Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 08:42, 7 квітня 2022, створена Valentyn.baranov (обговорення | внесок)

(різн.) ← Попередня версія | Затверджена версія (різн.) | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальна інформація про нормативну грошову оцінку земельних ділянок

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.

Капіталізація – це визначення вартості об'єкта оцінки на підставі чистого операційного або рентного доходу від його використання.

Рентний дохід – це дохід, який можна отримати із землі як фактора виробництва, залежно від якості та місця розташування земельної ділянки. (стаття 1 Закону України "Про оцінку земель").

Інформація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів оприлюднюється на сайті Державної служби України з питань геодезії картографії та кадастру.

Хто здійснює нормативну грошову оцінку земельної ділянки?

Розробниками технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок є юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Відповідність технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок положенням нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил засвідчується:

 • у паперовій формі - підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника;
 • в електронній формі - кваліфікованим електронним підписом сертифікованого інженера-землевпорядника з використанням кваліфікованої електронної позначки часу.

Підстави проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Підставою для проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок є:

 • рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;
 • договір, який укладається заінтересованими особами в порядку, встановленому законом.

На виконання статті 13 Закону України "Про оцінку земель" нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі:

 • визначення розміру земельного податку;
 • визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;
 • визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні (крім випадків спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок згідно із законом;
 • визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
 • розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;
 • відчуження земельних ділянок державної, комунальної власності, якщо відповідно до закону ціна продажу таких земельних ділянок визначається з використанням нормативної грошової оцінки земельних ділянок;
 • проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення (у разі якщо попередня нормативна грошова оцінка земельних ділянок у цьому масиві не проводилася протягом 5 років до дня прийняття уповноваженим органом рішення про проведення такої інвентаризації).

У всіх інших випадках грошова оцінка земельних ділянок може проводитися за згодою сторін та у випадках, визначених цим та іншими законами України.

Періодичність та порядок проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм власності.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться:

 • розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років;
 • розташованих за межами населених пунктів земельних ділянок сільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років, а несільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 7-10 років.

05 січня 2021 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105", відповідно до якої власнику або землекористувачу надано можливість замовляти проведення нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки до спливу строку, визначеного частиною другою статті 18 Закону України «Про оцінку земель», тобто раніше ніж завершиться 5-ти або 7-ми річний термін.

За результатами нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація.

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок включає:

 • рішення про проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок;
 • завдання на виконання робіт;
 • пояснювальну записку, що містить відомості про місце розташування територіальної громади, чисельність населення територіальної громади, її адміністративного центру та інших населених пунктів, обґрунтування оціночного зонування території територіальної громади та визначення коефіцієнта, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки (Км4);
 • відомості про величину нормативів капіталізованого рентного доходу;
 • схему оціночних районів;
 • таблицю із зазначенням для кожного оціночного району коефіцієнта, який враховує розташування територіальної громади в межах зони впливу великих міст (Км1), коефіцієнта, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів (Км2), коефіцієнта, який враховує розташування територіальної громади в межах зон радіаційного забруднення (Км3), коефіцієнта, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки (Км4);
 • схему природно-сільськогосподарських районів на територію територіальної громади;
 • картограму агровиробничих груп ґрунтів на територію територіальної громади;
 • таблицю із зазначенням переліку агровиробничих груп ґрунтів та їх балів бонітету за сільськогосподарськими угіддями;
 • таблицю із зазначенням коефіцієнтів, які враховують цільове призначення земельної ділянки (Кцп);
 • таблицю із зазначенням коефіцієнтів, які враховують особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц);
 • розрахунок добутку коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки (Кні).

Розробники технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок зобов'язані безоплатно передавати копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель.

Як отримати дані про нормативну грошову оцінку земель?

Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються за заявою, форму якої наведено у додатку 16 до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 року №1147 "Про затвердження методики нормативної грошової оцінки земльних ділянок", як витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

У разі розташування земельних ділянок у межах кількох оціночних районів та/або адміністративно-територіальних одиниць, та/або категорій лісів нормативна грошова оцінка таких земельних ділянок визначається як сума нормативних грошових оцінок їх частин, що розташовані у відповідних землеоціночних районах та/або адміністративно-територіальних одиницях, та/або категоріях лісів.

Витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок оформляється і видається протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

У разі подання заяви в електронній формі витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або мотивована відмова у наданні такого витягу видається в електронній формі технічними засобами телекомунікацій з накладенням кваліфікованого електронного підпису, а за бажанням заявника можуть також надаватися в паперовій формі.

Увага! Отримати витяг про нормативну грошову оцінку земельниї ділянки онлайн можна шляхом подачі запиту на отримання витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку через портал електронних сервісів Держгеокадастру, попередньо зареєструвавшись та авторизувавшись в електронному кабінеті за допомогою електронної пошти, кваліфікованого електронного підпису або платіжної картки банку (BankID).

Виконання запиту можна відслідкувати в розділі “Історія замовлених витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку”, переглянувши статус запиту де може бути зазначено: знаходиться в обробці або вже опрацьовано державним кадастровим реєстратором.

Нормативна грошова оцінка: правила розрахунку з 10 листопада 2021 року.

10.11.2021 набрала чинності Постанова КМУ від 03.11.2021 року № 1147 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок». Нею уряд затвердив нову Методику нормативно грошової оцінки землі та вніс зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру. Розглянемо, в чому полягають зміни підходу до розрахунку НГО та що це означатиме для аграріїв.  До 10.11.2021 одночасно існували три різні методики оцінки земель залежно від їх призначення: у межах населених пунктів; сільгосппризначення; несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

За новою Методикою об’єкт НГО — земельні ділянки всіх категорій і форм власності в межах території територіальної громади. Затверджуватиме НГО рада відповідної громади в межах підконтрольної їй території для всіх земель. Адже вона отримуватиме податки. Тобто громадам не доведеться замовляти багато технічної документації. Вони мають замовити одну НГО в межах території територіальної громади. Зауважте: оцінюватимуть одразу всі землі. Нова Методика містить ті самі підходи до оцінки земель, що й три попередні методики. Утім, формулу розрахунку НГО цей документ визначає одну. В ній об’єднали всі показники та коефіцієнти з трьох попередніх методик.

Крім того, нова Методика передбачає, що результати оцінки по всій території громади в цілому вноситимуть до електронної системи Державного земельного кадастру. Надалі в разі потреби землевласники та землекористувачі зможуть отримати інформацію про окрему земельну ділянку на підставі внесених відомостей до Державного земельного кадастру.

Перелік підстав для відмови у наданні НГО:

1. Відсутність технічної документації з нормативної грошової оцінки земель

2. Земельна ділянка несформованаФайл:Отримання витягу про НГО.pdf

Див. також

Корисно! Земельна реформа