Відмінності між версіями «Переведення з одного виду пенсії на інший»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м
 
(Не показані 30 проміжних версій 10 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
<br />
Кожен має право вибрати один із видів пенсій, якщо за законом він має право одразу на кілька видів пенсійного забезпечення. Буває і так, що право на інший, більш вигідний вид пенсії, людина набуває з часом. Скажімо, отримуючи пенсію по інвалідності, набуває право на пенсію за віком, або пенсіонер за віком набуває право на пенсію по втраті годувальника. Як здійснюється перехід з одного виду пенсії на інший?
<br />
Відповідно до ст. 10 Закону України від 09.07.2003 р. №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності чи у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.
<br />
Виплати спеціальних видів пенсій (наукових, військових, пенсій чорнобильцям і т. д.) регулюються окремими спеціальними законами. Тут же і далі мова піде про пенсії, призначені відповідно до ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
== Порядок переведення з одного виду пенсії на інший. ==
<br />
За нормами статті 45 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.
<br />
При переході з одного виду пенсії на інший, за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в ч. 1 ст. 40 Закону №1058: тобто при переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 або за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв та весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000. При цьому застосовується показник середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.
<br />
Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена частиною другою статті 40 цього Закону для призначення пенсії (за три роки, що передують року звернення за призначенням пенсії за віком).
<br />
Також, при переході на інший вид пенсії застосовується норма статті 28 Закону №1058, а саме мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за наявності у чоловіків 35 років страхового стажу, а у жінок 30 років страхового стажу.
<br />
З аналізу наведених норм слідує, що переведенням з одного виду пенсії на інший є зміна виду пенсії, що визначені ст. 9 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Розглянемо випадок, коли ОСОБА_1 з 16 липня 2009 року отримує пенсію за віком відповідно до п. «ж» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», яка є різновидом пенсії за віком, призначеної на пільгових умовах зі зниженням загального пенсійного віку.
<br />
Розглянемо випадок, коли ОСОБА_1 з 16 липня 2009 року отримує пенсію за віком відповідно до п. «ж» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», яка є різновидом пенсії за віком, призначеної на пільгових умовах зі зниженням загального пенсійного віку.
В липні 2015 року ОСОБА_1 звернулася до управління Пенсійного фонду України із заявою про переведення на пенсію відповідно до статті 17 Закону України «Про пенсійне забезпечення».
В даному випадку переведення з одного виду пенсії на інший відсутнє, оскільки пенсія за віком на пільгових умовах, призначена відповідно до п. «ж» ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", та пенсія за віком багатодітним матерям і матерям інвалідів з дитинства, призначена відповідно до ст. 17 Закону України "Про пенсійне забезпечення", є різновидами пенсії за віком, які призначаються зі зниженням пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» за наявності підстав, встановлених однією з вказаних статтей.


== Куди звертатися: ==
== Нормативна база ==
<br />
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодекс адміністративного судочинства України]
Заяву про переведення з одного виду пенсії на інший подають до органу Пенсійного фонду за місцем проживання (реєстрації) заявника. Можна подати заяву про перехід на інший вид пенсії через представника з наданням документа, що підтверджує його повноваження.
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
<br />
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»]
Згідно порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" заствердженою Постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1(у редакції постанови правління Пенсійного фонду України 07.07.2014 № 13-1) пункту 1.5. Заява про переведення з одного виду пенсії на інший, про перерахунок пенсії, про виплату пенсії у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон, поновлення виплати пенсії, про припинення перерахування пенсії на банківський рахунок та отримання пенсії за місцем фактичного проживання, про виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні, про виплату пенсії за довіреністю, термін дії якої більше одного року, через кожний рік дії такої довіреності, подається пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, а пенсіонерами, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, - до органу, що призначає пенсію, визначеного Пенсійним фондом України.
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1788-12 Закон України "Про пенсійне забезпечення"]
<br />
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закон України "Про судовий збір"]
При цьому розмір пенсії визначатиметься (за бажанням особи, що подає заяву про переведення) або лише з урахуванням матеріалів пенсійної справи, або і з урахуванням додатково наданих документів (страховий стаж та заробіток, набутий після останнього перерахунку, враховуватиметься за даними персоніфікованого обліку).
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1566-05 Постанова правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1 "Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"]
Днем звернення вважається день приймання заяви з усіма необхідними документами.
== Види пенсій ==
Відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 статті 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»] (далі - Закон № 1058) особі, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається '''один вид пенсії''', за її вибором, а саме:
* [[Пенсія за віком. Умови дострокового виходу на пенсію за віком|за віком;]]
* [[Пенсія по інвалідності|по інвалідності;]]
* [[Пенсія в разі втрати годувальника|у зв’язку з втратою годувальника.]]
== Порядок переведення з одного виду пенсії на інший ==
Відповідно до пункту 1.5. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1566-05 Порядку подання та оформлення документів для перерахунку пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1] (далі - Порядок), заява про переведення з одного виду пенсії на інший [[Файл:Заява_про_призначення_перерахунок_пенсії.doc|міні|'''Бланк заяви про призначення/переведення пенсії''']] подається <u>пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії</u>, а пенсіонерами, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, - до органу, що призначає пенсію, визначеного Пенсійним фондом України. При цьому у заяві про виплату частини пенсії непрацездатним членам сім’ї особи, яка знаходиться на повному державному утриманні, вказується адреса одержувача цієї частини пенсії.
За нормами частини третьої [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/page4 статті 45 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"] переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється '''з дня подання заяви''' на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду України.
'''Бланк заяви про призначення/переведення пенсії''' [[Файл:Заява_про_призначення_перерахунок_пенсії.doc|міні|'''Заявf про призначення/переведення пенсії''']]Днем звернення за переведенням з одного виду пенсії на інший вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами.
Якщо заява пересилається поштою, днем звернення за пенсією вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.


Заява з необхідними документами може бути подана територіальному органу Пенсійного фонду України в електронному вигляді з використання [[Порядок отримання кваліфікованого електронного підпису|кваліфікованого електронного підпису]] через [https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/InfoRecalculation '''Портал електронних послуг'''].
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#n697 п.2 ч.3 ст. 45 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"] при переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.
== Перелік документів: ==
== Перелік документів: ==
== До заяви про переведення на інший вид пенсії (див. додаток 1)потрібно додати:
Для переведення з одного виду пенсії на інший, пенсіонер додає до заяви (додаток 2 до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1566-05#Text Прядку]) відповідний пакет документів, визначений пункті 2.1.[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1566-05 Порядку], в залежності від обраного виду пенсії:
# документ про стаж, який не врахований у пенсійній справі, за період до 1 січня 2004 р. (за період після 1 січня 2004 р. відділ персоніфікованого обліку подає довідку з бази даних системи персоніфікованого обліку);
# оригінал паспорту;
# довідку про заробітну плату за період до 1 липня 2000 р., а з 1 липня 2000 р. — індивідуальні відомості про застраховану особу надає відділ персоніфікованого обліку;
# оригінал та копія ідентифікаційного коду заявника;
# документи про виникнення обставин, які впливають на розмір пенсії (наприклад, зміни кількості членів сім'ї, які перебували на утриманні померлого годувальника, визнання заявника інвалідом або самотнім і таким, що потребує стороннього догляду, тощо).
# оригінал трудової книжки;
<br />
# оригінал диплому, якщо навчався на денному відділенні;
За переходу на пенсію з інвалідності, орган, що призначає пенсію, додає до пенсійної справи витяг з акта огляду МСЕК про відновлення, зняття або зміну групи інвалідності.
# оригінал військового квітка, якщо особа проходила військову службу або довідку довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони, МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, Державної кримінально-виконавчої служби, ДСНС про періоди служби;
За переходу на пенсію за втрати годувальника додатково подають: свідоцтво про смерть, довідку про склад сім’ї померлого годувальника, довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про навчання на стаціонарі, документи про перебування члена сім'ї на утриманні годувальника та ін.
# за бажанням довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців до 01 липня 2000 року;
# довідку про проходження військової служби, нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески, у разі якщо за період з 01 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу.
== Ухвалення рішення: ==
== Ухвалення рішення: ==
<br />
'''Не пізніше 10 днів''' після отримання заяви з усіма необхідними для переходу на інший вид пенсії документами орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи й ухвалює рішення про переведення на інший вид пенсії (пункт 4.3. розділу ІV [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1566-05#Text Порядку]).
Не пізніше 10 днів після отримання заяви з усіма необхідними для переходу на інший вид пенсії документами орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи й ухвалює рішення про переведення на інший вид пенсії. При цьому періоди, за які відсутня інформація про сплату страхових внесків у Пенсійний фонд, не враховують. Після отримання даних про їхню оплату проводять перерахунок пенсії з моменту її призначення. Також проводять перерахунок пенсії у разі відсутності даних про середню заробітну плату по Україні за попередній рік. Якщо після проведення перерахунку розмір пенсії зменшився, пенсію в новому розмірі призначають з наступного місяця.
<br />
Виплату нової пенсії проводять не пізніше одного місяця від дня ухвалення рішення про переведення на інший вид пенсії.
Згідно статті 105 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» застраховані особи та члени їхніх сімей мають право на оскарження дій (бездіяльності) страхувальників, виконавчих органів Пенсійного фонду та їх посадових осіб відповідно до законодавства про звернення громадян, а також у судовому порядку.
<br />
Страхувальники мають право на оскарження дій (бездіяльності) виконавчих органів Пенсійного фонду та їх посадових осіб у порядку підлеглості до вищого органу або посадової особи, а також у судовому порядку.
Про визнання дій протиправними та зобов»язання вчинити певні дії Управління Пенсійного фонду України потрібно подати адміністративний позов.
Згідно, ч. 2 ст. 87 Кодексу адміністративного судочинства, розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.(Частина друга статті 87 в редакції Закону № 3674-VI від 08.07.2011).
<br />
Відповідно до,ст.4 ЗУ «Про судовий збір», судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду,- за подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру, який подано фізичною особою - 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.
 
== ДОДАТКИ ==
до Порядку подання та оформлення
документів для призначення
(перерахунку) пенсій відповідно
до Закону України
"Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування"
(пункт 4.1 розділу ІV)
 
 
Пенсійний фонд України
____________________________
(область, місто)
 
 
Управлінню Пенсійного фонду
України _____________ району
 
ЗАЯВА
про призначення/перерахунок пенсії
Гр. ___________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
 
Дата народження: ____________________Тел:___________________
 
Адреса:
Місце реєстрації
 
 
Місце проживання
 
 
Паспорт:
Серія
 
Номер
 
Ким виданий
 
Дата видачі
 
 
 
 
 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) _____________________
 
Прошу пенсію: призначити, перерахувати, поновити, перевести з одного виду на інший
(непотрібне закреслити)
Вид пенсії
 


Кількість утриманців
При цьому періоди, за які відсутня інформація про сплату страхових внесків у Пенсійний фонд України, не враховують.


Після отримання даних про їхню оплату проводять перерахунок пенсії з моменту її призначення.


Пенсія на іншій підставі, державна допомога, виплата на дитину, страхові виплати
Також проводять перерахунок пенсії у разі відсутності даних про середню заробітну плату по Україні за попередній рік.


не призначалась/призначалась
Якщо після проведення перерахунку розмір пенсії зменшився, пенсію в новому розмірі призначають з наступного місяця.


На сьогодні
Виплату нової пенсії проводять '''не пізніше одного місяця''' від дня ухвалення рішення про переведення на інший вид пенсії.


'''Як враховують заробітну плату під час зміни виду пенсії?'''


працюю/не працюю/зареєстрований як фізична особа - підприємець
Під час переведення з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може бути враховано заробітну плату (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій  статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (за весь період страхового стажу починаючи з липня 2000 року, або за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв  і за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року), із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який було враховано під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.


(непотрібне закреслити та завірити підписом)
Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати й набула не менше як 24 місяці страхового стажу після призначення  (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, у разі переведення вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за  віком застосовують середню заробітну плату (дохід), визначену  в частині другій статті 40 зазначеного закону для призначення пенсії (за три роки, що передують року звернення щодо призначення  пенсії за віком).
Пенсію прошу виплачувати:
Поштою


№ рахунка
Отже, показник  середньої заробітної плати (доходу) за три попередні роки застосовують під час переведення лише з пенсії по інвалідності на пенсію за віком (і то, якщо її призначають уперше) і за наявності в особи 24 місяців страхового стажу, який вона набула після призначення (попереднього перерахунку) пенсії по інвалідності незалежно від перерв у роботі.
_________________________________________________________________
== Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб органів Пенсійного фонду України ==
в ________________________________________________________________
У випадку, якщо орган Пенсійного фонду України прийняв рішення про відмову в переведенні з одного виду пенсії на інший та в проведенні відповідного перерахунку пенсійних виплат особі, яка подала заяву, особа може:
* врегулювати цей спір в досудовому порядку шляхом звернення із письмовою заявою до вищестоящого органу (наприклад: Головне Управління Пенсійного фонду України у відповідній області, а також до Пенсійного фонду України);


При призначенні пенсії прошу виключити із підрахунку заробітної плати період з _____ до __________ або провести це автоматизованим способом (непотрібне закреслити). Мені відомо, що відповідно до чинного законодавства громадянин, який має право на різні види пенсій, може отримувати лише одну за його вибором. Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, зобов’язуюсь своєчасно повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію.
* звернутись до [[Звернення до суду: провадження в адміністративній справі|суду]] щодо оскарження неправомірних дій [https://www.pfu.gov.ua/pro-pfu/struktura/pidvidomchi-upravlinnya/ територіального органу Пенсійного фонду].
<u>Документи, копії яких слід підготувати та додати до позовної заяви під час звернення до суду:</u>
# паспорт;
# картка фізичної особи-платника податків;
# пенсійне посвідчення;
# [[Встановлення факту внутрішнього переміщення особи та отримання відповідної довідки|довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи(в разі, якщо особа є ВПО)]];
# документи, отримані від територіального органу Пенсійного фонду України, за результатами звернення (обґрунтування відмови переведення на інший вид пенсії);
# відповідні документи, які підтверджують право особи на переведення на інший вид пенсії; 
# оригінал квитанції про сплату судового збору за подання адміністративного позову або клопотання про звільнення від сплати судового збору, у разі наявності причин такого звільнення;
# копії адміністративного позову з додатками для відповідача.
'''<u>Детальніше див.</u>''' "[[Порядок подання та розгляду скарг на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення]]".
=== Вартість ===
[[Порядок сплати судового збору|Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.]]


"___" ____________ 20___ року Підпис заявника _____________
Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду.


Паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) і подані документи звірено.
Станом на 01 січня 2023 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 2684 грн. (стаття 7 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2710-20#Text Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"]).


М.П. Спеціаліст _________________________
Відповідно до підпункту 1 пункту 3 частини другої статті 4 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3674-17/paran32#n32” Закону України "Про судовий збір"] за подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру, який подано фізичною особою, судовий збір справляється у розмірі - 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і становить 1073,60 грн (станом на 2023 рік).
== Встановлення фактів, що мають юридичне значення ==
У випадку наявності розбіжностей у документах, що підтверджують трудовий стаж, або неправильного написання прізвища, імені, по батькові, дати народження чи інших відомостей, необхідно звернутися до суду із заявою в порядку [[Звернення до суду: окреме провадження|окремого провадження]], з метою встановлення факту [[Встановлення факту існування трудових правовідносин|перебування у трудових відносинах]], факту належності документу, чи з метою встановлення інших фактів, що мають юридичне значення.  


Начальник управління _______________
Порядок розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення регламентовано главою 6 розділу IV [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільного процесуального кодексу України].


[[КАТЕГОРІЯ: Призначення пенсії]]
'''Судовий збір за подання заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення''' фізичною особою відповідно до підпункту 4 пункту 1 частини другої статті 4 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17#Text Закону України "про судовий збір"] визначається як <u>0,2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб</u>.
[[КАТЕГОРІЯ: Перерахунок пенсії]]
== Див. також ==
* [[Звернення до суду: провадження в адміністративній справі]]
* [[Вимоги до оформлення звернень громадян та терміни їх розгляду]]
[[Категорія:Пенсійне забезпечення]]

Поточна версія на 09:42, 17 лютого 2023

Нормативна база

Види пенсій

Відповідно до статті 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон № 1058) особі, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається один вид пенсії, за її вибором, а саме:

Порядок переведення з одного виду пенсії на інший

Відповідно до пункту 1.5. Порядку подання та оформлення документів для перерахунку пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1 (далі - Порядок), заява про переведення з одного виду пенсії на інший Файл:Заява про призначення перерахунок пенсії.doc подається пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, а пенсіонерами, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, - до органу, що призначає пенсію, визначеного Пенсійним фондом України. При цьому у заяві про виплату частини пенсії непрацездатним членам сім’ї особи, яка знаходиться на повному державному утриманні, вказується адреса одержувача цієї частини пенсії. За нормами частини третьої статті 45 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду України. Бланк заяви про призначення/переведення пенсії Файл:Заява про призначення перерахунок пенсії.docДнем звернення за переведенням з одного виду пенсії на інший вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами. Якщо заява пересилається поштою, днем звернення за пенсією вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Заява з необхідними документами може бути подана територіальному органу Пенсійного фонду України в електронному вигляді з використання кваліфікованого електронного підпису через Портал електронних послуг.

Відповідно до п.2 ч.3 ст. 45 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" при переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Перелік документів:

Для переведення з одного виду пенсії на інший, пенсіонер додає до заяви (додаток 2 до Прядку) відповідний пакет документів, визначений пункті 2.1.Порядку, в залежності від обраного виду пенсії:

  1. оригінал паспорту;
  2. оригінал та копія ідентифікаційного коду заявника;
  3. оригінал трудової книжки;
  4. оригінал диплому, якщо навчався на денному відділенні;
  5. оригінал військового квітка, якщо особа проходила військову службу або довідку довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони, МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, Державної кримінально-виконавчої служби, ДСНС про періоди служби;
  6. за бажанням довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців до 01 липня 2000 року;
  7. довідку про проходження військової служби, нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески, у разі якщо за період з 01 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу.

Ухвалення рішення:

Не пізніше 10 днів після отримання заяви з усіма необхідними для переходу на інший вид пенсії документами орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи й ухвалює рішення про переведення на інший вид пенсії (пункт 4.3. розділу ІV Порядку).

При цьому періоди, за які відсутня інформація про сплату страхових внесків у Пенсійний фонд України, не враховують.

Після отримання даних про їхню оплату проводять перерахунок пенсії з моменту її призначення.

Також проводять перерахунок пенсії у разі відсутності даних про середню заробітну плату по Україні за попередній рік.

Якщо після проведення перерахунку розмір пенсії зменшився, пенсію в новому розмірі призначають з наступного місяця.

Виплату нової пенсії проводять не пізніше одного місяця від дня ухвалення рішення про переведення на інший вид пенсії.

Як враховують заробітну плату під час зміни виду пенсії?

Під час переведення з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може бути враховано заробітну плату (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій  статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (за весь період страхового стажу починаючи з липня 2000 року, або за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв  і за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року), із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який було враховано під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати й набула не менше як 24 місяці страхового стажу після призначення  (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, у разі переведення вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за  віком застосовують середню заробітну плату (дохід), визначену  в частині другій статті 40 зазначеного закону для призначення пенсії (за три роки, що передують року звернення щодо призначення  пенсії за віком).

Отже, показник  середньої заробітної плати (доходу) за три попередні роки застосовують під час переведення лише з пенсії по інвалідності на пенсію за віком (і то, якщо її призначають уперше) і за наявності в особи 24 місяців страхового стажу, який вона набула після призначення (попереднього перерахунку) пенсії по інвалідності незалежно від перерв у роботі.

Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб органів Пенсійного фонду України

У випадку, якщо орган Пенсійного фонду України прийняв рішення про відмову в переведенні з одного виду пенсії на інший та в проведенні відповідного перерахунку пенсійних виплат особі, яка подала заяву, особа може:

  • врегулювати цей спір в досудовому порядку шляхом звернення із письмовою заявою до вищестоящого органу (наприклад: Головне Управління Пенсійного фонду України у відповідній області, а також до Пенсійного фонду України);

Документи, копії яких слід підготувати та додати до позовної заяви під час звернення до суду:

  1. паспорт;
  2. картка фізичної особи-платника податків;
  3. пенсійне посвідчення;
  4. довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи(в разі, якщо особа є ВПО);
  5. документи, отримані від територіального органу Пенсійного фонду України, за результатами звернення (обґрунтування відмови переведення на інший вид пенсії);
  6. відповідні документи, які підтверджують право особи на переведення на інший вид пенсії;
  7. оригінал квитанції про сплату судового збору за подання адміністративного позову або клопотання про звільнення від сплати судового збору, у разі наявності причин такого звільнення;
  8. копії адміністративного позову з додатками для відповідача.

Детальніше див. "Порядок подання та розгляду скарг на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення".

Вартість

Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду.

Станом на 01 січня 2023 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 2684 грн. (стаття 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік").

Відповідно до підпункту 1 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" за подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру, який подано фізичною особою, судовий збір справляється у розмірі - 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і становить 1073,60 грн (станом на 2023 рік).

Встановлення фактів, що мають юридичне значення

У випадку наявності розбіжностей у документах, що підтверджують трудовий стаж, або неправильного написання прізвища, імені, по батькові, дати народження чи інших відомостей, необхідно звернутися до суду із заявою в порядку окремого провадження, з метою встановлення факту перебування у трудових відносинах, факту належності документу, чи з метою встановлення інших фактів, що мають юридичне значення.

Порядок розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення регламентовано главою 6 розділу IV Цивільного процесуального кодексу України.

Судовий збір за подання заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення фізичною особою відповідно до підпункту 4 пункту 1 частини другої статті 4 Закону України "про судовий збір" визначається як 0,2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Див. також