Відмінності між версіями «Обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
м (Обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці)
м (Обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці)
Рядок 6: Рядок 6:
 
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0902-05 Наказ Служби безпеки України "Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" від 12 серпня 2005 року N 440]  
 
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0902-05 Наказ Служби безпеки України "Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" від 12 серпня 2005 року N 440]  
 
== Обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці ==
 
== Обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці ==
Суспільні відносини, пов'язані з віднесенням інформації до державної таємниці, засекречуванням, розсекречуванням її матеріальних носіїв та охороною державної таємниці з метою захисту національної безпеки України врегульовані Законом України “Про державну таємницю” від 21.01.1994 р. № 3855-XII.<br />
+
Суспільні відносини, пов'язані з віднесенням інформації до державної таємниці, засекречуванням, розсекречуванням її матеріальних носіїв та охороною державної таємниці з метою захисту національної безпеки України врегульовані [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 Законом України “Про державну таємницю” від 21.01.1994 р. № 3855-XII].<br />
  
Згідно ст. 1 Закону України “Про державну таємницю”:<br />
+
Згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 ст. 1 Закону України “Про державну таємницю”]:<br />
 
* державна таємниця (далі також - секретна інформація) - вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою;
 
* державна таємниця (далі також - секретна інформація) - вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою;
 
* віднесення інформації до державної таємниці - процедура прийняття (державним експертом з питань таємниць) рішення про віднесення категорії відомостей або окремих відомостей до державної таємниці з установленням ступеня їх секретності шляхом обгрунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі розголошення цих відомостей, включенням цієї інформації до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та з опублікуванням цього Зводу, змін до нього;
 
* віднесення інформації до державної таємниці - процедура прийняття (державним експертом з питань таємниць) рішення про віднесення категорії відомостей або окремих відомостей до державної таємниці з установленням ступеня їх секретності шляхом обгрунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі розголошення цих відомостей, включенням цієї інформації до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та з опублікуванням цього Зводу, змін до нього;
Рядок 15: Рядок 15:
 
* Звід відомостей, що становлять державну таємницю, - акт, в якому зведено переліки відомостей, що згідно з рішеннями державних експертів з питань таємниць становлять державну таємницю у визначених цим Законом сферах.<br />
 
* Звід відомостей, що становлять державну таємницю, - акт, в якому зведено переліки відомостей, що згідно з рішеннями державних експертів з питань таємниць становлять державну таємницю у визначених цим Законом сферах.<br />
  
Згідно з ч. 1 ст. 3 України “Про державну таємницю” '''дія цього Закону поширюється на''' органи законодавчої, виконавчої та судової влади, органи прокуратури України, інші державні органи, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації усіх форм власності, об'єднання громадян (далі - державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації), що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, '''громадян України, іноземців та осіб без громадянства, яким у встановленому порядку наданий доступ до державної таємниці'''.<br /><br />
+
Згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 ч. 1 ст. 3 України “Про державну таємницю”] '''дія цього Закону поширюється на''' органи законодавчої, виконавчої та судової влади, органи прокуратури України, інші державні органи, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації усіх форм власності, об'єднання громадян (далі - державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації), що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, '''громадян України, іноземців та осіб без громадянства, яким у встановленому порядку наданий доступ до державної таємниці'''.<br /><br />
  
Статтею 29 Закону України “Про державну таємницю” установлено, що '''громадянин, якому було надано допуск та доступ до державної таємниці у порядку, встановленому законодавством, і який реально був обізнаний з нею, може бути обмежений у праві виїзду на постійне місце проживання в іноземну державу до розсекречування відповідної інформації, але не більш як на п'ять років з часу припинення діяльності, пов'язаної з державною таємницею'''.<br />
+
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 Статтею 29 Закону України “Про державну таємницю”] установлено, що '''громадянин, якому було надано допуск та доступ до державної таємниці у порядку, встановленому законодавством, і який реально був обізнаний з нею, може бути обмежений у праві виїзду на постійне місце проживання в іноземну державу до розсекречування відповідної інформації, але не більш як на п'ять років з часу припинення діяльності, пов'язаної з державною таємницею'''.<br />
  
 
Не обмежується виїзд у держави, з якими Україна має міжнародні договори, що передбачають такий виїзд і згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.<br />
 
Не обмежується виїзд у держави, з якими Україна має міжнародні договори, що передбачають такий виїзд і згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.<br />
Рядок 23: Рядок 23:
 
На громадянина також поширюються обмеження свободи інформаційної діяльності, що випливають з цього Закону.<br /><br />
 
На громадянина також поширюються обмеження свободи інформаційної діяльності, що випливають з цього Закону.<br /><br />
  
Статтею 28 Закону України “Про державну таємницю” визначено, що громадянин, якому надано допуск до державної таємниці, зобов'язаний:<br />
+
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 Статтею 28 Закону України “Про державну таємницю”] визначено, що громадянин, якому надано допуск до державної таємниці, зобов'язаний:<br />
 
* не допускати розголошення будь-яким способом державної таємниці, яка йому довірена або стала відомою у зв'язку з виконанням службових обов'язків;
 
* не допускати розголошення будь-яким способом державної таємниці, яка йому довірена або стала відомою у зв'язку з виконанням службових обов'язків;
 
* не брати участі в діяльності політичних партій та громадських організацій, діяльність яких заборонена в порядку, встановленому законом;
 
* не брати участі в діяльності політичних партій та громадських організацій, діяльність яких заборонена в порядку, встановленому законом;
Рядок 31: Рядок 31:
 
* додержуватися інших вимог законодавства про державну таємницю.<br />
 
* додержуватися інших вимог законодавства про державну таємницю.<br />
  
Пунктом 1 ч. 1 ст. 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" від 21.01.1994 р. № 3857-XII /'''''Підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України'''''/ передбачено, що '''право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення терміну, встановленого статтею 12 цього Закону'''.<br /><br />
+
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12 Пунктом 1 ч. 1 ст. 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" від 21.01.1994 р. № 3857-XII] /'''''Підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України'''''/ передбачено, що '''право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення терміну, встановленого статтею 12 цього Закону'''.<br /><br />
  
Частиною 3 ст. 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" визначено, що '''тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з України у випадках, передбачених частинами першою та шостою цієї статті, запроваджується в порядку, передбаченому законодавством. У разі запровадження такого обмеження орган, що його запровадив, в одноденний строк повідомляє про це громадянина України, стосовно якого запроваджено обмеження, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону'''.<br /><br />
+
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12 Частиною 3 ст. 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України"] визначено, що '''тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з України у випадках, передбачених частинами першою та шостою цієї статті, запроваджується в порядку, передбаченому законодавством. У разі запровадження такого обмеження орган, що його запровадив, в одноденний строк повідомляє про це громадянина України, стосовно якого запроваджено обмеження, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону'''.<br /><br />
  
В відповідності до статті 12 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" '''виїзд з України громадянина України, який обізнаний з відомостями, що становлять державну таємницю України, може бути не дозволено у випадках, передбачених Законом України "Про державну таємницю"'''.<br />
+
В відповідності до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12 статті 12 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України"] '''виїзд з України громадянина України, який обізнаний з відомостями, що становлять державну таємницю України, може бути не дозволено у випадках, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 Законом України "Про державну таємницю"]'''.<br />
  
 
'''Обмеження повинні бути доведені до відома громадян власником або уповноваженим ним органом, керівником навчального закладу, командуванням військової частини під час прийняття на роботу (навчання) та зарахування на військову службу, пов'язаних з допуском до відомостей, що становлять державну таємницю'''.<br />
 
'''Обмеження повинні бути доведені до відома громадян власником або уповноваженим ним органом, керівником навчального закладу, командуванням військової частини під час прийняття на роботу (навчання) та зарахування на військову службу, пов'язаних з допуском до відомостей, що становлять державну таємницю'''.<br />
Рядок 43: Рядок 43:
 
'''Таким чином, для того щоб стверджувати, що громадянин обмежений у праві виїзду на постійне місце проживання в іноземну державу повинна бути наступна сукупність обставин щодо громадянина:'''<br /><br />
 
'''Таким чином, для того щоб стверджувати, що громадянин обмежений у праві виїзду на постійне місце проживання в іноземну державу повинна бути наступна сукупність обставин щодо громадянина:'''<br /><br />
  
* громадянину було надано допуск до державної таємниці (статті 22-24 Закону України “Про державну таємницю”);
+
* громадянину було надано допуск до державної таємниці ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 статті 22-24 Закону України “Про державну таємницю”]);
 
* вказаний  допуск до державної таємниці був наданий у порядку, встановленому законодавством;
 
* вказаний  допуск до державної таємниці був наданий у порядку, встановленому законодавством;
* громадянин надав зобов'язання громадянина України у зв'язку з допуском до державної таємниці (згідно Наказу Голови Служби безпеки України “Про затвердження зобов'язання громадянина України у зв'язку з допуском до державної таємниці та анкети для оформлення допуску до державної таємниці” від 18.07.2001 року N 190);
+
* громадянин надав зобов'язання громадянина України у зв'язку з допуском до державної таємниці (згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0753-01 Наказу Голови Служби безпеки України “Про затвердження зобов'язання громадянина України у зв'язку з допуском до державної таємниці та анкети для оформлення допуску до державної таємниці” від 18.07.2001 року N 190]);
* громадянину було надано доступ до державної таємниці (ст. 27 Закону України “Про державну таємницю”);
+
* громадянину було надано доступ до державної таємниці ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 ст. 27 Закону України “Про державну таємницю”]);
* вказаний  доступ до державної таємниці був наданий у порядку, встановленому законодавством (ст. 27 Закону України “Про державну таємницю”);
+
* вказаний  доступ до державної таємниці був наданий у порядку, встановленому законодавством ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 ст. 27 Закону України “Про державну таємницю”]);
* з громадянином був укладений договір, як з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею (згідно Наказу Державного комітету України з питань державних секретів "Про затвердження Типової форми трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею, та Зобов'язання громадянина України у зв'язку з допуском до державної таємниці" від 08.12.1994 р. N 44);
+
* з громадянином був укладений договір, як з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею (згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0006-95 Наказу Державного комітету України з питань державних секретів "Про затвердження Типової форми трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею, та Зобов'язання громадянина України у зв'язку з допуском до державної таємниці" від 08.12.1994 р. N 44]);
 
* громадянин був реально обізнаний з інформацією, що є державною таємницею;
 
* громадянин був реально обізнаний з інформацією, що є державною таємницею;
* що вказана інформація, з якою громадянин був обізнаний, є державною таємницею, і віднесена до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (згідно Наказу Служби безпеки України "Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" від 12 серпня 2005 року N 440);
+
* що вказана інформація, з якою громадянин був обізнаний, є державною таємницею, і віднесена до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0902-05 Наказу Служби безпеки України "Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" від 12 серпня 2005 року N 440]);
 
* що вказана державна таємниця не є розсекреченою;
 
* що вказана державна таємниця не є розсекреченою;
 
* що з державою, в яку громадянин бажає виїхати на постійне місце проживання, не укладено відповідні договори, що передбачають такий виїзд і згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
 
* що з державою, в яку громадянин бажає виїхати на постійне місце проживання, не укладено відповідні договори, що передбачають такий виїзд і згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

Версія за 17:42, 1 лютого 2020

Нормативні документи

Обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці

Суспільні відносини, пов'язані з віднесенням інформації до державної таємниці, засекречуванням, розсекречуванням її матеріальних носіїв та охороною державної таємниці з метою захисту національної безпеки України врегульовані Законом України “Про державну таємницю” від 21.01.1994 р. № 3855-XII.

Згідно ст. 1 Закону України “Про державну таємницю”:

 • державна таємниця (далі також - секретна інформація) - вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою;
 • віднесення інформації до державної таємниці - процедура прийняття (державним експертом з питань таємниць) рішення про віднесення категорії відомостей або окремих відомостей до державної таємниці з установленням ступеня їх секретності шляхом обгрунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі розголошення цих відомостей, включенням цієї інформації до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та з опублікуванням цього Зводу, змін до нього;
 • допуск до державної таємниці - оформлення права громадянина на доступ до секретної інформації;
 • доступ до державної таємниці - надання повноважною посадовою особою дозволу громадянину на ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, або ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, цією посадовою особою відповідно до її службових повноважень.
 • Звід відомостей, що становлять державну таємницю, - акт, в якому зведено переліки відомостей, що згідно з рішеннями державних експертів з питань таємниць становлять державну таємницю у визначених цим Законом сферах.

Згідно з ч. 1 ст. 3 України “Про державну таємницю” дія цього Закону поширюється на органи законодавчої, виконавчої та судової влади, органи прокуратури України, інші державні органи, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації усіх форм власності, об'єднання громадян (далі - державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації), що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, громадян України, іноземців та осіб без громадянства, яким у встановленому порядку наданий доступ до державної таємниці.

Статтею 29 Закону України “Про державну таємницю” установлено, що громадянин, якому було надано допуск та доступ до державної таємниці у порядку, встановленому законодавством, і який реально був обізнаний з нею, може бути обмежений у праві виїзду на постійне місце проживання в іноземну державу до розсекречування відповідної інформації, але не більш як на п'ять років з часу припинення діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

Не обмежується виїзд у держави, з якими Україна має міжнародні договори, що передбачають такий виїзд і згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

На громадянина також поширюються обмеження свободи інформаційної діяльності, що випливають з цього Закону.

Статтею 28 Закону України “Про державну таємницю” визначено, що громадянин, якому надано допуск до державної таємниці, зобов'язаний:

 • не допускати розголошення будь-яким способом державної таємниці, яка йому довірена або стала відомою у зв'язку з виконанням службових обов'язків;
 • не брати участі в діяльності політичних партій та громадських організацій, діяльність яких заборонена в порядку, встановленому законом;
 • не сприяти іноземним державам, іноземним організаціям чи їх представникам, а також окремим іноземцям та особам без громадянства у провадженні діяльності, що завдає шкоди інтересам національної безпеки України;
 • виконувати вимоги режиму секретності;
 • повідомляти посадових осіб, які надали йому доступ до державної таємниці, та відповідні режимно-секретні органи про виникнення обставин, передбачених статтею 23 цього Закону, або інших обставин, що перешкоджають збереженню довіреної йому державної таємниці, а також повідомляти у письмовій формі про свій виїзд з України;
 • додержуватися інших вимог законодавства про державну таємницю.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" від 21.01.1994 р. № 3857-XII /Підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України/ передбачено, що право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення терміну, встановленого статтею 12 цього Закону.

Частиною 3 ст. 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" визначено, що тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з України у випадках, передбачених частинами першою та шостою цієї статті, запроваджується в порядку, передбаченому законодавством. У разі запровадження такого обмеження орган, що його запровадив, в одноденний строк повідомляє про це громадянина України, стосовно якого запроваджено обмеження, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.

В відповідності до статті 12 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" виїзд з України громадянина України, який обізнаний з відомостями, що становлять державну таємницю України, може бути не дозволено у випадках, передбачених Законом України "Про державну таємницю".

Обмеження повинні бути доведені до відома громадян власником або уповноваженим ним органом, керівником навчального закладу, командуванням військової частини під час прийняття на роботу (навчання) та зарахування на військову службу, пов'язаних з допуском до відомостей, що становлять державну таємницю.

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору (ст. 13 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України").

Таким чином, для того щоб стверджувати, що громадянин обмежений у праві виїзду на постійне місце проживання в іноземну державу повинна бути наступна сукупність обставин щодо громадянина: