сторони захисту. За ними висловлюють доводи інші учасники судового провадження. Суд має право обмежити тривалість висловлення доводів, встановивши для всіх учасників судового провадження однаковий проміжок часу, про що оголошується на початку судового засідання.
Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги по суті ухвалює судові рішення у формі '''постанов, які оскарженню не підлягають''' ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 стаття 442 КПК України]).
== Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги ==
<u>Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право:</u>


Неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження не перешкоджає проведенню розгляду, якщо такі особи були належним чином повідомлені про дату, час і місце касаційного розгляду та не повідомили про поважні причини свого неприбуття. Якщо для участі в розгляді в судове засідання не прибули учасники кримінального провадження, участь яких згідно з вимогами цього Кодексу або рішенням суду касаційної інстанції є обов’язковою, касаційний розгляд відкладається.
→ залишити судове рішення без зміни, а касаційну скаргу - без задоволення;


Після закінчення касаційного розгляду колегія суддів виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.
→ скасувати судове рішення і призначити новий розгляд у суді першої чи апеляційної інстанції;
=== Підстави для передачі кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної або Великої Палати Верховного Суду ===
1. '''Суд''', який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, передає таке кримінальне провадження на розгляд палати, до якої входить така колегія, якщо ця колегія вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з цієї палати або у складі такої палати.


2. '''Суд''', який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів або палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд об’єднаної палати, якщо ця колегія або палата вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з іншої палати або у складі іншої палати чи іншої об’єднаної палати.
→ скасувати судове рішення і закрити кримінальне провадження;


3. '''Суд''', який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або об’єднаної палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така колегія (палата, об’єднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів (палати, об’єднаної палати) іншого касаційного суду.
→ змінити судове рішення ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 стаття 436 КПК України]).
=== Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції: ===
1) істотне порушення вимог кримінального процесуального закону;


4. '''Суд''', який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або об’єднаної палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така колегія суддів (палата, об’єднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Великої Палати.
2) неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність;


5. '''Суд''', який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії або палати, має право передати таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо дійде висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики. [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 Стаття 434(1)]
3) невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженого.


== Порядок передачі кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду ==
Суд касаційної інстанції не вправі скасувати виправдувальний вирок, ухвалу про відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру, ухвалу про закриття кримінального провадження лише з мотивів істотного порушення прав обвинуваченого або особи, стосовно якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
1. '''Питання''' про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду вирішується судом за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи.


2. '''Питання''' про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду вирішується більшістю від складу, що його розглядає.
=== Новий розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної інстанції ===


3. '''Питання''' про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду може бути вирішене до прийняття постанови судом касаційної інстанції.
Після скасування вироку або ухвали судом касаційної інстанції суд першої або апеляційної інстанції здійснює судове провадження згідно із загальними вимогами, передбаченими [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 КПК України], в іншому складі суду.


4. Про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду суд постановляє ухвалу з викладенням мотивів необхідності відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у рішенні, визначеному [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 частинами  першою - четвертою статті 434-1 цього Кодексу], або із обґрунтуванням підстав, визначених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 частиною п’ятою  статті 434-1 цього Кодексу].
Вказівки суду, який розглянув справу в касаційному порядку, є обов’язковими для суду першої чи апеляційної інстанції при новому розгляді.


5. Суддя, не згодний з рішенням про передачу (відмову у передачі) кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду, письмово викладає свою окрему думку в ухвалі про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати або в постанові, прийнятій за результатами касаційного розгляду.
При новому розгляді у суді першої чи апеляційної інстанції застосування суворішого покарання або закону про більш тяжке кримінальне правопорушення допускається тільки за умови, що вирок було скасовано у зв’язку з необхідністю застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення або посилення покарання за скаргою прокурора, потерпілого чи його представника, а також якщо при новому розгляді буде встановлено, що обвинувачений вчинив більш тяжке кримінальне правопорушення, або якщо збільшився обсяг обвинувачення.


6. Якщо Велика Палата Верховного Суду дійде висновку про відсутність підстав для передачі кримінального провадження на її розгляд, таке кримінальне провадження повертається відповідній колегії (палаті, об’єднаній палаті) для подальшого розгляду, про що постановляється ухвала. Кримінальне провадження, повернуте на розгляд колегії (палати, об’єднаної палати) не може бути передано повторно на розгляд Великої Палати Верховного Суду.
=== Повернення матеріалів кримінального провадження ===
 
7. Після передачі кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду визначений у ньому суддя-доповідач у разі необхідності звертається до відповідних фахівців Науково-консультативної ради '''при Верховному Суді''' стосовно підготовки наукового висновку щодо застосування норми права, питання щодо якого стало підставою для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї норми у подібних правовідносинах був раніше отриманий Верховним Судом.  [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 Стаття 434 (2)]
Після закінчення касаційного провадження матеріали кримінального провадження не пізніше як у '''семиденний строк''' направляються до суду першої інстанції, якщо інше не випливає з судового рішення суду касаційної інстанції.
== Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги ==
'''Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право''':
 
1) залишити судове рішення без зміни, а касаційну скаргу - без задоволення;
 
2) скасувати судове рішення і призначити новий розгляд у суді першої чи апеляційної інстанції;
 
3) скасувати судове рішення і закрити кримінальне провадження;
 
4) змінити судове рішення.
== Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції ==
'''Підставами для скасування або зміни судових рішень при розгляді справи в суді касаційної інстанції є:'''
 
1) істотне порушення вимог кримінального процесуального закону;
 
2) неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність;


3) невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженого.
== Передача кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної або Великої Палати Верховного Суду ==
'''Підстави для передачі кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної або Великої Палати Верховного Суду''':


2. При вирішенні питання про наявність зазначених у частині першій цієї статті підстав суд касаційної інстанції має керуватися [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 статтями 412-414 цього Кодексу].
'''Суд''', який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, передає таке кримінальне провадження на розгляд палати, до якої входить така колегія, якщо ця колегія вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з цієї палати або у складі такої палати.


3. Суд касаційної інстанції не вправі скасувати виправдувальний вирок, ухвалу про відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру, ухвалу про закриття кримінального провадження лише з мотивів істотного порушення прав обвинуваченого або особи, стосовно якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
'''Суд''', який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів або палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд об’єднаної палати, якщо ця колегія або палата вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з іншої палати або у складі іншої палати чи іншої об’єднаної палати.


== Новий розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної інстанції ==
'''Суд''', який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або об’єднаної палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така колегія (палата, об’єднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів (палати, об’єднаної палати) іншого касаційного суду.


1. Після скасування вироку або ухвали судом касаційної інстанції суд першої або апеляційної інстанції здійснює судове провадження згідно із загальними вимогами, передбаченими цим Кодексом, в іншому складі суду.
'''Суд''', який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або об’єднаної палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така колегія суддів (палата, об’єднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Великої Палати.


2. Вказівки суду, який розглянув справу в касаційному порядку, є обов’язковими для суду першої чи апеляційної інстанції при новому розгляді.
'''Суд''', який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії або палати, має право передати таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо дійде висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 стаття 434<sup>1</sup> КПК України]).


3. При новому розгляді у суді першої чи апеляційної інстанції застосування суворішого покарання або закону про більш тяжке кримінальне правопорушення допускається тільки за умови, що вирок було скасовано у зв’язку з необхідністю застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення або посилення покарання за скаргою прокурора, потерпілого чи його представника, а також якщо при новому розгляді буде встановлено, що обвинувачений вчинив більш тяжке кримінальне правопорушення, або якщо збільшився обсяг обвинувачення.
Питання про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду вирішується судом більшістю від складу, що його розглядає, <u>за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи</u>, про постановляється ухвала з викладенням мотивів необхідності відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у рішенні, визначеному [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 частинами першою - четвертою статті 434<sup>1</sup> КПК України], або із обґрунтуванням підстав, визначених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253 частиною п’ятою статті 434<sup>1</sup> КПК України].


== '''Постанова суду касаційної інстанції''' ==
Питання про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду може бути вирішене до прийняття постанови судом касаційної інстанції.
'''Постанова суду касаційної інстанції складається з:'''


1) <big>вступної частини із зазначенням</big>:
== Див. також ==
* дати і місця її прийняття;
* [[Оскарження вироку в суді апеляційної інстанції]]
* найменування суду касаційної інстанції, прізвищ та ініціалів суддів і секретаря судового засідання;
* [[Порядок виконання вироку]]
* найменування (номера) кримінального провадження;
* [[Підготовче засідання у кримінальному процесі]]
* прізвища, ім’я і по батькові обвинуваченого, засудженого, року, місяця і дня його народження, місця народження і місця проживання;
* закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється (обвинувачується) особа;
* імен (найменувань) учасників судового провадження;
2) <big>мотивувальної частини із зазначенням</big>:
* короткого змісту вимог касаційної скарги та оскаржених судових рішень;
* узагальнених доводів особи, яка подала касаційну скаргу;
* узагальненого викладу позиції інших учасників судового провадження;
* встановлених судами першої та апеляційної інстанцій обставин;
* мотивів, з яких виходив суд касаційної інстанції при прийнятті постанови, і положення закону, яким він керувався;
3) <big>резолютивної частини із зазначенням</big>:
* висновку суду касаційної інстанції по суті вимог касаційної скарги;
* розподілу процесуальних витрат;
* строку і порядку набрання постановою законної сили.
При залишенні касаційної скарги без задоволення в постанові зазначається, якими нормами права спростовуються її доводи.<br />При скасуванні або зміні судових рішень в постанові має бути зазначено, які статті закону порушено та в чому саме полягають ці порушення.<br />У постанові палати, об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, із застосуванням якої не погодилася колегія суддів або палата, об’єднана палата, що передала справу відповідно на розгляд палати, об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду.<br />'''Постанова Верховного Суду є остаточною і оскарженню не підлягає.'''
 
== Повернення матеріалів кримінального провадження ==
Після закінчення касаційного провадження матеріали кримінального провадження не пізніше як у '''семиденний строк''' направляються до суду першої інстанції, якщо інше не випливає з судового рішення суду касаційної інстанції.


[[Категорія: Оскарження рішення суду]]
[[Категорія: Оскарження рішення суду]]
[[Категорія: Суди]]
[[Категорія: Суди]]

Поточна версія на 11:57, 20 липня 2021

Нормативна база

Загальна інформація

Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.

До повноважень Верховного Суду належать:

 1. здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у випадках, визначених процесуальним законом, - як суд першої або апеляційної інстанції, в порядку, встановленому процесуальним законом;
 2. здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики;
 3. надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою;
 4. надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;
 5. звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України;
 6. забезпечує однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом;
 7. забезпечує апеляційні та місцеві суди методичною інформацією з питань правозастосування;
 8. здійснює інші повноваження, визначені законом (стаття 36 Закону України "Про судоустрій та статус суддів").

Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку

У касаційному порядку можуть бути оскаржені вироки та ухвали про застосування або відмову у застосуванні примусових заходів медичного чи виховного характеру суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові рішення суду апеляційної інстанції, постановлені щодо зазначених судових рішень суду першої інстанції.

Ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції можуть бути оскаржені в касаційному порядку, якщо вони перешкоджають подальшому кримінальному провадженню, крім випадків, передбачених КПК України. Заперечення проти інших ухвал можуть бути включені до касаційної скарги на судове рішення, ухвалене за наслідками апеляційного провадження

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди після його перегляду в апеляційному порядку, а також судове рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на такий вирок можуть бути оскаржені в касаційному порядку:

 • засудженим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди засудженого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою - сьомою статті 474 КПК України, у тому числі нероз’яснення засудженому наслідків укладення угоди;
 • потерпілим, його представником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди потерпілого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами шостою чи сьомою статті 474 КПК України; нероз’яснення потерпілому наслідків укладення угоди;
 • прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена (стаття 424 КПК України).

Ухвала слідчого судді після її перегляду в апеляційному порядку, а також ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таку ухвалу оскарженню в касаційному порядку не підлягають.

Право на касаційне оскарження

Касаційну скаргу мають право подати:

 • засуджений, його законний представник чи захисник - у частині, що стосується інтересів засудженого;
 • виправданий, його законний представник чи захисник - у частині мотивів і підстав виправдання;
 • підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник;
 • законний представник, захисник неповнолітнього чи сам неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про застосування примусових заходів виховного характеру, - в частині, що стосується інтересів неповнолітнього;
 • законний представник чи захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного характеру;
 • прокурор;
 • потерпілий або його законний представник чи представник - у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції;
 • цивільний позивач, його представник або законний представник - у частині, що стосується вирішення цивільного позову;
 • цивільний відповідач або його представник - у частині, що стосується вирішення цивільного позову;
 • представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, - у частині, що стосується інтересів юридичної особи.

Особам, які мають право подати касаційну скаргу, надається можливість ознайомитися в суді з матеріалами кримінального провадження для вирішення питання про подання касаційної скарги.

Порядок і строки касаційного оскарження

Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Касаційна скарга на судові рішення може бути подана протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції, а засудженим, який тримається під вартою, - в той самий строк з дня вручення йому копії судового рішення.

Порядок і строки касаційного оскарження

Протягом строку, встановленого на касаційне оскарження, матеріали кримінального провадження ніким не можуть бути витребувані з суду, який виконує судове рішення, окрім суду касаційної інстанції (стаття 426 КПК України).

Вимоги до касаційної скарги

Касаційна скарга подається в письмовій формі.

У касаційній скарзі зазначаються:

 • найменування суду касаційної інстанції;
 • прізвище, ім’я, по батькові (найменування), поштова адреса особи, яка подає касаційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 • судове рішення, що оскаржується;
 • обґрунтування вимог особи, яка подала касаційну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість судового рішення;
 • вимоги особи, яка подає касаційну скаргу, до суду касаційної інстанції;
 • перелік матеріалів, які додаються.

Якщо особа не бажає брати участі у касаційному розгляді, вона зазначає це в касаційній скарзі. Касаційна скарга підписується особою, яка її подає. Якщо касаційну скаргу подає захисник, представник потерпілого, до неї додаються оформлені належним чином документи, що підтверджують його повноваження відповідно до вимог КПК України.

До касаційної скарги додаються копії судових рішень, які оскаржуються, та копії касаційної скарги з додатками в кількості, необхідній для надіслання сторонам кримінального провадження і учасникам судового провадження. Ця вимога не поширюється на засудженого, який тримається під вартою.

Відмова у відкритті касаційного провадження

Підстави для відмови у відкритті касаційного провадження:

1) касаційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в касаційному порядку;

2) з касаційної скарги, наданих до неї судових рішень та інших документів вбачається, що підстав для задоволення скарги немає.

Суд касаційної інстанції вправі відмовити у відкритті касаційного провадження з підстави, передбаченої пунктом 1, без перевірки відповідності касаційної скарги вимогам статті 427 КПК України.

Суд касаційної інстанції не вправі відмовити у відкритті касаційного провадження з підстави, передбаченої пунктом 2, якщо оскаржується судове рішення, яким згідно з положеннями статті 437 КПК України судом апеляційної інстанції було погіршено становище підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого.

Про відкриття або про відмову у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє ухвалу. Копія ухвали про відкриття касаційного провадження або про відмову у відкритті касаційного провадження разом з касаційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами невідкладно надсилається особі, яка подала касаційну скаргу (стаття 428 КПК України).

Касаційний розгляд

Касаційний розгляд здійснюється згідно з правилами розгляду в суді апеляційної інстанції з урахуванням особливостей, передбачених главою 32 КПК України.

Неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження не перешкоджає проведенню розгляду, якщо такі особи були належним чином повідомлені про дату, час і місце касаційного розгляду та не повідомили про поважні причини свого неприбуття. Якщо для участі в розгляді в судове засідання не прибули учасники кримінального провадження, участь яких згідно з вимогами КПК України або рішенням суду касаційної інстанції є обов’язковою, касаційний розгляд відкладається.

Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги по суті ухвалює судові рішення у формі постанов, які оскарженню не підлягають (стаття 442 КПК України).

Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги

Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право:

→ залишити судове рішення без зміни, а касаційну скаргу - без задоволення;

→ скасувати судове рішення і призначити новий розгляд у суді першої чи апеляційної інстанції;

→ скасувати судове рішення і закрити кримінальне провадження;

→ змінити судове рішення (стаття 436 КПК України).

Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції:

1) істотне порушення вимог кримінального процесуального закону;

2) неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність;

3) невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженого.

Суд касаційної інстанції не вправі скасувати виправдувальний вирок, ухвалу про відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру, ухвалу про закриття кримінального провадження лише з мотивів істотного порушення прав обвинуваченого або особи, стосовно якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Новий розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної інстанції

Після скасування вироку або ухвали судом касаційної інстанції суд першої або апеляційної інстанції здійснює судове провадження згідно із загальними вимогами, передбаченими КПК України, в іншому складі суду.

Вказівки суду, який розглянув справу в касаційному порядку, є обов’язковими для суду першої чи апеляційної інстанції при новому розгляді.

При новому розгляді у суді першої чи апеляційної інстанції застосування суворішого покарання або закону про більш тяжке кримінальне правопорушення допускається тільки за умови, що вирок було скасовано у зв’язку з необхідністю застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення або посилення покарання за скаргою прокурора, потерпілого чи його представника, а також якщо при новому розгляді буде встановлено, що обвинувачений вчинив більш тяжке кримінальне правопорушення, або якщо збільшився обсяг обвинувачення.

Повернення матеріалів кримінального провадження

Після закінчення касаційного провадження матеріали кримінального провадження не пізніше як у семиденний строк направляються до суду першої інстанції, якщо інше не випливає з судового рішення суду касаційної інстанції.

Передача кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної або Великої Палати Верховного Суду

Підстави для передачі кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної або Великої Палати Верховного Суду:

Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, передає таке кримінальне провадження на розгляд палати, до якої входить така колегія, якщо ця колегія вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з цієї палати або у складі такої палати.

Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів або палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд об’єднаної палати, якщо ця колегія або палата вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з іншої палати або у складі іншої палати чи іншої об’єднаної палати.

Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або об’єднаної палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така колегія (палата, об’єднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів (палати, об’єднаної палати) іншого касаційного суду.

Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або об’єднаної палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така колегія суддів (палата, об’єднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Великої Палати.

Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії або палати, має право передати таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо дійде висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики (стаття 4341 КПК України).

Питання про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду вирішується судом більшістю від складу, що його розглядає, за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, про постановляється ухвала з викладенням мотивів необхідності відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у рішенні, визначеному частинами першою - четвертою статті 4341 КПК України, або із обґрунтуванням підстав, визначених частиною п’ятою статті 4341 КПК України.

Питання про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду може бути вирішене до прийняття постанови судом касаційної інстанції.

Див. також