Оформлення листка непрацездатності (лікарняного) під час перебування у відпустці

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 10:26, 24 січня 2024, створена Volodymyr.markovskyi (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану!

Відповідно до внесених змін до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2021 року № 1066 "Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки", установити, що на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування:

у разі відсутності у закладі охорони здоров’я бланків листків непрацездатності та неможливості їх отримання дозволяється за рішенням керівника закладу охорони здоров’я видача листків непрацездатності, роздрукованих на білому аркуші паперу за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2004 року за № 1454/10053. При цьому у рядку, де вказується серія бланка, зазначається ЄДРПОУ закладу охорони здоров’я, а де номер бланка - порядковий номер запису у Журналі реєстрації листків непрацездатності.

листок непрацездатності, виданий відповідно до абзацу другого цього пункту, вважається документом, що підтверджує факт тимчасової непрацездатності та прирівнюється до листка непрацездатності, виданого на бланку.

Окрім цього, 01 січня 2023 року набрала чинності оновлена редакція Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», яким передбачено, що саме Пенсійний фонд України є уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Кому видається листок непрацездатності

В разі хвороби працівника під час виконання свої трудових обов’язків , він повинен звернутись до медичного закладу та отримати листок непрацездатності для звільнення від роботи у зв'язку з непрацездатністю, а також отримати матеріальне забезпечення застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності. Така ж процедура застосовується для працівників, які хворіють, перебуваючи у відпустці.

Зверніть увагу! Заклади охорони здоров'я України перейшли на оформлення електронного листка непрацездатності з 1 жовтня 2021 року .

Листок непрацездатності - сформований (виданий) програмними засобами Реєстру на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність або документа, що засвідчує факт усиновлення дитини, і зареєстрований за єдиним реєстраційним номером листка непрацездатності у Реєстрі електронний документ, що є підставою для звільнення від роботи, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (п. 2 Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затвердженого постановою КМУ від 17 квітня 2019 року № 328 ).

Порядок видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 червня 2021 року № 1234Відповідно до п. 2 розділу II Порядку, листок непрацездатності формується в Реєстрі на підставі медичного висновку (медичних висновків) у разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Після формування медичного висновку про тимчасову працездатність пацієнту на телефон має прийти смс-повідомлення (на номер, визначений як контактний в електронній системі охорони здоров’я). Медичний висновок про тимчасову непрацездатність, з моменту накладання на нього КЕП лікаря, автоматично передається з електронної системи охорони здоров’я до Електронного реєстру листків непрацездатності, адміністратором, якого є Пенсійний фонд України.

На підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність формується електронний листок непрацездатності.

Під час формування листка непрацездатності враховується інформація про основне місце роботи застрахованої особи, визначене за даними повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Сформований листок непрацездатності надсилається страхувальникам, з якими застрахована особа перебуває у трудових відносинах (за основним місцем роботи та за сумісництвом) через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Листок непрацездатності видається:

 • Громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які проживають в Україні і працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у тому числі в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах.
 • Особам, обраним на виборні посади до органів державної влади, місцевого самоврядування та інших органів, у тому числі громадських організацій.
 • Членам колективних підприємств, сільськогосподарських та інших виробничих кооперативів.
 • Особам, які забезпечують себе роботою самостійно (особи, які  займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок).
 • Громадянам України, які постійно проживають на території України та працюють на умовах трудового договору (контракту) за межами України і не застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають.

Які відпустки підлягають перенесенню або продовженню на час хвороби та підлягають оплаті лікарняного

Якщо у період відпустки настала непрацездатність, вона підлягає продовженню на кількість календарних днів, протягом яких працівник відповідно до листка непрацездатності хворів.

Однак відпустки не усіх видів можна перенести чи продовжити на час хвороби.

Підлягають перенесенню на інший період або продовженню:

 • щорічна основна відпустка (ст. 80 КЗпП України і ст. 11 Закону України "Про відпустки");
 • щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці;
 • щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці, у тому числі за роботу із комп’ютером, за ненормований робочий день;
 • додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (ч. 7 ст. 20 Закону України "Про відпустки");
 • інші додаткові відпустки, передбачені законодавством ( щорічна додаткова відпустка за стаж державної служби, за стаж служби в ОМС).

Важливо! За вищезазначених підстав оплачується лікарняний, оформлений належним чином.

Не підлягають перенесенню на інший період або продовженню (лист Мінпраці від 17.11.2006 № 415/13/116-06):

Лікарняний в такому випадку не оплачується .

Зверніть увагу! Лікарняний по догляду за дні хвороби, що припадають на період відпустки, оплаті не підлягає, а відпустку не продовжують і не переносять. Продовжувати або переносити відпустку на дні лікарняного по догляду за дитиною (іншим членом сім’ї) не можна. Тому якщо працівник у період щорічної відпустки доглядає за хворою дитиною, то відпустка на дні хвороби дитини не продовжується. Пояснюється це тим, що у трудовому законодавстві йдеться про хворобу в період відпустки саме працівника. Та й листок непрацездатності по догляду в період відпустки працівнику не видадуть (пп. 3.11 і 3.15 Інструкції № 455). Отже, документально підтвердити цей факт не вийде. Однак, якщо листок непрацездатності по догляду був помилково виданий, дні тимчасової непрацездатності, що припадають на період відпустки, оплаті не підлягають (ч. 6 ст. 22 Закону № 1105).

Оформлення листка непрацездатності під час щорічної відпустки

Згідно зі статтею 78 Кодексу законів про працю України дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, до щорічних відпусток не включаються.

Якщо працівник під час перебування щорічної відпустки захворів і відкрив листок непрацездатності, то кількість днів хвороби, яка збіглася з такою відпусткою, повинна бути продовжена на ту ж саму кількість днів відпусткою або перенесена на інший період в межах 12 місяців після закінчення робочого року за згодою працівника і роботодавця.

Дії кадровика при відкритті лікарняного працівника, який перебуває у щорічній відпустці і отримав відпускні:

 • Наказ, який був раніше виданий на щорічну відпустку, не скасовуємо.
 • Дочекайтеся одужання працівника і закриття лікарняного.
 • Працівник подає письмову заяву на продовження щорічної відпустки чи перенесення на інший період.
 • Видаєте новий наказ на підставі заяви працівника про продовження відпустки чи перенесення на інший період.
 • В особову карту форми П-2 вносимо зміни щодо продовження чи перенесення відпустки.

Отже, у разі відкриття працівником листка непрацездатності під час щорічної відпустки, йому повинні бути надані дні цієї невикористаної відпустки, що припали на період хвороби, шляхом продовження чи перенесення на інший період. Таким правом працівник зобов'язаний скористатися до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка, надавши письмову заяву. І лише після письмової згоди надається наказ про продовження чи перенесення щорічної відпустки. З вище викладеного робимо висновок, що підставою для видання наказу про продовження чи перенесення щорічної відпустки є листок непрацездатності і письмова заява працівника, тобто рішення про продовження або перенесення відпустки приймається за згодою між працівником та роботодавцем.

Працівник зобов’язаний повідомити роботодавця про своє рішення продовжити або перенести відпустку на бажаний термін та про причини продовження або перенесення відпустки. У свою чергу роботодавець має видати наказ про продовження або перенесення відпустки. Підставами для такого наказу є листок непрацездатності та заява працівника. Відпустку продовжують або переносять на кількість календарних днів хвороби, що припадають на період відпустки.

Відповідно до абзацу п’ятого частини 2 статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» у разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) відпустці допомога надається у порядку та розмірах, установлених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Оплата періоду тимчасової непрацездатності

Період тимчасової непрацездатності під час перебування працівника у щорічній відпустці оплачують у звичайному порядку:

перші 5 днів — за рахунок роботодавця;

решта днів — за рахунок Фонду соціального страхування України (Пенсійного фонду України).

При цьому тимчасову непрацездатність оплачують за всі календарні дні хвороби (включаючи робочі, вихідні, неробочі або святкові дні). Розрахунок лікарняних здійснюють за нормами Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р.№ 1266.

Розмір лікарняних залежить від страхового стажу та наявності пільгового статусу в застрахованої особи. Тобто, все те ж саме, якби не було жодної відпустки.