Оформлення листка непрацездатності (лікарняного) під час перебування у відпустці

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Кому видається листок непрацездатності

В разі хвороби працівника під час виконання свої трудових обов’язків , він повинен звернутись до медичного закладу та отримати листок непрацездатності для звільнення від роботи у зв'язку з непрацездатністю, а також отримати матеріальне забезпечення застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності. Така ж процедура застосовується для працівників, які хворіють, перебуваючи у відпустці.

Зразок і технічний опис листка непрацездатності визначено Інструкцію про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом МОЗ, Мінпраці, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406.
Видачу, продовження та облік листків непрацездатності регламентовано Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455.

Листок непрацездатності видається:

  • Громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які проживають в Україні і працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у тому числі в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах.
  • Особам, обраним на виборні посади до органів державної влади, місцевого самоврядування та інших органів, у тому числі громадських організацій.
  • Членам колективних підприємств, сільськогосподарських та інших виробничих кооперативів.
  • Особам, які забезпечують себе роботою самостійно (особи, які  займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок).
  • Громадянам України, які постійно проживають на території України та працюють на умовах трудового договору (контракту) за межами України і не застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають.

Вимоги до видачі листка непрацездатності

Видача листка непрацездатності здійснюється лікуючим лікарем або фельдшером при пред'явленні паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу непрацездатного, переважно за місцем проживання чи роботи, і не може бути платною послугою в закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності. Листок непрацездатності видається і закривається в одному лікувально-профілактичному закладі, крім випадків доліковування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів.

Особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи (під час відрядження, санаторно-курортного лікування, відпустки тощо), листок непрацездатності видається за місцем їх тимчасового перебування з дозволу головного лікаря лікувально-профілактичного закладу на число днів непрацездатності і засвідчується круглою печаткою закладу охорони здоров'я.

Лицьовий бік бланка листка непрацездатності заповнюється лікуючим лікарем або молодшим медичним працівником з медичною освітою. Зворотний бік бланка листка непрацездатності  заповнюється за місцем роботи застрахованої особи. Записи в листку непрацездатності здійснюються розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом.    

Які відпустки підлягають перенесенню або продовженню на час хвороби та підлягають оплаті лікарняного

Якщо у період відпустки настала непрацездатність, вона підлягає продовженню на кількість календарних днів, протягом яких працівник відповідно до листка непрацездатності хворів. Однак відпустки не усіх видів можна перенести чи продовжити на час хвороби.

Підлягають перенесенню на інший період або продовженню:

  • щорічна основна відпустка (ст. 80 КЗпП України і ст. 11 Закону України "Про відпустки");
  • щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці;
  • щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці, у тому числі за роботу із комп’ютером, за ненормований робочий день;
  • додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (ч. 7 ст. 20 Закону України "Про відпустки");
  • інші додаткові відпустки, передбачені законодавством ( щорічна додаткова відпустка за стаж державної служби, за стаж служби в ОМС).

Важливо! За вищезазначених підстав оплачується  лікарняний, оформлений належним чином.

Не підлягають перенесенню на інший період або продовженню (лист Мінпраці від 17.11.2006 № 415/13/116-06):

Лікарняний в такому випадку не оплачується .

Зверніть увагу! Лікарняний по догляду за дні хвороби, що припадають на період відпустки, оплаті не підлягає, а відпустку не продовжують і не переносять. Продовжувати або переносити відпустку на дні лікарняного по догляду за дитиною (іншим членом сім’ї) не можна. Тому якщо працівник у період щорічної відпустки доглядає за хворою дитиною, то відпустка на дні хвороби дитини не продовжується. Пояснюється це тим, що у трудовому законодавстві йдеться про хворобу в період відпустки саме працівника. Та й листок непрацездатності по догляду в період відпустки працівнику не видадуть (пп. 3.11 і 3.15 Інструкції № 455). Отже, документально підтвердити цей факт не вийде. Однак, якщо листок непрацездатності по догляду був помилково виданий, дні тимчасової непрацездатності, що припадають на період відпустки, оплаті не підлягають (ч. 6 ст. 22 Закону № 1105).

Оформлення листка непрацездатності під час щорічної відпустки

Виданий працівникові належним чином оформлений листок непрацездатності є підставою для продовження чи перенесення щорічної відпустки незалежно від причин непрацездатності. Відповідно щорічна відпустка працівника не подовжується і не переноситься, якщо вона припала на період непрацездатності, що належним чином не засвідчений,  лист Міністерства соціальної політики України від 17.07.2017 р. № 1922/0/101-17/284.

Якщо працівник надав листок непрацездатності, який належним чином не оформлений ( наприклад відсутні підписи, печатки, тощо) і в подальшому виправлення до цього листка не будуть внесені, то на підставі такого листка непрацездатності відпустку не переносять і не продовжують.    

Порядок надання продовженої або перенесеної відпустки

При продовженні відпустки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю невикористана частина щорічної відпустки по закінченні тимчасової непрацездатності не використовується працівником самостійно, вона має бути надана (лист Мінсоцполітики від 31.01.2012 № 30/13/133-12).

Новий строк надання відпустки має бути узгоджений сторонами трудового договору: роботодавцем та працівником. Тому продовження або перенесення відпустки оформляють новим наказом (розпорядженням). Підставами для такого наказу є лікарняний лист та заява працівника. Оскільки відпустку надають у календарних днях, то і продовжують або переносять її теж на календарні дні. Орієнтир у цьому випадку – лист непрацездатності. Тобто, відпустку продовжують або переносять на кількість календарних днів хвороби, що припадають на період відпустки.